Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan – Ba Mươi Tháng Tư, đôi dòng tâm Sự

Người Quốc Gia

 

Quốc thái an bình sống ấm no

Gia đình hòa thuận giữ nếp nho

Việt quốc lừng danh rừng ngọc lẫm

Nam hà nức tiếng lúa vàng kho

Cộng lực đấp xây nền dân chủ

Hòa tâm gìn giữ nước tự do

Muôn đời sách sử còn ghi tạc

Năm dài tháng rộng mãi thơm tho

 

Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

Người Da Lợn

 

” Thương thân chú cộng chan dầm

Vào sanh ra tử mắc lầm kế ai “

             ( Tứ Thánh )

 

Thưa ông, con ở bụi nầy

Con xin vạch áo cho ngài xem lưng

Già hồ ở mãi trong quần

Sao vàng cờ đỏ dây lưng thắt vòng

Búa liềm dán chặc dưới mông

Xã hội chủ nghĩa lách nông kẹp vào

Mặc áo da lợn bào nhào

Nghị quyết ba sáu thét gào trong khu

Còn nhiều thứ nữa lu bu

Nói ra mắc cổ giữ mai xài dần

 

Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LÀ AI?Hồi lên năm lên sáu


Cắp cặp đệm, học Trường Làng


Cậu tui học Lớp Nhi Trường Tỉnh


Kêu cháu lại dặn dò


Nếu vô lớp mà thấy hai chữ


Quốc Gia là phải nhớ cho thật kỷ


Quốc là NƯỚC, Gia là NHÀ


Quốc Gia là NƯỚC NHÀ mình


ƠN TẤC ĐẤT, NGỌN RAU


Phải ráng lo học, mai sau đáp đền


Từ bấy nhẩn nay vẫn đau đáu trong lòng


Lời chí thiết Cậu dạy, không dám quên


Người Việt Quốc Gia là như vậy đo


Bắt nguồn từ truyền thống Dân Tộc


Truyền lại từ đời nầy sang đời khác


Lòng chỉ hẹn với lòng, trả chút nghĩa:


Ơn Tấc Đất Ngọn Rau


Người Việt Quốc Gia đâu phải chỉ là


Người đơn thuần theo Chủ Nghĩa Quốc Gia


Chống Chủ Thuyết Cộng sản, thời chiến tranh Quốc Cộng

Danh nghĩa chỉ dùng trong một thời

Nhưng ngẩm lại tình thế hiện nay

Chữ Quốc Gia theo nghĩa hẹp Chủ Thuyết

Nhập một cùng chữ Quốc Gia theo nghĩa rộng:Dân tộc

Vẫn cứ thích hợp và đúng với tình thế


Hai ý nghĩa nhập một là chỉ rõ ý chí


Người Quốc Gia-Dân tộc quyết một lòng

Cùng với toàn dân vùng lên

Đánh đổ bạo quyền Việt Cộng

Thực hiện CUỘC CÁCH MẠNG DÂN TỘC

Giành lại Quyền Sống, Quyền Làm Người


Tự Do, Dân Chủ cho Dân Tộc

Người Việt Quóc Gia là như vậy đó

 

Lão bất tử

Nguyễn Nhơn

Đã xem 6892 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments