Bùi Anh Trinh – THU HỒI SÁCH ĐỂ QUẢNG CÁO CHO TRẦN TRỌNG KIM

Tại sao cho phép rồi lại thu hồi

Trong chương trình giao lưu văn hóa giữa chính phủ Mỹ và chính phủ CSVN.  Nhà xuất bản “Hội Nhà Văn & Phương Nam Books” copy lại quyển hồi ký “Một Cơn Gió Bụi” của học giả Trần Trọng Kim rồi xin phép đăng ký xuất bản.  Cục Xuất bản của Bộ Thông tin cho chép in và phát hành, căn cứ vào tóm tắt nội dung của đơn xin đăng ký. Dĩ nhiên đơn xin đăng ký có kèm theo bản thảo của toàn quyển sách, trong đó đã bỏ bớt tất cả những chi tiết nào có hại cho đường lối tuyên truyền của chế độ.

Nhưng sau nửa năm bày bán thì tổng số sách bán chưa tới con số 100, cho nên nhà xuất bản bị lỗ nặng.  Lý do đơn giản là chỉ có những nhà nghiên cứu lịch sử hay nhà nghiên cứu chính trị mới cần tới sách đó, nhưng họ chỉ cần lên mạng thì quyển sách này đã có tràn lan từ đời nào.

Cũng qua mạng, các sinh viên hay học sinh được biết nước Việt Nam giành lại độc lập từ ngày 10-3-1945 và Bảo Đại mới là người tuyên bố Việt Nam độc lập chứ không phải Hồ Chí Minh.  Do đó các em muốn thầy cô dạy sử phải xác nhận là chuyện này có thật hay không.  Tuy nhiên thầy cô đều bảo nhỏ cho các em rằng chuyện đó có thật nhưng Bộ Giáo dục chưa cho phép giảng dạy, hiện giờ giảng dạy như vậy thì “chưa có lợi”.

Thế là các em bèn lên mạng để tìm xem Trần Trọng Kim viết những gì và tại sao nhà nước lại giấu.  Con số truy cập hồi ký “Một cơn gió bụi” càng ngày càng tăng trên mạng trong khi sách của nhà xuất bản “Hội Nhà Văn & Phương Nam” đành nằm đóng bụi trên kệ sách.

Lâm vào thế kẹt, nhà xuất bản đành nhờ Cục xuất bản giúp đỡ bằng cách cho lệnh thu hồi sách.  Lý do thu hồi là sách không đúng với thể loại và không đúng với bản tóm tắt nội dung trong đơn đăng ký ( Zing news ngày 27-6-2017 ). Đến lúc đó các tiệm sách sẽ giấu hết sách có trên kệ và chờ người đọc chạy tới hỏi mua với giá cao hơn.

Ngoài ra nhà phát hành sách cũng nhờ các phương tiện truyền thông tiếng Việt ở nước ngoài làm lớn chuyện để tăng thêm sự chú ý của dư luận để trong nước có dịp được biết rằng sự thực đã có một chế độ “Quân chủ Lập hiến” được hình thành tại Việt Nam từ năm 1945. Đó là chế độ tư sản đầu tiên tại Việt Nam.

Rốt lại chuyện thu hồi sách không dính dáng gì đến quan điểm chính trị của Ban tuyên huấn Trung ương ĐCSVN, cũng không ảnh hưởng gì tới đường lối chính sách của nhà cầm quyền CSVN.  Nhưng giờ đây trong nước đang nhen nhóm phong trào bàn cãi về chế độ Việt Nam trong tương lai cho nên chế độ Quân chủ lập hiến của Việt Nam thời 1945 rất đáng được đưa ra để so sánh.

Những khác biệt giữa hồi ký Trần Trọng Kim và sử học của CSVN

  • Ngày kết thúc chế độ thực dân Pháp tại Việt Nam :

Theo như sử học của CSVN thì ngày 19-8-1945 Đảng Cọng sản Đông Dương cướp chính quyền từ trong tay thực dân Pháp do Bảo Đại cầm đầu.  Nhưng theo hồi ký Trần Trọng Kim thì ngày kết thúc chế độ thực dân là ngày 9-3-1945. Có thể kiểm chứng lại sự khác biệt này bằng tự truyện của ông Hồ Chí Minh dưới tên Trần Dân Tiên :

“Ngày mồng 9 tháng 3 năm 1945, Pháp chống cự yếu ớt ở Hà Nội và Lạng Sơn. Trong những thành phố và các tỉnh khác thì Nhật quét sạch Pháp. Thường dân Pháp bị Nhật bắt. Binh sĩ Pháp thì đầu hàng hoặc chạy trốn….

…ngay hôm mồng 9 tháng 3,(HCM) đã ban bố khắp nước bản chỉ thị, nội dung như sau: “Người Pháp không còn là kẻ thù của chúng ta nữa. Họ đã trở thành những người bị nạn. Vì tình nhân loại, toàn thể đồng bào, trước hết là hội viên Việt Minh phải cố gắng giúp người Pháp bị phát–xít Nhật bức hạị. Nếu có những người Pháp muốn đấu tranh chống Nhật, chúng ta nhận họ vào hàng ngũ của chúng ta như anh em….”

Như vậy hồi ký của Trần Trọng Kim đúng !  Và lịch sử của CSVN sai !… Ngày 9-3 “ta” đã công nhận Pháp là người anh em thì ngày 19-8 “ta” cướp chính quyền trong tay người anh em thế nào được ?

  • Ngày Việt Nam độc lập

Theo như sử học của CSVN thì Việt Nam ( HCM ) tuyên bố độc lập từ ngày 2-9-1945.  Nhưng theo hồi ký Trần Trọng Kim thì Việt Nam ( Bảo Đại ) tuyên bố độc lập ngày 12-3-1945 :

“Chiếu tình hình thế giới nói chung và tình hình Á Châu nói riêng, chính phủ Việt Nam long trọng công khai tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, hiệp ước bảo hộ ký với nước Pháp được bãi bỏ, và đất nước thu hồi chủ quyền độc lập quốc gia…”.

Có thể kiểm chứng lại với tự tuyện của ông Hồ Chì Minh dưới tên Trần Dân Tiên :

“ Sau ngày mồng 9 tháng 3 năm 1945, Nhật tuyên bố Việt Nam Độc lập.  Bảo Đại tuyên bố bỏ chủ cũ và theo chủ mới là Nhật…”

Như vậy Trần Trong Kim đúng và sử học CSVN sai !

  • Chính phủ Việt Nam vào tháng 8 năm 1945

Theo như sử học CSVN thì tháng 8 năm 1945 Việt Nam có một chính phủ của “bọn tay sai thân Nhật”.  Nhưng theo Trần Trọng Kim thì sau ngày Bảo Đại tuyên bố Độc lập, nước Việt Nam được điều hành bởi một chính phủ Quân chủ Lập hiến, gồm có thủ tướng và 10 bộ trưởng.  Chính phủ này không hề bị chi phối bởi người Nhật.  Đơn giản là vì lúc đó người Nhật đang thua trên các mặt trận Đông Nam Á cho nên họ cần chính quyền Bảo Đại tự lo an ninh trật tự trong nước Việt để quân Nhật rảnh tay đối phó với quân Mỹ, Anh.

Cũng theo Trần Trọng Kim thì lá cờ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập là cờ “quẻ Ly”, màu vàng và ba sọc đỏ nhưng sọc đỏ chính giữa đứt đoạn ( sau này vào năm 1948 người ta sửa thành ba vạch liền để làm cờ Quốc gia Việt Nam ).  Nhưng theo sử học CSVN thì tháng 8 năm 1945 triều đình Bảo Đại dùng cờ “tam tài” của nước Pháp.  Như vậy sử học CSVN sai !

  • Ai đưa Hồ Chí Minh về Việt Nam ?

Theo Trần Trọng Kim thì khoảng cuối năm 1944 Nguyễn Hải Thần ( Việt Nam Cách mệnh Đồng minh hội ) chỉ thị Hồ Chí Minh đem 22 cán bộ của VNCMĐMH vào Việt Nam .  Trong số 22 cán bộ này có một phụ nữ tên Đỗ Thị Lạc, sau này đã có con với ông Hồ Chí Minh.

Nhưng theo hồi ký của trung tá tình báo Mỹ Archimedes Patti thì chính tình báo Mỹ đưa HCM về Pác Bó vào cuối năm 1944 với 18 sĩ quan Việt Nam vừa tốt nghiệp trường võ bị Đại Kiều của Tưởng Giới Thạch.  Viện sử học CSVN đã công nhận hồi ký của Patti và CSVN đã cho phát hành ấn bản hồi ký bằng tiếng Việt.

Như vậy Trần Trong Kim đã sai bởi vì ông chỉ nghe kể lại và lời kể cũng khá mơ hồ.  Nhưng sử học của CSVN lại càng sai hơn khi họ giấu không cho dân chúng biết là ông Hồ Chí Minh đã được tình báo Mỹ đưa về Pác Bó, sau đó tổ chức huấn luyện cho quân đội Hồ Chí Minh tại Tân Trào, rồi cuối cùng tình báo Mỹ đưa Hồ Chí Minh về Hà Nội.

Đã vậy mà trong cuộc tiến chiếm Miền Nam CSVN đã giết hết những ai theo VNCH, họ cho rằng VNCH là tay sai của Mỹ.  Trong khi họ giấu béng chuyện ông Hồ Chí Minh từng làm tình báo ( chó săn ) cho Mỹ.

  • Chính phủ Trần Trọng Kim và Nhật

Chủ trương ban đầu của nhà xuất bản là muốn giới thiệu với nhân dân Việt Nam về mối quan hệ giữa Nhật và Cọng sản Vệt Nam.

Thực ra từ đầu thế kỷ 20 người Nhật đã đề ra chủ trương Châu Á của người Á Châu, họ đã trợ giúp ông Phan Bội Châu và Hoàng thân Cường Để từ năm 1905 trong mục đích chống thực dân Pháp, giành lại độc lập cho Việt Nam, thiết lập chế độ Quân chủ lập hiến.

Rồi đến năm 1945 thì họ thành công trong việc đánh đuổi người Pháp ra khỏi Việt Nam, và  trao trả độc lập cho người Việt Nam,  hỗ trợ Bảo Đại thành lập một chế độ Quân chủ lập hiến y như nước Nhật.  Đây là chế độ dân chủ, tuy có vua nhưng Quốc hội điều hành quốc gia, các đại biểu Quốc hội do dân bầu lên.

Nhưng sau đó Nhật thua, Mỹ vào Việt Nam cùng với đội quân tuyên truyền giải phóng quân của ông Hồ Chí Minh.  Mỹ hỗ trợ Hồ Chí Minh thành lập chính phủ lâm thời tại Hà Nội.  Sau đó thì Mỹ giao việc chính trị của Việt Nam cho Tưởng Giới Thạch.  Việc đầu tiên của chính quyền Tưởng Giới Thach ( Tướng Tiêu Văn ) là bắt HCM phải giải tán Đảng cọng sản vào ngày 1-11-1945.  Sau đó chính phủ Việt Minh làm việc dưới sự chỉ đạo của Tiêu Văn.

Kể từ khi được Mỹ cho làm trùm tại Việt Nam thì HCM nhân danh là người của Mỹ thanh toán hết những đàng phái chống đối đang kèn cựa tranh quyền với ông ta

Giờ đây CSVN có khuynh hướng theo Nhật, đầu năm nay quyển sách của Trần Trọng Kim được in ra để đón vua Nhật đến thăm Việt Nam.  Nhưng vua Nhật chỉ chú trọng thăm những người chiến binh Nhật bị kẹt lại Việt Nam sau Thế chiến 2.

Hành động thăm những chiến binh Nhật là để nhắc CSVN nhớ tới thời kỳ Việt Minh đi lùng giết tàn binh Nhật và nhân viên chính phủ Trần Trọng Kim để lập công với Mỹ.

BÙI ANH TRINH

http://174.470.myftpupload.com/tran-trong-kim-mot-con-gio-bui/

Đã xem 8497 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments