Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan – 30 Tháng Tư, Mắng việt cọng – việt gian thi hành Nghị quyết 36

              Ý DÂN

 

Gà rù mơ Mỹ bái sư vương

Ù ù cạc cạc rót thảm thương

Ma dzê xỗ toẹt mùi trứng thúi

Bờ lờ phóng đại mẻ sáp ươn

Chống Mỹ chui mao dâng đất nước

Bái Nga lòn hán bán quê hương

Ác, hèn, bành trướng dân tru diệt

Ý dân thiên định chớ coi thường

 

Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

                 SÁM

 

 Dư  cơm thừa muống vỗ béo heo

Luận  ngang luận ngược bọt phèo phèo

Viên  cục viên hòn đuôi ngoắt nghéo

Tuyên  cầy tuyên cáo mồm quăn queo

Truyền  rao bịa đặt bưng bô vẹm

Nghị  bàn láo toét dấu phân mèo

Quyết  hóa kiếp heo đời thoát hẻo

Ba sáu dốc đồi sám hối leo

 

Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan

Đã xem 6656 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments