Thông tri của Ban Bí thư số 27-TT/TW, ngày 13 tháng 3 năm 1957 về việc săn sóc gia đình của cán bộ bị xử oan trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=7&leader_topic=81&id=BT1950363986

Vừa qua, trong và chỉnh đốn tổ chức, ở một số địa phương đã có sai lầm đả kích lầm vào một số đảng viên và cán bộ của Đảng; hầu hết các tỉnh đều có người bị xử oan; đó là một tổn thất lớn của chúng ta. 

Hiện nay, gia đình của những đồng chí quá cố, ngoài sự đau xót về tình cảm, đang gặp rất nhiều khó khǎn trong đời sống hàng ngày.

Trong chính sách sửa sai, đã có quy định một số điểm về vấn đề này. Bộ Tài chính đã có những thông tri cụ thể về các khoản trợ cấp như: thóc, truy lĩnh, tử tuất (theo Sắc lệnh ngày 20-5-1950).

T/M Ban Bí thư

y Trinh

Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

Đã xem 9 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments