Nguyễn Phú Trọng xác nhận dâng hiến Việt Nam cho Trung Quốc

 

“…thúc đy s phát trin n đnh ca quan h Trung-Vit v.v… Nguyn Phú Trng cho biết Vit Nam hy vng s tăng cưng trao đi cp cao, tăng cưng tin cy ln nhau v chính tr, tăng cưng hp tác trong các lĩnh vc khác nhau…”

Ngày 07 tháng 4 năm 2015, Tổng Bí thư CPC, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hội đàm cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Chỉ cách đây không lâu vào cuối tháng mười một (11) năm vừa qua, Tập Cận Bình (Xi Jinping) đã hội đàm với Chủ tịch Trương Tấn Sang. Hôm nay, Tập Cận Bình lại nhắc lại và nhấn mạnh kiểm soát tốt những sự khác biệt về Biển Đông, tất cả cùng có lợi, quan hệ Trung-Việt, duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

1

Ngày 07 tháng 4, Quân U Trung ương, Tng Bí thư CPC và Ch tch nưc Tp Cn Bình đã t chc cuc hi đàm ti Bc Kinh Hi trưng Đng Trung ương tiếp Tng Bí thư Nguyn Phú Trng. Trưc khi các cuc đàm phán, Tp Cn Bình t chc bui l chào đón Nguyn Phú Trng ti qung trưng phía đông Bc Kinh. Ngun: THX.   

Báo Thanh Niên Bắc Kinh (Beijing Youth Daily) đưa tin Tập Cận Bình (Xi Jinping) thường xuyên giao tiếp với Nguyễn Phú Trọng, trong đó có ba lần gọi điện thoại, và một lần với đặc phái viên “sứ giả”. Cả ba lần họ đều khẳng định, nỗ lực chung trao đổi kiểm soát tốt hơn những sự khác biệt về hàng hải.

Tại cuộc họp ngày 7 tháng 4, Tập Cận Bình thêm một lần nữa nhấn mạnh rằng Việt Nam nên tôn trọng lẫn nhau và tham vấn thân thiện, tìm kiếm nền tảng chung, kiểm soát mọi khác biệt, luôn luôn nắm bắt phát triển quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đi đúng hướng và đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược “toàn diện” giữa phát triển ổn định đến lành mạnh lâu dài. Tập Cận Bình chỉ ra rằng hai bên cần tăng cường hợp tác mạnh mẽ. Lưỡng đảng thực hiện tốt kế hoạch đã ký (2016-2020).

Trung Quc hoan nghênh Vit Nam quyết tâm tham gia vào thnh vưng Bin Đông

Để xây dựng thế kỷ 21, phía Việt Nam sẵn sàng làm mọi việc tốt với Ban Chỉ đạo của các cơ chế hợp tác song phương. Việt Nam thực hiện kế hoạch hành động hợp tác chiến lược “toàn diện” để thiết lập cơ sở hạ tầng làm việc hợp tác theo nhóm và hợp tác tài chính nhóm, để tăng cường trao đổi quân sự, tăng cường hợp tác về an ninh và hành pháp, về thông tin tuyên truyền, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, du lịch và hợp tác địa phương, hữu nghị và Việt Nam đào tạo cán bộ kế nhiệm.

Để tuân theo sự đồng thuận quan trọng đã đạt được, các nhà lãnh đạo hai bên cùng nhau kiểm soát tốt mọi sự khác biệt biển, tình hình chung của quan hệ Trung-Việt, duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông.

Trung Quốc sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, hợp tác cùng có lợi với khả năng tương tác, làm việc cùng nhau để xây dựng các cộng đồng xung quanh theo số phận. Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam tổ chức năm 2017, lãnh đạo Kinh tế APEC.

1

Ngày 08 tháng 4, Tng Bí thư Nguyn Phú Trng gp Thng Lý Khc Cưng ti Bc Kinh, Lý Khc Cưng nói rng Trung Quc và Vit Nam thiết lp quan h ngoi giao cách đây 64 năm, quan h song phương có phát trin liên tc. Hôm qua, Tng Bí thư Tp Cn Bình vi Nguyn Phú Trng cng c và phát trin quan h song phương gia hai bên đã t chc mt cuc đàm phán thng thn có chiu sâu, có hiu qu và đt đưc s đng thun quan trng. Dưi tình hình chính tr và kinh tế quc tế hin nay, Trung Quc và Vit Nam cng c nim tin ln nhau v chính tr, đoàn kết và hp tác cht ch, x lý đúng đn s khác bit, cho phát trin kinh tế ca mình, to điu kin thun li môi trưng, thun li thúc đy tình hu ngh láng ging tt và hp tác cùng có li làm vic vi nhau đduy trì hòa bình, n đnh và thnh vưng khu vc.Ngun: THX.

Nhng nhà lãnh đo Cng Sn Vit Nam đã ký kết nhng gì

Lưỡng đảng Trung-Việt Cộng đã ký Kế hoạch năm (2016 và 2020), Nguyễn Phú Trọng cho biết đang tích cực tham gia và nghiên cứu việc xây dựng các con đường tơ lụa Hàng hải của thế kỷ 21, hy vọng sẽ tăng cường sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, khả năng tương tác và lĩnh vực hợp tác với Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác với nhau để kiểm soát tốt hơn sự khác biệt trên biển và cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

Sau cuộc hội đàm, Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến ​​việc ký kết “Chương trình hợp tác Trung Cộng và Việt Cộng (2016-2020)”. Theo Tân Hoa Xã, CCTV [1]

Trước sau cặp Tập Cập Bình-Nguyễn Phú Trọng đã “giao tiếp” đến năm lần trong tình đồng chí tình anh em:

1 – Cuộc gọi điện thoại lần đầu tiên, vào ngày 21 tháng 3 năm 2013. Tập Cận Bình khẳng định rằng xử lý đúng đắn những khác biệt, và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược “toàn diện” giữa phát triển ổn định và lành mạnh.

2 – Cuộc gọi điện thoại lần thứ hai, vào ngày 22 tháng 1 năm 2014. Tập Cận Bình nhấn mạnh Việt Nam muốn tồn tại phải thông qua đàm phán song phương, hiệp thương hữu nghị và xử lý đúng đắn sự khác biệt và duy trì ổn định ở Biển Đông, để thúc đẩy sự phát triển quan hệ Trung-Việt.

3 – Đặc phái viên Lê Hồng Anh thăm Trung Quốc vào ngày 27 tháng 8 năm 2014. Thay mặt đảng Cộng sản Việt Nam chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang Việt xin gặp Chủ tịch Quân Ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng hai bên cần loại bỏ sự can thiệp, xử lý đúng đắn những vấn đề có liên quan.

4 – Cuộc gọi điện thoại lần thứ ba vào ngày 11 tháng 2 năm 2015. Tập Cận Bình chỉ ra rằng hai bên cần tăng cường tin cậy lẫn nhau về chính trị, làm sâu sắc thêm hợp tác cùng có lợi, tăng cường hướng dẫn dư luận, xử lý đúng đắn sự khác biệt, phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước.

5 – Lưỡng đảng hội ngộ vào ngày 07 tháng 4 năm 2015.

Tổng Bí thư CPC và Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tập Cận Bình chỉ ra rằng hai bên phải tuân theo sự đồng thuận, quan trọng cần đạt được các nhà lãnh đạo của hai nước cùng nhau kiểm soát mọi sự khác biệt Biển Đông cho thật tốt, tình hình chung quan hệ Trung-Việt và duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông.

Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng đã liên lạc với nhau qua ba cuộc gọi điện thoại vào thời điểm tháng 3 năm 2013, tháng 1 năm 2014, tháng 2 năm 2015.

Báo Bắc Thanh (Beiqing) loan tải phóng sự, cho thấy Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng đã có những trao đổi bí mật vào tháng 3 năm 2013, tháng 1 năm 2014, tháng 2 năm 2015 tất cả có ba cuộc gọi. Tập Cận Bình liên tục gọi “loan truyền chỉ thị” tinh thần nguyên tắc “bốn tốt”, và “tình hình ở Biển Đông”, “xử lý đúng đắn sự khác biệt” và các từ khác đã nhiều lần được nói giữa hai nhà lãnh đạo, trước khi có những cuộc gọi thứ hai và thứ ba, Nguyễn Phú Trọng cũng đã gửi một phái viên đặc biệt sang Trung Quốc, và mang thông điệp trình lên Tập Cận Bình. Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với nhau, hai người gặp lần đầu tiên sau hai năm.

Tp Cn Bình và Nguyn Phú Trng thông thoi

Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2013, Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch Quân Uỷ Trung ương Tổng Bí thư CPC và Chủ tịch nước, cùng lúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi điện thoại bày tỏ lời chúc mừng nồng nhiệt, đảng và chính phủ Việt Nam luôn được cam kết thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ giữa hai hai nước. Đối với các bên trong quan hệ song phương, Tập Cận Bình gọi điện thoại nhấn mạnh, nguyên tắc “mười sáu chữ vàng” và tinh thần “bốn tốt”, mục tiêu phải đến “sự ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, tình hữu nghị láng giềng tốt và hợp tác toàn diện”, và phương pháp tiếp cận “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, tinh thần của đối tác tốt” để duy trì trao đổi cấp cao, lưỡng đảng cùng nhau một tác phong đi sâu đi sát trao đổi và hợp tác giữa hai bên. Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh rằng “xử lý đúng đắn sự khác biệt, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa phát triển ổn định và lành mạnh”.

Ngày 22 tháng 1 năm 2014, ghi lại nội dung cuộc gọi của Tập Cận Bình nhắc nhở có thể nói lập đi lập lại nhiều lần với Nguyễn Phú Trọng, “hãy rõ duy trì ổn định ở Biển Đông”. Thời gian này hai nước kỷ niệm nhân dịp lễ hội mùa xuân, cũng là 64 năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đặc biệt Tập Cận Bình đề cập, thông qua các cuộc đàm phán song phương và hiệp thương hữu nghị, thúc đẩy sự phát triển ổn định của quan hệ Trung-Việt v.v… Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam hy vọng sẽ tăng cường trao đổi cấp cao, tăng cường tin cậy lẫn nhau về chính trị, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau.

Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng hai bên cần tuân thủ hữu nghị truyền thống và duy trì tình hình chung của quan hệ Trung-Việt, loại bỏ sự can thiệp, xử lý đúng đắn các vấn đề có liên quan. Lê Hồng Anh cho biết Việt Nam đã sẵn sàng để làm việc với Trung Quốc duy trì trao đổi cấp cao, và xử lý đúng đắn các vấn đề lành mạnh quan hệ song phương. [2]

Huỳnh Tâm

Chú thích:

[1] “中国共产党和越南共产党合作计划 (Trung Quc Cng Sn đng hòa Vit Nam Cng sn đng hp tác kế hoch – Chương trình hợp tác Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam) (2016-2020年)”

[2] 习近平与阮富仲2年沟通5次强调管控好中越分歧(Tập Cần Bình dữ Nguyễn Phú Trọng niên câu thống 2015 thứ cường điệu quân khống hảo trung việt phân kì – Tập Cận Bình giao tiếp với Nguyễn Phú Trọng năm 2015 nhấn mạnh sự khác biệt trong việc kiểm soát tốt)

Đã xem 5 lần

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments