Bài 1. Một năm Hồ 5 lần đi Trung Quốc.

Mối quan hệ gì đây?

Một năm với 5 lần sang Trung Quốc (Vào tháng 4, tháng 5, tháng 8, tháng 10. tháng 11), và hàng loạt các cuộc tiếp xúc với các đoàn đại biểu Trung Quốc thăm Hà Nội!

(Đây là theo biên niên sử ghi lại, ấy vậy nhưng vẫn còn sót nhiều đấy!)

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5618/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 27 – 3 – 1961

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh lên thăm tỉnh Hà Giang; Người gửi điện cho bà Đặng Dĩnh Siêu

Nội dung sự kiện:

             Chủ tịch Hồ Chí Minh lên thăm tỉnh Hà Giang.

             … Cùng ngày, Người gửi điện cho bà Đặng Dĩnh Siêu báo tin đã nhận được hai bức điện của bà gửi Người và thông báo thời gian Người sẽ đến thăm Quế Lâm (Quảng Tây), Sán Đầu (Quảng Đông) và Nam Kinh (Giang Tô).

Nguồn trích:

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 10, tr. 325-328.

– Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc – Biên niên sự kiện, Hà Nội, 2004, tr. 251.

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.53

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5620/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 29 – 3 – 1961

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc do ông Hồ Khắc Thực dẫn đầu

Nội dung sự kiện:

               Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc do ông Hồ Khắc Thực dẫn đầu. Ông trưởng đoàn đã kính tặng Chủ tịch một bức ảnh kỷ niệm lớn chụp Người với các nhi đồng Trung Quốc.

Nguồn trích:

– Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc (sách ảnh), Nxb. Đại Bách khoa toàn thư Trung Quốc, Bắc Kinh, 1995, tr. 147.

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.29

Thăm TQ 1961

Lần 1: (từ 9 -4)

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5629/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 9 – 4 – 1961

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng chí Phạm Văn Đồng đến Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc)

Nội dung sự kiện:

          Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng chí Phạm Văn Đồng đến Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc), tham gia cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Về phía Trung Quốc có các ông Chu Ân Lai, Vi Quốc Thanh và Hà Vỹ.

Nguồn trích:

– Hồ Chí Minh với Quảng Tây (sách ảnh), Nxb. Nhân dân Quảng Tây, 2006, tr. 254.

– Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.58-59.

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5650/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 3 – 5 – 1961

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vỹ

Nội dung sự kiện:

7 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vỹ sang báo cáo về việc chuẩn bị cho Người đi nghỉ ở Trung Quốc. Người đã “thoả thuận” với Đại sứ về việc đón tiếp Người ở Trung Quốc: Không tổ chức hoạt động chúc thọ Người dưới bất kỳ hình thức nào[1]); Khi đến cũng như khi đi, không cần tổ chức đón tiếp, tiễn đưa (trừ các cháu thiếu nhi); Những hoạt động ở Trung Quốc, không cần giữ bí mật, cũng không công khai.

[1]) Ngày 19-5-1961 là ngày sinh lần thứ 71 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn trích:

– Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc – Biên niên sự kiện, Hà Nội, 2004, tr. 252.

– Hoàng Tranh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc, Nxb. Giải phóng quân, Bắc Kinh, 1987, tr. 161 (bản Trung văn).

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.70

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5651/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 4 – 5 – 1961

…  Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 24-LCT, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Cố Bân Hoa, công trình sư trong đoàn chuyên gia Trung Quốc sang giúp Bộ Kiến trúc.

Nguồn trích: – Lệnh Chủ tịch (bản gốc), lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I.

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.71

Thăm TQ 1961

Lần 2: (từ 14 -5 đến 26 -5)

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5658/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 14 – 5 – 1961

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh lên máy bay rời Hà Nội đi Quế Lâm; Báo Nhân dân số 2610 đăng Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thiếu niên, nhi đồng cả nước

Nội dung sự kiện:

           Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên máy bay rời Hà Nội đi Quế Lâm[1]) (Quảng Tây, Trung Quốc), bắt đầu chuyến đi nghỉ 15 ngày.

           Ngồi trên máy bay, Chủ tịch kể cho đại sứ Hà Vỹ và các vị cùng đi tình hình sinh hoạt của Người ở Văn phòng Bát lộ quân (Quế Lâm) đầu những năm 40 của thế kỷ XX, giọng Người xúc động: “Vậy mà đã 20 năm rồi, Quế Lâm chắc càng đẹp lắm!”.

           Máy bay hạ cánh xuống sân bay Quế Lâm. Ra đón Chủ tịch Hồ Chí Minh có ông Chủ tịch tỉnh Quảng Tây Vi Quốc Thanh và Bí thư thị uỷ Quế Lâm Hoàng Vân.

          Chiều, Người lên núi Điệp Thái Sơn để từ đó ngắm những đổi thay của toàn cảnh thành phố Quế Lâm sơn thuỷ hữu tình.

           Cùng ngày, báo Nhân Dân số 2610, đăng Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thiếu niên, nhi đồng cả nước, nhân kỷ niệm lần thứ 20 Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong (15-5). Người căn dặn các cháu cố gắng thực hiện tốt 5 điều:

– Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

– Học tập tốt, lao động tốt.

– Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.

– Giữ gìn vệ sinh.

– Thật thà, dũng cảm.

            Bức thư có đoạn: “Mai sau, các cháu sẽ là người chủ của nước nhà. Cho nên ngay từ rày, các cháu cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng để chuẩn bị trở nên người công dân tốt, người cán bộ tốt của nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

[1]) Quế Lâm trước đây là thủ phủ của tỉnh Quảng Tây. Tại đây, đầu những năm 40 của thế kỷ XX, Hồ Chí Minh với chức danh Thiếu tá Hồ Quang đã làm việc trong Văn phòng của Bát lộ quân Trung Quốc.

Nguồn trích:

– Hoàng Tranh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc, Nxb. Giải phóng quân, Bắc Kinh, 1987, tr. 161 (bản Trung văn).

– Hồ Chí Minh với Quảng Tây (sách ảnh), Nxb. Nhân dân Quảng Tây, 2006, tr. 81-82.

– Báo Nhân Dân, số 2610, ngày 14-5-1961.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 10, tr. 356-357.

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.75-77

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5659/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 15 – 5 – 1961

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh đi du thuyền trên Ly Giang; Bài viết “Vài ý kiến về phong trào Duyên Hải” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng báo Nhân dân số 2611

Nội dung sự kiện:

             Chủ tịch Hồ Chí Minh đi du thuyền trên Ly Giang – con sông đẹp nổi tiếng của Quế Lâm. Trên thuyền, Người lúc thì tựa lan can trầm ngâm ngắm cảnh sắc đôi bờ, lúc thì thân mật trò chuyện vui vẻ với các thuyền viên, chụp ảnh kỷ niệm chung với họ. Thuyền qua Quan Nham, Người rời thuyền lên bờ, vào động Dung ngắm cảnh sơn kỳ thuỷ tú trong động; gặp suối ngầm, Người lội qua dễ dàng bằng đôi dép “kháng chiến” trong khi những người khác còn lúng túng với những đôi giày da. Người nói vui với mọi người: “Xem ra đôi dép “kháng chiến” của tôi tiện hơn nhiều!”.

              Thuyền cập bến Dương Sóc, nơi đẹp “bậc nhất Quế Lâm”, Người trèo lên Vọng Giang Lâu để ngắm toàn cảnh Dương Sóc; sau đó dùng bút lông viết năm chữ Hán: Dương Sóc phong cảnh hảo (Phong cảnh Dương Sóc đẹp), dưới ký tên Hồ Chí Minh và đề Ngày 15 tháng 5 năm 1961.

             Cùng ngày, bài viết Vài ý kiến về phong trào Duyên Hải của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ký bút danh T.L, đăng báo Nhân Dân số 2611, giới thiệu về phong trào học tập Duyên Hải và thi đua với Duyên Hải đang phát triển mạnh ở các xí nghiệp và công trường.

              Tác giả phân tích nguyên nhân vì sao có phong trào Duyên Hải và nêu những điểm cần chú ý để phong trào phát triển một cách vững chắc và rộng khắp.

Nguồn trích:

– Hồ Chí Minh với Quảng Tây (sách ảnh), Nxb. Nhân dân Quảng Tây, 2006, tr. 88-95.

– Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc (sách ảnh), Nxb. Đại Bách khoa toàn thư Trung Quốc, Bắc Kinh, 1995, tr. 104.

– Hoàng Tranh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc, Nxb. Giải phóng quân, Bắc Kinh, 1987, tr. 162 (bản Trung văn).

– Báo Nhân Dân, số 2611, ngày 15-5-1961.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 10, tr. 358-359.

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.77-79

http://www.baotanghochiminh.vn/Trangchu/Bienniensukien/tabid/465/CurrentModule/1091/Page/78/Default.aspx

Thời gian: 17 – 5 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Quế Lâm đi Nam Kinh; Tới Nam Kinh và đi dạo thăm các phố

Nguồn trích:

Từ khóa:

Trung Quốc,  Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,  Đi thăm,  Trung Hoa,  Hồ Chí Minh,  Quế Lâm,  Nam Kinh,  Giang Tây, 

Chi tiết sự kiện

Thời gian: 16 – 5 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh nghỉ tại Khách sạn Dung Hồ; Người làm bài thơ “Quế Lâm phong cảnh”

Nguồn trích:

Từ khóa:

Trung Quốc,  Thơ,  Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,  Trung Hoa,  Hồ Chí Minh,  Khách sạn Dung Hồ,  Quế Lâm phong cảnh,  Công viên Bẩy ngôi sao,  Thất tinh công viên,  Rừng bia Quế Lâm,  Phong cảnh Quế Lâm, 

Chi tiết sự kiện

http://www.baotanghochiminh.vn/Trangchu/Bienniensukien/tabid/465/CurrentModule/1091/Page/77/Default.aspx

Thời gian: 19 – 5 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đi chơi hồ Huyền Vũ; Gặp gỡ các cháu học sinh quân sự, Đến Khách sạn Nam Kinh, Dự buổi dạ hội chúc thọ do các bạn Trung Quốc tổ chức; Người ký Lệnh số 27-LCT

Nguồn trích:

Từ khóa:

Trung Quốc,  Dạ hội,  Phương Nghị,  Huân chương Lao động hạng Nhất,  Thưởng Huân chương,  Tặng Huân chương,  Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,  Lệnh,  Thiếu nhi,  Trung Hoa,  Dự tiệc,  Hồ Chí Minh,  Hồ Huyền Vũ,  Học sinh quân sự,  Khách sạn Nam Kinh,  Lệnh số 276-LCT,  Cục Liên lạc kinh tế, 

Chi tiết sự kiện

Thời gian: 18 – 5 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đi viếng lăng Tôn Trung Sơn, sau đó đến thăm tháp Linh Cốc; đi thăm lăng Minh Hiệu và triển lãm Thái Bình thiên quốc

Nguồn trích:

Từ khóa:

Trung Quốc,  Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,  Trung Hoa,  Triển lãm,  Hồ Chí Minh,  Lăng Tôn Trung Sơn,  Tháp Linh Cốc,  Lăng Minh Hiệu,  Thái Bình Thiên quốc,  Triển lãm Thái Bình thiên quốc, 

Chi tiết sự kiện

http://www.baotanghochiminh.vn/Trangchu/Bienniensukien/tabid/465/CurrentModule/1091/Page/76/Default.aspx

Thời gian: 21 – 5 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sân bay đi Vô Tích; Đi thăm Thái Hồ và làm bài thơ chữ Hán Vịnh Thái Hồ,Người gửi điện tới các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Ba Lan

Nguồn trích:

Từ khóa:

Trung Quốc,  Thơ,  Mao Trạch Đông,  Cộng hòa nhân dân Ba Lan,  Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,  Nhận điện,  Điện,  Đi thăm,  Điện mừng,  Mừng sinh nhật,  Diệp Kiếm Anh,  Trung Hoa,  Hồ Chí Minh,  A. Davátxki,  Giang Tô,  Vô Tích,  Thái Hồ,  Vịnh Thái Hồ,  S. Cudinxki, 

Chi tiết sự kiện

Thời gian: 20 – 5 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp lưu học sinh và thực tập sinh Việt Nam đang học tại Vũ Hán; Đi thăm công trường xây dựng cầu Vũ Hán, Đi thăm và đặt vòng hoa tại Vũ Hoa đài; Ký Lệnh số 28-LCT

Nguồn trích:

Từ khóa:

Trung Quốc,  Huân chương Lao động hạng Nhất,  Lưu học sinh,  Cộng hòa nhân dân Anbani,  Thưởng Huân chương,  Vũ Hán,  Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,  Lệnh,  Đi thăm,  Trung Hoa,  Hồ Chí Minh,  Thực tập sinh,  Công trường xây dựng cầu Vũ Hán,  Sông Dương Tử,  Vũ Hoa đài,  Lệnh số 28-LCT,  Đòan ca múa dân gian, 

Chi tiết sự kiện

http://www.baotanghochiminh.vn/Trangchu/Bienniensukien/tabid/465/CurrentModule/1091/Page/75/Default.aspx

Thời gian: 23 – 5 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam

Nguồn trích:

Từ khóa:

Trung Quốc,  Mao Trạch Đông,  Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,  Trường Sa,  Đi thăm,  Hồ Nam,  Trung Hoa,  Hồ Chí Minh,  Nhạc Lộ,  Núi Nhạc Lộ,  Ái Văn Đình,  Thanh Thủy Đường,  Trường Sư phạm I của Hồ Nam,  Sông Tương, 

Chi tiết sự kiện

Thời gian: 22 – 5 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Huệ Sơn ở Trấn Giang; Xem vở kịch Vô Tích

Nguồn trích:

Từ khóa:

Xem kịch,  Đi thăm,  Hồ Chí Minh,  Vô Tích,  Huệ Sơn,  Trấn Giang,  Đệ nhất tuyền,  Đệ nhị tuyền,  Núi Long Quang,  Khách sạn Vô Tích, 

Chi tiết sự kiện

http://www.baotanghochiminh.vn/Trangchu/Bienniensukien/tabid/465/CurrentModule/1091/Page/74/Default.aspx

Thời gian: 25 – 5 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Trần Tử Bình và các ông Tôn Đại Phu, Trương Duệ từ Bắc Kinh tới thăm Người (theo chỉ thị của Thủ tướng Chu Ân Lai.)

Nguồn trích: – Nhật ký công tác của Vũ Kỳ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc – Biên niên sự kiện, Hà Nội, 2004, tr. 256.

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.86

Từ khóa:

Trung Quốc,  Chu Ân Lai,  Bắc Kinh,  Trần Tử Bình,  Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,  Tiếp khách,  Trung Hoa,  Hồ Chí Minh,  Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc,  Tôn Đại Phu,  Trương Duệ,  Thủ tướng Chu Ân Lai, 

Chi tiết sự kiện

Thời gian: 24 – 5 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê hương Chủ tịch Mao Trạch Đông

Nguồn trích:

Từ khóa:

Mao Trạch Đông,  Đi thăm,  Hồ Chí Minh,  Thiều Sơn,  Quê hương Chủ tịch Mao Trạch Đông,  Chủ tịch Mao Trạch Đông, 

Chi tiết sự kiện

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5671/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 26 – 5 – 1961

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Trường Sa lên đường về nước và về đến sân bay Gia Lâm hồi 11 giờ 15

Nội dung sự kiện:

            8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Trường Sa lên đường về nước, kết thúc chuyến đi nghỉ dài ngày qua một số tỉnh trên đất nước Trung Quốc.

           Máy bay an toàn hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm hồi 11 giờ 15.

Nguồn trích:

– Nhật ký công tác của Vũ Kỳ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc – Biên niên sự kiện, Hà Nội, 2004, tr. 256.

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.86

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5689/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 1 – 7 – 1961

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng đến các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình; Bài viết “Cách mạng Trung Quốc và cách mạng Việt Nam” của Người đăng trên báo Nhân dân số 2658

Nội dung sự kiện:

             Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng đến các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

           Cùng ngày, bài viết nhan đề: Cách mạng Trung Quốc và Cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng báo Nhân Dân, số 2658. Sau khi khái quát quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc và vai trò to lớn của Đảng đối với cách mạng Trung Quốc 40 năm qua (1921-1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh ca ngợi tinh thần đoàn kết chiến đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc trong sự nghiệp chống kẻ thù đế quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là mối tình như Người khái quát trong bài viết:

        “Trăm ơn, ngàn nghĩa, vạn tình

Tinh thần hữu nghị quang vinh muôn đời”.

Nguồn trích:

– Báo Nhân Dân, số 2658, ngày 1-7-1961.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 10, tr. 365-368.

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.96-97

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5692/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 5 – 7 – 1961

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 35-LCT

Nội dung sự kiện:

            Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 35-LCT, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Thiếu tướng Antipốp Nicôlai Cudơmich, chuyên viên quân sự Đại sứ quán Liên Xô tại Việt Nam và Đại tá Hình Vinh Kiệt, chuyên viên quân sự Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, vì những công lao giúp đỡ nhân dân Việt Nam.

Nguồn trích:

– Lệnh Chủ tịch (bản gốc), lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I.

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.98

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5704/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 24-7-1961.

…Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đại biểu Uỷ ban bảo vệ hoà bình thế giới của Trung Quốc cùng các nước sang dự lễ kỷ niệm ngày ký kết Hiệp định Giơnevơ.

Nguồn trích:

– Báo Nhân Dân, số 2681, ngày 24-7-1961.

– Ảnh tư liệu, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc – Biên niên sự kiện, Hà Nội, 2004, tr. 257.

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.107

http://www.baotanghochiminh.vn/Trangchu/Bienniensukien/tabid/465/CurrentModule/1091/Page/1/Default.aspx

Thăm TQ 1961

Lần 3: (từ 24 -8 đến 30 -8)

http://www.baotanghochiminh.vn/Trangchu/Bienniensukien/tabid/465/CurrentModule/1091/Page/45/Default.aspx

Thời gian: 24 – 8 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Trung Quốc

Nguồn trích:

Từ khóa:

Trung Quốc,  Hồ Chí Minh, 

Chi tiết sự kiện

Thời gian: 22 – 8 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới các vị lãnh đạo Đảng và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Rumani nhân kỷ niệm lần thứ 17 Quốc khánh Rumani

Nguồn trích:

Từ khóa:

Rumani,  Điện,  Điện mừng,  Quốc khánh,  Hồ Chí Minh, 

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5731/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 30 – 8 – 1961

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trung Quốc về đến Hà Nội; Ký Lệnh số 49-LCT, Lệnh số 50-LCT

Nội dung sự kiện:

          Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trung Quốc về đến Hà Nội (bằng xe lửa).

          Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:…

Nguồn trích:

Nhật ký công tác bảo vệ Bác Hồ (1945-1969), bản đánh máy, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Lệnh Chủ tịch (bản gốc), lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I.

Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.120.

LB: Không đưa tin trên báo, đài!

Thăm TQ 1961

Lần 4: (từ 10 -10 đến 14- 10)

http://www.baotanghochiminh.vn/Trangchu/Bienniensukien/tabid/465/CurrentModule/1091/Page/28/Default.aspx

Thời gian: 10 – 10 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam lên đường đi dự Đại hội lần thứ XXII Đảng Cộng sản Liên Xô;

Nguồn trích:

Từ khóa:

Trung Quốc,  Đặng Tiểu Bình,  Đảng Cộng sản Liên Xô,  Bắc Kinh,  Lưu Thiếu Kỳ,  Đảng Lao động Việt Nam,  Quốc hội,  Hồ Chí Minh,  Đại hội lần thứ XXII,  Giấy xin phép vắng mặt, 

Chi tiết sự kiện

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5766/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 10 – 10 – 1961

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam lên đường đi dự Đại hội lần thứ XXII Đảng Cộng sản Liên Xô;

Nội dung sự kiện:

           Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam lên đường đi dự Đại hội lần thứ XXII Đảng Cộng sản Liên Xô theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô.

          Trước khi lên đường, Người viết gửi Quốc hội giấy xin phép vắng mặt trong kỳ họp Quốc hội khai mạc ngày 24-10-1961.

          Toàn văn như sau:

                                                                                                     “Ngày 10-10-1961

          Kính gửi Quốc hội,

          Vì phải đi dự Đại hội lần thứ 22 của Đảng Cộng sản Liên Xô, tôi xin phép vắng mặt trong kỳ họp Quốc hội này.

          Tôi kính chúc kỳ họp này của Quốc hội thành công tốt đẹp

                                                                                                        Hồ Chí Minh”.

          Chiều, tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh được Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đón.

Nguồn trích:

– Báo Nhân Dân, số 2759, ngày 11-10-1961.

– Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.141-142.

http://www.baotanghochiminh.vn/Trangchu/Bienniensukien/tabid/465/CurrentModule/1091/Page/27/Default.aspx

Thời gian: 14 – 10 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam đi dự Đại hội lần thứ XXII Đảng Cộng sản Liên Xô tới Mátxcơva

Nguồn trích:

Từ khóa:

Đảng Cộng sản Liên Xô,  Đảng Lao động Việt Nam,  Hồ Chí Minh,  Mátxcơva,  Đại hội lần thứ XXII, 

Chi tiết sự kiện

Thời gian: 12 – 10 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các vị trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Chi tiết sự kiện

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5767/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 12 – 10 – 1961

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các vị trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Nội dung sự kiện:

           Tối, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các vị trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Chu Đức, Đặng Tiểu Bình, Trần Vân,…

          Sau đó, Người dự tiệc chiêu đãi.

Nguồn trích:

– Báo Nhân Dân, số 2762, ngày 14-10-1961.

– Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc – Biên niên sự kiện, Hà Nội, 2004, tr. 259.

Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.142.

Từ khóa:

Thăm TQ 1961

Lần 5: (từ 12 -11 đến 19- 11)

http://www.baotanghochiminh.vn/Trangchu/Bienniensukien/tabid/465/CurrentModule/1091/Page/17/Default.aspx

Thời gian: 14 – 11 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc; Người dự tiệc chiêu đãi của các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc

Nguồn trích:

Từ khóa:

Trung Quốc,  Chu Ân Lai,  Đặng Tiểu Bình,  Mao Trạch Đông,  Lưu Thiếu Kỳ,  Đảng Cộng sản Trung Quốc,  Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,  Hội đàm,  Trung Hoa,  Dự tiệc,  Hồ Chí Minh, 

Chi tiết sự kiện

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5790/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 14 – 11 – 1961

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc; Người dự tiệc chiêu đãi của các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc

Nội dung sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh hội đàm với Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông, các Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lưu Thiếu Kỳ và Chu Ân Lai, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Đặng Tiểu Bình.

Tối, Người dự tiệc chiêu đãi của các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nguồn trích:

– Báo Nhân Dân, số 2794, ngày 15-11-1961.

– Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc – Biên niên sự kiện, Hà Nội, 2004, tr. 259-260.

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.151

Thời gian: 12 – 11 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Bắc Kinh

Nguồn trích:

Từ khóa:

Trung Quốc,  Chu Ân Lai,  Đặng Tiểu Bình,  Bắc Kinh,  Đảng Cộng sản Trung Quốc,  Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,  Trung Hoa,  Về nước,  Hồ Chí Minh, 

Chi tiết sự kiện

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5789/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 12 – 11 – 1961

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Bắc Kinh

Nội dung sự kiện:

Chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Bắc Kinh. Ra sân bay Bắc Kinh đón Người có Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Ân Lai, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Đặng Tiểu Bình và nhiều cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nguồn trích:

– Báo Nhân Dân, số 2792, ngày 13-11-1961.

– Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc – Biên niên sự kiện, Hà Nội, 2004, tr. 259.

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.151

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5791/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 19 – 11 – 1961

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh về tới Hà Nội

Nội dung sự kiện:

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về tới Hà Nội.

Nguồn trích:

– Báo Nhân Dân, số 2799, ngày 20-11-1961.

– Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc – Biên niên sự kiện, Hà Nội, 2004, tr. 260.

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.152

http://www.baotanghochiminh.vn/Trangchu/Bienniensukien/tabid/465/CurrentModule/1091/Page/5/Default.aspx

Thời gian: 16 – 12 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu quân sự nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa

Nguồn trích:

Từ khóa:

Ngày thành lập,  Diệp Kiếm Anh,  Tiếp khách,  Trung Hoa,  Quân đội,  Hồ Chí Minh,  Đại biểu quân sự, 

Chi tiết sự kiện

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5814/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 16 – 12 – 1961

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu quân sự nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa

Nội dung sự kiện:

          Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu quân sự nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa do Nguyên soái Diệp Kiếm Anh dẫn đầu sang thăm nước ta nhân dịp kỷ niệm lần thứ 17 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam22.

          Người đã mời Đoàn dự bữa cơm thân mật.

Nguồn trích:

– Báo Nhân Dân, số 2826, ngày 17-12-1961.

– Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc (sách ảnh), Nxb. Đại Bách khoa toàn thư Trung Quốc, Bắc Kinh, 1995, tr. 370.

Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.165.

http://www.baotanghochiminh.vn/Trangchu/Bienniensukien/tabid/465/CurrentModule/1091/Page/3/Default.aspx

Thời gian: 23 – 12 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh thân mật tiếp đón gia đình ông Vi Quốc Thanh

Chi tiết sự kiện

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5819/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 23 – 12 – 1961

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh thân mật tiếp đón gia đình ông Vi Quốc Thanh

Nội dung sự kiện:

          Tại Nhà sàn trong Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh thân mật tiếp đón gia đình ông Vi Quốc Thanh[1] sang thăm Việt Nam.

[1])Khi đó là Chủ tịch tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Nguồn trích:

                                 – Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc (sách ảnh), Nxb. Đại Bách khoa toàn thư Trung Quốc, Bắc Kinh, 1995, tr. 106.

                                 – Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr. 169.

http://www.baotanghochiminh.vn/Trangchu/Bienniensukien/tabid/465/CurrentModule/1091/Page/1/Default.aspx

Thời gian: 30 – 12 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm triển lãm ở Vân Hồ; Tiếp Đoàn đại biểu quân sự Trung Quốc; Dự tiệc do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Nguyễn Khang tổ chức chiêu đãi; Bài “Tết trồng cây” của Người, ký bút danh T.L, đăng báo Nhân Dân, số 2839; gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo Cuba

Nguồn trích:

Từ khóa:

Bài viết,  Trung Quốc,  Cuba,  Dự chiêu đãi,  T.L,  Báo Nhân dân,  Điện,  Đi thăm,  Điện mừng,  Diệp Kiếm Anh,  Tiếp khách,  Triển lãm,  Hồ Chí Minh,  Đại biểu quân sự,  Tết trồng cây,  Vân Hồ,  Nguyễn Khang,  Số 2839,  Ốtvanđô Đoócticốt Tôrađô,  Phiđen Cáxtơrô, 

Chi tiết sự kiện

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5821/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 30 – 12 – 1961

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm triển lãm ở Vân Hồ; Tiếp Đoàn đại biểu quân sự Trung Quốc; Dự tiệc do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Nguyễn Khang tổ chức chiêu đãi; Bài “Tết trồng cây” của Người, ký bút danh T.L, đăng báo Nhân Dân, số 2839; gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo Cuba

Nội dung sự kiện:

          Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm triển lãm ở Vân Hồ.

          Chiều, tại nhà sàn Phủ Chủ tịch, Chủ tịch tiếp Đoàn đại biểu quân sự Trung Quốc do Nguyên soái Diệp Kiếm Anh dẫn đầu sang thăm hữu nghị nước ta.

          Tối, Người dự tiệc do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Nguyễn Khang tổ chức chiêu đãi chuyên gia các nước anh em đang công tác tại Việt Nam nhân dịp Tết dương lịch.

          Cùng ngày, trong bài Tết trồng cây, ký bút danh T.L, đăng báo Nhân Dân, số 2839, Người biểu dương thành tích trồng cây của hai Tết trước, nêu những kinh nghiệm trồng cây tốt của những cá nhân, tập thể điển hình và chỉ rõ: Sở dĩ họ đạt được những thành tích tốt là vì cá nhân họ đã thực hiện khẩu hiệu “Yêu cây như yêu con”. Người nhắc nhở: Tết trồng cây cũng như mọi việc khác, các cấp uỷ Đảng phải lãnh đạo cụ thể và chặt chẽ thì sẽ thành công.

          Nhân dịp kỷ niệm lần thứ ba ngày Cách mạng Cuba thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Tổng thống Ốtvanđô Đoócticốt Tôrađô và Thủ tướng Phiđen Cáxtơrô.

Nguồn trích:

– Nhật ký công tác bảo vệ Bác Hồ (1945-1969), bản đánh máy, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc – Biên niên sự kiện, Hà Nội, 2004, tr. 260.

– Báo Nhân Dân, số 2839 và 2840, ngày 30 và ngày 31-12-1961.

Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.171-172.

http://www.baotanghochiminh.vn/Trangchu/Bienniensukien/tabid/465/CurrentModule/1091/Page/2/Default.aspx

Thời gian: 31 – 12 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiễn Đoàn đại biểu quân sự Trung Quốc

Nguồn trích:

Từ khóa:

Trung Quốc,  Hồ Chí Minh,  Đoàn đại biểu quân sự, 

Chi tiết sự kiện

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5822/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 31 – 12 – 1961

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiễn Đoàn đại biểu quân sự Trung Quốc

Nội dung sự kiện:

          Tại Nhà khách Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiễn Đoàn đại biểu quân sự Trung Quốc.

Nguồn trích:

– Nhật ký công tác bảo vệ Bác Hồ (1945-1969), bản đánh máy, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc – Biên niên sự kiện, Hà Nội, 2004, tr. 260.

Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.172.

http://www.baotanghochiminh.vn/Trangchu/Bienniensukien/tabid/465/CurrentModule/1091/Page/2/Default.aspx

Thời gian: – 12 – 1961

Sự kiện:

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho một thanh niên Trung Quốc

Nguồn trích:

Từ khóa:

Thư,  Trung Quốc,  Hồ Chí Minh,  Hạ Ngọc Thơ, 

Chi tiết sự kiện

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/5823/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: – 12 – 1961

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho một thanh niên Trung Quốc

Nội dung sự kiện:

          Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho một thanh niên Trung Quốc tên là Hạ Ngọc Thơ, trả lời đơn xin tình nguyện gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam của anh.

 Nguồn trích:

 – Bản thảo lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc – Biên niên sự kiện, Hà Nội, 2004, tr. 260.

Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr.173.

http://www.baotanghochiminh.vn/Trangchu/Bienniensukien/tabid/465/CurrentModule/1091/Page/1/Default.aspx

LB: Một năm với 5 lần sang Trung Quốc (Vào tháng 4, tháng 5, tháng 8, tháng 10. tháng 11), và hàng loạt các cuộc tiếp xúc với các đoàn đại biểu Trung Quốc thăm Hà Nội!

Đã xem 9 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments