Bài 1. Lê Thiết Hùng viết hồi ký sai với Đảng Cộng Sản của Hồ Chí Minh.

Chương 2.      Bọn quỷ tiêu Diệt gia đình của Hồ Học Lãm – Chủ tịch Việt Minh.

“Hồ và đồng bọn đã tiêu diệt Việt Minh rồi giả danh đó để bẫy những người Việt Nam yêu nước.”

Bài 1. Lê Thiết Hùng viết hồi ký sai với Đảng Cộng Sản của Hồ Chí Minh.

I. Bằng chứng và phân tích.

  1. Đảng Cs của Hồ nói: Việt Minh của Hồ của Hồ Học Lãm?

“…Như vậy, tuy có sự trùng hợp về tên gọi nhưng giữa Việt Nam độc lập đồng minh hội do ông Hồ Học Lãm lập ra ở Nam Kinh và Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, về thực chất vẫn là hai tổ chức có vai trò lịch sử rất nhau. Tr. 118..” (Văn bản 1)

  1. Theo Lê Thiết Hùng thì Việt Minh hồi 1936 mà ông Hồ Học Lãm làm chủ tịch cũng là của… Cộng Sản? (“Hồi tưởng về cha tôi – HỒ HỌC LÃM, Nxb Phụ Nữ, Hồ Mộ La, 2011”)

“…Lê Thiết Hùng viết tiếp về quá trình thành lập Việt Minh như sau: “Chủ trương của tổ chức Đảng đứng đầu là đồng chí Phùng Chí Kiên là đoàn kết các lực lượng cách mạng tiến bộ của Việt Nam tại Trung Hoa chống đế quốc Pháp, quân phiệt Nhật… lấy đội ngũ đảng viên Cộng Sản Đông Dương làm nòng cốt, đã chủ trương vận động một số nhân sĩ Việt Nam, bà con Việt kiều…Với hạt nhân đoàn kết là ông Hồ Học Lãm… Ông Hồ Học Lãm được bầu làm chủ tịch mặt trận. Lê Thiết Hùng và Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tổ (hai tên này cũng buộc phải tham gia) và một vài đảng viên cộng sản bí mật được bầu làm ủy viên Ban chấp hành… Mặt trận quyết định ra một tờ báo hàng tháng lấy tên là Việt Thanh” (trang 85)

“…Ban lãnh đạo hải ngoại của ta đánh giá cao việc này…” (trang 86)

“… Do công khai ở Nam Kinh có đăng tin về việc này nên ở Mạc Tư Khoa, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã nắm được. Và Quốc tế Cộng Sản cũng biết qua tin tức. Lúc đó là những năm 1935 – 1936…”

Nhận xét: Theo Lê Thiết Hùng kể như trên thì Việt Minh năm 1936 của Hồ Học Lãm cũng vẫn là Việt Minh của Cộng Sản! Tức là Việt Minh 1936 với Việt Minh 1941 vẫn là 1.

Thế thì việc gì Đảng Cộng Sản Việt Nam phải thanh minh là Việt Minh của Hồ của Hồ Học Lãm?

Lê Thiết Hùng thì cố ý viết cho là Việt Minh của Hồ Học Lãm vẫn chính là Việt Minh do Cộng Sản chỉ đạo thành lập, nhưng vô tình đã bị chính đảng Cộng sản của Hồ lật tẩy – Cả hai cách giải thích đều không đúng! Đây chính là những điều dối trá sẽ dần bị lòi đuôi!

Sự thật là: Hồ và đồng bọn đã thủ tiêu những lãnh đạo của Việt Minh 1936 rồi giả danh nó mà thôi!

Ta hãy xem gia đình Hồ Học Lãm và cộng sự của ông ta ở Việt Minh 1936 như thế nào.

Thế mới thật là: Chuyện gì bí mật ở đây?

                                    Vì sao “Đảng” phải thanh minh thế này?

  1. nghiên cứu.

(văn bản 1

“Bao Dien tu Dang Cong san Viet Nam”

Tập 2

Ngày 18/11/2009.

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT19110936428

Chú thích và bản chỉ dẫn tên người

Ngày 18/11/2009. Cập nhật lúc 10h 6′

 CHÚ THÍCH

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT19110936106

…13. Việt Nam độc lập đồng minh hội: Một tổ chức quần chúng do ông Hồ Học Lãm, một chí sĩ yêu nước sống ở Trung Quốc, đứng ra vận động thành lập ở Nam Kinh đầu năm 1936, có đăng ký chính thức với Trung ương Quốc dân Đảng Trung Quốc nhằm tạo danh nghĩa hợp pháp cho hoạt động của những người yêu nước và cách mạng Việt Nam ở Nam Kinh; đồng thời cũng để tranh thủ sự giúp đỡ của Chính phủ Trung Quốc đối với các dân tộc nhỏ yếu theo Di chúc của Tôn Trung Sơn. Tuy nhiên, Hội cũng mới chỉ có cái tên được đăng ký chứ chưa có hoạt động gì trong thực tế.

Cuối năm 1940, Nguyễn Ái Quốc về đến Quảng Tây, lực lượng cách mạng của ta tại đây ngày càng lớn mạnh. Thời gian này, ông Hồ Học Lãm cũng đã chuyển về Quế Lâm chữa bệnh. Để tạo danh nghĩa hoạt động, theo chỉ đạo của Nguyễn Ái Quốc, cần tận dụng danh nghĩa hợp pháp của Việt Nam độc lập đồng minh hội (gọi tắt là Việt Minh) đã đăng ký ở Nam Kinh trước đây. Người cho lập ra Biện sự xứ hải ngoại (Văn phòng làm việc) của Việt Nam độc lập đồng minh hội ở Quế Lâm, do ông Hồ Học Lãm làm Chủ nhiệm và đồng chí Phạm Văn Đồng (bí danh Lâm Bá Kiệt) làm Phó chủ nhiệm, để quan hệ với Lý Tế Thâm. Từ đó, tổ chức Việt Nam độc lập đồng minh hội gọi tắt là Việt Minh đã có những hoạt động nổi bật và được biết đến một cách rộng rãi ở hải ngoại.

Đầu năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước chủ toạ Hội nghị Trung ương lần thứ 8, thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, cũng gọi tắt là “Việt Minh”, chỉ đạo xây dựng thí điểm các Hội Cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh ở Cao Bằng, sau đó phát triển ra cả nước, tập hợp lực lượng đoàn kết của toàn dân tộc, dẫn đến thắng lợi lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Như vậy, tuy có sự trùng hợp về tên gọi nhưng giữa Việt Nam độc lập đồng minh hội do ông Hồ Học Lãm lập ra ở Nam Kinh và Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, về thực chất vẫn là hai tổ chức có vai trò lịch sử rất nhau. Tr. 118.

Bon quy noi co 2 to chuc Viet Minh

Đã xem 8 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments