AI GIẾT NGÔ ĐÌNH DIỆM ?

Ông bạn già thân mến,

Lại có tin giải mật vụ giết Kennedy, lại hỏi tôi ai giết Ngô Đình Diệm ?  Tôi nhớ như tôi đã nói hơn chục lần với ông là Đại úy Nguyễn Văn Nhung giết !…  Làm sao tôi dám khẳng định như vậy?  Là bởi vì tất cả các tài liệu đều nói là Nguyễn Văn Nhung.  Tôi rất đội ơn ông bạn nếu ông bạn chỉ cho tôi một tài liệu nào nói là người khác !

Còn ai ra lệnh cho Nguyễn Văn Nhung thì tôi nói cũng nói hằng chục lần là Dương Văn Minh ra lệnh.  Bởi vì tôi suy như thế này : Nhung chỉ là một sĩ quan tùy viên, nhưng sĩ quan tùy viên thì chỉ hành động theo chủ tướng của mình. Trong buổi sáng 1-11-1963 Nhung không thể tự ý đi theo đoàn xe bắt Ngô Đình Diệm, mà phải là có lệnh của Dương Văn Minh mới được đi.  Nhưng trước khi đi chắc chắn phải được chủ tướng Dương Văn Minh căn dặn phải hành động ra sao rồi.

Vả lại người trức tiếp điều động đoàn xe là Thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa đã kể lại rằng khi đưa anh em Tổng thống lên xe thì ông Nghĩa đã xắp xếp cho ông Diệm lẫn ông Nhu ngồi chung trên một xe thiết giáp và sắp xếp cho Đại úy Nhung ngồi trên xe đó ?  Trong khi ông Nghĩa có thể mời Tổng thống Diệm lên bất cứ một xe nào khác trong đoàn xe mười mấy chiếc, kể cả lên chiếc xe jeep của ông ?…

Rõ ràng là Đại úy Nhung và Thiếu tá Nghĩa nhận được lệnh phải giết cả hai.

Sau này hồi ký của Tướng Trần Văn Đôn, hồi ký của Đại tá Phạm Bá Hoa, và bút ký của Đại tá Dương Hiếu Nghĩa đều có ý xa gần quy cho Mỹ là người ra lệnh cho Dương Văn Minh giết anh em ông Diệm.  Điều nay không đúng, bởi vì cũng chính hồi ký của Đại tá Phạm Bá Hoa cho thấy thái độ của ông trùm CIA Loucien Conein, người cầm đầu cuộc đảo chánh bên phía Mỹ :

Lúc bấy giờ, người Mỹ ( Conein ), từ phòng nhỏ ngay phía sau vách ngăn với bàn làm việc của Thiếu tướng Khiêm bước ra.  Trung tướng Minh cho ông ta biết là ông Diệm và ông Nhu đã chết rồi.  Rõ ràng là người Mỹ này tỏ ra bực tức, và một lúc sau ông ta ra về.( Phạm Bá Hoa, Đôi Dòng Ghi Nhớ, bản in lần 4, trang 40 ).

Ngoài ra còn có lời chứng  của Trung tướng Tướng Hoàng Văn Lạc :

 “Trong lúc nhóm đảo chánh đang hớn hở thì có tin báo Tổng thống Diệm và Cố vấn Nhu đã tự tử chết.  Mọi người trong phòng họp đều sửng sốt về chuyện khó tin này.  Riêng Lucien mặt mày tái nhợt, đứng dậy chưởi mắng thậm tệ.  Ông không tin rằng Tổng thống Diệm, một người Công giáo gốc lại có thể tự sát được. 

Trước khi đi khỏi phòng, Lucien còn tuyên bố:  Các người sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và lãnh mọi hậu quả về cái chết của ông Diệm”. ( Hoàng Văn Lạc, Prelude to Tragedy, Vietnam 1960 – 1965 )”

Và thái độ của Tổng thống Kennedy khi nghe tin về cái chết của hai anh em Tổng thống Diệm: “Kennedy bật người đứng lên rời khỏi phòng họp với một nét mặt rất hốt hoảng” ( Tài liệu của Thomas Powers, do Nguyễn Kỳ Phong trích đăng trong tác phẩm “Người Mỹ và Chiến Tranh Việt Nam, trang 224 ).

Như vậy người ra lệnh giết anh em ông Diệm là Dương Văn Minh.  Và trên DVM thì không có ai. Trong khi đó Washington có ra lệnh cho Đại sứ Cabot Lodge : “Nếu ông đã làm hết cách mà ông Diệm vẫn còn ngoan cố từ chối thì chúng ta buộc phải đối diện với một phương cách giải quyết, đó là bản thân ông Diệm không thể được tồn tại”.

Tuy nhiên đó là bức điện được gởi đi từ ngày 24-8-1963.  Từ đó cho tới ngày NĐD bị giết là 68 ngày.  Trong 68 ngày đó không biết ông Cabot Lodge đã làm hết cách chưa ? Nhưng các báo cáo của ông và của CIA trong thời gian 68 ngày đó không có dấu hiệu gì là cần phải giết ông Diệm, nhưng rất nhiều báo cáo cho biết là có thể phải giết ông Nhu.

Ngày nay người Mỹ chối tội rằng họ không có giết Ngô Đình Diệm nhưng họ không thể chối tội giết Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn.  Riêng Ngô Đình Cẩn thì dứt khoát không thể chối, bởi vì lãnh sự Mỹ ở Huế gạt ông Ngô Đình Cẩn lên máy bay của Mỹ để ra nước ngoài nhưng lại chở vào Sài Gòn giao cho chính quyền của Dương Văn Minh để rồi bị xử bắn.

Tại sao lại lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm ?

Là bởi vì ông Diệm đã tính tới chuyện sẽ bắt tay với Hà Nội :

Năm 1963, mùa thu, Cố vấn Ngô Đình Nhu cho mời Trung tá CIA Conein vào dinh Độc Lập và thông báo cho biết là ông ta đang “trao đổi” với Bắc Việt.  Trong cuộc trả lời phỏng vấn của Nguyễn Tiến Hưng và Jerrold Scheeter ngày 30-10-1985 Conein cho biết :

“Nhu là tay bướng bỉnh thông minh.  Tôi nghi là cha này muốn dọa dẫm chúng tôi.  Chả muốn Mỹ tin rằng chả có thể điều đình với Bắc Việt, và chả có một đường đi khác, không cần đến chúng tôi” ( The Palace File, Bản dịch của Cung Thúc Tiến và Nguyễn Cao Đàm trang 130  ).

Trong khi CIA đang nghĩ rằng ông Nhu chỉ dọa thì ông Trần Văn Dĩnh, Phó đại sứ VNCH tại Hoa Kỳ thời 1963 cho biết đó là chuyện thật, ông trả lời phỏng vấn của Nguyễn Tiến Hưng :

“Lúc ấy ông đang phục vụ tại Hoa Thịnh Đốn được triệu hồi về Sài Gòn để gặp ông Diệm và Nhu…Dĩnh nhớ lại là ông Diệm đã vô cùng tức giận người Mỹ, ra chỉ thị cho Dĩnh điều đình ngưng bắn với Hà Nội, thỏa thuận cho quân đội Hoa Kỳ triệt thoái, và chấp nhận đại diện Mặt trận Giải phóng Miền Nam trong chính phủ VNCH, và rồi bầu cử – có thể trong vòng 1 năm – Với sự tham gia của MTGPMN.

Dĩnh dự trù gặp đại diện Bắc Việt tại Tân Đề Ly vào đầu tháng 11 năm 1963…” ( Nguyễn Tiến Hưng, Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập, trang 131 ).

Nhưng đến tháng 10 năm 1963 Mỹ mất hồn khi nhận được báo cáo của Tướng Trần Thiện Khiêm, ông này là điệp viên số 1 của Mỹ cài bên cạnh Tổng thống Diệm :

“Vào hạ tuần tháng 10, tướng Khiêm lại báo cáo về những âu lo liên quan đến tin tức là cố vấn Ngô Đình Nhu có thể thương lượng với Bắc Việt Nam. Washington bật tín hiệu không còn chần chờ nữa và tướng Khiêm nói là cuộc đảo chính sẽ diễn ra chậm nhất là ngày 2.11. Ông cũng khẳng định một điều là “toàn bộ gia đình họ Ngô phải bị loại bỏ khỏi chính trường Việt Nam”. ( CIA and The House of Ngo, bản dịch của Lê Đình Bì ).

Mỹ quyết định lật Ngô Đình Diệm từ khi nào ?

Tài liệu của CIA :  “Đến đầu năm 1963, kế hoạch đảo chính đã được xúc tiến, nhưng các tướng lĩnh Sài Gòn vẫn chưa sẵn sàng lắm … … Nhân viên CIA hầu như hiện diện ở khắp nơi, trong khi chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm từ sau vụ binh biến 11.11.1960 đã tỏ ra mất tin tưởng vào Washington, thậm chí ông Nhu còn tỏ vẻ chống đối ra mặt”. ( CIA and The House of Ngo, bản dịch của Lê Đình Bì ).

Năm 1963, ngày 6-5, hai ngày trước lễ Phật đản.  Ông Quách Tòng Đức, Đổng lý văn phòng của Tổng thống Ngô Đình Diệm, gởi đi cho các tỉnh công điện số 9195, nội dung cấm treo cờ tôn giáo ngoài phạm vi khuôn viên của các cơ sở tôn giáo.  Đây là một lệnh rất sai trái làm ngòi nổ cho một phong trào chống đối chế độ.

Bình luận về cái lệnh kỳ quái này, Tướng Tôn Thất Đính viết trong hồi ký : “Như vậy, phải chăng ông Quách Tòng Đức có liên hệ với tình báo Hoa Kỳ, hễ thấy Tổng thống có khẩu lệnh gì sai trái nhất thì thi hành ngay để tạo ra sự phẫn nộ của nhân dân, của quần chúng ? ( Tôn Thất Đính, 20 Năm Binh Nghiệp, trang 308 ).

Năm 1963, ngày 8-5, lúc 6 giờ chiều.  Có tin buổi phát thanh dành cho lễ Phật đản không được phép phát thanh, tín đồ Phật giáo ở Huế, do Thượng tọa Thích Trí Quang dẫn đầu, kéo nhau tới đài phát thanh để biểu tình.  Ông  Tỉnh trưởng Nguyễn Văn Đẳng chỉ thị cho Trưởng ty cảnh sát chuẩn bị, nếu cần thì giải tán đám biểu tình.

Lúc 22 giờ 30, người ta nghe 2 tiếng nổ lớn ở phía cửa đài phát thanh, đám đông bỏ chạy tán loạn, để lại trước cửa đài phát thanh 8 xác chết  của trẻ em và 17 người bị thương.

Bình luận về cuộc thảm sát này, linh mục Cao Văn Luận viết trong hồi ký : “ Tôi xin nói là phe đấu tranh trong đó còn nhiều thành phần khác ngoài Phật giáo đã thâm độc cho ném lựu đạn gây nên cảnh đổ máu để tạo căm phẫn trong quần chúng Phật tử hầu kích động mạnh hơn cuộc đấu tranh và dồn hai bên tới cái thế một sống, một chết với nhau”.

Dĩ nhiên cái người thâm độc đó không phải là CSVN bởi vì lúc này Phạm Hùng ( Phó thủ tướng Bắc Việt ) và Ngô Đình Nhu đang bí mật tiếp xúc để đi đến thỏa hiệp với nhau.

Ngày 21-8-1963, tài liệu của CIA :  “Trước tình hình căng thẳng với việc Phật giáo đấu tranh nhiều nơi, các tướng lĩnh đề nghị ông Diệm ban hành thiết quân luật. Nhưng ngay tức khắc, mọi nỗ lực thương thuyết với Phật giáo sụp đổ khi các chùa chiền lớn ở Sài Gòn và những thành phố lớn khác bị tấn công đêm 21.8. ….. Sau này, CIA mới biết là ông Nhu đã sử dụng lực lượng đặc biệt của đại tá Tung và quân của tướng Tôn Thất Đính trong các vụ bố ráp nói trên. ( CIA and The House of Ngo, bản dịch của Lê Đình Bì ).

Ba ngày sau, ngày 24-8-1963, Washington ra lệnh cho Đại sứ Cabot Lodge : “Nếu ông đã làm hết cách mà ông Diệm vẫn còn ngoan cố từ chối thì chúng ta buộc phải đối diện với một phương cách giải quyết, đó là bản thân ông Diệm không thể được tồn tại”.

BÙI ANH TRINH

Đã xem 7338 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments