Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh – Đường Lên Thiên Giới

Trong chương đầu tiên của cuốn Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết ” Cố thường vô dục dĩ quán kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quán kỳ khiếu ” câu này có nghĩa : Thường không có dục vọng thì quán không, có dục vọng thì quán huyệt đạo ( huyệt đan điền ). Tôi có viết một cuốn sách (1) nói rất nhiều về Thuật Luyện Đan nhưng chỉ nói về các lý thuyết trong phần HỮU và cách luyện cho huyệt đan điền có điện mà không dám nói về phần VÔ vì mình nắm không vững mà dùng chữ nghĩa của Hữu Vi mà diễn tả những thứ của Vô Vi thì lại càng không thể chính xác.

Nhưng tôi biết được Thuật Luyện Đan khi tuổi đã về già nhờ đọc những cuốn sách đầy chi tiết của các vị chân nhân đã thành danh về Đan Học trước khi đọc Đạo Đức KInh như thế tôi đã đi từ dễ đến khó hay từ phần ngọn trở về gốc trong lúc đó Thuật Luyện Đan trong nền văn hóa chúng ta do những người soạn giáo lý dựa vào những bản dịch sách Đạo Đức Kinh của Lão Tử.

Cuốn sách Đạo Đức KInh là một cuốn sách rất khó hiểu được dịch ra nhiều ngôn ngữ bằng hằng trăm bản với cách diễn giải nghĩa khác nhau theo ý của người dịch từ đó phát sinh ra Đạo Lão với trăm nhánh đầy phân hóa nên tôi nghĩ mình phải viết thêm chương này để góp thêm 1 bàn tay làm sáng tỏ một vài từ ngữ và luận điểm về phần VÔ để mong nhờ các bậc trưởng thượng soạn phần giáo lý và phương pháp tu luyện trong Cao Đài Giáo chỉ điểm cho : Tôi đã hấp thụ không đúng khi đọc những sách về Đan Học hay các vị đã dựa vào những bản dịch và ý của các tiền nhân để soạn phần giáo lý đưa đến vài điểm mà theo nhận xét của tôi là có cái gì đó không được ổn lắm trong bước đường tu luyện.

1.- Đây là những thứ tôi hiểu được từ giáo lý của Đạo Cao Đài :

TAM BỬU : Tam bửu của con người là Tinh Khí Thần, là những thứ được diễn tả như sau :

Tinh  : là chất dinh dưởng hấp thụ từ đồ ăn, là tinh dịch do thận sản xuất là nguồn gốc cơ thể con người

Khí   : Là chất khí li ti lưu hành trong cơ thể, là sức hoạt động của nội tạng, là năng lượng do quá trình khí hóa các chất trong cơ thể, có nhiều loại khí khác nhau trong cơ thể.

Thần : Là huyền bí của đại não, chủ đạo việc khí hóa Âm Dương, là năng lượng cao đặc biệt tổ chức vỏ não biểu hiệu sức sống của con người. là nguyên thần, là linh hồn con người  là phần VÔ trong con người

Trên con đường đi vào phần VÔ các vị trưởng thượng trong Cao Đài Giáo đã sử dụng Tam Bửu để luyện thành hư mà siêu xuất tam giới và chia nó ra làm 5 giai đoạn như sau :

  1. Luyện Tinh hóa Khí.
  2. Luyện Khí hóa Thần.
  3. Luyện Thần hoàn Hư

4.- Luyện Hư hợp đạo

5.-Siêu xuất tam giới

Tôi có đọc nhiều cách luyện đan của nhiều vị trưởng thượng Đạo Cao Đài. Tôi không dám phê bình vì đường lên Thiên Giới có 84.000 cách nên mỗi cách luyện đều có thể có con đường đạt đạo của nó.

Tuy nhiên tôi lại thấy được sự rườm rà nhiêu khê của từng cách luyện đòi hỏi người tu luyện phải hy sinh và ép mình trong nhiều luật do chính con người bày đặt ra và sự chuyển đổi vật chất từ HỮU sang VÔ là điều mà khoa học hiện đại chưa có phát minh nào xác nhận cả, trong tiến trình luyện không thấy nói rõ ràng chi tiết cách luyện và khi thành hư để hợp nhất cùng đạo lại nói mơ hồ vể hư nên tôi viết bài này để trình bày những gì tôi hiểu về phần VÔ của Đan Học, nó vừa khoa học vừa đơn giản mà lại biến thành huyền bí và khó khăn do con người bày đặt thêm thắc.

1.- Đây là những thứ tôi hấp thụ được khi đọc các sách viết về Đan Kinh :

Trong những cuốn sách viết về Đan Học không thấy có đề cập đến Tam Bửu của con người nhưng có nói đến Tinh Khí Thần, và diễn tả 3 thứ đó như sau :

Tinh : Là Tinh Dịch là nước miếng phát ra từ huyệt Huyền Ưng dưới lưỡi.

Khí   : Là Hống , là Nguyên Khí, là Khí Tiên Thiên nằm đầy trong vũ trụ và cả trong thân con người khi hít vào, là Phản Vật Chất mà khoa học vừa phát hiện gọi là hạt Higgs hay Hạt Của Chúa, công dụng của nó là kết hợp những nguyên tử đi qua trường Higgs bạ vào nó mà thành vật chất hay khối lượng.

Thần : là phần hồn của con nggười, là Nguyên Thần, cũng là Phản Vật Chất có sẳn trong con người khi mới sanh ra, cũng là hạt Higgs nhờ nó mà con người được cấu thành (thuyết Nhất Đìểm Linh Quang)

Trên con đường đi vào phần VÔ các người đã thành công trong Thuật Luyện Đan chia nó thành 5 giai đoạn như sau

1.- Kiền Khôn Giao Cấu ( Nguyên Khí, Nguyên Thần giao hợp thành đan ), khử khoáng lưu kim

  1. Linh đơn nhập đỉnh, trường dưỡng thánh thai

3.- Anh Nhi hiện hình, xuất ly khổ ải.

4.- Di thần nội viện ( thượng đan điền ), đoan củng minh tâm

5.- Bản thể hư không, siêu xuất tam giới.

  1. – Đan Học là gì ?

Đan Học là một bộ môn khoa học dùng con người “ăn trộm” 2 thứ trong vũ trụ là Khí Tiên Thiên Quyền Tạo Hóa đề nhắm mục đích làm cho Linh hồn thoát Luân Hồi bằng cách tạo ra một Thánh Thai, sau này lớn lên thành Phản Con Người sống trường cữu cùng trời đất ( sun, earth ) trong vũ trụ.

Đan học luôn tôn Lão Tử là Sư Tổ vì ông là người đầu tiên đề cập đến Thuật Luyện Đan trong cuốn sách Đạo Đức Kinh, cuốn sách này không có chữ nào và câu nào nói Thuật Luyện Đan là một tôn giáo cả.

4.- Trộm Khí Tiên Thiên :

Khí Tiên Thiên được người xưa gọi là Hống ( khoảng 50 tên khác nhau ), Lão Tử gọi là Đạo, Phật Thích Ca Mầu Ni gọi là Phật. Hai vị này cho rằng nó có đầy dẩy khắp mọi nơi  bao trùm cả vũ trụ.

Khoa học ngày nay cho nó là một Phản Hạt, loại boson hay gọi nó là hạt Higgs, Hạt Của Chúa, vì vũ trụ bao phủ bởi một trường giống trường điện từ gọi là trường Higgs (thuyết của Peter Higgs ) các nguyên tử đi qua trường Higgs nhập vào hạt Higgs mà sinh khối lượng, tức là sinh ra thiên hà, hành tinh và kể cả con người.

Việc Kiền Khôn Giao Cấu ( Nguyên Khí, Nguyên Thần giao hợp thành đan ) tức là thành một thánh thai để sau này lớn lên thành một Phản Con Người là giai đoạn đầu tiên để đi vào phần VÔ mà chúng ta có thể hiểu là Phản Hạt Higgs hay Nguyên Khí ( vừa ăn trộm được) kết hợp được với Nguyên Thần của con người để thành một thánh thai, là Phản Khối Lượng là Phản Con Người.

Muốn trộm Khí Tiên Thiên chúng ta cần hiểu Dịch Lý là gì vì người xưa gọi Thuật Luyện Đan là đạo Dịch hay đạo Âm Dương vì Khí Tiên Thiên chỉ xuất hiện khi vũ trụ hay tiểu vũ trụ Dịch, dịch là chuyển, chuyển ở đây có nghĩa là chuyển từ Âm sang Dương ở vũ trụ và chuyển từ Tĩnh sang Động ở tiểu vũ trụ ( cũng là từ Âm sang Dương )

Chương đầu tiên trong Đạo Đức KInh Lão Tử viết ” Cố thường vô dục dĩ quán kỳ diệu” là một điều kiện cần thiết mà con người phải đạt được trước khi muốn bước vào phần VÔ bởi khi chúng ta còn dục vọng là còn ham muốn là chưa dứt vạn duyên thì chúng ta không thể “Thủ Tĩnh Đốc” là giữ cơ thể và trí óc chúng ta ở Tĩnh tối đa, không ở Tĩnh tối đa thì không Dịch qua được Động, như thế tiểu vũ trụ không thể chuyển dịch từ Âm sang Dương nên không thể thấy Khí Tiên Thiên mà “ăn trộm”.

Khí Tiên Thiên vốn là một Phản Vật Chất, không trọng lượng, chiều hướng nó hay bay bổng nên khi thấy được nó ” Ăn Trộm” được nó và đưa nó vào Huyệt Đan Điền mà không giữ được nó thì cũng chỉ là công toi.

Muốn giữ Khí Tiên Thiên trong Huyệt Đan Điền ta phải nhờ Thủy ( là Tinh Dịch, là nước miếng ) tuôn ra từ huyệt Huyền Ưng dưới lưỡi để làm ướt hay làm nặng nó mà đẩy nó xuống Huyệt Đan Điền và đồng thời dùng hỏa ( hơi thở ) mà đốt nó hay luyện nó ( xin xem lại cách tập của đạo sĩ Lý Thành Vân ở cuối chương X của sách (1).

Người ta gọi thánh thai là Kim Đan và toàn bộ cách “ăn trộm”  Khí Tiên Thiên để đi vào phần VÔ là Thuật Luyện Đan bởi hình ảnh luyện nó thành đan trong bụng ta cũng giống như hình ảnh ta luyện kim khí (cây sắt) trong lò rèn thành vật dụng ta phải cần hai thứ là nước và lửa ( Tinh Dịch và hơi thở ), vừa nung nóng để uốn cây sắt vừa dội nước để làm cứng lại cho nó thành hình vật dụng như mình mong muốn.

Đưa Tinh Dịch bám vào được Nguyên Khí (Khí Tiên Thiên)  để giữ được nó trong Huyệt Đan Điền, trong đó có Nguyên Thần, thì không trước thì sau Nguyên Thần cũng giao cấu với Nguyên Khí để kết thành một thánh thai.

Chúng ta có thể giải thích 1 cách khoa học là trong Tinh Dịch và Nguyên Thần có cái gì đó, có thể là các nguyên tử và phản hạt của con người, mà chúng ta không thể biết đã nhập vào Nguyên Khí, khi nó ở trong Huyệt Đan Điền, để tạo ra một thánh thai là một Phản Khối Lượng, là Kim Đan mà sau này lớn lên thành Phản Con Người sống trường cữu trong Thiên Giới.

Toàn bộ việc Kiền Khôn giao cấu trong phần VÔ là những phản ứng của thế giới tự nhiên được diễn ra trong bụng con người khi nó có đầy đủ các vật chất, Phản Vật Chất và các yếu tố do con người kéo chúng lại gần nhau nên một vài vị chân nhân có gọi những phản ứng trên là con người đang luyện Tinh Hóa Khí, Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Hoàn Hư

Đây là một vấn đề mà các vị trưởng thượng cần xem lại và bàn cải thêm để xem tôi hấp thụ các sách về Đan Học như thế có đúng hay không đúng để đơn giản hóa và chỉnh đốn lại tiến trình tu luyện cho khoa học của Đạo Cao Đài, một tôn giáo kỳ lạ như có bàn tay giúp đở của chư tiên trong sự hình thành đến phát triển đang sử dụng Thuật Luyện Đan làm giáo lý mà theo thiển ý của tôi thì Thuật Luyện Đan là một con đường lên cõi thiên thai mà người xưa đã tìm ra nhưng họ không thể diễn tả trong tinh thần khoa học bởi thuở đó chưa có khoa toán học và thiên văn học để chứng minh Phản Vật Chất và Phản Thế Giới là những thứ có thật đang nằm chình ình trước mắt mọi người.

Nếu nền khoa học hiện đại có thêm những phát minh mới xác nhận được Thuật Luyện Đan là con đường chính lên cõi thiên thai thì thế giới loài người chúng ta bớt chia rẽ hận thù và chiến tranh vì khác niềm tin tôn giáo.

  1. Trộm Quyền Tạo Hóa :

Khi triết học không thỏa mãn trí óc con người thì chúng ta thường hướng tư duy của mình vào tôn giáo. Ở Tây Á có 3 tôn giáo lớn là đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa, và đạo Hồi. Ở Trung Á thì có Đạo Hindu và đạo Phật. Ở Đông Á thì có đạo Khổng và đạo Lão.

Đạo Lão tôn Lão Tử làm Thái Thượng Hoàng và dựa vào 5000 chữ của ngài viết trong cuốn sách Đạo Đức Kinh để phát triển giáo lý. Người về sau diễn giải 5000 chữ này ra 3600 bàn môn 96 tà đạo trong đó kể luôn Thuật Luyện Đan bởi chẳng ai tin con người có thể tạo ra trong bụng mình một thánh thai và nuôi nó lớn để thành Phản Con Người sống trường cữu cùng trời đất.

Thánh Thai, Kim Đan, Chân Nhân, Thần Tiên, Thiên Giới thì cũng như ma quỉ thánh thần địa ngục thiên đường là những thứ chẳng ai thấy, ít người tin nên Thuật Luyện Đan cũng được cho vào chung vào 3600 bàn môn 96 tà đạo theo chân đạo Lão đi vào suy tàn theo năm tháng.

Muốn cho con người tin vào Thuật Luyện Đan người xưa có 2 cách : Biến nó thành một tôn giáo đầy huyền bí để lôi kéo con người, vốn hay lo lắng và sợ hải. Dùng lý luận để chứng minh Thuật Luyện Đan là đúng đắn để lôi kéo những con người, vốn thông minh nhưng lắm nghi ngờ.

Đây là những lý luận hay những thuyết của người xưa dùng để chứng minh Thuật Luyện Đan là đúng đắn.

  1. – Thuyết Nhất Điểm Quang Linh : Thuyết này cho rằng vạn vật đến từ Thái Hư. Khi cha mẹ giao cấu thì có một điểm linh quang đến từ Thái Hư gieo vào bào thai trong người mẹ gọi là Nguyên Thần, ( có sách nói gieo vào đứa bé khi nó mở miệng khóc chào đời) từ đó sinh ra khí, rồi khí hóa thành hình hài cơ thể con người.

b.- Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể : Thuyết này cũng tựa như thuyết Thái Cực, là một vòng tròn, Phật Giáo gọi là Giác, Lão Giáo đọi là Kim Đơn, Khổng Giáo gọi là Thái Cực, là Bản Nguyên sinh ra vạn vật. Không thể truy cứu được sự bắt đầu của nó, chỉ biết nó đến từ Thái Hư ( Phản Thế Giới).

Các bậc vĩ nhân Phương Đông cho rằng Thái Cực có trước trời đất, vạn vật. Trời đất vạn vật tuy lớn nhưng khi nó vận hành không nằm ngoài một Thái Cực. là một Bản Thể Duy Nhất sinh hóa và phóng phát ra. Vũ trụ tuy lớn nhưng nó chỉ là sự hiện hình, hiển dương của một đại thể linh minh huyền diệu bất khả tư nghị nên tất cả quần sinh trong vũ trụ đểu cùng nhau chia sẻ Bản Thể siêu việt nói trên. Bản Thể Duy Nhất này là được gọi bằng nhiều tên khác nhau tùy loại tôn giáo đề cập đến nó. Nó có thể được gọi là Thượng Đế, Chúa Trời, có thể gọi là Brahman, Allah, Atman, Đạo, Phật, Diên, Hống v.v…

Hai thuyết này giải thích việc con người và trời, đất được sanh ra trong vũ trụ hay giải thích Quyền Tạo Hóa của vũ trụ mà khoa triết học gọi là vũ trụ quan.

Từ vũ trụ quan này con người dựa vào nguyên tắc con người là một tiểu vũ trụ, nguyên tắc này cho rằng cái gì có hay xảy ra trong vũ trụ đều có và xảy ra trong con người nên Quyền Tạo Hóa xảy ra trong vũ trụ thì Quyền Tạo Hóa cũng xảy ra trong con người nếu con người biết Trộm Quyền Tạo Hóa, tức là bắt chước sự hình thành trời đất và con người trong vũ trụ mà tạo dựng một con người mới, đó là Thuật Luyện Đan.

Đây là lối lý luận Thuật Luyện Đan là Trộm Quyền Tạo Hóa :  

c.- Con người là một tiểu vũ trụ. Vũ trụ sinh Thiên Địa Nhật Nguyệt cho nên Thiên Địa là Chân Thai (thánh thai ), Nhật Nguyệt là Chân Tức( hô hấp). Con người có thể cùng Thái Hư ( Phản Thế Giới ) đồng thể, thì Thiên Địa là Thai ta, Nhật Nguyệt là Hơi Thở ta. Vũ trụ bao la thì ta cũng bao la. Như vậy con người có thể siêu xuất Thiên Địa Nhật Nguyệt mà hòa hợp với Thái Hư trở thành con người có Hỗn Độn Nhất Khí vậy (  Nguyên khí, là Phản Con Người ).

Hai thuyết trên là lối lý luận trên không đủ tiêu chuẩn để chứng minh Thuật Luyện Đan là sự thật nên Thuật Luyện Đan hay Trộm Quyền Tạo Hóa cùng với đạo Lão đua nhau đi vào …. suy tàn !

Thế nhưng

Ngày 4 tháng 7 năm 2012. Các khoa học gia đã tạo một vụ va chạm hạt trong máy gia tốc hạt LHC của phòng thí nghiệm CERN ở Châu Âu và đo được một góc độ lệch để đưa đến việc xác nhận sự tồn tại của một loại hạt có đặc tính thích hợp với  hạt Boson Higgs. Hạt này là một Phản Vật Chất mà các nguyên tử đi qua trường Higgs nhập vào nó mà sinh ra khối lượng, tức là sinh ra muôn vật trong vũ trụ. Hạt này có thể là cái Bản Thể Duy Nhất mà tất cả quần sinh trong vũ trụ đều cùng nhau chia sẽ. Hạt này có thể là cái Nhất Thể mà Thiên Địa Vạn Vật Đồng tựa vào, là Diên hay Nguyên Thần sanh ra con người, là Hống hay Nguyên khí sanh ra Phản Con Người

Thuật Luyện Đan như cây khô nay lại đâm chồi nở hoa nhờ các nhà toán học và  thiên văn học trước đây xác nhận sự tồn tại của Phản Vật Chất và Phản Thế Giới nay lại nhờ các nhà nguyên tử học dùng thực nghiệm xác nhận cái Bản Thể Duy Nhất linh minh huyền diệu mà tất cả quần sinh trong vũ trụ cùng chia xẻ là hạt Higg, Hạt Của Chúa, nên chúng ta hãy cùng nhau trân trọng đưa nó lên bàn mổ đề nhìn lại nó bằng cặp mắt của các khoa học gia xem Khí Tiên Thiên là Phạt Hạt mà tìm đường lên thiên thai, là Phản Thế Giới.

6,- Sau Kiền Khôn giao cấu

Kiền Khôn Giao Cấu có nghĩa là Nguyên Khí, Nguyên Thần nhập vào nhau hay giao hợp nhau mà thành Đan tức là thành một thánh thai chỉ là bước đầu tiên để bước vào phần Vô.

Khử Khoán Lưu Kim thì cũng giống như đem đứa bé mới sanh đi tắm cho sạch sẽ, muốn tắm đứa bé mới sinh thì phải dùng nước mà tắm nhưng đứa bé này là một Phản Vật Chất nên phải dùng nước Trời, nước này chỉ chảy ra vũ trụ chuyển qua Âm tức là ngày 16 Âm Lịch, ngày đầu nước mới chảy ra là nước trong những ngày sau là nước đục thì không nên tắm.

Sau đó người Luyện Đan còn cần đi thêm 4 giai đoạn nửa mới tới bờ bến mới mà các vị đi trước đã thành tiên vì lòng thương con người bao la đã trình bày rõ ràng trong Đan Học.

Bạn đọc nào luyện khí công mà thấy có nhiều triệu chứng khác lạ trong bụng mình mà không có duyên để biết thêm 4 giai đoạn kế tiếp thì cũng đừng quá lo, tôi xin gìới thiệu với bạn lời của hai bâc vĩ nhân đã thành công trong Đan Học là Đạt Ma Sư Tổ và Trương Tam Phong chân nhân nói về 4 giai đoạn sau như thế này :

Lời của Đạt Ma Sư Tổ Sư Tổ dạy ” Thai do tụ Khí mà kết. Khí là do hơi thở của thai. Khí nhập vào thân là sinh, thần ly hình là tử. Biết nhờ Thần Khí nên mới trường sinh thì phải lấy hư vô mà dưỡng Thần Khí. Thần hành thì Khí hành, Thần trụ thì khí trụ, Muốn được trường sinh. Thần Khí phải quán trú. Tâm bất động niệm, vô khứ, vô lai, bất xuất, bất nhập, tự nhiên thường trụ, cứ siêng năng thực hành, thì đó là Chân Đạo Lộ”.

Lời của Trương Tam Phong chân nhân dạy :

Niên, Nguyệt, Nhật, Thời xá kể chi

Quái, Hào, Ngân, Lượng cũng bỏ đi

Chỉ biết cần thở cho đứng đắn

Lại biết Không Quên, Không Giúp Chi.

Đường lên thiên gìới đang mở ra cho những ai siêng năng biết thực hành khoa khí công một cách đúng đắn. Màn u minh che mắt nhân loại đang tan dần nhờ công lao của những nhà khoa học, họ không biết chút gì về Thuật Luyện Đan nhưng chính họ đang làm cho Thuật Luyện Đan nở hoa đơm trái.

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh

________________________________________________________________________

(1)  https://vantuyen.net/2016/04/26/nhat-huong-nguyen-kim-anh-truong-sanh-bat-tu-thuat-luyen-dan-the-ky-xxi/

Đã xem 9631 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments