Bài 2. Ba “Đại biểu” còn sống mà không ai nhớ ngày thành lập Đảng?

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Ba “Đại biểu” còn sống.

Theo đảng Cs của Hồ thì ba người dự Hội Nghị Thành lập Đảng sau 1945 còn sống là: Hồ, Trịnh Đình Cưu, Nguyễn Thiệu (Xem bài 1)

Ấy vậy mà, chẳng ai nhớ ngày thành lập đảng!

Khoa Lịch sử – Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội thắc mắc: “Trong khi một số đại biểu dự Hội nghị thành lập Đảng (Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Thiệu) lại không nhớ chính xác thời gian họp Hội nghị,”. (Văn bản 1 – ảnh 1)

Nguyễn Ái Quốc báo cáo: “Chóng t«i häp vµo ngµy mång 6-1…” (Văn bản 2)

– Đảng Cộng Sản Việt Nam khi Nguyễn Ái Quốc chưa sống lại để thành Hồ Chí Minh thì kỷ nệm ngày thành lập vào ngày 6.1 (Văn bản 3)

Nhận xét: Thật buồn cười!

Ngày thành lập Đảng – Từ khi Nguyễn Ái Quốc sống rồi chết vẫn kỷ niệm đúng ngày 6.1, đến khi Nguyễn Ái Quốc sống lại thành Hồ Chí Minh thì lại biến thành ngày 3.2

(Xem thêm Bài 5: Đổi đen thành Trắng – Hồ sửa lịch sử đảng. – Bằng chứng 2: Hồ sửa ngày thành lập đảng, Chương 2, quyển 1, phần 1)

Thế mới thật là: Cửu – Thiệu dự họp thật không?

                        Sao mày không nhắc “Bác” mày, rằng SAI!

                        Cửu – Thiệu dự họp thật không?

                        Sao mày dám nói: “Bác” mày liên hoan. (1)

(1) Hồi ký của Trịnh đình Cửu viết: “chiều ngày 7 tháng 2, ông Nguyễn làm một bữa tiệc …”

  1. nghiên cứu.

(văn bản 1)

So sánh nguồn sử liệu trong nghiên cứu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

THỨ HAI, 16 THÁNG 5 2011

http://khoalichsu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=198:so-sanh-ngun-s-liu-trong-nghien-cu-lch-s-ng-cng-sn-vit-nampgsts-v-quang-hin&catid=25:bai-vit&Itemid=33

…Trong nhiều công trình nghiên cứu về Lịch sử Đảng có hiện tượng trình bày nhau về một số sự kiện và quá trình Lịch sử Đảng, mà nguyên nhân chủ yếu là thiếu sự thẩm định, so sánh nguồn sử liệu.

  1. Xuất phát từ những nguồn sử liệu nhau, đã có nhiều nội dung lịch sử Đảng được trình bày nhau

Trong nghiên cứu lịch sử Đảng, đã và đang có nhiều nội dung sự kiện được trình bày nhau do căn cứ vào những nguồn sử liệu nhau. Sau đây là một số ví dụ về sự sai lệch trong việc nghiên cứu và biên soạn lịch sử Đảng:

1- Về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Căn cứ vào Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản[1] của Nguyễn Ái Quốc (18-11-1930), thời gian bắt đầu họp Hội nghị là ngày 6-1-1930. Thời gian kết thúc Hội nghị không ghi rõ, mà chỉ biết ngày 8-2-1930 các đại biểu dự Hội nghị về nước…Khi đó, phía Liên Xô cung cấp cho Việt Nam bài viết Kỷ niệm ba năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương của Hà Huy Tập với bút danh Hồng Thế Công đăng trên báo Bolsévick. Theo bài báo này, Hội nghị thành lập Đảng họp từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930. Trong khi một số đại biểu dự Hội nghị thành lập Đảng (Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Thiệu) lại không nhớ chính xác thời gian họp Hội nghị, Đại hội lần thứ III của Đảng đã ra Nghị quyết lấy ngày 3-2 dương lịch hàng năm “làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng”. Từ đó, các sách đều viết Hội nghị thành lập Đảng họp từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930.

Điều đáng chú ý là, chính Hà Huy Tập, trong tác phẩm Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản ở Đông Dương, có một mục riêng với tiêu đề “Hội nghị hợp nhất ngày 6-1-1930”, và cuối trang, ông có ghi chú thích, cải chính rằng Hội nghị hợp nhất họp ngày 6-1-1930.

Theo GS, TS Đỗ Quang Hưng, trong hồ sơ ký hiệu 405-154-676 của Quốc tế Cộng sản (bản báo cáo của Ban chỉ huy ở ngoài, bằng tiếng Pháp, gồm 8 trang chữ nhỏ, đề ngày 20-12-1934) có ghi: “giai cấp công nông và nhân dân lao động Việt Nam đã có hai tuần lễ đỏ trong nước từ ngày 6-1 (thành lập Đảng) đến ngày 21-1 (ngày mất của Lênin)…”[2].

Như vậy, phải khẳng định ngày họp Hội nghị thành lập Đảng là ngày 6-1-1930. Ngày 8-2-1930 các đại biểu dự Hội nghị về nước. Nhưng Hội nghị kết thúc vào ngày nào thì đến nay vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn. Mặc dù một số công trình nghiên cứu viết ngày 7-2-1930, nhưng hoàn toàn không có cơ sở . Vào đúng ngày này Nguyễn Ái Quốc viết Báo cáo tóm tắt Hội nghị, và theo Hồi kí của Trịnh Đình Cửu thì “chiều ngày 7 tháng 2, ông Nguyễn làm một bữa tiệc liên hoan nhỏ để tiễn các đại biểu, các đồng chí, học trò của ông về nước”. Có ý kiến cho rằng, Hội nghị đã kết thúc từ ngày 3-2-1930, nhưng các đại biểu phải chờ đến ngày 8-2-1930 mới có tàu (mỗi tháng có hai chuyến từ Hồng Kông) về nước. Những thông tin này cho phép nghĩ đến việc kết thúc Hội nghị sớm hơn ngày 7-2-1930.

Về thành phần dự Hội nghị, theo Báo cáo tóm tắt Hội nghị, chỉ có 5 người[3]. Nhưng nhiều tác phẩm nghiên cứu, luận văn, luận án lại viết là 7 nguời.

Như vậy, xung quanh một sự kiện Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã có tới 3 chi tiết được trình bày nhau, do căn cứ vào những nguồn sử liệu nhau.

(văn bản 2)

BáO CáO GửI QUốC Tế CộNG SảN

Ngày 18-2-1930

  1. Tới Trung Quốc.

Tôi đã cố gắng đi lần thứ ba khi một đồng chí từ Hồng Công tới Xiêm và tin cho tôi biết tình hình Hội An Nam Thanh niên Cách mạng ) bị tan rã; những người cộng sản chia thành nhiều phái v.v..

Lập tức tôi đi Trung Quốc, tới đó vào ngày 23-12. Sau đó, tôi triệu tập các đại biểu của 2 nhóm (Đông Dương và An Nam). Chúng tôi họp vào ngày mồng 6-1…

– Bản chụp Báo cáo của Nguyễn ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản, ngày 18-2-1930 (viết bằng tiếng Anh), lưu tại Viện Hồ Chí Minh. http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/hoctaphcm/tu-tuong/Pages/HCM-toan-tap-3.aspx

(văn bản 3)

Một ngày đáng kỷ niệm

Ngày 27/5/2003. Cập nhật lúc 18h 16′

“Ngày mồng sáu tháng giêng nǎm 1930, sinh nhật của Đảng Cộng sản Đông Dương”.

(Lưu tại Kho lưu trữ Trung ương Đảng.)

* Thông cáo của Trung ương về kỷ niệm 10 nǎm Ngày thành lập Đảng (B.T).

(http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=7&leader_topic=&id=BT2750365760)

1

Đã xem 11 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments