Bùi Anh Trinh – LẠI TRẢ LỜI CHO NGUYỄN THỊ TỪ HUY

Nguyễn Thị Tư Huy :  “Đằng nào thì cũng bị chỉ trích cho nên tôi tiếp tục nói vài lời về lá cờ”.

Người ngoại : Còn nếu như không bị chỉ trích thì không tiếp tục nói ?…  Vì nghĩ rằng Từ Huy không biết, hoặc biết không tới, cho nên người ta mới mách cho Từ Huy.  Hơn nữa, người ta sợ có những em lớn lên sau này nghe theo Từ Huy cũng sẽ có sự hiểu biết không đúng cho nên người ta bắt buộc phải lên tiếng.

Diễn đàn RFA ( Mỹ ) có ảnh hưởng tuyên truyền rất lớn, cho nên một khi Từ Huy phát biểu trên RFA thì phải sẳn sàng đón nhận những ý kiến không đồng ý với mình.  Người ta không thể thương hại Từ Huy để rồi lặng thinh trước những phát biểu của Từ Huy.  Lặng thinh như vậy có cái hại là các em đang độ tuổi tìm hiểu sẽ cho rằng Từ Huy đúng, trong khi những lời của Từ Huy có cái đúng nhưng cũng có cái không đúng, hay chưa đúng.

NTTH : “Chủ đề gây tranh cãi (Cờ Vàng, cờ Đỏ) từ lâu và chưa hề được giải quyết”

NVHN :  Giải quyết để được cái gì? Và tại sao người ta tranh cãi?  Người ta tranh cãi để tiêu khiển thời gian chăng? Thì cứ để người ta tranh cãi.  Người ta tranh cãi để xem ai hơn ai thua? Thì cứ để người ta phân tài cao thấp. Người ta tranh cãi để xem ai đúng ai sai ? Thì cứ đợi xem ai đúng ai sai. Còn bảo người ta thôi tranh cãi để bắt tay với nhau thì không được đâu.  Người ta chẳng cần bắt tay với nhau để làm gì. Thậm chí người ta có quyền không thích bắt tay với những người mà người ta không ưa.

Ngoài ra người ta cũng có quyền không đồng ý với những chủ đề mà RFA muốn hướng cho dư luận người Việt đi theo. Trong đó có chủ đề cưỡng chế những nạn nhân của CSVN phải tha thứ và “làm hòa” với CSVN.  Hễ không tha thứ là “cục bộ”, “sắt máu”, “nhỏ nhen”, “hèn hạ”,  “bảo thủ cực đoan”, “muốn khôi phục lại quá khứ”, v.v… Cưỡng chế như vậy rất phi lý, cho nên người ta không hẳn phản đối Từ Huy mà người ta còn muốn phản đối RFA.

NTTH : “cả hai lá cờ đều có một điểm chung. … đều chỉ có hai màu : Vàng và Đỏ”. “Điểm chung đó là điểm chung của chính người Việt chúng ta, những người da vàng máu đỏ”.

NVHN :  Cùng có hai màu trên lá cờ không phải là điểm chung.  Máu đỏ da vàng cũng không phải là đặc điểm chung của người Việt; bởi vì người Hoa, người Hàn, người Nhật cũng màu đỏ da vàng.

TTH : “ hai mươi năm trong chiến tranh người Việt giết lẫn nhau dưới hai lá cờ”

NVHN :  Từ năm 1945 đến 1946 CSVN giết 10.500 nhà hoạt động chính trị của các đảng phái hay tôn giáo như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đại Việt Cách mạng đảng, Cọng sản Đệ Tứ, Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên…. ( Hồ sơ nhân quyền Liên Hiệp Quốc ).

Và từ năm 1953 đến 1960 :

“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,

Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong

Cho Đảng bền lâu rập chung bước, chung lòng

Thờ Mao chủ tịch, thờ Sít Ta Lin bất diệt”

( Thơ của Ủy viên Bộ chính trị Tố Hữu được làm bài học thộc lòng cho các em học sinh ).

Như vậy là chỉ có một bên giết chứ không phải là “giết lẫn nhau”.  Rồi có khi nào Từ Huy thử đặt câu hỏi vì sao mà người ta giết nhau hay không ?  Cũng đừng nên rên rỉ vì chuyện người ta giết nhau…Nếu người ta giết nhau để cướp của thì rên rỉ làm gì?  Tốt hơn là nên ngăn chặn bàn tay của họ lại.  Còn nếu người ta giết người để chống trả quân ăn cướp thì rên rỉ làm gì? Hãy để cho họ được tự vệ.

NTTH :  “bốn mươi năm sau chiến tranh vẫn có những người Việt phải chết vì lý do lá cờ”.

NVHN :  Nhưng lý do tại sao 40 năm mà vẫn có người phải chết vì lá cờ?

NTTH :  “Nguyễn Hữu Tân chết dưới lá cờ đỏ trong đồn công an vì lý do tàng trữ lá cờ vàng”.

NVHN :  Nguyện Hữu Tân chết vì lá cờ Vàng, nhưng tại sao Nguyễn Hữu Tân lại liều chết như vậy?  Từ Huy thử tìm hiểu đi, rồi nói cho mọi người biết với.  Đừng giả vờ ngây thơ không biết vì sao Nguyễn Hữu Tân liều chết.

NTTH :  Không chỉ có ông nội và ông ngoại tôi, những người cộng sản như thế rất nhiều ở miền Bắc, họ là những người cộng sản, không gọi được. Họ chết dưới lá cờ đỏ, họ thương tích dưới lá cờ đỏ, họ có người thân chết hoặc bị thương dưới lá cờ đỏ. Những người đó sẽ phỉ báng lá cờ của họ ư ? Họ không thể làm điều đó. Và chống lại những người cộng sản như thế ư ? Thù hận những người cộng sản như thế ư ? Tôi không thể

NVHN :  Không ai phủi ơn đối những người đi làm cách mạng, nhưng đi làm cách mạng không có nghĩa là phải chiến đấu cho lá cờ Cọng sản.  Hay nói ngược lại, chiến đấu cho cờ Đỏ chưa chắc là làm cách mạng.  Tuy nhiên cũng không ai trách những người chiến đấu cho lá cờ Cọng sản cho dù những người đó có phải là làm cách mạng hay không.

Cũng không ai dám trách những người yêu nước.  Nhưng yêu nước cũng không có nghĩa là phải theo ông Hồ Chí Minh.  Ngược lại, những người chống ông Hồ Chí Minh cũng không phải là không yêu nước.  Tuy nhiên cũng không ai trách những người theo ông Hồ Chí Minh cho dầu những người này có yêu nước hay không.

Bà Nguyễn Thị Năm là một người yêu nước nhưng bà đi theo ông Hồ Chí Minh.  Và rồi cuối cùng bà bị ông Hồ Chí Minh giết;  mà cho tới khi chết bà vẫn không ngờ rằng bà bị chính ông HCM bịa ra bằng chứng để kết án tử hình bà và gia đình.  Vậy nếu có trách thì người ta trách ông Hồ Chí Minh chứ không ai trách bà Nguyễn Thị Năm.

Nhưng riêng con cháu Nguyễn Thị Năm thì phải để cho họ được quyền oán hận Hồ Chí Minh và oán hận lá cờ Đỏ.  Con cháu của những nạn nhân cũng vậy, hãy để cho họ được quyền oán hận kẻ nào đã gây ra khổ đau oan ức cho gia đình họ.

Thử nhìn sang đất nước Campuchia, dân tộc Khmer cũng có những người chiến đấu và hy sinh cho lá cờ Cọng sản của Pol Pot ( Khmer Đỏ ).  Nhưng ngày nay nhân dân Campuchia có quyền phủi công ơn của những người “đi làm cách mạng” cho Pol Pot.  Trái lại, những gia đình nạn nhân của Pol Pot có quyền oán hận lãnh tụ Cọng sản Pol Pot, Ieng Sary, Khieu Samphan…và oán hận luôn cả những người lính của Pol Pot ( Quân đội Nhân dân Khmer Đỏ ).

NTTH :  Vấn đề của Việt Nam không phải ở lá cờ. Vấn đề là ở thiết chế chính trị. Muốn thay đổi thiết chế chính trị hiện nay, cần có sự đồng lòng của tất cả mọi người, cần có sự thấu hiểu lẫn nhau, cần có sự nhìn nhận lẫn nhau.

NVHN :  Muốn thay đổi thiết chế chính trị hiện nay thì cần phải đồng lòng.  Nhưng không phải hễ đồng lòng là thay đổi được thiết chế chính trị;  bởi vì hễ đã là chính trị thì không thể nào có đồng lòng.  Trái lại, cần phải thiết lập một thể chế đa nguyên để triệt bỏ độc tài chuyên chế, nhất là nền độc tài đã được dựng nên bằng súng đạn.

Và đồng lòng cũng không có nghĩa là phải thấu hiểu lẫn nhau, nhìn nhận lẫn nhau…Người ta vẫn có thể thấu hiểu lẫn nhau, nhìn nhận lẫn nhau nhưng không cần phải đồng lòng với nhau … Người chồng và người vợ luôn luôn thấu hiểu nhau, nhìn nhận nhau; nhưng không có nghĩa là luôn luôn đồng lòng với nhau.  Ông có quyền thích màu xanh, trong khi bà có quyền thích màu .  Không nên bắt vợ chồng phải cùng thích một màu.

NTTH :  “ba tôi đã không vào đảng, bất chấp truyền thống gia đình, bất chấp tinh thần chung của thời đại. Giả sử, nếu tất cả mọi người đều không vào đảng như ba tôi thì Việt Nam có lẽ đã tránh được bi kịch ngày hôm nay.

NVHN :  Tại sao lại bắt mọi người phải đứng ngoài trong tất cả mọi chuyện?  Người nào thích đi ăn cướp thì cứ để họ đi ăn cướp, còn người nào thích làm cảnh sát thì cứ để họ làm cảnh sát.  Đứng ở ngoài thì có ngăn được ăn cướp không?  Đứng ở ngoài thì có giúp được nạn nhân  không?  Hay là bịt mắt lại coi như không thấy?… Chúi đầu xuống cát như con đà điểu thì liệu có tránh được mọi chuyện xấu hay không?

NTTH :  Hãy tiếp tục chỉ trích, nếu điều đó giúp các cô bác và các anh chị cảm thấy vơi bớt nỗi niềm. Tôi xin nhận hết.

NVHN :  Không nên gán cho những người chỉ trích mình là nhằm trút bớt nỗi niềm. Vả lại chỉ trích Từ Huy thì không thể nào vơi bớt nỗi niềm bởi vì Từ Huy không là gì cả, cho dù có giết Từ Huy thì cũng chẳng vơi được cái gì…  Còn người ta góp ý cho Từ Huy không hẳn là chỉ trích, mà là người ta muốn chỉ cho Từ Huy thấy ra những điều mà Từ Huy chưa thấy.  Hay ít ra người ta cũng muốn được trình bày sự “không đồng lòng” với Từ Huy.

BÙI ANH TRINH

Đã xem 9013 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments