NGÀY CỰU CHIẾN BINH

Nhân ngày Cựu Chiến Binh – Vetera Day 11/11/2017 phải nhắc lại cho
nhớ rất nhiều nam nữ quân nhân Mỹ và Việt đã từng được danh dự mang
phù hiệu MACV – Military Assistance Command Viem – Viện Trợ Chỉ Huy
Quân Sự Cho Việt Nam trong thời gian (1962-1975) và họ đã phục vụ trợ
giúp bảo vệ tự do cho Miền Nam Việt Nam, VNCH chống lại sự xâm lăng
trực tiếp của Cộng Sản Bắc Việt Nam và gián tiếp chặn đứng sự bành
trướng của Trung Cộng ở khu vực Đông Nam Á.  Xét theo từng thời điểm
lịch sử Chiến Tranh Việt Nam và trên nhận thức, quan điểm quân sự thì
MACV đã chiến thắng Cộng Sản Bắc Viêt Nam và Trung Cộng.

Cho tới nay có lẽ ít người biết được ý nghĩa của phù hiệu MACV – Viện
Trợ Chỉ Huy Quân Sự Cho Việt Nam tên gọi là Gươm Thiêng mang một ý
nghĩa ra sao.
(phù hiệu MACV)

Lưỡi Gươm Thiêng MACV, hình lưỡi gươm, chọc thủng Vạn Lý Trường Thành,
hình bức tường bị xẻ đôi, Great Wall Trung Cộng.  Phù hiệu MACV có
nghĩa là MACV-Viện Trợ Chỉ Huy Quân Sự Cho Việt Nam trực tiếp đánh tan
xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt Nam và gián tiếp phá vỡ Vạn Lý Trường
Thành của Trung Cộng.

Trích đoạn sơ lược lịch sử Chiến Tranh Việt Nam, năm 1959 Cộng Sản Bắc
Việt Nam (CSBV) mở đầu cuộc chiến tranh xâm lăng VNCH ở miền nam; năm
1962 Mỹ bắt đầu có chương trình MACV – Viện Trợ Chỉ Huy Quân Sự Cho
Việt Nam; CSBV với các chuyên gia quân sự cố vấn Trung Cộng nhiều lần
từ chối ngưng bắn để đàm phán hoà bình, cộng sản muốn đánh tới cùng để
giành lấy một chiến thắng quân sự; nhưng năm 1972 trên mặt trận chính
trị và ngoại giao Trung Cộng bị Mỹ o bế và gò ép mạnh mẽ nên Mao Trạch
Đông phải chịu mở cửa Hoa Lục tiếp đón tư bản TT Nixon, và Bắc Việt
phải chịu một trận ném bom Giáng Sinh 72 làm kiệt quệ miền bắc hơn 80
phần trăm nên CSBV phải mau lẹ trở lại Paris để ký kết Hiệp Định Hoà
Bình Paris 1973 vào ngày 27/1/1973 chấm dứt Chiến Tranh Việt Nam. Đối
với lãnh đạo CSBV, những người hung hăng hiếu chiến đã từng thề thốt
rằng đốt cháy cả dãy Trường Sơn đánh cho tới tên lính Bắc Việt cuối
cùng để chiến thắng chiếm lấy miền Nam VN, thì việc buộc CSBV ký kết
hiệp định hoà bình chấm dứt chiến tranh có nghĩa rõ ràng là họ phải
chịu thua.  Xét trên quan điểm quân sự CSBV đã thua trong cuộc chiến
Việt Nam, hay nói theo luận điệu tuyên truyền cộng sản là CSBV đã thua
trong cuộc chiến giải phóng miền nam, vì khi ký kết hiệp định hoà bình
năm 1973 những người cộng sản chưa giải phóng được cái gì. Hơn nữa,
mũi nhọn bành trướng Chủ Nghĩa Cộng Sản về phiá nam, do CSBV tiên
phong làm tên lính xung kích của Trung Cộng đánh chiếm cả khu vực Đông
Nam Á sau khi chiếm được VNCH; mũi nhọn đó là CSBV đã bị bẻ gẩy. Một
cách gián tiếp MACV của Mỹ như một lưỡi gươm thiêng chọc thủng Vạn Lý
Trường Thành của Trung Cộng, chặn đứng cuộc xâm lăng của CSBV ở miền
Nam Việt Nam vào tháng Giêng năm 1973.

Như vậy, Hiệp Định Hoà Bình Paris 27/1/1973 là một bằng chứng thua
cuộc chiến Việt Nam của CSBV khi họ phải ngưng xâm lăng miền Nam Việt
Nam, phải giải quyết thống nhất hai miền nam bắc Việt Nam và sự tranh
chấp quyền lực lãnh đạo xã hội Việt Nam bằng các phương tiện hoà bình,
không bạo lực cách mạng kiểu cộng sản. Trong một bài diễn văn ngày
23/1/1973, TT. Nixon đã rất nói cho họ, CSBV và Việt Cộng Miền
Nam, không bị mất thể diện là “Hoà Bình Trong Danh Dự – Peace With
Honor” có nghĩa rõ ràng là “không có kẻ thắng người thua” khi chấm dứt
Chiến Tranh Việt Nam.

Nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra khi có một người làm hỏng kế hoạch
hoà bình của Mỹ, người đó là TT VNCH Thiệu.  Đổi lấy việc
duy trì TT Thiệu còn ở chức vụ lãnh đạo VNCH bằng các sư đoàn CSBV còn
ở lại dưới vĩ tuyến 17 không rút về miền bắc, và các sư đoàn này phải
nguỵ trang làm lực lượng võ trang Việt Cộng Miền Nam treo cờ nửa xanh
nửa đỏ sao vàng, không treo cờ đỏ sao vàng.  Nếu so sánh lực lượng
quân sự tại miền Nam Việt Nam vào năm 1973-1975 sau khi có hiệp định
hoà bình thì QLVNCH có lực lượng quân sự nhiều hơn, mạnh hơn và quân
trang quân dụng, trang thiết bị máy móc đủ loại còn mới nguyên của
quân đội Mỹ để lại cho QLVNCH.

TT Thiệu đã thực sự làm tan rã hàng ngủ của QLVNCH khi ra lệnh di tản
chiến thuật bỏ trống Vùng I và Vùng II cho CSBV chiếm lấy quá dễ dàng.
TT Thiệu đã không giỏi về quân sự và cũng rất kém về chính trị khi TT
Thiệu không thể tổ chức được một chính phủ đoàn kết quốc gia và TT
Thiệu không có một lực lượng chính trị nào đáng kể xứng đáng để đấu
tranh chính trị với CSBV và Việt Cộng Miền Nam; trong khi đó Mỹ bị
ràng buộc bởi hiệp định hoà bình nên không thể có bất cứ hành động
quân sự nào nữa ở miền Nam Việt Nam.  Hoạt động của MACV vào thời điểm
1973-1975 rất hạn chế vì không còn cố vấn quân sự Mỹ cho QLVNCH nữa,
nhưng biến dạng thành văn phòng Tùy Viên Quốc Phòng bên cạnh Toà Đại
Sứ Mỹ.

Nếu TT Thiệu, ngay từ đầu sau khi hiệp định hoà bình năm 1973 có hiệu
lực, đã đồng ý thành lập Hội Đồng Quốc Gia Hoà Giải Hoà Hợp Dân Tộc
Việt Nam thì Mỹ đã không bị phá hỏng kế hoạch hoà bình. TT Thiệu không
đồng ý thành lập Hội Đồng Quốc Gia Hoà Giải Hoà Hợp Dân Tộc Việt Nam
vì cho rằng việc thành lập hội đồng này là liên hiệp với cộng sản, TT
Thiệu chủ trương không liên hiệp với cộng sản. TT Thiệu rất kém về
chính trị, hay quá tham quyền cố vị và độc tài nên mù quáng chính trị,
không hiểu rằng trước hết phải hoà giải các đảng phái quốc gia, đoàn
kết một khối người quốc gia, và hoà hợp các dân tộc thiểu số ở miền
Nam Việt Nam để đối phó với những người CSVN.  Trước năm 1975 ở VNCH
có Đảng Dân Chủ nhưng là một đảng chính trị gia nô của TT Thiệu, còn
hầu hết các đảng phái đều không đoàn kết hay ngấm ngầm chống
Thiệu và vì quyền lợi riêng của đảng phái họ kình chống lẫn nhau.

Bây giờ người Việt Nam chúng ta hãy thay đổi thái độ, sửa chữa cái
định kiến sai lầm tai hại là khi nói tới quan niệm “hoà giải quốc gia
và hoà hợp dân tộc” thì chạm giây thần kinh nổi cuồng lên phản đối làm
như chỉ có những người CSVN biết hoà giải hoà hợp nên nhất định không
hoà giải hoà hợp với CSVN.  Trong khi quan niệm “hoà giải quốc gia” là
hoà giải các đảng phái chính trị, những cá nhân có chính kiến ,
nếu có xung khắc chính trị với nhau; “hoà hợp dân tộc” là hoà hợp mọi
dân tộc hiện sống trong nước Việt Nam, không phân biệt đối xử chủng
tộc, không coi trọng dân tộc Kinh hơn các dân tộc . Đây là quan
niệm đúng đắn “hoà giải quốc gia, hoà hợp dân tộc Việt Nam”, và đây
cũng là một ý tưởng đặc sắc của tác giả Hiệp Định Hoà Bình Paris 1973
chấm dứt Chiến Tranh Việt Nam thành lập Hội Đồng Quốc Gia Hoà Giải Hoà
Hợp Dân Tộc Việt Nam với mục đích triệt để giải quyết mọi tranh chấp
chính trị đã xảy ra quá lâu ở nước Việt Nam bằng các phương tiện hoà
bình, không dùng bạo lực cưỡng đoạt chính quyền.

Phải nhắc lại chuyện TT Thiệu hơi nhiều như vậy, vì chuyện có liên
quan tới Đại Tướng Fred Weyand lúc đó là Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ
và là cựu Chỉ Huy Trưỏng MACV. Vào đầu tháng 4/1975 Tướng Weyand trở
lại VNCH quan sát thực tế tình hình miền Nam Việt Nam để tường trình
lên TT Ford.  TT. Thiệu dã yêu cầu Mỹ, thông qua Tướng Weyand, giải
quyết hết các sư đoàn CSBV hiện ở dưới vĩ tuyến 17 miền Nam Việt Nam
bằng những chuyến bay B52, nhưng Tướng Weyand không đồng ý.  Khi trở
về Mỹ, Tướng Weyand đã báo cáo lên TT Ford rằng VNCH rất cần một tài
khoản khẩn cấp và TT Thiệu phải từ chức.  Vào ngày 21/4/1975 TT Thiệu
từ chức sau khi cáo buộc Mỹ phản bội đồng minh VNCH và thua trận chiến
Việt Nam phải tháo chạy.

Đến sáng sớm ngày 29/4/1975 Dương Văn Minh Tổng Thống VNCH đến tận Toà
Đại Sứ Mỹ để yêu cầu toàn bộ văn phòng Tuỳ Viên Quân Sự Mỹ, hậu thân
của MACV, phải rời khỏi nước VNCH.  Nên chú ý ở đây là TT Dương Văn
Minh chỉ yêu cầu văn phòng Tuỳ Viên Quân Sự Mỹ chứ không phải tất cả
người Mỹ đi khỏi nước VNCH.  Nhưng chừng 30 phút sau đó, Vũ Văn Mẫu
vừa được lên làm Thủ Tướng VNCH thì trên làn sóng phát thanh của đài
Sài Gòn yêu cầu, hay đúng hơn là ra lệnh, tất cả người Mỹ phải lập tức
đi khỏi nước VNCH trong thời hạn 24 giờ đồng hồ.  Lệnh đuổi tất cả
người Mỹ đi khỏi nước VNCH được lặp đi lặp lại nhiều lần trên đài Sài
Gòn đã gây ra sự hoảng sợ tột cùng trong người dân miền Nam Việt Nam;
họ phải chạy lánh nạn cộng sản trong sự hổn loạn kinh hoàng.  Trong
thời hạn 24 giờ đồng hồ tất cả người Mỹ phải vội vã ra đi, cho tới 4
giờ 30 phút sáng ngày 30/4/1975 Đại Sứ Mỹ Graham Martin mới lên chuyến
trực thăng TQLC Mỹ cuối cùng chào từ giả Sài Gòn.

Rõ ràng năm 1972 MACV cũng đã gián tiếp chọc thủng Vạn Lý Trường Thành
của Trung Cộng để Mao Trạch Đông phải chịu mở cửa tiếp đón tư bản TT
Nixon, và làm chia rẽ phân hoá khối cộng sản ra thành hai Liên Sô và
Trung Cộng nghi kỵ thù nghịch lẫn nhau.  Năm 1973 MACV đã thực sự đánh
bại CSBV và chặn đứng sức bành trướng của Chủ Nghĩa Cộng Sản ở nước
VNCH không để nó lan rộng ra các nước trong  khu vực Đông Nam Á.

Những nam nữ quân nhân Mỹ và Việt được danh dự mang phù hiệu MACV đã
thực sự làm xong rất tốt nhiệm vụ của họ ở nước VNCH và chấm dứt nhiệm
vụ vào sáng sớm ngày 30/4/1975. Hôm nay nhân ngày Cựu Chiến Binh –
Vetera Day 11/11/2017 xin được nhắc nhớ tới họ để chúc mừng và vinh
danh những nam nữ quân nhân Mỹ và Việt đã mang phù hiệu MACV ở nước
VNCH trong thời gian 1962-1975./.

Nguyễn Thành-Trí – Sài Gòn, 11/11/2017

(phù hiệu MACV)

Đã xem 7612 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments