Bài 4. Năm 1945, Võ Nguyên Giáp đã ký sắc lệnh thủ tiêu Đại Việt quốc gia xã hội Đảng và Đại Việt Quốc dân Đảng.

I. Bằng chứng và phân tích.

Ngay từ khi Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập, Võ Nguyên Giáp đã ký Sắc lệnh giải tán Đại Việt quốc gia xã hội Đảng và  Đại Việt Quốc dân Đảng, kết tội “”Đại Việt quốc gia xã hội Đảng” đã tư thông với ngoại quốc để mưu những việc có hại cho sự độc lập Việt Nam và Đại Việt Quốc dân Đảng đã âm mưu những việc hại cho sự độc lập quốc gia ” (Văn bản 1)

Khi đã kết tội “tư thông với ngoại quốc để mưu những việc có hại cho sự độc lập Việt Nam”, thì đối chiếu với văn bản 2 dưới đây của Hồ Chí Minh “Quốc lệnh” thì những người thuộc Đại Việt quốc gia xã hội Đảng và  Đại Việt Quốc dân Đảng đã bị kết “Th«ng víi giÆc, ph¶n quèc sÏ bÞ xö tö.” Như vậy ngày ngày 12/7/1946 Tấn công vụ Ôn Như Hầu chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Các chứng cứ không quan trọng!

Thế mới thật là: Việc này đã định từ lâu

                        Dựng nên “Bằng chứng” chẳng qua: Trò Hề.

 1. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=696&mode=detail&document_id=433

http://thuvienphapluat.vn/archive/Sac-lenh/Sac-lenh-08-giai-tan-Dai-Viet-quoc-gia-xa-hoi-Dang-Dai-Viet-Quoc-dan-Dang-vb35851t18.aspx


SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ: 8 NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét vì trước tình thế nghiêm trọng hiện thời, toàn thể quốc dân phải đoàn kết để bảo vệ nền độc lập quốc gia,

Xét vì theo các cuộc điều tra của Ty Liêm phòng Bắc bộ, “Đại Việt quốc gia xã hội Đảng” đã tư thông với ngoại quốc để mưu những việc có hại cho sự độc lập Việt Nam và Đại Việt Quốc dân Đảng đã âm mưu những việc hại cho sự độc lập quốc gia và nền kinh tế Việt Nam,

Sau khi Hội đồng Các Bộ trưởng đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH

Khoản thứ nhất : Nay giải tán “Đại Việt Quốc gia xã hội Đảng” và “Đại Việt Quốc dân Đảng”.

Khoản thứ hai : Nếu hai Đảng ấy còn tụ họp và hoạt động thì những người can phạm sẽ phải đem ra Toà án chiểu luật nghiêm trị.

Khoản thứ ba : Các ông Bộ trưởng Nội vụ, Quốc phòng và Tư pháp chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

Võ Nguyên Giáp

(Đã ký)

(Văn bản 2)

Quốc lệnh

Ngày 1/6/2003. Cập nhật lúc 17h 31′

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/4lanhtu/details.asp?topic=3&subtopic=91&leader_topic=9&id=BT160363097

Trong một nước thưởng phạt phải nghiêm minh thì nhân dân mới yên ổn, kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công. Vậy Chính phủ ra Quốc lệnh rõ ràng gồm có 10 điểm thưởng và 10 điểm phạt, cho quân dân biết rõ những tội nên tránh, những việc nên làm.

…II. PHẠT

 1. Thông với giặc, phản quốc sẽ bị xử tử.
 2. Trái quân lệnh sẽ bị xử tử.
 3. Ra trận tự ý rút lui sẽ bị xử tử.
 4. Tự ý phá hoại giao thông sẽ bị xử tử.
 5. Phá hoại quân khí sẽ bị xử tử.
 6. Để cho bộ đội hại dân sẽ bị xử tử.
 7. Vô cớ sát hại kiều dân ngoại quốc sẽ bị xử tử.
 8. Trộm cắp của công sẽ bị xử tử.
 9. Hãm hiếp, cướp bóc sẽ bị xử tử.
 10. Can tội bắt cóc, ám sát sẽ bị xử tử.

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 nǎm 1946

Chủ tịch Chính phủ
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

Hồ Chí Minh

Báo Cứu quốc, số 155, ngày 5-2-1946.

(Đăng trong Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4)

Quốc lệnh thưởng-phạt của Nhà nước ta 60 năm trước

QĐND – Thứ Hai, 23/10/2006

http://sknc.qdnd.vn/sukiennhanchung/vi-vn/89/70/87/87/87/3716/default.aspx

1. VNG ky lenh thu tieu Dai Viet 2. Luat rung cua bon quy

Đã xem 7 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments