Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi – Đế-đạo, Vương-đạo và Bá-đạo

Đế-đạo là dùng lòng Nhân để quãn-trị xả-hội.

Chử Nhân có nhiều nghỉa.

Nghỉa đầu-tiên và lớn nhất là: Trời,đất sanh-sãn và nuôi-dưỡng vạn-vật.

Nghỉa thứ hai là tình-thương của con-người đối với vạn-vật.

Nghỉa thứ ba là tình-thương giửa con người và con người.

Mọi hoạt-động của xả-hội Đế-đạo đều đặt nền tảng trên tình-thương, lòng tha-thứ và sự trợ-giúp, nâng-đỡ, giáo-dục.

Nhiệm-vụ chánh của các nhà quãn-trị xả-hội Đế-đạo là giáo-hóa quần-chúng, làm cho quần-chúng xa lánh điều Ác và gần-dũi với điều Thiện, đưa việc hành-thiện trỡ thành thói quen thường ngày của con người.

Đưa xả-hội đi vào con đường Chân Thiện Mỷ một cách tự-nguyện, tự-giác chính là mục-đích của Đế-đạo.

Hãy nghe những mơ-ước của Đế-đạo: Nhà nhà đi ngũ mà không đóng cửa. Ngoài đường không có người nhặt lượm của rơi. Thật đáng đễ mong ước.

Nhưng chĩ đễ mơ-ước suông mà thôi, vì trong thực-tế ta nhìn thấy nhà thờ và chùa-chiền đều cửa đóng, then cài rất chắc-chắn và tiền bạc cũng được cất giữ trong rương, trong két rất cẫn-thận, thì ta biết rằng mơ ước của Đế-đạo là rất khôi-hài và ngây thơ hoặc ngớ-ngẩn, hoang-tưỡng tùy theo cãm-nhận của bá-tánh.

Lấy sự giáo-hóa và thuyết-phục làm công-cụ chánh đễ hướng-dẫn và uốn nắn xả-hội.

Việc chế-tài là vạn-bất-đắc-dĩ, ít khi dùng đến.Có nghỉa là chẵng cần đến luật-pháp.

Một khi sự giáo-hóa và thuyết-phục không mang lại hiệu-quả, mà phãi dùng đến sự chế-tài thì Đế-đạo coi như đã bị thất-bại. Mà thất-bại là sụp đỗ. Đế-đạo chưa bao giờ được nếm mùi thất-bại và sụp đỗ, chĩ vì xả-hội Đế-đạo chưa hề được sanh ra, dù chĩ một giờ.

Từ xưa cho đến nay, trên thế-giới chưa có nơi nào thực-hiện mô-hình Đế-đạo. Nó chĩ có trong mơ, là sãn-phẩm tưỡng-tượng của những người cả đời chân không chạm đất.

Có lẽ Đế-đạo là phó-sãn của Thiên-đàng và Niết-bàn, những nơi mà các tôn-giáo thường rao giãng và khuyến-khích tín-đồ của mình phãi đến cho bằng được, sau khi chết.

Như vậy, Đế-đạo là xả-hội tốt nhất của người chết, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là xả-hội của người sống.

*

Vương-đạo là dùng Công-pháp để quãn-trị xả-hội. Thời nay gọi là xả-hội pháp-trị.

Công-pháp là luật-pháp-chung cho tất-cả mọi người. Mọi người đều bình-đẳng trước pháp-luật chung đó. Không có ai ở ngoài, ở trên hoặc ở dưới pháp-luật, mà phãi ỡ trong.

Luật-pháp-chung này được sự đồng-thuận của đa-số trong xả-hội, vì nó đáp-ứng được nguyện-vọng của số đông. Nhưng số đông không có nghỉa là 100%.

Vì nhiều lý-do, có một số ít người không đồng-thuận với luật-pháp-chung này.

Sự phãn-diện này tạo thành thế đối-lập, rất có ích cho xả-hội pháp-trị.

Vương-đạo lấy quyết-định theo ý-kiến của đa-số, bằng cách phát-biễu công-khai hoặc bày tõ ý-chí bằng lá phiếu. Công-pháp phãi đi đôi với phổ-thông đầu-phiếu.

Như vậy, mọi hoạt-động của xả-hội Vương-đạo phãi tuân theo luật-pháp-chung, do sự đồng-thuận của đa-số. Mọi hoạt-động chánh-trị của Vương-đạo phãi công-khai và minh-bạch. Thiếu công-khai và minh-bạch, Vương-đạo sẽ trỡ thành Tà-đạo rồi đi đến Bá-đạo trong một ngày không xa. Mà Bá-đạo có sức hút rất mạnh, nó là thứ ma-túy đáng sợ nhất.

Tất-cả mọi công-dân, từ ông tổng-thống cho đến anh quét đường đều phãi tuân theo luật-pháp-chung này và không có ngoại-lệ.

Luật-pháp-chung mà không nghiêm-minh thì Vương-đạo sẽ sụp-đỗ.

Môn-phái Pháp-gia là những người chũ-trương Vương-đạo-sơ-khai, nó có hình-thức giống như Bá-đạo nhưng khác hơn chút xíu là dùng pháp-luật-chung đễ tăng sức mạnh của khũng-bố. Như vậy, chủ-trương của Pháp-gia là dùng pháp-trị đễ phục-vụ cho Bá-đạo

Nhìn đi, nhìn lại thì Vương-đạo khả-dĩ có thể chấp-nhận được.

Mỷ, Âu, Úc, Á có nhiều nơi đã thực-hiện thành-công mô-hình Vương-đạo tiến-bộ này.

*

Bá-đạo là dùng bạo-lực đễ áp-chế xả-hội.

Mọi hoạt-động trong xả-hội Bá-đạo là phãi tuân theo mệnh-lệnh của một nhóm người  câu-kết với nhau nhằm thâu tóm được sức mạnh. Nhóm người này dùng sức mạnh đễ ra lệnh cho xả-hội, buộc xả-hội phục-tùng không điều-kiện và phục-vụ cho lòng tham không đáy của bọn chúng.

Bọn chúng có-thể đánh-đập, giam-cầm hoặc giết chết những ai không chịu tuân-phục, mục-đích là làm cho xả-hội phãi sợ-hãi. Dối trá, lừa bịp, ru ngũ làm cho xả-hội ngu tối cũng quan-trọng như khũng-bố và không thể thiếu trong chánh-sách cai-trị của Bá-đạo.

Làm cho mọi phãi người sợ-hãi và ngu tối đễ họ không biết và không dám phãn-đối, đó là mục-đích của Bá-đạo.

Khũng-bố và mị-dân là hai phương-tiện tốt nhất đễ Bá-đạo đạt được mục-đích.

Thiếu sức mạnh của vủ-khí và hoạt-động khũng-bố thì Bá-đạo sẽ chết. Thiếu bộ máy tuyên-truyền dối trá thì Bá-đạo không thể sống lâu.

Vủ-khí và băng-đảng tạo nên sức mạnh. Sức mạnh đó chính là quyền-lực của Bá-đạo.

Có người đã nói: Quyền-lực ỡ nơi nòng súng. Đây là tư-tưỡng căn-bản của Bá-đạo.

Bá-đạo và độc-tài là một thể hợp-nhất không thễ tách rời. Độc-tài chính là bản-chất của Bá-đạo, thực-hiện Bá-đạo thì phãi lấy độc-tài làm nền tảng. Hai trong một, thể-xác và linh-hồn.

Trên thế-giới hiện nay, có nhiều nơi đang bị các thế-lực Bá-đạo độc-tài cai-trị. Độc-tài là thứ thuốc độc của loài người. Sức cám-dỗ của thứ đôc-dược này rất mạnh, chưa có thuốc Tiên nào đễ trị thứ thuốc độc này. Non phân nửa Thế-giới đang chìm trong bóng tối Bá-đạo, ỡ những nơi đó con người chĩ là súc-vật. Có lẽ, còn lâu lắm Bá-đạo mới bị tẫy sạch khõi mặt đất này. Cũng có thể là không bao giờ!

*

Chĩ có Vương-đạo là có có sức thuyết-phục và có thể giúp ích cho xả-hội loài người, hiện nay chưa có sáng-kiến chánh-trị nào tốt hơn Vương-đạo.

Thế-giới tạm thời tốt nhất hiện nay là thế-giới Vương-đạo.

Đế-đạo là ước-mơ không-tưỡng.

Có lẽ chĩ có Thiên-đàng và Niết-bàn là tương-cận với mô-hình Đế-đạo.

Bá-đạo là sự man-rơ và tàn-bạo trong lịch-sử loài người, nhân-loại rất kinh-sợ, luôn xa lánh nó.

Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

Đã xem 13492 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments