Trần Cẩm Tường – Biên khảo Tỉnh Bình Long có mục đích đóng góp chung vào văn hóa lịch sử nước nhà

2I /Lịch sử phải được trang trọng, thuộc nằm lòng của con dân đất nước .

-Trước 1975, hồi còn đi học ở những năm Tiểu Học trong 5 năm (từ lớp Năm tới lớp Nhứt ,thập niên 50), chúng tôi đã phải học môn Sử Ký & Địa Lý như là một môn học chánh bắt buộc, học thuộc lòng trả bài cho thầy cô, ghi điểm thi viết vào học bạ mỗi kỳ lục cá nguyệt, làm điểm lên lớp .

-Lên Trung học (thập niên50+ 60), những niên học từ lớp Đệ Thất (lớp 6) cho đến lớp Đệ Nhứt (lớp 12), việc học môn Sử+Địa cũng là tiết học bắt buộc . Trong thi cử, lấy bằng Trung Học Đệ I Cấp (lớp 9), Tú Tài1 (11),Tú Tài 2 (12), dù không phải thi viết, môn Sử Địa cũng phải thi qua vấn đáp (hạch miệng); dù hệ số nhỏ hơn các môn văn (triết), toán, lý hóa, nhưng cũng để cộng thêm điểm chung với thi viết .

– Lên Đại Học tùy phân ban, môn Sử Địa được học chuyên ngành để làm luận án (thesis) ra trường .

-Với chương trình học và cách thi cử (ngày trước, dù có hơi khó khăn tuyển chọn ở những lớp phổ thông), nhưng cũng đã cho thấy rằng môn học Sử Địa là rất quan trong. Học sinh ngay từ đầu óc còn thơ dại, cũng phải được dạy dỗ (huấn luyện) kỹ lưỡng để sau này thành một công dân tốt, có ý thức trách nhiệm làm con dân của đất nước; nặng lòng yêu nước, giữ nước, lòng trung thành, bảo vệ tổ quốc .

II /Lịch sử phải được giữ nguyên cốt cách sự thật, không tùy nghi sửa đổi hay hủy hoại nó vì bất cứ mục đích gì .

-Chính sử (main history) . Trước năm 1975 học lịch sử là một mặc định (default), không tranh cải tính độc lập, đứng riêng trong các bộ môn giáo dục học đường. Mỗi con người sanh ra mang theo một bản lý lịch riêng, một gia tộc có một gia phả riêng, nhưng đất nước có một lịch sử chung . Chính sử là một ghi chép quá trình xây dựng đất nước của mọi công dân, vừa có tính vật chất: hy sinh xương máu trong chiến tranh, sức lao động, trí tuệ của cải đóng góp chung cho thời bình, từ quá khứ, tiền đồ của nhiều chế độ dựng nên nhà nước, phát triển qua nhiều thế hệ hưng vong …, còn mang ý nghĩa giáo dục tinh thần thiêng liêng về lòng yêu quê hương, yêu tổ quốc, khi vận nước suy vong, lâm nguy cần mọi con dân hy sinh gánh vác .

Nhưng sau năm 1975, chế độ mới làm thay đổi :

-Chế sử (modified history) thay thế, sửa đổi nhiều theo định hướng tư tưởng chính trị, làm thay đổi chinh sử một cách vừa sai trái, vừa lố bịch (như một bài hát chế) : những nhân vật không có thật (anh hùng Lê Văn Tám), tôn sùng quá đáng (HCM và đồ đệ của ông ), những sự kiện xãy ra được viết lại theo trí tưởng tượng, cường điệu ( lấy căm thù viết lịch sử ; VN toàn đánh thắng không thua một trận nào ?) .

-Tích hợp môn lịch sử với các bộ môn học tập chánh trị .

Tích hợp (intergration ) là gì ?Theo từ điển Tiếng Anh -Anh (Oxford Advanced Learner’s Dictionary), từ Intergrate có nghĩa là kết hợp những phần, những bộ phận với nhau trong một tổng thể. Những phần, những bộ phận này có thể khác nhau nhưng tích hợp với nhau.Thí dụ: có nhiều ứng dụng khoa học hiện đại theo tích hợp như đầu máy hát (karaoke), tích hợp nhiều định dạng (format) khác nhau về máy tính(computer): tích hợp ổ cứng, tích hợp phần mềm …(integrated hard drive , integrated software …)

Quan niệm theo cách giáo dục mới trong nước về cách dạy học môn tích hợp .

Lồng ghép các nội dung cần thiết vào những nội dung vốn có của một môn học. Thí dụ: lồng ghép nội dung giáo dục dân số, giáo dục môi trường , bảo vệ sức khỏe, giáo dục tiết kiệm … vào nội dung các môn học: địa lý, sinh học,vật lý,hóa học,toán,ngoại ngữ, giáo dục công dân…

Xây dựng môn học tích hợp từ các môn học truyền thống.

Giáo viên có thể tích hợp các nội dung ở các môn học khác nhau, hoặc các kiến thức khác liên quan đến bài giảng để chuyển tải đến học sinh những chủ đề giáo dục lồng ghép thông qua các hình thức truyền đạt bằng trình chiếu, giảng dạy, thảo luận, dạy học theo dự án. (theo trường chuyên Lê Hồng Phong)

Các em học môn lịch sử tích hợp ra sao ?

Môn học tích hợp( Integrated subjects). Tích hợp là đem lịch sử ghép chung vào những bộ môn khác cho mục đích tuyên truyền hoặc làm giảm bớt những sự thật được che dấu dưới chiêu bài chính trị có lợi một chiều cho chế độ .

(Bộ GD&ĐT giải thích:Trong những ngày gần đây, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến việc Bộ GD-ĐT công bố Dự thảo “Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể” có đề cập đến việc tích hợp nội dung môn Lịch sử vào môn học mới có tên “Công dân với Tổ quốc”. Nhiều ý kiến lo ngại, vị thế môn Lịch sử có thể bị giảm bớt trong hệ thống giáo dục phổ thông ).

Nhận xét một cách khách quan là, Lịch Sử không còn coi trọng ? Chế độ trong nước vừa coi thường môn học này (làm cho học sinh nhàm chán; bỏ thi; cách dạy mới theo chế sử, bôi bỏ sự thật, cường điệu chủ quan không làm cho học sinh ưa thích ; đàng sau vấn đề còn có những nghi vấn lệ thuộc áp lực nước ngoài, tránh xung đột lịch sử dân tộc ?

III /Lịch sử địa phương mang bản sắc văn hóa riêng, cũng cần ghi chép thêm làm chỉnh sử (amending history), chỉnh sửa lại cho đúng sự thật bị chế sử viết sai, đóng góp vào chính sử nước nhà .

Người Việt chúng ta có nhiều tín ngưỡng khác nhau, nhưng chung qui vẫn coi Đạo Ông Bà, thờ kính Tổ Tiên làm trọng . Các vị là những tiền nhân lập nên lịch sữ, viết nên trang lịch sử đất nước hào hùng . Dù là Bắc, Trung , Nam , chúng ta có cùng Tổ Quốc & Dân Tộc Việt Nam . Không những chúng ta phải học nằm lòng lịch sử nước nhà mà cò phải duy trì sử sách như duy trì nói giống .

Hiện nay nhiều hội đoàn người Việt nước ngoài, vừa duy trì bản sắc văn hóa riêng từng địa phương mình qua những biên khảo, ghi chép lại lịch sử địa phương, mà còn cổ súy cho phong trào tìm về nguồn gốc, qua những buổi tổ chức lễ hội văn hóa người Việt, vừa giới thiệu tập tục truyền thống, nét đẹp cổ truyền bản sắc Việt Nam với nước ngoài, vừa giúp cho thế hệ trẻ nối tiếp không quên nguồn gốc lịch sử nước Việt Nam .

Có tấm lòng yêu quê hương yêu đất nước người con dân nước Việt càng yêu chuộng môn học lịch sử, tự hào về một đất nước sản sanh ra những vị anh hùng dân tộc, những triều đại làm rạng danh xứ sở; thời kỳ tranh đấu chống lệ thuộc ngoại bang, thời kỳ đất nước lâm nguy …

Hiểu biết lịch sử nước nhà lòng yêu nước sẽ sống dậy, gây sức đoàn kết đấu tranh cho một nước Việt Nam độc lập tự chủ, gạt bỏ những kẻ gây hại cho đất nước, muốn hủy hoại lịch sử làm lợi cho ngoại bang .

Tôi xin kể lại một truyền thuyết cổ sử được nghe từ một người Trung Quốc, nói về bài học lịch sử của nước họ xăm lược nước Bách Việt (?):

…….Ngày xữa ngày xưa, thời Xuân Thu chiến quốc (?) bên Tàu; (từ thời thượng cổ cho đến thời phong kiến nhà Mãn Thanh) người Hán tộc luôn luôn nuôi ý đồ thâu tóm tất cả những nước nhỏ làm chư hầu . Bách Việt là một bộ lạc người Việt cổ cũng không tránh khỏi âm mưu của nước lớn, nhưng sức chống trả của nhóm bách Việt này kiên cường suốt chiều dài lịch sử, không bị đồng hóa( thua rồi lại đánh …trong khi các nước khác như Mông Cổ, Tây Tạng… bị chiếm đóng) .

Vì thế, vua Tàu mới cho một danh tướng mang binh hùng tướng mạnh đến truy bức bộ tộc Bách Việt, không bắt lệ thuộc được làm chư hầu thì giết sạch không chừa một nhân mạng nào . Viên đại tướng lập lời thề rằng :

” Giết sạch hết tất cả người nước Bách Việt nếu máu họ đỏ . Chừng nào máu họ trắng sẽ không giết nữa !!!”

Tướng sĩ được lệnh tàn sát này gây cảnh màu lửa khắp chiến trường, không tha mạng già trẻ bé lớn . Máu đỏ của người Việt chảy thành sông, thây người chất thành đống . Nhưng người Bách Việt vẫn kiên cường phản công; chết dưới tay giặc như rạ mà không chùn bước, đồng lòng chiến đấu .

Một ngày kia quân khát máu tiếp tục xua quân tàn sát dã man, bộ tộc gần hết người nhưng vẫn vét người xong pha trận mạc . Một nữ tướng người Bách Việt địu con nhỏ sau lưng, cầm kiếm ra trận đánh nhau với tướng địch . Tướng quân vớt một đao ngang ngực người phụ nữ, giòng sữa trắng từ lồng ngực chảy ra, văng tung tóe vào mặt tướng quân . Bất chợt, tướng quân dừng tay lại, vừa thấy dòng máu trắng ứng với lời nguyền độc địa; cho lệnh rút quân, về tâu vua điềm linh ứng này, xin không đánh đuổi tiếp dân Bách Việt nữa (?). Đứa bé, con người phụ nữ còn sống, sau này thay cha mẹ dựng lại giang sơn bờ cõi nước nhà, duy trì nòi giống Bách Việt anh hùng .

Câu chuyện truyền thuyết này có tính kể chuyện dân gian, mỗi người hiểu theo một ý riêng, theo cách nghĩ của mình . Huyền sử cho thấy về phương diện dân tộc tuyên truyền, lịch sử người Tàu phong kiến cho là họ biết giữ lời hứa trọng chữ tín, nhưng thật ra họ sợ một dân tộc dám hy sinh mạng sống, con dân liều chết giữ nước , khó chinh phục bắt làm chư hầu . Về phía chúng ta đây là một câu chuyện dã sử (wild history) mang tính yêu nước, gương soi sự nghiệp chung của tiền nhân .

Lịch sử là một bộ môn độc lập ghi chép từ sự thật của chính sử (main stream history), có thể được bổ sung thêm ngoại sử với những chuyện dã sử, truyền kỳ nhân gian tin cậy ở địa phương. Nếu được biên khảo địa phương bổ túc thêm những sự kiện có thật theo từng thời kỳ, giai đoạn xãy ra biến động hay thanh bình; ghi chép lại nhân vật xã hội, thay đổi địa danh, văn học, phát triển công kỹ nghệ …dễ làm cho học sinh ưa thích học, mà ngay cả người lớn cũng say mê (người Tàu họ khôn khéo dùng các phương tiện văn hóa truyền thông: truyện Tàu, phim ảnh, truyền hình … để tuyên truyền lịch sử nước họ hơn ta).

IV /Biên khảo Tỉnh Bình Long, một đóng góp nhỏ vào văn hóa lịch sữ nước nhà không để mai một về sau .

Bình Long là một tỉnh nhỏ miền Đông Nam Phần, có ít dân, cơ quan hành chánh mới thành lập từ thời Đệ I VNCH; tuy chỉ có 19 năm (1956-1975) thành hình, nhưng có những biến động nổi tiếng như chiến cuộc An Lộc, Bình Long trong Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972, chuyển tiếp dân tỵ nạn tại trại Tiếp Cư Phú Văn, Bình Dương cùng năm 1972. Cuộc di dân Bình Long ra Rừng Lá , Long Khánh và đồng bào Thưọng lên Bảo Lộc trong chương trình Khẩn hoang Lập ấp năm 1973.

Bình Long là một tỉnh kỹ nghệ trồng cây cao su và chế biến xuất cảng, đem lại nguồn lợi cho đất nước và nuôi sống dân địa phương sống trong cảnh hạnh phúc ấm no. Tỉnh này còn có một văn hóa lịch sử, mang bản sắc riêng của một cộng đồng đa sắc tộc sống hòa hợp thanh bình, tiếp tục phát triển nếu không có ngày 30-4-75 xãy ra. Nay Tỉnh nhà đã mất tên sau 1975, dân cũ địa phương lưu lạc tứ xứ .

Chúng tôi xin mượn lời mở đầu để nói về chủ trương làm Tập Biên Khảo Tỉnh Bình Long trước năm 1975 .

Lời nói đầu

Ngày xưa, trước năm 1975 (thế kỷ trước) nghe trong dân gian có câu:

Bình Long đi dễ khó về

Trai đi có vợ gái về có con

Ý nói: dân tứ xứ một lần đã đến Bình Long thì khó mà rời bỏ quê hương mới này, họ ở lại sinh sống làm ăn, lập gia đình: “trai đi có vợ, gái về có con”.

Bình Long là một Tỉnh nhỏ, mới đưọc thành lập sau năm 1956, do Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm ban hành bằng Sắc Lệnh số 143/NV ngày 22 tháng 10 năm 1956; thành lập tỉnh Bình Long, gồm có 3 quận: Lộc Ninh, An Lộc, Chơn Thành. Tỉnh lỵ được đặt tại Quận Lỵ An Lộc (Quận Hớn Quản cũ của tỉnh Bình Dương).

Trước chiến cuộc tháng 4 năm 1972, tuy không phải là miền đất hứa, nhưng Bình Long là một nơi yên ổn, có kỹ nghệ cao su mà người Pháp đang khai thác; nhiều thuận lợi khác cho nghề vườn trồng tiêu, cây ăn trái; nghề rừng khai thác gỗ… Các đồn điền là nơi dân chúng có công ăn việc làm ổn định, tuy mức sống không cao nhưng môi trường sống an bình, an sinh xã hội tốt. Đất rừng còn hoang vu bạt ngàn chưa khai phá. Đất lành chim đậu, không những người dân phu cạo mủ từ miền Bắc (1930), người miền Trung, miền Tây Nam Phần di dân đến định cư, mà còn là nơi sinh sống hài hòa đa sắc tộc người Kinh, người S’tiêng, người Hoa, người Miên.

Ông bà, lớp tiền nhân khai phá (trai, gái đến lập nghiệp, chọn đất Bình Long làm quê hương thứ hai), về sau sản sinh ra nhiều thế hệ gắn bó nhau hơn, qua tình bà con đồng bào, còn kết hợp thân thiết nhau hơn qua tình người Đồng Hương Bình Long. Qua hai cuộc chạy nạn: Chiến Cuộc72 và cuộc Đổi Đời 75. Người Bình Long đã ra đi tứ xứ, hoặc lại tìm về chốn cũ, mảnh đất chôn chân ông bà để lại.

Bốn mươi năm sau (1975-2015), bạn đồng hương Bình Long có dịp gặp lại nhau nơi xứ người hay quay về thăm viếng. nhưng lòng người vẫn nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, một nơi đã sống đầy niềm vui hạnh phúc tuổi thơ êm đẹp. Ai cũng muốn nhắc lại kỷ niệm không quên về một địa danh đã đi vào lòng người, đã đi vào lịch sử. Thời gian qua, đời người ngắn ngủi, hồi ức kẻ nhớ người quên. Muốn tìm về nguồn gốc quá khứ cũng khó vì tài liệu, sách báo cũ không còn lưu trữ, truyện kể nhân gian truyền miệng cũng thành tam sao thất bổn .

Nhiều tỉnh thành ở các dịa phương khác (trong nước hay ở nước ngoài) duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, đã thành lập những hội đoàn trong sinh hoạt Hội Đồng Hương; làm sách Biên Khảo ghi chép lại những chuyện xưa tích cũ, tìm tài liệu cội nguồn, sử sách.

Biên Khảo không để mất tính truyền thống, tập tục mà còn phô diễn được bản sắc văn hóa riêng, không mang tính chính trị tuyên truyền sai lạc, nhưng mang tính thông tin tham khảo trung thực về lịch sử, địa lý, nhân văn, tập tục truyền thống …Cũng để đời sau biết về đời trưóc, nhằm duy trì văn hóa, đạo đức, luân thường đạo lý, nếp sống đẹp của người xưa, nhằm lưu truyền cho các thế hệ sau hiểu rõ. Người ngoài cũng dễ dàng tìm kiếm nguồn tham khảo đáng tin cậy đã có sẵn biên khảo.

***

Với tình tự quê hương và sự tin cậy của anh chị em đồng hương ở khắp nơi (tập trung trên Facebook) tôi hân hạnh chủ trương làm Biên Khảo/Tỉnh Bình Long, nhằm đáp ứng với nguyện vọng chung thiện nguyện: tìm tài liệu, biên chép, tham khảo; cùng nhau thu thập, viết bài, góp ý, biên tập… cho tập Biên Khảo/Tỉnh Bình Long (Bình Long đã là một tên Tỉnh thời VNCH) coi như là một tập Kỷ Yếu trước kia.

* Vì Bình Long bị xóa tên từ 1975, nên chúng tôi chủ trương biên chép tính theo dòng thời gian trước đó (tháng 4-75, không còn ảnh hưởng về sau này); hình thức hình ảnh, ngôn từ trước 75. Lấy sự chân thực của con người, bối cảnh lịch sử có thật, tính nhân văn luân lý đạo đức của người miền Nam chơn chất, thật tình có sao nói vậy, không nói hơn không nói bớt .

* Với quan niệm tôn trọng tính chân thật, cũng phải tôn trọng chính kiến của người đương thời thì Biên Khảo mói có giá trị tham khảo đáng tin cậy. Ghi chép, sưu tầm, tìm kiếm tài liệu cũ, về những sự việc trọng đại, sự kiện lịch sử xảy ra, hay dữ kiện liên hệ đến tỉnh nhà, đất nước (Pháp thuộc, VNCH), vào các thời kỳ biến đổi diễn tiến lịch sử, ảnh hưởng làm thay đổi đến địa phương .

* Về nội dung biên khảo là do những đồng hương Bình Long (tự) biên chép ghi lại theo sử ký địa lý đương thời, kể truyện cũ tích xưa hay nhận định chủ quan (nhưng không sai sự thật), nếu có trích dẫn cũng bắt từ nguồn thông tin tin cậy .

* Sau hết là cách “tự biên tự diễn” của nhóm Đồng Hương Bình Long cùng làm Tập Biên Khảo này, về hình thức trình bày (layout) cũng như các bài viết đều do người cùng Tỉnh nhà sáng tác, trích dịch, tìm nguồn, cung cấp thông tin tài liệu, tham khảo tư liệu… mang tính đặc thù riêng .

***

Chúng tôi cũng xin mượn Lời Nói Đầu này để cám ơn sự ủng hộ nồng nhiệt của đồng hương Bình Long, tự nguyện tham gia đóng góp cho tập Biên Khảo/Tỉnh Bình Long (2015).

Dù sinh sau đẻ muộn hơn các hội đoàn khác, nhưng cũng đủ nói lên tình đồng hương Bình Long quê mình tươi đẹp không thua ai, có một lịch sử thăng trầm lúc còn, lúc mất tên. Chúng ta không để thời gian làm quên lãng lòng người dù nơi góc biển chân trời, mau quên tình tự quê hương gốc gác chào đời .

Sau hết xin cám ơn anh chị em đồng hương (đặc biệt là các CHS/TTHBL) cùng nhau viết bài, góp ý, cùng nhau làm biên tập nên tập Biên Khảo này.

Thay mặt nhóm chủ trương & biên tập .

Trần Cẩm Tường Cựu Quận Trưởng/CKT Quận An Lộc (1970-1974)

Trần Cẩm Tường
Cựu Quận Trưởng/CKT Quận An Lộc (1970-1974)

Quảng cáo/Rao vặt

3 Comments on Trần Cẩm Tường – Biên khảo Tỉnh Bình Long có mục đích đóng góp chung vào văn hóa lịch sử nước nhà

 1. HAY QUÁ CHÚ ƠI ,chúng cháu rất cần những người có TÂM HUYẾT NHƯ CHÚ để cứu lấy thế hệ trẻ sau này ,khi đất nước THẬT SỰ HOÀ BÌNH……

  Số lượt thích

  • Cám ơn Khang . Chúng tôi sống xa quê hương, chỉ mong làm được những gì giúp cho người trẻ sau này hiểu được lịch sử & sự tích của địa danh và con người trước kia đã sống qua một thời chiến tranh; một cách chân thật giữ gìn bản sắc văn hóa, trân trọng tình cảm quê hương. BL là một Tỉnh trước kia (1956-1975) nay đã mất tên nhưng người BL cũ vẫn là những người con không quên một địa danh của đất mẹ VN. TCT

   Số lượt thích

 2. CHÚ ƠI CHO CON HỎI CUỐN NÀY CÓ THỂ MUA Ở ĐÂU TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM NGÀY NAY

  Số lượt thích

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: