Bài 1. Nguyễn Văn Cừ đã ở Sài Gòn mà Phạm Văn Đồng viết hồi ký kể: “có một cuộc hẹn quan trọng với đồng chí Nguyễn Văn Cừ trên đường Cổ Ngư.”

Chương 6. Phạm Văn Đồng kể láo và những Nghịch lý – Đớn đau.

Bài 1. Nguyễn Văn Cừ đã ở Sài Gòn mà Phạm Văn Đồng viết hồi ký kể: “có một cuộc hẹn quan trọng với đồng chí Nguyễn Văn Cừ trên đường Cổ Ngư.”

I. Bằng chứng và phân tích.

Bằng chứng 1. “Mãi đến tháng 2 năm nay (1940)” Hồ mới “liên lạc được với đảng Cs Đông Dương”. Vậy mà Đảng Cộng sản Đông Dương chuẩn bị “quần chúng đi đón lãnh tụ” từ “tháng 9-1939”?

“…Tháng 10 – 1939, tức một tháng sau khi Đức tiến công Ba Lan, ông Nguyễn từ Quế Lâm qua Liễu Châu – Nam Ninh đến Long Châu, nhưng vẫn không tìm được người cần gặp, ông lại quay về Quế Lâm. Tháng sau, từ Quế Lâm hai lần ông đi Quý Dương, cũng không gặp, lại tìm đường về Côn Minh. Mãi đến tháng 2 năm nay (1940), với biệt danh ông Trần, ông đến gặp Trịnh Đông Hải (tức Vũ Anh), khi đó đang đóng vai người làm thuê ở hiệu thuốc Vĩnh An Đường ở Côn Minh.” (Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (Nxb Chính trị Quốc gia – 2006), Chương I, trang 4/31)

Vậy mà từ “chiều một ngày cuối tháng 9-1939” Đồng đã được Tổng bí thư Nguyên Văn Cừ giao việc đi Côn Minh gặp … Nguyễn Ái Quốc!

“Buổi chiều một ngày cuối tháng 9-1939, đồng chí Phạm Văn Đồng có một cuộc hẹn quan trọng với đồng chí Nguyễn Văn Cừ trên đường Cổ Ngư (nay là đường Thanh Niên). Tuy chưa biết đồng chí Nguyễn Văn Cừ được giao trọng trách Tổng Bí thư của Đảng, nhưng đồng chí đoán chắc Nguyễn Văn Cừ là một trong những người lãnh đạo chủ chốt. Với sự khâm phục, kính trọng và tin tưởng người bạn tù cũ, Phạm Văn Đồng thẳng thắn nêu nhiều câu hỏi về tình hình trong nước và thế giới, đưa ra những nhận xét về kết quả của việc Đảng hoạt động công khai. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ biết rõ năng lực và sự nhạy cảm trong các nhận xét của Phạm Văn Đồng, hiểu rõ lòng khát khao được hoạt động trong đội ngũ của Đảng của đồng chí. Cuộc gặp gỡ như tiếp thêm sinh khí cho Phạm Văn Đồng. Đồng chí phấn khởi khi biết rằng mình vẫn được Đảng tin tưởng19, sẽ được gặp lại người thầy cách mạng mà đồng chí vẫn mong gặp lại: lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Trước khi lên đường vào Nam chuẩn bị Hội nghị Trung ương lần thứ 6, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã thông báo cho Xứ uỷ Bắc Kỳ và chỉ thị Xứ uỷ bố trí đưa các đồng chí Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp đi Côn Minh. Một giai đoạn mới trong cuộc đời cách mạng của đồng chí Phạm Văn Đồng sắp bắt đầu.

Chú thích:… 19. Theo Hồi ký của Phạm Văn Đồng, viết cho gia đình. In trong Phòng tiếp khách phía Tây, Sđd, tr. 98”

(Phạm Văn Đồng tiểu sử, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2007, Chương II, trang 17/19

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT19121235961 )

Bằng chứng 2. Nguyễn Văn Cừ đã ở Sài Gòn mà Phạm Văn Đồng nói: “có một cuộc hẹn quan trọng với đồng chí Nguyễn Văn Cừ trên đường Cổ Ngư.”

Tháng 9, sau ngày 10 Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ bí mật rời Hà Nội vào Nam ”, “họp cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương” tại sài Gòn:

“… Năm 1939

Tháng 9, đầu tháng

Chủ động đối phó với tình hình mới, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chỉ thị cho các xứ uỷ gấp rút chuyển hướng, rút lực lượng vào hoạt động bí mật, nhằm tránh sự khủng bố của kẻ thù; phái một số cán bộ ra nước ngoài bắt liên lạc với chi bộ hải ngoại và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; đồng thời chuẩn bị triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ sáu (khóa I)

Tập tài liệu – hồi lý, ký hiệu: TL 232.A2-TL278.A2, lưu tại Văn phòng Tỉnh uỷ Bắc Ninh.

Tháng 9, sau ngày 10

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ bí mật rời Hà Nội vào Nam chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương lần thứ sáu.

Cải trang thành một ông già để râu dài…

Đào Duy Kỳ: Hồi ký về Nguyễn Văn Cừ, tài liệu đánh máy, lưu tại Viện Hồ Chí Minh.

Tháng 9, sau ngày 10

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ họp cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương: Lê Duẩn, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu và các đồng chí trong Xứ uỷ Nam Kỳ, Thành uỷ Sài Gòn – Chợ Lớn, bàn bạc kế hoạch, nội dung và một số công tác chuẩn bị cho Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ sáu. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trực tiếp soạn thảo tài liệu Chính sách mới của Đảng – văn kiện chính thức của hội nghị lần này.

– Tập tài liệu – hồi ký, ký hiệu: TL 232. A2- TL278.A2, lưu tại Văn phòng Tỉnh uỷ Bắc Ninh.

– Đào Duy Kỳ: Hồi ký về Nguyễn Văn Cừ, tài liệu đánh máy, lưu tại Viện Hồ Chủ Minh.”  (Nguyễn Văn Cừ tiểu sử (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2007) phần Biên niên sự kiện, trang 33/35)

(http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT2171239530)

Vậy mà: “Buổi chiều một ngày cuối tháng 9-1939, đồng chí Phạm Văn Đồng có một cuộc hẹn quan trọng với đồng chí Nguyễn Văn Cừ trên đường Cổ Ngư ” (Chú thích ở bằng chứng 1)

Thế mới thật là:  Lãnh tụ còn vẫn chưa về

                                    Làm sao biết được để “nhờ” đón đây?

                                    Bí thư họp ở Sài Gòn

                                    Thằng Đồng nó nói “Cổ Ngư” gặp ngài.

1.Sau ngay 10 thang 9 nam 1939 NVC da vao sai Gon 2. Cuoi thang 9 PVD lai gap NVC o Ha Noi

Đã xem 5 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments