Lê Bá Vận – LUẬN VỀ ĐỘC LẬP, TỰ DO LÀ QUÝ NHẤT

341529837-Le-Ba-Vận-LUẬN-VỀ-ĐỘC-LẬP-TỰ-DO-LA-QUÝ-NHẤT

Đã xem 7157 lần


1 Comment

  1. Lý luận xác đáng và trung thực.
    Ba câu này là đúng nhất:
    +Trong đầu óc HCM không thể có ý nghĩ tự do cho người dân, là dẹp đảng ư?
    +Di sản Hồ để lại là cơ chế tạo đục khoét nhũng lạm và vòng lệ thuộc Tàu.
    + Ôi! tội đồ HCM nào biết 2 di sản đó có một là quốc nạn, có cả hai là diệt giống nòi!

Bình luận