Bài 2. Tư lệnh Vũ Đức – chết bí ẩn – đổi lằng nhằng.

(Giết Vũ Đức xong lại gán cho là Hoàng Đình Giong.) 

  1. Chết bí ẩn.

“Cuối tháng 11/1946 , Khu bộ trưởng Vũ Đức lên đường ra Bắc nhận nhiệm vụ mới. Khi đến tỉnh Ninh Thuận, đồng chí nhận được quyết định của Trung ương phân công ở lại làm Khu bộ trưởng khu VI. Những tháng đầu năm 1947, mặc dù ở đây tình hình khó khăn, với kinh nghiệm và bản lĩnh của người chỉ huy từng trải, Khu bộ trưởng đã chỉ đạo các tỉnh trong khu gây dựng cơ sở, củng cố đoàn thể, tổ chức lực lượng dân quân, du kích, tự vệ, phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ. Do đó, từng bước làm ổn định, củng cố mọi một, động viên cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của cách mạng. Trong lúc phong trào cách mạng ở địa phương đang phát triển thuận lợi, khoảng giữa năm 1947, Khu bộ trưởng Vũ Đức trong khi đang làm việc tại Sở chỉ huy Khu bộ, bị địch tấn công bất ngờ, đồng chí đã chiến đấu dũng cảm, bắn địch đến viên đạn cuối cùng và anh dũng hy sinh. ”

  1. Đổi lằng nhằng!

Đồng chí Hoàng Đình Giong (tức Hoàng Nam Bình, Văn Tư, Võ Văn Đức, Vũ Đức )…

(Không thể là Hoàng Đình Giong được! – xem thêm quyển 4)

Hoàng Đình Giong – Người Cộng sản trung kiên
28/06/2009

http://www.dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30117&cn_id=347512

(ĐCSVN) – Đồng chí Hoàng Đình Giong (tức Hoàng Nam Bình, Văn Tư, Võ Văn Đức, Vũ Đức ), sinh ngày 1/6/1904, tại làng Thâm Hoáng, xã Hạ Hoàng (nay là xã Đề Thám, thị xã Cao Bằng). Đồng chí là người cộng sản ưu tú của Đảng, là một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng bộ Cao Bằng, là người đầu tiên tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lê-nin do Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào Cao Bằng, là người xây dựng Đảng bộ Cao Bằng.

Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong gắn liền với những chiến công hiển hách của dân tộc, đất nước, cách mạng Cao Bằng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết trong cuốn ” Hoàng Đình Giong – cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng (1904 – 1947) ” : “Đồng chí Hoàng Đình Giong là một người cộng sản trung kiên, một người con tiêu biểu của đồng bào các dân tộc cách mạng Cao Bằng. Đồng chí đã chiến đấu kiên cường, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp…”.

Từ lúc còn nhỏ, Hoàng Đình Giong là một học sinh thông minh, hăng say học tập, sớm có tư tưởng yêu nước, ghét Tây. Nhưng năm 1923 – 1924 đồng chí đã bí mật tuyên truyền tư tưởng yêu nước trong học sinh các trường tiểu học ở Thị xã, Hòa An và Hà Quảng. Cuối năm 1925, đầu năm 1926. đồng chí học Ở Trường Bách Nghệ, Hà Nội. Cũng lúc này, trong nước đón nhận những tuyên truyền của tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (VNCMTN) do lãnh tụ Nguyên Ái Quốc sáng.lập. Sự kiện đó như làn gió thổi bùng lên niềm khát khao cháy bỏng đã ấp ủ từ bấy lâu nay của chàng trai dân tộc Tày. Thời gian này, đồng chí tích cực tham gia phong trào bãi khoá của học sinh Hà Nội, tham gia tổ chức lễ truy điệu nhà yêu nước Phan Chu Trinh. Sau buổi lễ truy điệu đó một số học sinh trường Bách Nghệ bị đuổi học, trong đó có Hoàng Đình Giong. Sau một thời gian hoạt động ở Hà Nội, đồng chí trở về Cao Bằng, vận động một số thanh niên và học sinh ở châu Hòa An vào Hội thanh niên yêu nước như Hoàng Văn Nọn (tức Tú Hưu, Hoàng Như), Lê Đoàn Chu (tức , Lê Mới) và Nông Văn Đô (tức Bích Giang, Cát Lợi).

Năm 1927, Hoàng Đình Giong ra nước ngoài để liên lạc với tổ chức Hội VNCMTN. Tháng 12/1929, đồng chí Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Thụ và Hoàng Văn Nọn được kết nạp vào Đông Dương cộng sản Đảng và thành lập chi bộ Đảng ở Long Châu (Trung Quốc), đồng chí Hoàng Đình Giong được bầu làm Bí thư chi bộ. Ngày l/4/1930, chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng được thành lập. Từ đó phong trào cách mạng Cao Bằng chuyển sang một bước ngoặt mới. Do vậy, Đảng bộ Cao Bằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ vận động cách mạng 1930 – 1935 cùng như các thời kỳ sau này. Đồng chí đã xây dựng Cao Bằng thành cầu nối giữa Ban lãnh đạo hải ngoại của Đảng với phong trào cách mạng trong nước. Với thành tích xuất sắc trên, đồng chí Hoàng Đình Giong được dẫn đầu đoàn đại biểu Xứ ủy Bắc kỳ đi dự Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Ma Cao (Trung Quốc) tháng 3/1935; đồng chí được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Cuối năm 1935, đồng chí trở về nước, tổ chức chỉ đạo phong trào công nhân tại Hải Phòng, Quảng Ninh. Khi đang tìm cách bắt liên lạc với cơ sở thì không may bị sa vào tay giặc (tháng 2/1936). Tại sở mật thám Hải Phòng, bị tra tấn rất dã man nhưng đồng chí không khai một lời. Đồng chí bị tuyên án 5 năm tù, bị giam tại nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội), nhà tù Sơn La. Sau đó, thực dân Pháp đày đồng chí đến đảo Ma-đa-ga-xca (chân Phi). Là người có nhiều kinh nghiệm đấu tranh trong nhà tù đế quốc, đồng chí đã thoát khỏi ngục tù về nước hoạt động cách mạng. Ngày 25/10/1944, Hoàng Đình Giong và Lê Giản nhảy dù an toàn xuống Bản Ngần (xã Vĩnh Quang, Hòa An). Đồng chí Hồng Kỳ, cán bộ Việt Minh chờ và đưa đồng chí Hoàng Đình Giong về cơ sở cách mạng, sau đó được giao nhiệm vụ cùng cấp ủy chỉ đạo phong trào. Sau ngày 9/3/1945, đồng chí cùng Đảng bộ Cao Bằng lãnh đạo nhân dân xóa bỏ chính quyền tay sai của địch, thành lập và bảo vệ chính quyền cách mạng ở hầu hết các châu trong tỉnh, bao vây quân đội Nhật, trấn áp bọn phỉ phản động. Thực hiện Quân lệnh số 1 của Ủ khởi nghĩa toàn quốc (23 giờ ngày 13/8/1945), Đảng bộ Cao Bằng cử đồng chí Hoàng Đình Giong làm Trưởng Ban khởi nghĩa, lãnh đạo lực lượng vũ trang cùng với quần chúng nổi dậy; từ ngày 20 – 22 – 8/1945, giành chính quyền cách mạng trước khi quân Đồng minh kéo vào nước ta. Ngày 11/0/1945, đồng chí Hoàng Đình Giong được Bác Hồ và Trung ương Đảng giao nhiệm vụ làm Chỉ huy trưởng bộ đội Nam tiến với tên mới Bác Hồ đặt cho là Võ Văn Đức.

Suốt chặng đường vào Nam, bọn Nhậtt gây nhiều khó khăn cho đoàn quân Nam tiến. Sau một thời gian hành quân gian khổ vừa đi vừa tác chiến,

khoảng nửa cuối tháng 10/1945, đơn vị Nam tiến thứ nhất đã có mặt và tham gia chiến đấu bao vây quân Pháp ở Sài Gòn. Cuộc chiến đấu ngoan cường của quân và dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định đã kìm chân giặc Pháp hơn một tháng tại thành phố, bước đầu phá vỡ kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của chúng. Ngày 10/12/1945, đồng chí Võ Văn Đức được bổ nhiệm làm Khu bộ

trưởng khu IX (gồm 9 tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng…). Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ chỉ huy khu IX, các lực lượng được tổ chức lại một cách hợp lý. Với tầm nhìn chiến lược, Khu bộ trưởng Võ Văn Đức đã có những quyết định sáng suốt, phù hợp để giải quyết những vấn đề lớn trên chiến trường. Làm công tác sâu rộng trong cán bộ, đồng bào Việt – Khơ me vè âm mưu chia rẽ của giặc, nhờ đó, lực lượng vũ trang dần dần được tổ chức chặt chẽ, chi huy và lãnh đạo đơn vị ngày càng được củng cố và hoạt động có hiệu quả. Với nhưng đóng góp xuất sắc của Tư lệnh Vũ Đức (thời gian này Võ Văn Đức được gọi là Vũ Đức) trong những ngày đầu năm 1946 đã góp phân củng cố và tổ chức lại bộ đội, giải quyết đúng đắn chính sách dân tộc, xây dựng tình đoàn kết dân tộc Việt và Kho me…

Cuối tháng 11/1946 , Khu bộ trưởng Vũ Đức lên đường ra Bắc nhận nhiệm vụ mới. Khi đến tỉnh Ninh Thuận, đồng chí nhận được quyết định của Trung ương phân công ở lại làm Khu bộ trưởng khu VI. Những tháng đầu năm 1947, mặc dù ở đây tình hình khó khăn, với kinh nghiệm và bản lĩnh của người chỉ huy từng trải, Khu bộ trưởng đã chỉ đạo các tỉnh trong khu gây dựng cơ sở, củng cố đoàn thể, tổ chức lực lượng dân quân, du kích, tự vệ, phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ. Do đó, từng bước làm ổn định, củng cố mọi một, động viên cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của cách mạng. Trong lúc phong trào cách mạng ở địa phương đang phát triển thuận lợi, khoảng giữa năm 1947, Khu bộ trưởng Vũ Đức trong khi đang làm việc tại Sở chỉ huy Khu bộ, bị địch tấn công bất ngờ, đồng chí đã chiến đấu dũng cảm, bắn địch đến viên đạn cuối cùng và anh dũng hy sinh.

Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong trở thành tấm gương cao đẹp về phẩm chất cách mạng của người chiến sỹ trung kiên, người con tiêu biểu của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Để tưởng nhớ và ghi tạc công lao to lớn đó, nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã dựng Tượng đài, xây dựng Khu tưởng niệm đồng chí Hoàng Đình Giong tại xóm Nà Toàn, xã Đề Thám (Thị xã) và đặt tên đường phố từ đầu cầu Sông Hiến đến đầu cầu Bằng Giang là đường Hoàng Đinh Giong.

NÔNG VĂN MẬU(CTV)

1. Chet bi an

Đã xem 8 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments