Bài 2. Lê Thiết Hùng không thể là Lê Quốc Vọng!

Lời dẫn.

  1. Đảng Cs Đông Dương chửi Cường Để như kẻ thù không đội trời chung.

Lê Quốc Vọng rất thân thiết với Cường Để từ đó suy ra Lê Quốc Vọng không phải Cộng Sản Đông Dương.

Từ đó suy ra: Nếu Lê Thiết Hùng là Lê Quốc Vọng thì không phải Cộng sản Đông Dương!

Lê Quốc Vọng không phải Cộng Sản mà Lê Thiết Hùng lại là “Cộng Sản Hồ Chí Minh” thì Lê Thiết Hùng không thể là Lê Quốc Vọng!

  1. Lê Quốc Vọng không phải sĩ quan trong quân đội Tưởng, mà Lê thiết Hùng lại là “hàm đại tá ” trong quân đội Tưởng thì Lê Thiết Hùng không thể là Lê Quốc Vọng!

I. Bằng chứng và phân tích.

1.Tài liệu của tình báo Nhật:

Theo bài ở báo Tiền Phong dưới đây, dẫn nguồn từ “phiếu tình báo…trong Văn khố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản” ta thấy:

“Mới đây, GSTS Vĩnh Sính (Canada) – một chuyên gia nghiên cứu về mối quan hệ lịch sử Việt- Nhật đã tìm thấy trong Văn khố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản có một tư liệu đáng chú ý về việc tiếp xúc ở Nhật trong khoảng 1931 – 1933 giữa Lê Quốc Vọng (về sau là Thiếu tướng Lê Thiết Hùng), Bùi Hải Thiệu (5) và một nhân vật khác cũng ở trong phong trào cộng sản VN ở TQ là Cao Văn Bình, với KNH Cường Để lúc bấy giờ đang cư ngụ ở Tokyo. Việc tiếp xúc này hình như chưa từng được đề cập đến ở Việt Nam bao giờ.”. (Văn bản 1)

“Tư liệu này mang số A.1.3.5.2 nằm trong hồ sơ “Zai-Shi Chôsenjin oyobi zaihonpô Annanjin ni kansuru Nichi-Futsu jôhô kôkan kankei ikken” (một hồ sơ có liên hệ đến việc trao đổi tình báo giữa Nhật và Pháp về người Triều Tiên ở TQ và người An Nam ở Nhật Bản).” (Văn bản 1)

“Phần đầu của tư liệu này là “phiếu tình báo” về Lê Quốc Vọng và Bùi Hải Thiệu bằng tiếng Pháp do Nha Cảnh sát và An ninh của chính quyền Pháp ở Đông Dương gửi nhà đương cục Nhật (đề ngày 30/1/1933)”.” (Văn bản 1)

  1. Lê Thiết Hùng là Cộng Sản.

Lê Thiết Hùng là Cộng Sản: “…Sang Quảng Châu một thời gian ngắn, Lê Như Vọng được gặp đồng chí Lý Thuỵ (bí danh của Nguyễn Ái Quốc). Anh và Lưu Quốc Long được đồng chí Lý Thuỵ giới thiệu vào học lớp “Nông dân vận đông” và vào “Giáo dục đoàn” để học thêm tiếng Trung Quốc. ” (Văn bản 2)

Nhận xét: Lê Quốc Vọng rất thân với Cường Để mà Cường Để là kẻ thù không đội trời chung của Cộng Sản (Xem bài 1) như vậy Lê Thiết Hùng không thể là Lê Quốc Vọng!

  1. Lê Quốc Vọng rất thân với Cường Để và không phải sĩ quan trong quân đội Tưởng!

3.1 Lê Quốc Vọng đã sang Nhật 2 lần khoảng 6 tháng:

Lần 1: “Tháng 11/1931, sang Nhật gặp Hoàng thân Cường Để. Sau đó không lâu trở lại vùng Thượng Hải. Cuối tháng 11/1931 về Quảng Châu” (Văn bản 1)

Lần 2: “Bùi Hải Thiệu rời trung tâm này ngày 10/11/1932 để sang Nhật cùng với Lê Quốc Vọng và Cao Văn Bình. Cả ba đến Tokyo hôm 24/11. Ngày 3/12, Cao Văn Bình về lại Hương Cảng. Lê Quốc Vọng và Bùi Hải Thiệu được Hoàng thân Cường Để lo việc ăn ở…” (Văn bản 1)

“Trong phần nói về hai nhân vật Lê Quốc Vọng và Bùi Hải Thiệu, bản báo cáo của Bộ Nội vụ Nhật ghi: “Trong hai người này, trước hết về nhân vật mà chúng tôi có thể xác nhận là Lê Quốc Vọng, chúng tôi được biết rằng người này đã đến ở với Cường Để vào cuối tháng 11 năm ngoái (1932), đang học tiếng Nhật, nhân vào ngày 27/2 năm nay (1933) đã bỏ đi Thượng Hải.” (Văn bản 1)

Nhận xét: Vậy là Lê Quốc Vọng đã sang Nhật 2 lần, lần 1 vào tháng 1/1931(gần 1 tháng)! Lần 2  từ tháng 11/1932 đến cuối tháng 2/1933 (Gần 5 tháng) Với một lịch trình như vậy thì Lê Quốc Vọng không thể là một sĩ quan quân đội Tưởng được!

(Tôi hỏi: Sĩ quan Việt Nam nào mà vô tổ chức như thế không? Mà rồi về lại làm tới Đại Tá, như vậy Quân đội Tưởng là cái chợ à???)

3.2 Lê Thiết Hùng trong quân đội của Tưởng từ 1927 và mang “hàm đại tá ”:

“Lê Như Vọng cùng Trương Vân Lĩnh được đồng chí Lý Thuỵ giới thiệu vào học trường Quân sự Hoàng Phố. Vào học trường này được một tháng, anh cùng học viên của trường tham gia đánh bọn thổ phỉ Đàm Dăm Tây ở vùng biên giới Việt Trung. Tháng 10/1925, anh được đồng chí Lý Thuỵ kết nạp vào hội “Thanh niên cộng sản”(nhóm bí mật trong tổ chức VNTNCMĐCH); đồng chí Lý Thuỵ đã đổi tên cho anh là Lê Quốc Vọng (luôn luôn nhớ về Tổ quốc và Tổ quốc hy vọng vào anh). ” (Văn bản 2)

“Nhưng theo đồng chí Lê Thiết Hùng thì: “số học viên trường quân sự Hoàng Phố người Việt Nam hơn 200 người”(“Mãi mãi nhớ ơn người”. Hồi ký Lê Thiết Hùng, trích trong Đầu nguồn. Nxb Văn học, Hà Nội, năm 1975, trang 286). ” (Văn bản 2)

“Tốt nghiệp trường Hoàng Phố, anh được phái vào thực tập sỹ quan tham mưu Sư đoàn bộ của Tưởng Giới Thạch. ” (Văn bản 2)

“Khởi nghiã Quảng Châu nổ ra ngày 11/12/1927, …đồng chí Lý Thuỵ nói với anh: “Anh đang ở trong quân đội của Tưởng Giới Thạch. Đấy là một thuận lợi. Anh trao đổi với ông Hồ Học Lãm làm cách nào lấy được những tài liệu về âm mưu tấn công này để giao cho Đảng cộng sản Trung Quốc. Công tác ở đâu thì phải tham gia và tổ chức ở đó, phải coi cách mạng Trung Quốc cũng như cách mạng Việt Nam”(Mãi mãi nhớ ơn Người..) ” (Văn bản 2)

“Mùa Đông năm 1928, Lê Quốc Vọng được thăng chức Đại đội trưởng. ” (Văn bản 2)

“Cuối năm 1929, anh về Thượng Hải gặp đồng chí Lý Thuỵ. Sau khởi nghĩa Quảng Châu, đồng chí Lý Thuỵ sang Xiêm, qua Liên Xô và trở về Trung Quốc để tránh sự truy lùng của quân Tưởng. Đồng chí Lý Thuỵ nêu yêu cầu của Đảng bạn đề nghị Lê Quốc vọng ở lại trong hàng ngũ của địch thêm một thời gian nữa để giúp họ nắm bắt tin tức và âm mưu của quân đội Tưởng Giới Thạch. ” (Văn bản 2)

“Từ mùa Hè đến mùa Thu năm 1930, những tin tức quan trọng đã được chuyển cho Hồng quân Trung Quốc như việc: quân đội Tưởng cấm chở gạo xuôi sông Như Thuỷ và Cống Giang, các sư đoàn của Trương Huy Mân, Đàm Đào Nguyên, Lưu Hoà Dĩnh vừa tăng quân và trang bị thêm vũ khí ..Hoặc kế hoạch tấn công vào cơ quan đầu não của Đảng cộng sản Trung Quốc do Tưởng Giới Thạch phê chuẩn, phạm vi và mục tiêu ở vùng tứ giác La Lâm- Nghi Hoàng- Lê Xuyên- Thuỵ Kim, binh lực tham gia tấn công từng gia đoạn… Và kết quả là các đợt tấn công của quân đội Tưởng vào khu Xô Viết của Đảng cộng sản Trung Quốc đều bị thất bại.” (Văn bản 2)

“Cay cú vì những thất bại liên tiếp, tháng 10/1930, Tưởng huy động nhân lực tổng tấn công lần thứ tư, song không thành công. Sau những lần như vậy thì nội bộ quân đội Tưởng có sự xì xào về chuyện “truy tìm nội phản”. Lê Quốc Vọng bắt đầu bị đặc vụ Tưởng theo dõi, đi đến đâu anh cũng có người bám theo. ” (Văn bản 2)

“Tháng 7/1937, Nhật chiếm vùng Nam Kinh, Thượng Hải, Hán Khẩu, Từ Châu… Quân Tưởng rút về Trùng Khánh thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Để có điều kiện đi lại hoạt động liên lạc với Đảng bạn, Lê Quốc Vọng xin chuyển về Binh đoàn vận tải, chỉ huy một tiểu đoàn vận tải chạy tuyến đường Giang Tây- Hồ Nam- Quý Châu.

Một thời gian sau anh được phong hàm đại tá và được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường huấn luyện đào tạo lính lái xe tăng, xe thiết giáp, xe vận tải và lính kỹ thuật.” (Văn bản 2)

Nhận xét: Chỉ nội điều này đã khẳng định rõ ràng Lê Quốc Vọng không phải Lê Thiêt Hùng!

  1. Lê Quốc Vọng với Bùi Hải Thiệu là bạn thân thiết, bạn cùng hoạt động vậy mà Lê Thiết Hùng không hề kể, Bùi Hải Thiệu là ai cánh H cũng chẳng nhắc tới:

Bằng Chứng: “đáng chú ý về việc tiếp xúc ở Nhật trong khoảng 1931 – 1933 giữa Lê Quốc Vọng (về sau là Thiếu tướng Lê Thiết Hùng), Bùi Hải Thiệu (5)” (Văn bản 1)

Phần Ghi chú ghi: “5.Có lẽ là một biệt hiệu. Chúng tôi không thấy tài liệu nào khác nhắc nhở đến tên của nhân vật này. Mong các bậc thức giả chỉ giáo (Vĩnh Sính).” (Văn bản 1)

Thế mới thật là:   Quân Tưởng cho hỏi câu này

                                    Sao để Đại Tá rong chơi thế này?

Tứ Cường thế giới thật không?

                                    Sao để Đại Tá rong chơi thế này?

  1. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phong-su/33724/Ky-ngoai-hau-Cuong-De.html

Kỳ ngoại hầu Cường Để

Chủ nhật, 01 Tháng một 2006

http://vietbao.vn/Phong-su/Ky-ngoai-hau-Cuong-De/70035402/262/

TPCN – Gần 50 năm qua, qua cuốn Cuộc đời cách mạng Cường Để, các nhà nghiên cứu đều biết Cường Để là người đã giúp Tản Anh (Lê Hồng Sơn) giết Phan Bá Ngọc)- tên phản bội làm mật thám cho Pháp.

…Mới đây, GSTS Vĩnh Sính (Canada) – một chuyên gia nghiên cứu về mối quan hệ lịch sử Việt- Nhật đã tìm thấy trong Văn khố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản có một tư liệu đáng chú ý về việc tiếp xúc ở Nhật trong khoảng 1931 – 1933 giữa Lê Quốc Vọng (về sau là Thiếu tướng Lê Thiết Hùng), Bùi Hải Thiệu (5) và một nhân vật khác cũng ở trong phong trào cộng sản VN ở TQ là Cao Văn Bình, với KNH Cường Để lúc bấy giờ đang cư ngụ ở Tokyo. Việc tiếp xúc này hình như chưa từng được đề cập đến ở Việt Nam bao giờ.

Tư liệu này mang số A.1.3.5.2 nằm trong hồ sơ “Zai-Shi Chôsenjin oyobi zaihonpô Annanjin ni kansuru Nichi-Futsu jôhô kôkan kankei ikken” (một hồ sơ có liên hệ đến việc trao đổi tình báo giữa Nhật và Pháp về người Triều Tiên ở TQ và người An Nam ở Nhật Bản).

Phần đầu của tư liệu này là “phiếu tình báo” về Lê Quốc Vọng và Bùi Hải Thiệu bằng tiếng Pháp do Nha Cảnh sát và An ninh của chính quyền Pháp ở Đông Dương gửi nhà đương cục Nhật (đề ngày 30/1/1933)”.

Lê Quốc Vọng sinh năm 1906 ở làng Đông Thôn(6), xã Thông Lạng, huyện Hưng Nguyên – Nghệ An. Con trai của Lê Văn Nghiêm. Anh em chú bác của Lê Huy Doãn, tức Lê Hồng Phong. Sang Xiêm tháng 2/1924 cùng với Phạm Hồng Thái, Lê Hồng Phong, Lê Quảng Đạt, Trương Văn Lệnh [sic](7) .v.v.

Rời Xiêm ngày 5/2/1925 sang Quảng Châu nhằm gia nhập một hội đoàn cộng sản có tên là Việt Nam Cách mệnh Thanh niên Hội [sic](8). Vào học trường quân chính Hoàng Phố. Năm 1928, gia nhập quân đội TQ vùng Sơn Đông. Làm liên lạc viên cho các người lãnh đạo của An Nam Cộng sản Đảng. Năm 1931, gia nhập Đảng Cộng sản TQ.

Tháng 11/1931, sang Nhật gặp Hoàng thân Cường Để. Sau đó không lâu trở lại vùng Thượng Hải. Cuối tháng 11/1931 về Quảng Châu vì phải bắt liên lạc với các người Cộng sản An Nam đang bị giam giữ trong các nhà lao ở Quảng Châu, và giúp Hoàng thân Cường Để hoàn thành một công tác cho An Nam Quốc dân Đảng, tức Việt Nam Quốc dân Đảng.

Đầu tháng 12-1931 thấy xuất hiện lại trong vùng Thượng Hải, và lưu lại đấy cho đến tháng 11/1932. Sau đó sang Nhật Bản cùng với Bùi Hải Thiệu và Cao Văn Bình. Cả 3 đến Tokyo ngày 24/11. Cao Văn Bình về lại Hương Cảng ngày 3/12. Bùi Hải Thiệu và Lê Quốc Vọng được Hoàng thân Cường Để lo việc ăn ở…”.

Bùi Hải Thiệu quê ở làng Phố Đông, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn -Nghệ An. Sang TQ khoảng cuối năm 1929, bị bắt vài ngày sau khi đến Hương Cảng. Sau khi bị giam giữ khoảng 1 tháng rưỡi, bị nhà đương cục TQ bắt lại ở Sán Đầu(9) và đưa về Quảng Châu. Bị bỏ ngục ở thành phố này, rồi được phóng thích ngày 27/11/1931.

Rời Quảng Châu – có lẽ không lâu sau khi ra khỏi ngục, nhằm bí mật đến Hương Cảng; tại đây cùng ở chung với Lý ứng Thuận(10), tức Cô Thuận, một phụ nữ Cộng sản. Khoảng giữa tháng 8/1932, hết phương tiện tài chánh, Bùi Hải Thiệu đi Hán Khẩu… ở Hán Khẩu, giúp Trần Đại Độ – tức Đại Thanh, tức Độ, người Bắc Kỳ, đảng viên Đảng Cộng sản TQ – trong công việc tuyên truyền những người lính thủy và lính tập Đông Dương (ở đấy).

Vì cơ quan tuyên truyền ở Hán Khẩu bị theo dõi, Bùi Hải Thiệu rời trung tâm này ngày 10/11/1932 để sang Nhật cùng với Lê Quốc Vọng và Cao Văn Bình. Cả ba đến Tokyo hôm 24/11. Ngày 3/12, Cao Văn Bình về lại Hương Cảng. Lê Quốc Vọng và Bùi Hải Thiệu được Hoàng thân Cường Để lo việc ăn ở…

Trong phần nói về hai nhân vật Lê Quốc Vọng và Bùi Hải Thiệu, bản báo cáo của Bộ Nội vụ Nhật ghi: “Trong hai người này, trước hết về nhân vật mà chúng tôi có thể xác nhận là Lê Quốc Vọng, chúng tôi được biết rằng người này đã đến ở với Cường Để vào cuối tháng 11 năm ngoái (1932), đang học tiếng Nhật, nhân vào ngày 27/2 năm nay (1933) đã bỏ đi Thượng Hải.

Người này trong thời gian ở lại Nhật không phát biểu và cũng không làm điều gì có thể xem là một đảng viên của đảng Cộng sản(11)”.

Nói một cách khác, lúc này Bùi Hải Thiệu cũng đã rời Nhật Bản. Việc Lê Quốc Vọng rời Nhật Bản trong khi “đang học tiếng Nhật” (cho dầu việc học tiếng Nhật có thể chỉ là một lý do bên ngoài) có lẽ ngoài ý muốn của đương sự.

Có khả năng là sau khi được nhà đương cục Pháp cho biết tin là Lê Quốc Vọng và Bùi Hải Thiệu đang ở Tokyo với Hoàng Thân Cường Để (“phiếu tình báo” đề ngày 30/1/1933), cơ quan an ninh Nhật đã khuyến cáo Lê Quốc Vọng (cùng Bùi Hải Thiệu) phải rời khỏi Nhật trước một thời hạn nào đó. Tuy nhiên, đây bất quá chỉ là một cách suy diễn, chúng ta không biết chắc lý do gì đã trực tiếp khiến Lê Quốc Vọng phải đột ngột rời Tokyo ngày 27/2/1933.

Qua “phiếu tình báo” của cơ quan an ninh Pháp ở Đông Dương về Lê Quốc Vọng và Bùi Hải Thiệu, ta có thể nói rằng nhà đương cuộc Pháp đã kết hợp với những thông tin trên ba địa bàn VN, TQ và Nhật Bản về động tĩnh của hai nhân vật này rất chặt chẽ và có lẽ là khá chính xác. Người cung cấp những thông tin này cho nhà đương cục Pháp chắc hẳn phải là người biết rõ, hay đã tiếp xúc gần gũi với hai đương sự.

Về bản báo cáo của Bộ Nội vụ gửi cho Bộ Ngoại giao Nhật, có thể nói là mặc dầu bản báo cáo được viết rất dè dặt, cơ quan an ninh ở Nhật trên thực tế chắc hẳn đã theo dõi sát nút tình hình xung quanh KNH Cường Để nên họ mới biết rõ từng chuyển biến trong cuộc sống của Hầu, cũng như ngày tháng của chuyến tàu mà Lê Quốc Vọng đã đi từ Nhật về lại Thượng Hải.

Những thông tin trong “phiếu tình báo” trên căn bản có lẽ là khá chính xác. Lê Quốc Vọng là chồng của Hồ Diệu Lan, con gái của nhà cách mạng lão thành Hồ Ngọc Lãm; về sau lấy tên là Lê Thiết Hồng (Thiếu tướng QĐND Việt Nam, trước khi nghỉ hưu đã từng làm Đại sứ ở Triều Tiên)(12) – một cái tên quen thuộc với độc giả ngày nay hơn tên cũ là Lê Quốc Vọng.

Điều đáng chú ý là từ khi mới sang Quảng Châu, qua Hồ Tùng Mậu, Lê Quốc Vọng đã được giới thiệu với Nguyễn ái Quốc (dưới biệt hiệu Lý Thụy) và được ông Nguyễn tận tình dạy dỗ, huấn luyện. Lê Quốc Vọng được tham dự khóa huấn luyện thứ hai từ giữa năm 1926 đến đầu năm 1927 do Nguyễn ái Quốc tổ chức(13).

Trong hồi ký “Mãi mãi nhớ ơn người”, tác giả Lê Thiết Hùng cho biết là trước khi rời Việt Nam để tham gia phong trào cách mạng ở hải ngoại, “thầy tôi đặt tên cho tôi là Lê Như Vọng”.

Lê được Nguyễn Ái Quốc giới thiệu vào Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội , kế đó đưa vào “Giáo đạo đoàn”, một bộ phận của trường Hoàng Phố. Sau khi thấy Lê đã thực hiện một số công tác thành công, Nguyễn ái Quốc kết nạp Lê vào “Thanh niên cộng sản”, một nhóm bí mật trong Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội.

Lê thuật lại: “Kết nạp tôi xong, Bác đổi tên cho tôi là Lê Quốc Vọng” – năm ấy Lê “vừa tròn 17 tuổi”. Sau khi tốt nghiệp trường Hoàng Phố, khởi nghĩa Quảng Châu bùng nổ (tháng 11/1927), Lê cho biết là đã “tham gia cuộc khởi nghĩa với tình cảm quốc tế sâu sắc nhất mà Bác đã dạy tôi”(14).

Người VN tham gia cuộc khởi nghĩa Quảng Châu có đến “hơn mấy chục”, ngoài Lê Quốc Vọng còn có những cái tên quen thuộc như Hồ Tùng Mậu, Phùng Chí Kiên, Lý Tự Trọng.v.v.(15). Việc thay đổi địa bàn hoạt động của Lê từ Quảng Châu lên Thượng Hải và việc Lê Bắc liên lạc với Đảng Cộng sản TQ ở Thượng Hải hình như cũng qua sự dàn xếp chu đáo của Nguyễn ái Quốc(16).

“Phiếu tình báo” cho biết là một năm trước khi cùng Bùi Hải Thiệu và Cao Văn Bình sang Nhật vào cuối tháng 11/1932, Lê Quốc Vọng cũng đã từng sang gặp Hoàng thân Cường Để vào tháng 11/1931, tức là khoảng 5 tháng sau khi Nguyễn Ái Quốc bị nhà đương cuộc Anh ở Hương Cảng bắt giam.

Chuyến đi sang Nhật lần đầu và việc tiếp xúc của Lê Quốc Vọng với Hoàng thân lưu vong này có mục đích gì? “Phiếu tình báo” cho biết sau khi Lê Quốc Vọng từ Nhật về lại Thượng Hải, chẳng bao lâu sau đó (cuối tháng 11/1931), Lê về Quảng Châu “vì phải bắt liên lạc với các người Cộng sản An Nam đang bị giam giữ trong các nhà lao ở Quảng Châu, và giúp Hoàng Thân Cường Để hoàn thành một công tác cho An Nam Quốc dân Đảng, tức Việt Nam Quốc dân Đảng”.

Chúng ta biết là Hồ Tùng Mậu và một số đồng chí lúc này đang vận động luật sư biện hộ cho Nguyễn Ái Quốc. Lê Quốc Vọng vội vã về Quảng Châu lần này có phải để tiếp xúc với Hồ Tùng Mậu chăng? Hoàng Nam Hùng, một nhân vật hoạt động lâu năm ở Trung Quốc trong cùng khoảng thời gian đó, cho biết rằng khi nghe tin Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Hương Cảng ông đang ở Quảng Châu, “lập tức anh em vận động phương tiện báo chí Trung Hoa để cực lực phản đối trước dư luận quốc tế”(17).

Theo Hoàng Nam Hùng, sau đó Nguyễn ái Quốc có biên thư cảm ơn và ngỏ ý nhờ Hoàng Nam Hùng hỏi Hoàng thân Cường Để về khả năng tạm thời cư trú ở Nhật. Dự định đó theo Hoàng Nam Hùng không thành vì thái độ của nhà đương cục Nhật là “không thể nào chấp thuận cho một nhân vật cộng sản vào trên đất nước họ được”(18).

Trở lại công việc của Hoàng thân Cường Để nhờ Lê Quốc Vọng thực hiện (giả dụ thông tin trong “phiếu tình báo” là chính xác), công việc đó là công việc gì, có liên hệ đến việc cứu giúp Nguyễn ái Quốc hay chăng?

Về lần sang Nhật thứ hai của Lê Quốc Vọng, căn cứ trên “phiếu tình báo” về Bùi Hải Thiệu, chúng ta có thể phỏng đoán – như đã đề cập ở trên -là Lê Quốc Vọng dẫn Bùi Hải Thiệu sang Nhật nhằm tránh mạng lưới truy nã gắt gao của Pháp và Tưởng Giới Thạch.

Cho đến nay, chúng ta biết ít nhiều về mối dây liên hệ giữa Hoàng thân Cường Để với các nhân vật trong Tâm Tâm Xã (Tân Việt Thanh niên Đoàn) như Phạm Hồng Thái, Lê Hồng Sơn (Tản Anh)(19) .v.v…

Tư liệu này cho ta thấy rằng sau khi Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu và các tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, An Nam Cộng sản Đảng… lần lượt ra đời, đường dây liên hệ giữa vị Hoàng thân này với một số người Cộng sản Việt Nam hoạt động trên địa bàn Trung Quốc vẫn mật thiết. Ngay trong tình trạng túng bấn và cô lập chính trị, Hoàng thân này vẫn không ngần ngại che chở cho Lê Quốc Vọng và Bùi Hải Thiệu.

Trong gần 50 năm sống lưu vong ở xứ người, đã đành cá nhân và lập trường chính trị của KNH Cường Để có lúc bộc lộ một số hạn chế sâu sắc, nhân qua việc Hầu đã không ngần ngại, ngay lúc chính bản thân mình đang gặp những khó khăn trầm trọng, che chở cho những người đang xả thân cứu nước như ta đã thấy qua tư liệu này, việc đánh giá cuộc đời của Hầu một cách khách quan chắc hẳn không phải đơn giản(20).

Nguyễn Đắc Xuân

1.Sau ngày vua Hàm Nghi bị bắt, Phong trào Cần Vương cử hai Hồ Quý Châu và Nguyễn Thụ Nam vào gặp KNH Cường Đề để mời KNH nắm ngọn cờ Cần Vương tiếp tục sự nghiệp của vua Hàm Nghi, nhưng hai ông mất sớm nên việc không thành.

2.Phan Bội Châu, Ngục Trung Thư Bản dịch của Đào Trinh Nhất, Tổng hội Sinh viên Huế ấn hành, Huế 1974

3.Cuộc đời cách mạng Cường Để, tr24

4.Phan Bá Ngọc, con trai cụ Phan Đình Phùng, theo Phong trào Đông Du sang Nhật học (7/8/1906) rồi sang Tàu học thành tài, sau nghe theo Lê Dư làm mật thám cho Pháp dụ dỗ các nhà yêu nước trở về cộng tác với Pháp.

5.Có lẽ là một biệt hiệu. Chúng tôi không thấy tài liệu nào khác nhắc nhở đến tên của nhân vật này. Mong các bậc thức giả chỉ giáo (Vĩnh Sính).

6.Theo tiểu sử của Lê Hồng Phong (anh em chú bác của Lê Quốc Vọng) trong Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam (NXB Khoa học Xã hội, 1992, trang 345) do Nguyễn Q. Thắng và Nguyễn Bá Thế biên soạn, Lê Hồng Phong sinh ở “thôn Đông Thông”. Tên Đông Thông (thôn Đông) nghe có vẻ đúng hơn.

7.Đúng ra là “Trương Vân Lĩnh”. Phần chữ Hán trong tài liệu này và các tài liệu mà chúng tôi có dịp xem cũng đều ghi là Trương Vân Lĩnh.

8.Tên chính thức là “Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội”.

9.Có khi phiên âm là Shantou (VS)

10.Phải chăng đây là Lý Phương Thuận, người cùng Lý Phương Đức, v.v… lo việc cứu thương và tiếp tế trong cuộc đấu tranh của những thành viên trong Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội nhằm trợ giúp Cách mạng Trung Quốc khi cuộc khởi nghĩa “Quảng Châu Công xã” bùng nổ vào cuối năm 1927? (Xem Thanh Đạm, Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước, NXB Nghệ An và NXB Trẻ, 1998, trang 147)

11.Có nghĩa là không hoạt động chính trị

12.Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (1924-1927) (Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia, 1998), trang 196

13.Như trên, trang 57-58

14.Lê Thiết Hùng, “Mãi mãi nhớ ơn Người” trong Đầu nguồn (NXB Văn học, 1975), trang 274-297

15.Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (1924 – 1927), tr. 189

16.Lê Thiết Hùng, sđd., tr.287-288

17.Hoàng Nam Hùng, Năm mươi năm cách mạng ở hải ngoại – Hồi ký (Phạm Giật Đức biên soạn). Sài Gòn: ấn quán Hồng Phát, không có tên NXB, 1959, trang 159

18.Như trên, trang 172

19.Về mối liên hệ giữa Hoàng thân Cường Để với Phạm Hồng Thái trong vụ mưu sát Toàn quyền Merlin, xem bài “Tư liệu mới về Phạm Hồng Thái” trong tập Việt Nam và Nhật Bản giao lưu văn hóa, NXB Văn học và TTNCQH, HN. 2001; về đây liên hệ giữa Hoàng Thân Cương Để với Tản Anh, xem Phan Bội Châu niên biểu.

20.Toàn bộ mục KNH Cường Để với các nhà cách mạng Việt Nam trích của GSTS Vĩnh Sính, Việt Nam và Nhật Bản giao lưu văn hóa, NXB Văn học và TTNC QH, HN. 2001, từ tr.259 đến 270

Việt Báo (Theo_Tien_Phong)

(Văn bản 2)

Lê Thiết Hùng(1906-1986)

http://btxvnt.org.vn/cms/?m=6&act=view&id=188

Lê Thiết Hùng tên thật là Lê Văn Nghiêm, sinh năm 1906 tại làng Đông Thôn, tổng Thông Lãng(nay là xã Hưng Thông ), huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. …Được cha khích lệ, mùa Thu năm 1923, Lê Văn Nghiêm cùng 12 người sang Xiêm dưới sự hướng dẫn của Võ Trọng Đài. Cùng đi với anh có Lê Huy Doãn(tức Lê Hồng Phong) và bạn anh là Phạm Đài(tức Phạm Hồng Thái).

Trước khi ra đi, cha anh đổi tên anh là Lê Như Vọng (nghĩa là hy vọng của gia đình và quê hương). …

…Sang Quảng Châu một thời gian ngắn, Lê Như Vọng được gặp đồng chí Lý Thuỵ (bí danh của Nguyễn Ái Quốc). Anh và Lưu Quốc Long được đồng chí Lý Thuỵ giới thiệu vào học lớp “Nông dân vận đông” và vào “Giáo dục đoàn” để học thêm tiếng Trung Quốc. Lê Như Vọng cùng Trương Vân Lĩnh được đồng chí Lý Thuỵ giới thiệu vào học trường Quân sự Hoàng Phố. Vào học trường này được một tháng, anh cùng học viên của trường tham gia đánh bọn thổ phỉ Đàm Dăm Tây ở vùng biên giới Việt Trung. Tháng 10/1925, anh được đồng chí Lý Thuỵ kết nạp vào hội “Thanh niên cộng sản”(nhóm bí mật trong tổ chức VNTNCMĐCH); đồng chí Lý Thuỵ đã đổi tên cho anh là Lê Quốc Vọng (luôn luôn nhớ về Tổ quốc và Tổ quốc hy vọng vào anh).

Trường quân sự Hoàng Phố được thành lập theo yêu cầu của chính phủ Tôn Dật Tiên với chính phủ Liên bang Xô Viết. Chính phủ Xô Viết đã thông qua quyết định viện trợ tài chính cho chính phủ cách mạng Tôn Dật Tiên 2 triệu đô la Mê hi cô và cử M.M Bô rô đin sang làm cố vấn chính trị cho Tôn Dật Tiên. … Trong số học sinh theo học tại trường từ năm 1924-1927 có hơn 30 học viên người Việt Nam(theo ý kiến đồng chí A.I Trê rê pa nốp, giao viên huấn luyện của trường). Nhưng theo đồng chí Lê Thiết Hùng thì: “số học viên trường quân sự Hoàng Phố người Việt Nam hơn 200 người”(“Mãi mãi nhớ ơn người”. Hồi ký Lê Thiết Hùng, trích trong Đầu nguồn. Nxb Văn học, Hà Nội, năm 1975, trang 286).

Khoá học của Lê Quốc Vọng có 8 người Việt Nam, anh theo học lớp Bộ binh, 3 người học lớp Pháo binh và còn lại là vào khoa khác. Khoá sau anh có hơn 200 người học đủ các khoa. Hai ngày trong mỗi tháng, các anh ngược thuyền về Quảng Châu học tập lý luận chính trị do Nguyễn Ái Quốc giảng dạy.

…Ngày 13/4/1927, Lý Tế Thâm(tay sai đắc lực của Tưởng) làm đảo chính ở Quảng Châu. Quân đội cánh hữu phá huỷ trường Hoàng Phố, Lê Quốc Vọng cùng 7 người trong khoá học và hơn 200 anh em người Việt Nam học khoá sau bị bắt. Chúng giam giữ học viên trong nhà tù nổi trên sông Châu Giang một thời gian rồi thả cho về. Anh cùng các học viên theo trường về Nam Kinh học tiếp. Tốt nghiệp trường Hoàng Phố, anh được phái vào thực tập sỹ quan tham mưu Sư đoàn bộ của Tưởng Giới Thạch.

Khởi nghiã Quảng Châu nổ ra ngày 11/12/1927, …Trở về Quảng Châu, anh nhận được liên lạc của đồng chí Lý Thuỵ. Thật là phấn khởi. …Đồng chí Lý Thuỵ đã triệu tập anh lên Thượng Hải và giao cho anh một nhiệm vụ hết sức quan trọng; đồng chí Lý Thuỵ nói với anh: “Anh đang ở trong quân đội của Tưởng Giới Thạch. Đấy là một thuận lợi. Anh trao đổi với ông Hồ Học Lãm làm cách nào lấy được những tài liệu về âm mưu tấn công này để giao cho Đảng cộng sản Trung Quốc. Công tác ở đâu thì phải tham gia và tổ chức ở đó, phải coi cách mạng Trung Quốc cũng như cách mạng Việt Nam”(Mãi mãi nhớ ơn Người..)

Kế hoạch thay đổi, anh sẽ phải khoác áo sỹ quan quân đội Tưởng Giới Thạch để giúp cách mạng Trung Quốc theo yêu cầu của Đảng cộng sản Trung Quốc. Vì sau cuộc khởi nghĩa Quảng Châu, Đảng cộng sản Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề, Tưởng Giới Thạch đang chuẩn bị mọi mặt tấn công vào Hồng quân Trung Quốc.

Lê Quốc Vọng hiểu rằng mình cần phải tích luỹ thêm kinh nghiệm để sau này về nước phục vụ Tổ quốc. Nhưng trước mắt hãy thực hiện tốt nhiệm vụ Quố tế mà Đảng bạn yêu cầu giúp đỡ. Đồng chí Lý Thuỵ đặt anh mật danh cho anh là “Cây Gỗ Mun”(đây được hiểu theo nghĩa bóng và nghĩa đen: da anh hơi đen, và dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa cũng không bị mục mối, vững vàng bản chất, trung thành như cây Gỗ Mun). Đồng chí Lý Thuỵ trao cho anh một tấm thẻ hình chéo làm tín hiệu liên lạc với các đồng chí Đảng cộng sản Trung Quốc.

Là sỹ quan trong quân đội Tưởng Giới Thạch, với chức vụ Trung đội trưởng Bộ binh, anh đã đi sâu sát và bí mật cài cắm những người tốt vào các tiểu đội dưới sự chỉ huy của mình. Một số tiểu đội đó sau khi huấn luyện, được trang bị vũ khí mới đã tự nhiên “mất tích” và trở thành đội quân cách mạng của Đảng cộng sản Trung Quốc. Hồi đó chuyện đào ngũ trong quân đội Tưởng được coi là chuyện vặt, vì lính đào ngũ nhiều thì cấp trên càng có cơ hội lập số ma để hưởng lợi. Mùa Đông năm 1928, Lê Quốc Vọng được thăng chức Đại đội trưởng. Đơn vị của anh bị điều đi làm nhiệm vụ sát biên giới Liên Xô. Theo yêu cầu của Đảng bạn, anh làm đơn xin chuyển công tác làm sỹ quan đường sắt trên tuyến xe lửa Thượng Hải- Nam Kinh – Hán Khẩu. Với cương vị mới, anh đã giúp đỡ Đảng bạn nhiều việc quan trọng như vận chuyển tài liệu, vũ khí theo yêu cầu hoặc có lúc đánh tráo và giải thoát cho tù chính trị thành công.

Cuối năm 1929, anh về Thượng Hải gặp đồng chí Lý Thuỵ. Sau khởi nghĩa Quảng Châu, đồng chí Lý Thuỵ sang Xiêm, qua Liên Xô và trở về Trung Quốc để tránh sự truy lùng của quân Tưởng. Đồng chí Lý Thuỵ nêu yêu cầu của Đảng bạn đề nghị Lê Quốc vọng ở lại trong hàng ngũ của địch thêm một thời gian nữa để giúp họ nắm bắt tin tức và âm mưu của quân đội Tưởng Giới Thạch. Và tại Thượng Hải, anh được đồng chí Lý Thuỵ kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Để làm tốt nhiệm vụ được giao, Lê Quốc Vọng phải nhờ cụ Hồ Học Lãm- một yếu nhân quan trọng trong quân đội Tưởng. Từ khi sang Quảng Châu, anh đã biết Hồ Học Lãm là nhân sỹ Việt Nam yêu nước. Ông có cha tham gia phong trào Cần Vương bị Pháp sát hại và vợ là con gái Thần Sơn Ngô Quảng- một tướng tài của Phan Đình Phùng phải ẩn náu ở Xiêm xây dựng cơ sở Trại Cày chờ thời cơ hoạt động. Do hoàn cảnh bất đắc dĩ, ông phải làm việc trong Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu của quân Tưởng nhưng lòng vẫn nặng tình với quê hương đất nước. Nhà ông là cơ sở của thanh niên yêu nước Việt Nam thườg lui tới. ông có uy tín trong quân đội Tưởng, là bạn học với Tưởng Giới Thạch ở trường Võ bị Trần Vũ(Tôkyô- Nhật Bản) và trường Bảo Định(Bắc Kinh). Tưởng còn chịu ơn Hồ Học Lãm, vì có lần ông đã đem quân đến giải vây cứu thoát Tưởng trong cuộc chiến đấu thời kỳ Bắc phạt. Lê Quốc Vọng đặt vấn đề nhờ Hồ Học Lãm tìm cách lấy tài liệu, các bản kế hoạch tác chiến của quân đội Tưởng vào khu căn cứ Xô Viết của Đảng cộng sản Trung Quốc. Hồ Học Lãm nhận lời, mặc dù ông biết việc đó vô cùng khó khăn, nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng và gia đình. Hồi đó Bộ Tổng tham mưu quân đội Tưởng do cố vấn quân sự Đức trực tiếp chỉ đạo và theo mô hình quân đội phát xít Đức. Bởi vậy kỷ luật chặt chẽ và nghiêm ngặt nhất vẫn là việc quản lý hồ sơ, tài liệu. Hết giờ làm việc, tất cả tài liệu phải niêm phong bỏ vào két sắt, không được mang bất cứ tài liệu gì về nhà. Để có tài liệu cho Lê Quốc Vọng, Hồ Học Lãm ban ngày đi làm phải đọc thật kỹ và nhập tâm các tài liệu. Buổi tối về nhà nhớ ra chép lại từng câu, từng ý, vẽ lại và bổ sung vào bản đồ ở nhà đã chuẩn bị trước. Ngoài ra ông còn bỏ ra khá nhiều tiền, vàng để mua chuộc các sỹ quan khác để moi tin tức. Thỉnh thoảng với cương vị của mình, Hồ Học Lãm đã thị sát xuống một số dơn vị sắp tham chiến để xác minh các tài liệu đã đọc. Những tin tức dó, Lê Quốc Vọng lại phải qua phương pháp nhập tâm để chuyển cho Đảng bạn.

Từ mùa Hè đến mùa Thu năm 1930, những tin tức quan trọng đã được chuyển cho Hồng quân Trung Quốc như việc: quân đội Tưởng cấm chở gạo xuôi sông Như Thuỷ và Cống Giang, các sư đoàn của Trương Huy Mân, Đàm Đào Nguyên, Lưu Hoà Dĩnh vừa tăng quân và trang bị thêm vũ khí ..Hoặc kế hoạch tấn công vào cơ quan đầu não của Đảng cộng sản Trung Quốc do Tưởng Giới Thạch phê chuẩn, phạm vi và mục tiêu ở vùng tứ giác La Lâm- Nghi Hoàng- Lê Xuyên- Thuỵ Kim, binh lực tham gia tấn công từng gia đoạn… Và kết quả là các đợt tấn công của quân đội Tưởng vào khu Xô Viết của Đảng cộng sản Trung Quốc đều bị thất bại. Có đợt đích thân Tưởng Giới Thạch chỉ huy, có cố vấn người Đức tên là Seelt với số quân điều động 30 vạn người tấn công vào Hồng quân nhưng đều bị thất bại. Cay cú vì những thất bại liên tiếp, tháng 10/1930, Tưởng huy động nhân lực tổng tấn công lần thứ tư, song không thành công. Sau những lần như vậy thì nội bộ quân đội Tưởng có sự xì xào về chuyện “truy tìm nội phản”. Lê Quốc Vọng bắt đầu bị đặc vụ Tưởng theo dõi, đi đến đâu anh cũng có người bám theo.

Lúc này ở trong nước, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh bị đàn áp đẫm máu. Đòng chí Trần Phú (Tổng Bí thư của Đảng cộng sản Đông Dương) bị sa vào tay giặc. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc bị mật thám Anh bắt ở Hồng Kông. Tháng 5/1932, khi Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Minh Khai từ Hồng Kông đến Thượng Hải gặp Lê Quốc Vọng, anh đã bàn bạc tình hình cách mạng với hai người. Lê Hồng Sơn bị bệnh tả phải vào điều trị tại “Thượng Hải thời dịch y viện”, và khoảng một tháng thì hết tiền. Lê Quốc Vọng phải dẫn đồng chí Bùi Hải Thiệu, Nguyễn thị Minh Khai đến ở nhà Hồ Học Lãm ở Nam Kinh. Sau đó từ Nam Kinh anh đi Hồng Kông qua sự giới thiệu của một uỷ viên Đảng cộng sản ở Quảng Châu. Khi trở về Nam Kinh, anh cùng Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Hải Thiệu, Trần Ngọc Danh đến Thượng Hải để bắt liên lạc với Đảng cộng sản Trung Quốc thông qua Trương Phước Đạt. Anh bị uỷ ban Trung ương Đảng bạn thẩm tra sau các vụ quân đội Tưởng truy lùng Đảng cộng sản ở Hồng Kông, Thượng Hải. Sau khi bắt liên lạc được với Đảng bạn và qua sự thẩm tra, Đảng bạn yêu cầu anh tiếp tục ở lại quân đội Tưởng để tạo điều kiện giúp đỡ Đảng bạn.

Để đối phó với tình hình xấu và tạo thuận lợi cho hoạt động cách mạng, ông Hồ Học Lãm phải chuyển chỗ ở cho gia đình đến lần thứ tư. Lê Quốc Vọng và một số người khác bị đế quốc Pháp tố cáo là cộng sản nguy hiểm và là người liên lạc giữa Thượng Hải- Hồng Kông -Việt Nam. Chúng treo giải thưởng bắt anh là 500.000 đồng bạc Đông Dương. Nhưng nhiều người trong Quốc dân đảng vẫn nghĩ Lê Quốc Vọng là em họ của Hồ Học Lãm nên không dám ra tay.

Tháng 10/1933, quân đội Tưởng dưới sự ủng hộ ngầm của Anh, Pháp, Đức đã tấn công vào Hồng quân Trung Quốc và giành thế chủ động trên chiến trường. Đảng cộng sản Trung Quốc và Hồng quân rút lui về phía Tây, thực hiện cuộc Vạn lý trường chinh lên Tứ Xuyên, Cam Túc. Lê Quốc Vọng mất liên lạc với Đảng cộng sản Trung Quốc từ đó.

Kể từ tháng 9/1931, phát xít Nhật bắt đầu tấn công xâm lược Trung Quốc; đến tháng 1/1933, quân Nhật đã chiếm được Nội Mông, Nhiệt Hà tràn qua Vạn Lý trường thành uy hiếp thủ đô Bắc Kinh và vùng Hoa Bắc. Tháng 7/1937, Nhật chiếm vùng Nam Kinh, Thượng Hải, Hán Khẩu, Từ Châu… Quân Tưởng rút về Trùng Khánh thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Để có điều kiện đi lại hoạt động liên lạc với Đảng bạn, Lê Quốc Vọng xin chuyển về Binh đoàn vận tải, chỉ huy một tiểu đoàn vận tải chạy tuyến đường Giang Tây- Hồ Nam- Quý Châu.

Một thời gian sau anh được phong hàm đại tá và được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường huấn luyện đào tạo lính lái xe tăng, xe thiết giáp, xe vận tải và lính kỹ thuật. Trong thời gian này anh tranh thủ học lái xe tăng, nắm vững nguyên lý máy móc các loại xe. Anh tin tưởng sau này Quân đội cách mạng Việt Nam sẽ có xe tăng, xe thiết giáp và cần đến các kiến thức đó. Đầu năm 1939, Đảng bạn cử một cán bộ liên lạc với Lê Quốc Vọng nhờ anh giúp Bát lộ quân ở vùng Hoa Bắc đang thiếu súng đạn và trang thiết bị y tế mà chỉ có anh mới có khả năng giúp được. Anh xin được đến Trung đoàn vận tải số I vùng Hoa Bắc. Anh được đồng ý ngay, vì là một vùng chiến sự ác liệt. Quân chủ lực của Nhật phần lớn tập trung tại vùng này, các tướng tá trong quân đội Tưởng không ai muốn đi. Anh được giao chỉ huy Tiểu đoàn 106 gồm 8 đại đội vận tải cơ giới hoạt động trên địa bàn rộng lớn gồm các vùng Hà Nam- Sơn Tây- Cam Túc…Với tài khôn khéo linh hoạt, anh đã tranh thủ được sự tín nhiệm của cấp trên và có uy tín với binh lính. Chỉ trong nửa năm trời, anh đã giúp và bàn giao cho Đảng bạn 30 tấn gồm vũ khí, trang bị y tế và thuốc men…cho Bát Lộ quân đánh giặc. …

Năm 1986, đồng chí Lê Thiết Hùng qua đời, hưởng thọ 80 tuổi và an táng tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).

                                  Lê Thị Hạnh Phúc- Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Le Quoc Vong than voi Cuong De

Đã xem 7 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments