MỘT TRĂM NĂM CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN MỘT TRĂM NĂM VẪN CÒN ĐỊA NGỤC

Ngày này 7/11/2017 một trăm năm về trước ngày 7/11/1917 Lê-nin đã khởi
động một hệ thống chính trị sát nhân kinh hoàng đối với người dân Nga.
Lịch sử thế giới hiện nay vẫn còn ghi lại những hậu quả tang thương
thảm khốc của nó. Một trăm năm Chủ Nghĩa Cộng Sản vẫn còn là một tai
hoạ, vẫn còn gây ra những địa ngục ở một số nước và đang tàn ác đày
đoạ người dân ở đó.

Sơ lược lịch sử của Lê-nin và những người Mác-xít Bôn-sơ-vít, ngày
7/11/1917 họ đã lợi dụng thời cơ cướp chính quyền Cộng Hoà Nga vừa mới
thành lập và giết chết một số người đối lập. Ngày hôm sau 8/11/1917 họ
đã lập ra Hội Đồng Uỷ Viên Nhân Dân một hình thức chính quyền Mác-xít
Bôn-sơ-vít thủ lãnh là Lê-nin. Sau một năm thống lãnh quyền lực toàn
quốc, Lê-nin đã đổi tên gọi cái hệ thống chính trị sát nhân này từ
Bôn-sơ-vít thành Chủ Nghĩa Cộng Sản.  Thực chất của cuộc Cách Mạng
Bôn-sơ-vít, hay cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga như cách gọi của những
tên Cộng Sản Việt Nam trong quá khứ và hiện tại, hay Chủ Nghĩa Cộng
Sản là một trăm năm của địa ngục, bắt bớ lưu đày, đàn áp thô bạo, áp
bức bất công, giết người hàng loạt, diệt chủng dân tộc, gieo rắc lo sợ
kinh hoàng trong người dân khổ sở nghèo đói.  Từ ngày đó cho tới nay
di sản của Lê-nin, của Chủ Nghĩa Cộng Sản là một hệ thống chính trị
giết người nhiều nhất trong lịch sử nhân loại.

Chủ Nghĩa Cộng Sản là một hệ thống chính trị sát nhân. Lịch sử nhân
loại đã chứng minh rõ ràng điều này. Cụ thể là các chế độ cộng sản độc
tài có các tên gọi rất đẹp là Lê-nin và Xít-ta-lin Cộng Hoà Xã Hội Chủ
Nghĩa Liên Bang Sô Viết hay Liên Sô, Mao Trạch Đông Cộng Hòa Nhân Dân
Trung Hoa hay Trung Cộng, Fidel Castro Cộng Hoà Cuba, Kim Nhật Thành
Cộng Hoà Nhân Dân Triều Tiên hay Bắc Hàn, Pol Pot Khơ-me Đỏ, Hồ Chí
Minh Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; họ đã giết chết nhiều triệu
người dân vô tội. Quả thật Chủ Nghĩa Cộng Sản là một hệ thống chính
trị sát nhân rất ghê tởm.

Tuy nhiên, người dân Hoa Lục, Bắc Hàn, Việt Nam, Cu-Ba hiện nay phải
sống, phải giành lấy sự sống trong áp bức bất công, trong sự đói nghèo
bần cùng hoá có hệ thống của kẻ cầm quyền, trong nỗi lo sợ bị chụp mũ
phản động bắt bớ đánh đập giam cầm lưu đày. Họ phải sống, phải giành
lấy sự sống của họ giữa bầy Quỉ-Đỏ, lũ Giặc Cờ-Đỏ để cho dân tộc Hoa,
dân tộc Việt, dân tộc Hàn, dân tộc Cu-Ba được trường tồn và đất nước
thân yêu của họ sẽ có ngày thoát nạn cộng sản như nước Nga và các nước
Đông Âu đã được giải thoát từ năm 1992.

Hôm nay nước Nga, một nơi đã từng hảnh diện là thành trì vững chắc của
Chủ Nghĩa Cộng Sản, và Putin một người đã từng là sĩ quan KGB Liên Sô
hiện tại là tổng thống Nga, đều muốn lãng quên, người dân Nga và Putin
đều muốn không kỷ niệm ngày Cách Mạng Mác-xít Bôn-sơ-vít, ngày đầu
tiên Lê-nin phất ngọn cờ Chủ Nghĩa Cộng Sản ở nước Nga, ngày Lê-nin mở
màn lịch sử giết người, bắt bớ, lưu đày, chết đói, nghèo khổ ở Nga, ở
Hoa Lục, ở Bắc Hàn, ở Cu-Ba, ở Việt Nam.

Rõ ràng Chủ Nghĩa Cộng Sản đích thực là chủ nghĩa khủng bố vì Lê-nin
và những kẻ đi theo Lê-nin là những tên giết người, tàn sát đồng bào
của mình không gớm tay như những tên khủng bố ISIS, al-Qaeda cuồng
tín.

Lê-nin và những kẻ cuồng tín đi theo Lê-nin đã tuyên chiến với nền văn
minh nhân loại và cuộc chiến khốn nạn đó vẫn còn tiếp diễn ở Hoa Lục,
Việt Nam, Bắc Hàn, Cu-Ba. Ngày 7/11/1917 và ngày 7/11/2017, một trăm
năm Chủ Nghĩa Cộng Sản, một trăm năm Cách Mạng Tháng Mười Nga theo
cách gọi của CSVN, một trăm năm của bọn Cương Thi Cộng Sản, và một
trăm năm vẫn còn địa ngục, thì không có gì vinh quang để kỷ niệm./.

Nguyễn Thành-Trí – Sài Gòn, 7/11/2017

Đã xem 6681 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments