ÔNG NGUYÊN NGỌC ĐẤU VỚI ÔNG BÙI TÍN

  • Ngày 5-10-2017 ông Bùi Tín viết trên VOA :

BT :  “… từ khi lên đường vào Nam, các cán bộ chiến sĩ đều bị cắt đứt liên lạc một cách tuyệt đối với bố mẹ, anh chị em, bạn bè, vài năm, có khi hàng chục năm, mà không có một lá thư được nhận hay được gửi về nhà. Sự bặt tin thật là buồn đau độc ác”.

  • Cũng trong ngày 5-10, lúc 11 giờ 20, nhà văn Nguyên Ngọc gửi cho báo Tiếng Dân :

NN :  “…hoàn toàn không có sự cấm đoán ”độc ác” nào với việc liên lạc thư từ giữa những người chiến đấu ở miền Nam và người thân ở miền Bắc….Không biết ông Bùi Tín bịa ra chi tiết này để làm gì”.

Chấm điểm :  Ông Bùi Tín không có một lời nào nói rằng “có sự cấm đoán độc ác”.  Mà là sự đau buồn độc ác. Chẳng qua là ông Nguyên Ngọc suy ra, mà suy một cách không chính xác.  Vậy thì ông Nguyên Ngọc thua 0-1.  Rồi ông Ngọc kết luận rằng ông Bùi Tín bịa ra trong khi ông Bùi Tín không có bịa.  Nguyên Ngọc thua 0-2.( Thực ra ông Tín không dám nói thẳng là CSVN “độc ác” ).

  • Cũng trong ngày 5-10, lúc 22 giờ 05, ông Bùi Tín gửi cho báo Tiếng Dân :

BT :  “Sự bặt tin là phổ biến. Tôi đã sống với cả đại đội ở chiến trường miền Nam hàng tháng, đều là như thế. Anh em chỉ có thể gửi thư tay cho cán bộ, anh em bị thương trở ra miền Bắc đưa tay hộ. Hầu như 100% là thế.”

Chấm điểm : Tất cả những bài viết hay truyện ký của bộ đội đi B đều viết đúng như ông Tín nói.  Ông Ngọc thua 0-3.

BT :  “Sao anh NN lại nói là thư từ được gửi bình thường?! Xin hỏi các anh em đi B mà xem. Các gia đình tử sỹ thì rõ”.

Chấm điểm :  Không thấy bài viết hay truyện ký nào nói tới chuyện thừ từ được gởi từ chiến trường ra Bắc là bình thường, đây là lần đầu tiên chỉ có ông NN nói. Ông Ngọc thua 0-4.

BT :  “Tôi hiểu do chiến tranh, di chuyển, đơn vị cơ động, giải thể, sát nhập, giải tán … nên báo tử chậm một cách phổ biến. Cục Chính sách của Tổng cục Chính trị cho biết chậm trung bình là 18 tháng! Nhiều tử sỹ được anh em bạn từ miền Nam ra báo, sau mới được Bộ Quốc phòng báo chính thức”…. ..Tôi thấy tất cả là sự thật.  Xin làm một cuộc điều tra xã hội học công khai khách quan thì sẽ rõ.

Chấm điểm :  Không cần làm một cuộc điều tra, tất cả các sách vở từ trước tới nay đều nói như ông Bùi Tín viết. Ông Ngọc thua 0-5.

BT : “…Tôi nghi đây là một chính sách thâm độc khôn ngoan, do thiếu tình người. Mang tính cưỡng bức tinh vi.”

Chấm điểm :  Ông Tín có quyền nghi và ông có quyền nói lên cái nghi của mình.  Nhưng trong bài viết ông Tín không nói là “nghi” mà cho đó như là chuyện đương nhiên.  Ông tín bị thua 1 điểm, 5-1 ( Thực ra đó là chuyện đương nhiên mà mọi người đều biết nhưng ông Tín không dám nói thẳng.  Đây là một tật xấu của ông Bùi Tín ).

  • Ngày 6-10-2017, lúc 11 giờ 10, ông Nguyên Ngọc gởi cho báo Tiếng Dân

NN : “Đoạn trên anh vừa nói: “Tôi hiểu do chiến tranh, di chuyển, đơn vị cơ động, giải thể, sát nhập, giải tán … nên báo tử chậm một cách phổ biến”.

Chỉ mấy dòng dưới anh đã viết ngược lại: “Tôi nghi đây là một chính sách thâm độc khôn ngoan, do thiếu tình người. Mang tính cưỡng bức tinh vi”. 

Chấm điểm :  Ông Ngọc cho là ông Tín mâu thuẩn nhưng không có gì là mâu thuẩn :  CSVN đã lợi dụng lý do, chiến tranh, di chuyển…để nhém đi những tin tử trận mà lẽ ra họ phải báo ngay.  Nếu là báo tử chậm một hai ngày hay một hai người thì không nói.  Đằng này báo chậm hằng trăm ngàn người và chậm nhiều năm cho nên ông Tín có quyền suy ra là cố tình.  Như vậy ông Ngọc nói oan cho ông Tín, thua 1-6

NN :  “Anh đã ở Tổng cục Chính trị, rồi ở báo Quân đội Nhân dân và cả báo Nhân dân khá lâu, tôi tin anh biết rõ không có một chủ trương hay chính sách như vậy. Thư từ chậm, có khi hằng năm, mấy năm, là do, như chính anh biết và nói “chiến tranh, di chuyển, đơn vị cơ động, giải thể, sát nhập, giải tán”, sao anh lại bịa ra chuyện chủ trương, chính sách độc ác?

Chấm điểm :  Ông Tín không hề nói “chủ trương độc ác, hay chính sách độc ác”.  Ông Tín nhìn cả trăm ngàn trường hợp không được thư từ,không được báo tử cho nên ông ấy suy ra là có chủ trương chứ ông ta không bịa ra, và ông Tín cũng không hề nói có “chính sách độc ác”.  Ông Ngọc thua 1-7.

NN :  “Sao lại quy cái đó thành “cưỡng bức tinh vi”? Thật buồn!”

Chấm điểm : Ông Tín nói rằng “mang tính cưỡng bức tinh vi” chứ không hề nói đó là ( chính sách ) cưỡng bức tinh vi.  Ông Ngọc thua 1-8.

NN :  Tôi ở quân khu 5 mười ba năm, tôi biết ở quân khu còn có cả một bộ phận quân bưu để lo việc thư từ cho cán bộ chiến sĩ.

Chấm Điểm :  Ở cơ quan nào cũng có bộ phận quân bưu nhưng chỉ lo công văn.  Riêng cấp huyện thì cho phép kèm thêm thư tay nhờ “giao liên” gởi cho gia đình trong vùng tạm chiếm, nếu thuận tiện ( thường để báo tin bình an và xin hỗ trợ thuốc men, lương thực ).  Nhưng cấp quân khu hoặc liên quân khu thì đây là lần đầu tiên nghe ông Ngọc nói.  Vì thiên hạ không ai biết có hay không nên không chấm điểm.

NN :  Cũng xin chú ý: nếu quả có một chủ trương cắt liên lạc một cách tuyệt đối giữa người đã vào chiến trường với người thân ở Bắc, thì đương nhiên người ta cũng sẽ kiểm soát chặt và ngăn cấm cả việc gửi thư tay.

Chấm điểm : Ông Tín không hề nói “có một chủ trương cắt liên lạc một cách tuyệt đối”. Chỉ nói “bị cắt đứt liên lạc một cách tuyệt đối”, nghĩa là hoàn toàn bị mất liên lạc chứ không phải hoàn toàn không được phép liên lạc. Ông Ngọc thua 1-9.

NN : Mà việc này, thì anh biết quá rõ, không ai kiểm soát và ngăn cấm cả, còn được hoan nghênh, khuyến khích … Đây là lô gích rất thông thường, sao anh lại bịa chuyện khác?

Chấm điểm :  Dĩ nhiên không có ai điên gì mà công khai ngăn cấm để cho mất lòng người;  nhưng không có công khai ngăn cấm thì không có nghĩa là không có “ngăn cấm ngầm”  hoặc “ngăn cấm tinh vi”.  Ông Ngọc nêu ra logic là người ta khuyến khích viết thư để tạo an tâm cho bộ đội, logic này không phù hợp với thực tế bởi vì toàn tin xấu.  Bởi vậy logic của ông Tín là người ta không muốn sự thật đau xót từ chiến trường truyền đến hậu phương.  Logic của ông Tín có lý.  Ông Ngọc thua 1-10.

  • Ngày 6-10-2017, lúc 12 giờ 13, ông Bùi Tín gửi cho báo Tiếng Dân :

BT :  Anh Nguyên Ngọc nói các trạm Giao Liên hồi ấy nhận đưa thư của cán bộ chiến sỹ ra Bắc là điều tôi không hề thấy , dù đã qua mấy chục Trạm giao liên. Không có 1 trạm nào nhận chuyển thư riêng, chỉ chuyển công văn. Nên chỉ có thể gửi thư tay, mà hiếm lắm, vì người vào Nam thì đông, người ra Bắc thì quá hiếm. Tôi nghi và nghĩ rằng đây là một sự cố tình tinh vi.

Chấm điểm :  Không phải một mình ông Tín thấy như vậy và nghĩ như vậy mà đã có hằng nghìn tác phẩm khác cũng nói như vậy mà không có ai phản đối.  Ông Tín hoàn toàn nói đúng.  Ông Ngọc thua 1-10

BT :  Tôi biết, tự tin là tôi không xấu tính, bịa đặt vu cáo ai như anh Nguyên Ngọc nhận xét. Biết mà không nói, không dám nói là không nên, là có tội với dân, với nước, với đồng đội.

Chấm điểm :  Người ta hoàn toàn tin ông Bùi Tín, và người ta còn biết cái tâm của ông quá tốt.  Tuy nhiên cũng vì cái tâm quá tốt của ông mà lâu nay ông không nỡ nói ra những chuyện như thế này.  Cho nên người ta có quyền trách ông là tại sao cho tới bây giờ ông mới nói ?  Ông sợ bị người ta đả kích như kiểu Nguyên Ngọc chăng ?

Trái với ông BT, ông Nguyên Ngọc dám nói thẳng những điều mà người khác không dám nói.  Và NN nói rất thật chứ không hề xuyên tạc.  Cái tâm của ông Nguyên Ngọc cũng rất lành, từ trước tới nay ông ta chưa bao giờ nổi nóng vô lý như vậy.  Đây cũng là một điều lạ !

Hay là trong tâm ông Nguyên Ngọc cũng thấy rằng không nói là có tội nhưng 40 năm nay các ông đều không nói cho nên ông NN muốn biến chuyện này thành mãi mãi không nên nói ?  Nếu đúng như vậy thì NN có còn xứng đáng với lòng tin của đồng đội mình hay không ?

BÙI ANH TRINH

Đã xem 7405 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments