Nguyễn Thành Trí – VIỆT NAM THUỘC ĐỊA MỚI CỦA TÀU CỘNG

Đảng Việt Cộng đã trình diễn xong một màn độc diễn, độc thoại “Hài Kịch Chính Trị Việt Cộng”, bởi vì cho dù ai là tổng bí thư, đảng trưởng, chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng, thực chất của họ cũng đều là các quan Thái Thú của mẫu quốc Hoa Lục Tàu Cộng để tiếp tục kèm kẹp người dân Việt Nam, thống trị nước Việt Nam vẫn còn là một thuộc địa kiểu mới bị lệ thuộc Bắc Kinh, bởi vì Việt Cộng vẫn còn cho rằng dân trí, sức hiểu biết của người dân Việt Nam chậm tiến, ngu muội, đần độn rõ đất nước của họ thực sự đã đang là một thuộc địa kiểu mới của Hoa Lục Tàu Cộng. Đảng Việt Cộng cứ tiếp tục làm theo kinh nghiệm phát triển độc tài đảng trị của Hoa Lục Tàu Cộng.

Chúng ta là người Việt Nam, Công Dân Việt Nam đang ở trong nước, tại sao chúng ta lại không nhìn thẳng vào hiện tại của nước Việt Nam để nói lên một sự thật dưới chế độ độc tài đảng trị của đảng Việt Cộng đã đang là một đảng chư hầu của đảng Tàu Cộng và làm cho nước Việt Nam trở thành một thuộc địa kiểu mới của đế quốc Hoa Lục Tàu Cộng?  Chẳng lẽ người Việt Nam còn chờ những người nước ngoài ở nơi nào sẽ nói hộ, làm giùm chuyện của chính người Việt Nam?

Vì nhiều người Việt Nam cho tới bây giờ còn tỏ vẻ chưa hiểu hết hiện trạng nước Việt Nam là một “Thuộc Địa Kiểu Mới” của “Đế Quốc Hoa Lục Tàu Cộng”, vậy chúng ta cũng nên nhắc lại cái tính chất chính sách của một nước lớn như Hoa Lục Tàu Cộng áp dụng lên một nước nhỏ như Việt Nam để khống chế về chính trị – nhất là Tàu Cộng và Việt Cộng có cùng một ý thức hệ cộng sản – đồng thời Tàu Cộng đã đang ngấm ngầm bí mật có quyền khai thác toàn phần về kinh tế thương mại, cũng như Tàu Cộng đã đang có thể gây ảnh hưởng mạnh và lâu dài về văn hóa--đào tạo của Việt Cộng, và sử dụng lãnh thổ Việt Nam như một bàn đạp để mở rộng vùng kiểm soát địa chính trị trong khu vực Đông Nam Á.

Rất rõ ràng trên thực tế nước Việt Nam dưới sự cai trị độc tài đảng trị của một đảng Việt Cộng đã đang mất hết chủ quyền quốc gia, vì đảng Tàu Cộng đã rõ ràng hoàn toàn khống chế đảng Việt Cộng để chi phối nặng nề lên sự lãnh đạo đảng và quản lý nhà nước, nhân sự chính phủ, và kể cả chỉ huy quân đội Việt Nam. Người ta có thể nói chắc chắn rằng đảng Việt Cộng là một đảng chư hầu tay sai của đảng Tàu Cộng; sự thật rõ ràng không cần phải bàn cãi gì nữa.

Hơn ai hết, chính là đảng Tàu Cộng đã không muốn nhìn thấy một nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ và đoàn kết lại thành một lực lượng mạnh chống lại sự xâm lăng của một đế quốc Hoa Lục Tàu Cộng. Chính là đảng Tàu Cộng đã sử dụng đảng Việt Cộng để gây chia rẽ trong toàn thể Nhân Dân Việt Nam. Mặc dù đảng Việt Cộng luôn miệng kêu gọi người dân Việt Nam “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”, nhưng họ cứ tiếp tục có những hành động ngược lại để làm cho các thành phần người dân Việt Nam bị phân hoá trong một xã hội Việt Nam bị băng hoại trầm trọng để dễ cai trị.

Có những sự kiện rõ rệt hiển nhiên chứng minh được đảng Việt Cộng hoàn toàn bị lệ thuộc vào đảng Tàu Cộng, đó là họ đã bắt giam những người Việt Nam tỏ thái độ chính trị chống đế quốc Hoa Lục Tàu Cộng xâm lược. Chỉ là một bè lũ tay sai nguỵ quyền Việt Cộng không dám có hành động mạnh chống đối lại mẫu quốc Hoa Lục Tàu Cộng, nên bọn chúng chỉ có những phản ứng nhẹ bằng lời phản đối chiếu lệ có mục đích che mắt, tiếp tục lường gạt người dân Việt Nam.

Đã qua 41 năm Bắc Việt Cộng đã thống nhất nước Việt Nam bằng một cuộc lường gạt, lường gạt đối phương VNCH và kể cả lường gạt những người anh em Nam Việt Cộng cộng tác với họ. Sau khi chấm dứt chiến tranh VN, giữa hai miền Nam-Bắc VN cũng cần phải có một thời gian ổn định, chuyển tiếp thích hợp để thống nhất trong hoà bình.  Ngược lại, Bắc Việt Cộng đã tạo ra một chiến thắng quân sự gian xảo bằng cách cưỡng chiếm chính quyền VNCH, ép buộc đối phương đầu hàng thay vì thực hiện một giải pháp chính trị, và rồi sau đó xoá bỏ Nam Việt Cộng.  Điều này cũng chứng tỏ sự thiếu tự tin vào bản lĩnh chính trị và chính nghĩa của đảng Việt Cộng khi Nhân Dân Miền Nam VN thực hiện quyền Dân Tộc Tự Quyết, quyền tự do chọn lựa chính thể giữa cộng sản độc tài và cộng hòa tự do. Đảng Việt Cộng đã gian manh xảo quyệt cưỡng chiếm chính quyền VNCH, nhưng họ không thể chiếm được lòng tin yêu của toàn thể người dân Việt Nam để thống nhất trái tim và khối óc của người Việt Nam. Điều này cho tới nay đã đang được chứng minh rõ ràng nguỵ quyền Việt Cộng là tay sai của đế quốc Hoa Lục Tàu Cộng, và thực sự không có Lập Trường Độc Lập Dân Tộc, Tự Do Việt Nam.

Hiện tại đảng Việt Cộng được sự bao che, trợ giúp, huấn luyện, và nuôi dưỡng của đảng Tàu Cộng mà cả hai bè lũ cầm quyền ở mẫu quốc Hoa Lục và thuộc địa Việt Nam đều chủ trương độc tài đảng trị, độc tôn và độc quyền lãnh đạo xã hội, không chấp nhận có sinh hoạt chính trị đa đảng thực sự đối lập, quyền lực, thì tình trạng hòa giải quốc gia, hòa hợp dân tộc rất khó thực hiện ở cả hai nơi Hoa Lục và Việt Nam. Trên thực tế ở Hoa Lục đã đang thực sự không có cuộc sống hài hoà, bình đẳng, phát triển đồng đều giữa các nhóm chủng tộc lớn như Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng. Cũng như ở Việt Nam sự hoà hợp dân tộc chưa bao giờ thực sự được thực hiện triệt để, nghiêm chỉnh. Ở Hoa Lục và Việt Nam chỉ có toàn là những hình ảnh người dân tộc thiểu số trong bộ quần áo màu sắc rực rỡ tốt đẹp phải được chụp hình vào dịp ngày lễ hội trong nước để tuyên truyền cho chế độ Tàu Cộng và Việt Cộng; hoàn toàn với thực tế của người dân tộc thiểu số ở Hoa Lục và Việt Nam đã đang chịu đựng nghèo khổ đói khát.

Chúng ta hãy h quan xem xét tình hình hiện tại của Hoa Lục và Đài Loan, trong khi Đài Loan là một đảo quốc đang có một nền kinh-tài vững mạnh, một quân đội hùng hậu, một nền chính trị dân chủ và Lập Trường Dân Tộc Độc Lập, Tự Do Đài Loan kiên định mới có đủ sức mạnh đấu tranh và thương lượng hòa giải với đảng Tàu Cộng khi có cải tổ chính trị ở Hoa Lục. Một cách rõ ràng cụ thể vào ngày 16/1/2016 toàn thể Nhân Dân Đài Loan đã tỏ thái độ dứt khoát chống lại sự lệ thuộc Bắc Kinh; họ đã tích cực ủng hộ lập trường độc lập dân tộc, Một Đài Loan Một Hoa Lục, và đã bầu cử cho nữ Tổng Thống Tsai Ing-wen (Thái Anh-Vân) và Quốc Hội Đài Loan có đa số đại biểu thuộc Đảng Dân Tiến có lập trường tự do, độc lập dân tộc Đài Loan.Như vậy là quá rõ ràng Đảo Quốc Đài Loan độc lập, tự do, dân chủ đã đang và sẽ không lệ thuộc Hoa Lục Tàu Cộng độc đảng, độc tài đảng trị.

Tại sao Đài Loan đã có thể thành công không lệ thuộc Bắc Kinh, vì Đài Loan có sinh hoạt chính trị đa đảng, tự do, dân chủ, và lập trường độc lập Dân Tộc Đài Loan. Tại sao Việt Nam đã đang và sẽ còn lệ thuộc Bắc Kinh, vì Việt Cộng có cùng một ý thức hệ cộng sản với Tàu Cộng, ở cả hai nơi Việt Nam và Hoa Lục đều không có sinh hoạt chính trị đa đảng, tự do, và dân chủ. Hơn nữa, những tay Việt Cộng cầm quyền ở nước Việt Nam vẫn còn nổ lực duy trì chế độ độc tài đảng trị để tiếp tục áp bức, kèm kẹp người dân Việt Nam.  Một cách rõ ràng cụ thể như cuộc bầu cử những người lãnh đạo đảng Việt Cộng và quản lý nhà nước, chính phủ Việt Nam trong tuần lễ vừa qua không có sự trực tiếp tham gia bầu cử của người dân Việt Nam; không có tự do ứng cử bầu cử như ở đảo quốc Đài Loan.

Như vậy, đảng Việt Cộng đã trình diễn xong một màn độc diễn, độc thoại “Hài Kịch Chính Trị Việt Cộng”, bởi vì cho dù ai là tổng bí thư, đảng trưởng, chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng, thực chất của họ cũng đều là các quan Thái Thú của mẫu quốc Hoa Lục Tàu Cộng để tiếp tục kèm kẹp người dân Việt Nam, thống trị nước Việt Nam vẫn còn là một thuộc địa kiểu mới bị lệ thuộc Bắc Kinh, bởi vì họ vẫn còn cho rằng dân trí, sức hiểu biết của người dân Việt Nam chậm tiến, ngu muội, đần độn rõ đất nước của họ thực sự đã đang là một thuộc địa kiểu mới của Hoa Lục Tàu Cộng. Đảng Việt Cộng cứ tiếp tục làm theo kinh nghiệm phát triển độc tài đảng trị của Hoa Lục Tàu Cộng./.

Nguyễn Thành Trí, Sài Gòn 30/1/2016

NEOCOLONY VIEM OF NEOCOLONIALIST RED CHINA

Nguyễn Thành Trí


The Viemese Communist Party (VCP) has just finished a solo-performance, a monologue of “Viemese Communist Political Comedy”, because whoever is the party chief namely general secretary, the parliamentary president, the state president, and the prime minister, he or she actually is a kind of modern mandarin governor or a lackey working for the Neocolonialist Red China in order to treat the Viemese People with continual cruelty or injustice, and keep Viem being a subordinate country, a neocolony dependent on Beijing; furthermore, because the Viemese Communists (VC) still keep presuming that intellectual standard of the Viemese People remain undeveloped, mentally retarded, blockhead, so the Viemese People are not aware of their beloved country in reality is a neocolony of mainland Red China. The VCP continues to carry out the experienced development of authoritarian with mono-party governing model of the Chinese Communist Party (CCP).

We are the People of Viem, the Viemese Citize currently living in Viem, why should we not look into the present situation of Viem to speak out loud the truth … that the VCP is certainly a satellite subordinate party of the CCP, and under one-party dictatorship the VCP has been making the Country of Viem a neocolony of mainland Red China?  WE, the Viemese Citize in Viem, have been waiting and shall be waiting for some foreigners in somewhere else who would say something and, or do something for the Viemese’s own national problems?

Until now many Viemese Citize appear to be not aware of, or pretend to be not acknowledged the current situation of Viem being a neocolony of the Imperialist Red China, so we should also recall the nature policies of a large country like the Imperialist Red China have applied to a small country like Viem for political domination – especially the CCP and the VCP have the same communist ideology – and the CCP also has covertly had secret full rights to exploit the economic interest and advantageous trade, as well as the CCP has been able to make strong influence upon the long-term policies of cultural, educational and training of the VCP’s human resources, and most importantly the CCP could deceptively use the territory of Viem as a pedal to extend its geopolitical control in Southeast Asia.

Very clear on the fact of Viem under one-party dictatorship the VCP has been losing Viem national sovereignty, because the CCP has obviously been able to dominate the VCP totally for a long time, to make heavy influence upon the VCP leadership regarding the state management, governmental personnel appointment, and including the VCP military commanding positio in Viem.  One can say without doubt that the VCP is a satellite subordinate party, or a lackey of the CCP.  It is the naked truth that needs not anymore argument.

Not anyone else, the CCP is a real Actively Acting Aggressor (AAA) who is reluctant to see an independent Viem with freedom, democracy and solidarity putting together into a strong force agait the aggression of the Imperialist Red China.  The CCP has used the VCP to cause division among all the Peoples of Viem.  Although the VCP keeps calling all the Peoples of Viem “unity, unity, great unity,” but the VCP keeps continuing to have the opposite actio to make the cotituent peoples of Viem fragmented in a so seriously deteriorated Viem society that the VCP can easily to rule.

There are some markedly evident facts proved the VCP is completely subordinate under the CCP, that the VCP had arrested and muzzled many Viemese democratic activists who expressed their political attitude agait the Imperialist Red China invading the Viem national sovereignty.  The VCP is just a puppet, lackey authority who dared not to take strong reactio agait the Imperialist Red China; conversely, the subordinate VCP had only weak reactio with perfunctory verbal protest in order to purposefully let go the CCP violating incidents, and could continue to hoodwink the Viemese People longer.

Historically, forty one years ago, the North Viemese Communists (NVC) forced to reunify the two Viems by a deception to fool the last RVN government out of surrender, and the NVC even deceived the South Viemese Communists (SVC), who cooperated with the NVC in struggle for governing power in South Viem.  After the Paris Peace Accord 1973 was enforced to end the VN war, the two regarding countries, South VN and North VN, also needed to have a phase of cool-down, a stable time and appropriate traition to peaceful national unification.  However, the NVC deceptively created a military victory by extorting the last RVN government by armed forces; the NVC violated the peace accord by cheating the enemy into a painfully overwhelming surrender itead of implementing a political solution to unify the two Viems by free electio, and then the NVC removed the SVC who could be no longer exploited by the NVC.

This historical fact also demotrated the NVC actually lacked of self-confidence in their political capability and the righteous cause of the VCP when the People of Southern VN exercise their right to self-determination, their freedom of choice between the authoritarian communist regime and the free republic democratic regime.  The cunning VCP shiftily carried off the confused last RVN government in the last minutes and carried out a national unification by deception; however, the cunning VCP could not win full of trust and confidence of the Viemese People to unite their hearts and minds. So far this historical fact clearly demotrated the VCP puppet authority as working lackey of the Imperialist Red China, and the VCP really has no stance of free and independent Viem.

Up-to-date, the VCP has certainly been covered, supported, trained, and nurtured by the CCP so that both of the ruling commie party in the mainland Red China could keep connecting with its subordinate ruling commie party in Viem.  Both ruling commie parties, the VCP and the CCP, have alleged and surely will allege their mono-party rule and will remain their monopoly in national administration. Both current ruling commie parties have not accepted the nation with multi-party political activities, where some real opposition forces representing the people’s righteous cause and justice to share national power; therefore, the expected status of national reconciliation and national ethnic harmony are very difficult to implement in both places, the mainland Red China and Viem.

In reality, there have not really been any lives in ethnic harmony in the mainland Red China.  No justice, no equality, no social equal development between ethnic groups such as of Han, Manchu, Mongol, Hui, Tibetan, are for real.  Just the same situation as in Viem the national reconciliation and national ethnic harmony have never really been done thoroughly, seriously.  In mainland Red China and Viem there are generally plenty of good pictures of the minority peoples putting on the brightly colored clothes that are beautiful to be photographed on the occasion of national festivals in order to run propaganda and to promote the ruling commie parties, the CCP and the VCP regimes. Those good pictures are completely different from the reality of the ethnic minorities in mainland Red China and Viem. Usually, it’s the truth to say the ethnic minorities have been very poor and suffering the bad weather, illness, and hunger without aids from the commie governments.

Objectively, let us look at the present situation of mainland Red China and Taiwan, while Taiwan is an island nation that maintai a healthy finance-economy, a strong army, a democratic political system and a stance of People’s Independence and Taiwan’s Freedom; coistently, Taiwanese are always keeping their political position strong enough to struggle and negotiate reconciliation with the CCP when political reforms happen in mainland Red China. Explicitly, a historical fact on January 16, 2016 the People of Taiwan decisively showed their will agait the dependence on Beijing.  The Taiwanese actively supported the stance of Taiwan national independence, One Taiwan One China, and for the first time they elected the female President Tsai Ing-wen (Thái Anh-Vân) and also elected the Taiwanese Congress with a majority of the Democratic Progressive Party (DPP) representatives whose coistent stance is an independent Taiwan. Too obviously, the Island Nation Taiwan with independence, freedom and democracy has not been and will not be subordinate under the CCP Mainland Red China ruling authoritarian with mono-party administration.

Why Taiwan was able to succeed without being dependent on Beijing, because Taiwan has had and will have a multi-party political system, freedom, democracy, and the Taiwanese national independent stance. Why Viem has been and will be remained subordinate under Beijing, because the VCP and the CCP have the same communist ideology, especially there have not been a multi-party political system, freedom, and democracy in either Viem or mainland Red China. Furthermore, the VCP coistently has not had and will not have the Viemese national independent stance since the VCP is always relying on Beijing, the CCP, for support to maintain its mono-party dictatorship in order to keep heavy oppression upon the Viemese People.

In the past wes, the VCP held its general party congress to select its party chief namely general secretary, its parliamentary president, its state president, and its prime minister.  Very clearly, that’s a kind of secret party selection, it’s actually not a free traparent election, that can exactly indicate the VCP leaders and the top officials of the Viemese Communist Government were selected in secretly closed door party congress.  They were not elected directly by the Viemese People, so definitely they are not representatives of the Viemese People. Without a free traparent election having the direct participation of other political parties in Viem, the Viemese voters cannot have their political power as the Taiwanese voters can in Taiwan.

In conclusion, the Viemese Communist Party (VCP) has just finished a solo-performance, a monologue of “Viemese Communist Political Comedy”, because whoever is the party chief namely general secretary, the parliamentary president, the state president and the prime minister, he or she actually is a kind of modern mandarin governor or a lackey working for the Neocolonialist Red China in order to treat the Viemese People with continual cruelty or injustice, and keep Viem being a subordinate country, a neocolony dependent on Beijing; furthermore, because the Viemese Communists (VC) still keep presuming that intellectual standard of the Viemese People remain undeveloped, mentally retarded, blockhead, so the Viemese People are not aware of their beloved country in reality is a neocolony of mainland Red China. The VCP continues to carry out the experienced development of authoritarian with mono-party governing model of the Chinese Communist Party (CCP)./.

Nguyễn Thành Trí , Sài Gòn, 30/1/2016

Đã xem 8667 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments