Bằng Chứng 3. Chữ Viết của Võ Nguyên Giáp trẻ và VNG (Giả và già).

(Bằng mắt thường đã thấy rất nhau – Ai quan tâm thêm xin đi giảo nghiệm giúp)

  1. Chữ Viết của Võ Nguyên Giáp trẻ.

            (4 ảnh kèm theo)

 Nguồn

Bảng điểm, ảnh hiếm thời niên thiếu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ngày 06 tháng 10 năm 2013

http://hssv.tienphong.vn/hoc-sinh-sinh-vien/649251/Bang-diem-anh-hiem-thoi-nien-thieu-cua-Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap.html

  1. Chữ Viết của Võ Nguyên Giáp (giả và già)

Bút tích quý giá của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

8:23 AM | 22/10/2013

http://www.kyvatlichsucand.vn/vn/news/2071/234/But-tich-quy-gia-cua-Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap.html

1.Di bút của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi thăm cán bộ, chiến sĩ bảo đảm hàng hải tháng 12/1972.

  1. Bút tích tặng Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không – Không quân nhân chuyến Đại tướng về thăm căn cứ Mường Phăng năm 2004…
  2. Bút tích của Đại tướng nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng Tu Vũ.
  3. Bút tích của Đại tướng tại Trường PTTH chuyên Quảng Bình.

(ảnh kèm theo)

  1. Bằng chứng và phân tích.

Nhận xét:

Võ Nguyên Giáp không viết và nói như người Quảng Bình! “Theo Phan Thị Thúy Hồng, tiếng Quảng Bình nói chung chỉ có 5 thanh điệu: ngang, huyền, sắc, hỏi, nặng. Không phân biệt được ngã, nhập chung vào hỏi. ”

Giáp thì nói:

            . Dấu hỏi thành dấu Ngã! (Giông Hồ)

  1. nghiên cứu.

Bút tích quý giá của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

8:23 AM | 22/10/2013

http://www.kyvatlichsucand.vn/vn/news/2071/234/But-tich-quy-gia-cua-Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap.html

1.Di bút của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi thăm cán bộ, chiến sĩ bảo đảm hàng hải tháng 12/1972.

  1. Bút tích tặng Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không – Không quân nhân chuyến Đại tướng về thăm căn cứ Mường Phăng năm 2004…
  2. Bút tích của Đại tướng nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng Tu Vũ.
  3. Bút tích của Đại tướng tại Trường PTTH chuyên Quảng Bình.

GIỌNG NÓI ĐỊA PHƯƠNG

http://ilovemyvoice.vn/giong-noi-dia-phuong/

…Theo Phan Thị Thúy Hồng, tiếng Quảng Bình nói chung chỉ có 5 thanh điệu: ngang, huyền, sắc, hỏi, nặng. Không phân biệt được ngã, nhập chung vào hỏi. Tuy nhiên, chỉ riêng khu vực Đồng Hới tồn tại ba biến thể  (a) Thanh ngã trùng thanh hỏi (b) Thanh ngã, thanh hỏi trùng thanh nặng (c) Thanh nặng, thanh ngã trùng thanh hỏi….

Đã xem 10 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments