Nguyễn Thành Trí – Thanh Niên – Sinh Viên – Học Sinh Việt Nam Không Phải Trâu – Bò – Ngựa

Truyền thống Thanh Niên, Sinh Viên, Học Sinh Việt Nam

chống đế quốc, thực dân, và bè lũ tay sai ngày xưa.

Sống Anh Dũng. Chết Vẻ Vang. Tổ Quốc Ghi Ơn.

Ngày nay Thanh Niên – Sinh Viên – Học Sinh Việt Nam 

Không Phải Trâu – Bò -Ngựa 

Bị Bịt Mõm – Bịt Mắt – Bịt Tai

Đến nay Đảng Việt-Cộng vẫn còn dùng những ngôn ngữ tuyên truyền, xuyên tạc Sự Thật, bóp méo lịch sử nhằm làm sai lệch nhận thức của Thanh Niên, Sinh Viên, Học Sinh Việt Nam.

Điều đó phản tác dụng và chỉ có ảnh hưởng ngược lại không tốt cho đảng cầm quyền, khi Thanh Niên, Sinh Viên, Học Sinh Việt Nam hiện nay có thể tiếp xúc được những nguồn thông tin đa chiều, trung thực, mà đảng cầm quyền độc tài không thể nào ngăn cấm được họ.

“Thanh Niên-Sinh Viên-Học Sinh Việt Nam không phải chịu đựng mãi mãi làm thân phận Trâu-Bò-Ngựa bị bịt mõm, bịt mắt, bịt tai để kéo đi một chiếc xe thổ mộ có chiếc quan tài của Chủ Nghĩa Cộng Sản mà người đánh xe là Cương-Thi-Việt-Cộng cố gượng sống lại để đi ra nghĩa trang lịch sử Đảng Việt-Cộng!”

Nguyễn Thành Trí, Sài Gòn 8/2/2017

Đã xem 7593 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments