Bài 10. Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ Nghiêm Thượng Biền bị quy là Phản Bội.

(Xem chi tiết ở phần chỉ điểm – Quyển 2. Thực lực Cộng sản Việt Nam trước 1940 và những người TQ trong hàng ngũ, xem thêm chương 5 (Quyển này) – Bí thư Xứ ủy Trung kỳ Đinh Văn Di bị cho là phản bội.)

Đã xem 6 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments