Bài 2. Trương Bội Công cộng sự thân tín của Hồ Học Lãm chết năm 1945.

Về Trương Bội Công, người có mặt rất nhiều trong các phi vụ “Hồ về nước” giai đoạn 1940 – 1945 (Văn bản 4), nhưng về thân thế của ông ta lại có rất ít tài liệu để nghiên cứu, nhưng qua những Tài liệu sau ta biết được như sau.

I. Bằng chứng và phân tích.

  1. Trương Bội Công cùng với Hồ Học Lãm cùng là một “yếu nhân của Việt Nam giải phóng đồng minh hội”.

            “Các yếu nhân của Việt Nam giải phóng đồng minh hội gồm có Hồ Học Lãm (còn gọi là Hồ ngọc Lãm), Trương Bội Công, Trần Báo,…” (Văn bản 1)

  1. Trương Bội Công chết 1945. (Văn bản 2)
  2. Trương Bội Công là kẻ xấu?

            “Do “lập trường dân tộc”, nên Trương Bội Công sau từ chối Việt Minh.” (Văn bản 2)

Chúng giao cho Trương Bội Công, người Việt Nam sang Trung Quốc và làm việc cho Quốc dân Đảng nhiều năm, giả danh “cách mạng” đứng ra thành lập tổ chức Việt Nam dân tộc giải phóng uỷ viên hội. Tổ chức này, trên danh nghĩa kết nạp những người Việt Nam có tinh thần đấu tranh chống phát xít Nhật giải phóng đất nước, nhưng thực chất đó là một tổ chức làm tay sai cho Quốc dân Đảng Trung Quốc. ” (Văn bản 3)

Nhận xét: Trương Bội Công chết 1945 là một sự thực!

Cả 3 yếu nhân của Việt Nam giải phóng đồng minh hội là “Hồ ngọc Lãm), Trương Bội Công, Trần Báo…” đều đến 1945 là chết hết – là một sự thực! (Trong đó 2/3 người bị cho là phản động – phản động lắm thế sao?)

Còn bằng chứng của việc: “thực chất đó là một tổ chức làm tay sai cho Quốc dân Đảng Trung Quốc.” thì lại chưa có gì! (Nhưng những người bị nói như vậy thì thường là chết bí hiểm.)

Trong khi những người mà Trương Bội Công phục vụ hay làm tay sai thì lại là Lý Tế Thâm, Lư Hán… thế rồi tới 1949 thì Lý Tế Thâm, Lư Hán lại là lãnh đạo cao cấp của Cộng sản Mao!

Như vậy ta đã biết.

(Xem thêm Quyển 6. Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng – Ác quỷ giết “Người thân”!)

Thế mới thật là:   Bội Công thân tín Lãm tôi

                                  45 liền chết lăn quay đây này

  1. Tài Liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

TÌM HIỂU THÊM VỀ MẶT TRẬN VIỆT MINH

Thứ hai, 20 Tháng 10 2014

http://khoalichsu.edu.vn/bai-nghien-cu/594-tim-hiu-them-v-mt-trn-vit-minh.html

…Theo Kinh C.Chen thì vào mùa xuân năm 1941 đã xuất hiện một tổ chức của người Việt Nam tại TĨnh Tây dưới tên gọi Việt Nam giải phóng đồng minh hội (Vietnam National Leberation League). Tham gia vào tổ chức này có nhiều nhân vật và đảng phái khác nhau, trong đó hạt nhân là tổ chức Việt Nam độc lập đồng minh hội. Đây là một tổ chức do Hồ HỌc Lãm lập ra tại Nam Kinh từ năm 1936. Các yếu nhân của Việt Nam giải phóng đồng minh hội gồm có Hồ Học Lãm (còn gọi là Hồ ngọc Lãm), Trương Bội Công, Trần Báo, Trương Trung Phụng, Phạm Việt Tử, Từ Chí Kiên, Lâm bá Kiệt (Phạm Văn Đồng), Dương Hoài Nam (Võ Nguyên Giáp) và Lý Quang Hoa (Hoàng Văn Hoan)[22]. Có lẽ báo cáo của tên mật thám Henry tại lãnh sự quán Pháp ở Côn Minh là nói về tổ chức này. Đây là căn nguyên đã dẫn đến sự nhầm lẫn của các học giả nước ngoài như đã nói ở trên.

(Văn bản 2)

Trương Bội Công http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_B%E1%BB%99i_C%C3%B4ng

Trương Bội Công (1909-1945), một người dân tộc chủ nghĩa, tới Nam Kinh, Trung Quốc sau khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam Quốc dân đảng năm 1930. Năm 1941 Trương Phát Khuê giao cho ông và Hồ Học Lãm tổ chức những người yêu nước ở Trung Hoa, sau bổ nhiệm ông làm tư lệnh của lớp học đào tạo đặc biệt tại Ching HSi (Quảng Tây). Thời gian này ông có hợp tác với nhóm những người cộng sản tại Trung Hoa (Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp,…), và thống nhất thành lập Việt Nam giải phóng dân tộc Hội , tiền thân của Đồng Minh Hội, năm 1942.

Do “lập trường dân tộc”, nên Trương Bội Công sau từ chối Việt Minh.

(Văn bản 3)

Chú thích và bản chỉ dẫn tên người

Ngày 18/11/2009

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT19110936106

…14. Việt Nam dân tộc giải phóng uỷ viên hội: Cuối năm 1940, chính quyền Quốc dân Đảng (Trung Quốc) âm mưu chuẩn bị thực hiện chủ trương “Hoa quân nhập Việt” (quân đội của Tưởng Giới Thạch sẽ thay mặt Đồng minh vào Việt Nam sau chiến tranh). Chúng giao cho Trương Bội Công, người Việt Nam sang Trung Quốc và làm việc cho Quốc dân Đảng nhiều năm, giả danh “cách mạng” đứng ra thành lập tổ chức Việt Nam dân tộc giải phóng uỷ viên hội. Tổ chức này, trên danh nghĩa kết nạp những người Việt Nam có tinh thần đấu tranh chống phát xít Nhật giải phóng đất nước, nhưng thực chất đó là một tổ chức làm tay sai cho Quốc dân Đảng Trung Quốc. Nhờ có sự đấu tranh kiên quyết và khôn khéo của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương, Trương Bội Công và đồng bọn đã bị lột trần mặt nạ và bị cô lập, chỉ còn là một tổ chức trên danh nghĩa. Tr. 118.

(Văn bản 4)

Thời gian: – 11 – 1940

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/1278/PreTabId/465/Default.aspx

Sự kiện: Nguyễn Ái Quốc nhận được thư báo cáo của nhóm công tác ở Tĩnh Tây (gồm Võ Nguyên Giáp, Vũ Anh, Cao Hồng Lĩnh) và báo cáo của Phạm Văn Đồng về việc tổ chức Đại hội hợp nhất “Việt Nam độc lập đồng minh hội” với “Việt Nam dân tộc giải phóng uỷ viên hội”.

Nội dung sự kiện:

 Cuối tháng 11, đầu tháng 12, Tại Quế Lâm, Nguyễn Ái Quốc nhận được thư báo cáo của nhóm công tác ở Tĩnh Tây (gồm Võ Nguyên Giáp, Vũ Anh, Cao Hồng Lĩnh) và báo cáo của Phạm Văn Đồng về bức điện của Trương Bội Công gửi Văn phòng Đệ tứ chiến khu nhờ mời ông Hồ Học Lãm và ông Lâm Bá Kiệt[1]), Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm Biện sự xứ Việt Minh tại Quế Lâm đưa hội viên về Tĩnh Tây (Quảng Tây) để tổ chức Đại hội hợp nhất “Việt Nam độc lập đồng minh hội”(2) với “Việt Nam dân tộc giải phóng uỷ viên hội” (3)…

 Nguồn trích:

 – Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Những chặng đường lịch sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 32.

– Vũ Anh: Những ngày gần Bác, in trong cuốn Bác Hồ về nước, Hội Văn học nghệ thuật Cao Bằng, Cao Bằng, 1986, tr. 21-22.

– Hồ Chí Minh-Biên niên tiểu sử, Nxb.Chính trị quốc gia, 2006, t. 2,  tr. 117

Từ khóa:

Nguyễn Ái Quốc,  Quế Lâm,  Hồ Học Lãm,  Vũ Anh,  Phạm Văn Đồng,  Võ Nguyên Giáp,  Trương Bội Công,  Việt Nam độc lập đồng minh hội,  Việt Nam dân tộc giải phóng uỷ viên hội,  Cao Hồng Lĩnh,  Tĩnh Tây,  Quảng Tây,  Lâm Bá Kiệt,  Nam Ninh,  Phùng Chí Kiên,

HHL va Truong Boi Cong là yeu nhan Yeu nhan thi chet

Đã xem 7 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments