Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi – Đảng Cộng Sản Việt Nam hoạt-động chui, bất-hợp-pháp

Pháp-luật là xương sống của xả-hội. Từ khi con người biết tụ-tập lại với nhau đễ tạo thành sức mạnh thì cũng chính ngay lúc đó pháp-luật đã ra đời. Dưới pháp-luật là kỷ-luật. Kỷ-luật áp-dụng cho từng hội-nhóm riêng lẻ, còn pháp-luật có giá-trị trên toàn xả-hội, toàn đất nước. Nước có luật của nước, làng có lệ của làng, bộ-lạc có kỷ-cương của bộ-lạc. Hiện nay trên bề mặt địa-cầu, hễ nơi nào có con người sanh-sống thì nới đó có pháp-luật. Riêng đảng Cộng Sản Việt Nam thì coi luật-pháp chẵng là cái thá gì cả, họ đã dựa vào bạo-lực của súng đạn và nhà tù đễ ngồi xổm và đứng chàng-hảng trên pháp-luật Việt Nam mà do chính họ đặt ra.

Xin dẫn chứng:

Từ ngày thành-lập ( 03/02/1930 ) cho đến hiện hay ( 05/06/2017 ) đảng Cộng Sản Việt Nam chưa hề xin giấy phép  hoạt-động với bất cứ cơ-quan nào. Như vậy, tất cả mọi hoạt-động từ xưa đến giờ đều là hoạt-động chui, bất-hợp-pháp. Đảng Cộng Sản Việt Nam quang-vinh là quang-vinh theo kiểu thão-khấu, vinh-quang ở ngoài vòng luật-pháp, vinh-quang trên nòng súng.

Vì hoạt-động bất-hợp-pháp, mọi lời nói, việc làm và tất cả những văn-bản kí-kết với các nước của ĐCSVN đều là tạm-thời, không có giá-trị pháp-lý lâu dài. Khi đảng Cộng Sản sụp đỗ, một đảng chánh-trị không Cộng Sản lên cầm quyền, thì đảng chánh-trị đó có phãi tôn-trọng và tuân-thũ các văn-bản do ‘đảng Cộng Sản hoạt-động chui’ kí-kết hay không?

Nếu đảng Cộng Sản Việt Nam có liêm-sỷ, thì hãy trình ra tờ giấy phép hoạt-động cho nhân-dân Việt Nam nhìn thấy, đễ chứng-minh rằng đảng biết tôn-trông luật-pháp Việt Nam. Nếu đảng không tôn-trọng luật-pháp Việt Nam thì đảng không đủ tư-cách đễ lãnh-đạo đất nước. Tất cả các tỗ-chức, phường-hội và đoàn-thể đều phãi xin giấy phép hoạt-động, vậy tại sao đảng Cộng Sản Việt Nam không có giấy phép? Đảng đè nén, áp-bức dân-tộc dưới những luật-lệ một chiều do đảng đặt ra, còn chính bản-thân của đảng thì lại ngồi chồm-hổm lên trên những luật-lệ đó. Như vậy, phãi gọi đảng Cộng Sản Việt Nam là cái đảng gì?

Đất có tuần, dân có vận. Rồi một ngày nào đó đảng CSVN cũng phãi ra đi. Khi ấy, đảng sẽ đễ lại một đống đỗ nát, hoang-tàn trên toàn cỏi Việt nam, từ vật-chất cho đến tinh-thần. Khi nào nước Việt Nam thành-lập chế-độ dân-chủ qua việc phỗ-thông đầu phiếu, thì tất cả văn-bản được kí dưới sự lãnh-đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam, đều bị ném vào thùng rác. Không một ai thừa-nhận chử kí của những người, những tỗ-chức hoạt-động chui, bất-hợp-pháp.

Chỉ có bọn trộm, cướp, lừa đão, giết người, hiếp dâm, buôn lậu, bán ma-túy, làm tay sai cho nước ngoài, bán nước, buôn dân…vv, thì đương-nhiên không dám và không thễ xin giấy phép hoạt-động.

Vì không có giấy phép hoạt-động, cho nên đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay, hành-sữ tệ hại còn hơn cả bọn cướp ngày. Đậy là thời-kỳ đen tối nhất trong lịch-sử 4.000 ngàn năm lịch-sử dựng nước và giữ nước của dân-tộc Việt Nam.

Đảng Cộng Sản Việt Nam đừng hiu-hiu tự-đắc nghĩ rằng: Ta ngồi xỗm trên luật-pháp là ta quá giõi và quá mạnh. Nghĩ như vậy là rất khốn-nạn! Khốn-nạn hơn cả những kẻ khốn-nạn.

Những kẻ ngồi chồm-hỗm trên luật-pháp do chính mình đặt ra, thường là nhận lấy kết-quả không mấy tốt đẹp và không dễ chịu chút nào. Ka-đa-phi, Sa-đam Hút-xen, Mu-ba-rắc… là những tấm gương nhản-tiền hãy còn tươi rói.

Đảng Cộng Sản Việt Nam, đừng trưng ra tờ giấy do Bắc Kinh kí cho phép. Nhục-nhả lắm!

Đã xem 8074 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments