Đớn đau 3. Hai quần chúng lên làm lãnh tụ – Phùng Chí Kiên – Trưởng ban Hải ngoại, Thường vụ trung ương đảng khóa 1 – “người đón” hai quần chúng ở Côn Minh – Khai quốc công thần của Cộng Sản Việt Nam – bị giết theo kiểu Mafia rồi bị quên

“Chặt đầu, bêu xác là giết người theo kiểu xã hội đen!”         

I. Bằng chứng:

  1. Khai quốc Công Thần bị quên.

1.1 Theo văn kiện Đảng.

…Các đồng chí của Ban Chỉ huy ở ngoài (Lítvinốp và Kan) cũng tham gia vào hoạt động của Ban Trung ương. ” (Văn bản 1.)

“Đảng Đại hội quyết định rằng B.C.H.O.N là cơ quan cao hơn Ban T.Ư,…” (Văn bản 2.)

1.2 Theo bài báo “Khúc bi tráng của vị tướng đầu tiên, Tiền Phong, 17/08/2009”, viết: “Như vậy, Phùng Chí Kiên được coi như bậc khai quốc công thần…Song, có một bất ngờ tới mức khó hiểu là cho tới tận thời điểm đó (2002), nghĩa là sau 61 năm hy sinh anh dũng, vị tướng đầu tiên của quân đội ta vẫn chưa được công nhận là liệt sỹ. Vì sao vậy?

1.3 Theo cuốn: “Nguyễn Ái Quốc với Nhật Ký Chìm Tàu, Nxb Thanh Niên, Phạm Quý Thích, Hà Nội, 2008.”

“…Ông muốn dẫn ngay Trần tiên sinh đến gặp ông Phùng Chí Kiên. Trần tiên sinh vội ngăn lại:

– Tôi rất muốn đến gặp người quen cũ. Nhưng thôi… để sáng mai.

… Năm 1927, Khi Tưởng giới Thạch quay mũi súng…Nguyễn Ái Quốc – Lý Thụy đã giới thiệu Phùng Chí Kiên…sang Liên Xô học tập…Từ đấy, ông không được gặp người anh tôn kính Nguyễn Ái Quốc… Giờ đây, Người đang hiện hữu trước mặt ông. Đã 13 năm hai anh em, hai người đồng chí…Ông Phùng Chí Kiên vô cùng xúc động, bùi ngùi thốt lên:

– Anh!

Hai anh em ôm riết lấy nhau.

Gặp được Phùng Chí Kiên là gặp được Đảng. Con đường liên lạc của Người để về nước đã có điểm dừng.” (trang 119)

“… Cho đến lúc ấy, chỉ một mình ông Phùng Chí Kiên biết Người là Nguyễn Ái Quốc, là Lý Thụy…” (trang 147)

  1. Phùng Chí Kiên bị chặt đầu, bêu xác như là giết người theo kiểu xã hội đen!

Theo bài báo “Khúc bi tráng của vị tướng đầu tiên – Kỳ 4, Tiền Phong, 20/08/2009”, viết: Cụ Ninh nhớ lại dạo ấy, cụ chừng 15 – 16 tuổi. Khi nghe đồng bào kháo nhau bọn Tây đem bêu đầu một cán bộ cách mạng trên cầu Ngân Sơn, …Cụ còn cho biết, dân kháo nhau, sau khi chặt đầu cán bộ, bọn giặc vứt xác ra bìa rừng.

  1. Võ Nguyên Giáp – nước mắt của quỷ, và kể láo về Phùng Chí Kiên.

Theo bài báo “Khúc bi tráng của vị tướng đầu tiên, Tiền Phong, 17/08/2009”, viết: “Đã có lần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tâm sự với một số nhà báo rằng: “Cứ mỗi khi nghĩ đến anh Phùng Chí Kiên là tôi lại muốn khóc”. ..”

Theo bài báo “Khúc bi tráng của vị tướng đầu tiên – Kỳ 3, Tiền Phong, 19/08/2009”, viết: “Phùng Chí Kiên được truy phong hàm tướng nhưng không ghi rõ bậc bằng Sắc lệnh số 89/SL, do Bác Hồ ký ngày 23/9/1947. Điều này được Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định nhiều lần trong các bức thư gửi cơ quan chức năng về trường hợp đồng chí Phùng Chí Kiên. ”

  1. Nhận xét:

Tôi xin trích nguyên văn thắc mắc trên báo tiền Phong: “Như vậy, Phùng Chí Kiên được coi như bậc khai quốc công thần…Song, có một bất ngờ tới mức khó hiểu là cho tới tận thời điểm đó (2002), nghĩa là sau 61 năm hy sinh anh dũng, vị tướng đầu tiên của quân đội ta vẫn chưa được công nhận là liệt sỹ. Vì sao vậy?”

Vì sao vậy?

Vì sao “người quen cũ, “Gặp được Phùng Chí Kiên là gặp được Đảng”, “… Cho đến lúc ấy, chỉ một mình ông Phùng Chí Kiên biết Người là Nguyễn Ái Quốc, là Lý Thụy…” mà lại bị chết rồi lãng quên?

Chết do chiến tranh cũng là chuyện thường, nhưng sao 2 quần chúng Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng thì không sao mà lại chết người kỳ cựu của Đảng Cộng Sản Đông Dương?

Vì sao những người được một số văn kiện đảng thời Nguyễn Ái Quốc còn sống (từ 1931 về trước) nhắc tới như Phùng Chí Kiên, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Cừ… (Một chỉ dấu cho thấy họ đúng là kỳ cựu của đảng Cs Đông Dương) – Những người có khả năng biết mặt NAQ lúc đó lại bị… Chết sớm!

Nói là Phùng Chí Kiên bị Pháp bắt chặt đầu rồi treo cây vào năm 1941 liệu có đúng? Việc chặt đầu treo cây không phải là kiểu của người Pháp mà đó là của bọn Mafia! Vậy Phùng Chí Kiên bị ai? Tổ chức nào bắt rồi chặt đầu rồi treo cây? Hẳn đó là bon mafia chính thống! Về thời điểm chặt đầu treo cây thì cũng chưa chắc đã phải là năm 1941! Mà rất có thể sớm hơn!

“Gặp được Phùng Chí Kiên là gặp được Đảng” – Đây đích thị là việc “qua sông – chặt cầu”

Chưa hết, việc Võ Nguyên Giáp nói Hồ phong Tướng cho Phùng chí Kiên tại một sắc lệnh là không đúng! Số sắc lệnh mà Võ Nguyên Giáp nói là sắc lệnh về ân xá… Rồi chuyện Phùng Chí Kiên bị quên lãng là một thực tế!

  1. Võ Nguyên Giáp – kể láo về Phùng Chí Kiên.

Có thật chuyện “Phùng Chí Kiên được truy phong hàm tướng nhưng không ghi rõ bậc bằng Sắc lệnh số 89/SL, do Bác Hồ ký ngày 23/9/1947. Điều này được Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định nhiều lần trong các bức thư gửi cơ quan chức năng về trường hợp đồng chí Phùng Chí Kiên.”

Sự thật là không hề có “Sắc lệnh số 89/SL, do Bác Hồ ký ngày 23/9/1947” mà chỉ có “Sắc lệnh số 89/SL về việc giảm âm xá, ân giảm nhân ngày ký niệm quốc kháng năm 1947 do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành.” (Sắc lệnh số 89/SL ký ngày 26/9/1947) (Văn bản 8.)

Lưu ý: Cũng như các kỳ cựu khác, người bạn thân thiết của Phùng Chí Kiên cũng là Xứ ủy Viên Bắc kỳ – Lương Văn Tri cũng chết cùng thời gian này. (Xem Chương 5 –  Đớn đau chuyện Tổng bí thư được bầu bằng mồm, Xứ ủy Bắc kỳ cũ bị giải tán,  bí thư xứ ủy và xứ ủy viên cũ thì bị coi là vô nguyên tắc và phản động rồi… chết hết – Hai quần chúng lên làm lãnh tụ.)

Thế mới thật là: Đảng kia nghe kỹ câu này:

                        Chặt đầu – bêu xác rõ loài Ma fi

                        Công thần khai quốc bị quên

                        Vì sao Giáp lại kể quàng kể xiên?

Vậy là đến đây ta đã rõ Người Bí thư Xứ ủy nhờ quân chúng đi đón lãnh tụ, người Xứ ủy Viên đưa đường, người Thường vụ Trung ương đảng đón đều chết hết cùng với người thân thiết, không biết người Tổng bí thư thì sao, xin xem bài sau sẽ rõ.

  1. Tài liệu nghiên cứu:

(Văn bản 1.)

Báo cáo của Hội nghị toàn thể Đảng Cộng sản Đông Dương gửi Ban Trung ương Quốc tế Cộng sản

Ngày 29/5/2003.

Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 6, (1936 – 1939).

http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30063&cn_id=215617

…Các đồng chí của Ban Chỉ huy ở ngoài (Lítvinốp và Kan) cũng tham gia vào hoạt động của Ban Trung ương. Hiện tại, Ban Trung ương gồm 11 thành viên, trong đó có chín đồng chí trong nước và hai ở nước ngoài (Lítvinốp ở Trung Quốc và Lin ở Quốc tế Cộng sản)…

Ngày 10 tháng 9 năm 1937

BAN TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG

(Văn bản 2.)

Đại hội quyết định rằng B.C.H.O.N là cơ quan cao hơn Ban T.Ư

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=7&leader_topic=&id=BT2130566750

(V¨n kiÖn §¶ng toµn tËp, tËp 5)

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30063&cn_id=39510

Nghị quyết của Đại hội lần thứ nhất

của Đảng C.S Đông Dương

Về hệ thống tổ chức, quyền hạn và nhiệm vụ

của B.C.H ở ngoài của Đảng C.S.Đ.D1)

  1. Đại biểu Đại hội lần thứ nhất của Đảng C.S Đông Dương xét rằng từ giữa năm 1931 tới đầu năm 1934 Đảng ta không được thống nhất về đường chỉ đạo, vì sau khi Ban T.Ư uỷ viên bị bắt, thì trong Đảng ta không có cơ quan nào giữ được các mối liên lạc với các đảng bộ hạ cấp và không đủ tư cách làm kẻ tối cao cho toàn Đảng mà thế Ban TƯ… nên:
  2. a) Hoàn toàn công nhận rằng trong thời kỳ sinh hoạt bí mật rất khó khăn của Đảng, việc lập ra một cơ quan chỉ đạo như B.C.H.O.N là một điều rất cần thiết.
  3. b) Đảng Đại hội đồng tình với Nghị quyết của Q.T.C.S về việc lập ra Ban Chỉ huy ở ngoài (B.C.H.O.N).
  4. Đảng Đại hội quyết định rằng B.C.H.O.N là cơ quan cao hơn Ban T.Ư, chỉ trực tiếp chịu quyền chỉ đạo của đại biểu Đảng Đại hội và của Q.T.C.S. Nhiệm vụ chánh của B.C.H.O.N là:

(Văn bản 3.)

Báo cáo về tình hình Đảng Cộng sản Đông Dương

Ngày 29/5/2003. Cập nhật lúc 4h 18′

http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30063&cn_id=215615

Các đồng chí!

Chúng tôi thường gửi các đồng chí những báo cáo và tài liệu để thông tin cho các đồng chí biết về công tác của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không biết liệu các đồng chí có nhận được đủ không…

…Chúng tôi đã phái CAL và F.D về Nam Kỳ và TRANG về Băc Kỳ để chuẩn bị cuộc đấu tranh này. Trước Hội nghị mở rộng, các đồng chí này đã nói chuyện với các đại biểu (3-9- 1937). Các đại biểu này đã thừa nhận rằng phương pháp tổ chức hợp pháp và bán hợp pháp là đúng. …

Tháng l0 năm 1937

Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.
Bản dịch từ tiếng Pháp. 

(Văn bản 4.)

“Bao Dien tu Dang Cong san Viet Nam”

Tập 2

Ngày 18/11/2009.

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT19110936428

Chú thích và bản chỉ dẫn tên người

Ngày 18/11/2009. Cập nhật lúc 10h 6′

BẢN CHỈ DẪN TÊN NGƯỜI

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT19110936106

PHÙNG CHÍ KIÊN (1901-1941): tên thật là Nguyễn Vỹ, quê ở làng Mỹ Quang Thượng, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Năm 1926, sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc tổ chức và gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, vào học Trường Quân sự Hoàng Phố, tham gia Quảng Châu Công xã (12-12-1927). Năm 1931, được Nguyễn Ái Quốc giới thiệu sang Liên Xô học Trường đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản. Năm 1934, được Quốc tế Cộng sản cử về hoạt động tại Hồng Kông, tham gia Ban Chỉ huy ở ngoài.

Năm 1935, dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng tại Ma Cao (Trung Quốc), được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương. Năm 1936, về nước hoạt động, chỉ đạo phong trào cách mạng ở Sài Gòn. Được ít lâu, Trung ương Đảng lại điều sang Trung Quốc thay Lê Hồng Phong về nước hoạt động, chỉ đạo công tác đảng ở ngoài nước. Ở Trung Quốc, đã được gặp Nguyễn Ái Quốc và cùng Người về nước hoạt động đầu năm 1941. Tháng 5-1941, tham dự Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 do Nguyễn Ái Quốc chủ trì và được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Sau Hội nghị Trung ương, đồng chí được cử làm chỉ huy Trung đội Cứu quốc quân thứ nhất. Hy sinh ngày 20-8-1941 trong lúc đang chỉ huy đơn vị chiến đấu tại Ngân Sơn, Bắc Cạn.

(Văn bản 5.)

Khúc bi tráng của vị tướng đầu tiên

17/08/2009

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phong-su/169163/Khuc-bi-trang-cua-vi-tuong-dau-tien.html

TP – Đã có lần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tâm sự với một số nhà báo rằng: “Cứ mỗi khi nghĩ đến anh Phùng Chí Kiên là tôi lại muốn khóc”. ..

Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày bác Phùng Chí Kiên hy sinh (1941), cũng mới chỉ có một số ít bài báo, tài liệu đăng tải với nội dung còn sơ sài, chưa đủ khắc họa chân dung vị tiền bối cách mạng.

Song, dựa trên những tài liệu thu thập được, phát hiện ra rằng hàng chữ “Phùng Chí Kiên – Ủy viên Trung ương Đảng” trên bia mộ của ông trong Nghĩa trang Mai Dịch – Hà Nội là chưa chính xác. Nhiều tài liệu khẳng định Phùng Chí Kiên là Ủy viên Thường vụ T.Ư Đảng khóa I (1935).

Như vậy, Phùng Chí Kiên được coi như bậc khai quốc công thần; và cũng chính Phùng Chí Kiên là người đầu tiên chính thức được phong hàm tướng bằng Sắc lệnh 89/SL do Hồ Chủ tịch ký ngày 23/9/1947.

Song, có một bất ngờ tới mức khó hiểu là cho tới tận thời điểm đó (2002), nghĩa là sau 61 năm hy sinh anh dũng, vị tướng đầu tiên của quân đội ta vẫn chưa được công nhận là liệt sỹ. Vì sao vậy?

Dưới đây, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc một số tư liệu, sự việc, tình tiết còn ít được biết đến trong cuộc đời bi tráng của nhà cách mạng Phùng Chí Kiên, đồng thời lý giải cho câu hỏi nêu trên…

(Văn bản 6.)

Khúc bi tráng của vị tướng đầu tiên – Kỳ 3

>> Kỳ trước

19/08/2009

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phong-su/169385/Khuc-bi-trang-cua-vi-tuong-dau-tien%C2%A0–Ky-3.html

III – Đương đầu với “Thủ tục Hành chính”

… Trong lịch sử quân đội ta có hai vị tướng được gọi tướng khi chưa có sắc lệnh phong hàm: đó là Phùng Chí Kiên và Lê Thiết Hùng.

Theo một số cán bộ lão thành, khi quân đội Tưởng Giới Thạch vào Việt Nam, Bác Hồ đã phong đồng chí Lê Thiết Hùng hàm thiếu tướng để phụ trách “Tiếp phòng quân”.

Còn Phùng Chí Kiên được truy phong hàm tướng nhưng không ghi rõ bậc bằng Sắc lệnh số 89/SL, do Bác Hồ ký ngày 23/9/1947. Điều này được Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định nhiều lần trong các bức thư gửi cơ quan chức năng về trường hợp đồng chí Phùng Chí Kiên.

Nguyễn Thị Giang
Theo Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, tập 4

(Văn bản 7.)

Khúc bi tráng của vị tướng đầu tiên – Kỳ 4

ngày 20 tháng 08 năm 2009

http://www.tienphong.vn/xa-hoi-phong-su/khuc-bi-trang-cua-vi-tuong-dau-tiennbsp-ky-4-169441.tpo

TP – Việc đi tìm thủ cấp của người chú ruột là nguyện vọng tha thiết mà họ tộc, đặc biệt là người cháu Nguyễn Văn Việt ấp ủ từ lâu.

85 tuổi, nhưng cụ Doanh Hằng vẫn rất nhiệt tình đưa đoàn đi gặp từng nhân chứng. Một tia hy vọng đã lóe lên khi Đoàn cùng cụ Doanh Hằng gặp được vị lão thành cách mạng Lục Thị Ninh cũng đã 83 tuổi, nhà cách đầu cầu Ngân Sơn không xa.

Cụ Ninh nhớ lại dạo ấy, cụ chừng 15 – 16 tuổi. Khi nghe đồng bào kháo nhau bọn Tây đem bêu đầu một cán bộ cách mạng trên cầu Ngân Sơn, tò mò, cụ rủ mấy người bạn cùng tuổi chạy tới xem; khi nhìn thấy cái đầu bị bêu trên cầu, cụ cùng các bạn tuy khiếp sợ nhưng trong lòng rất nể phục cộng sản nên cứ thầm thì bàn bạc nhau suốt…

Cụ còn cho biết, dân kháo nhau, sau khi chặt đầu cán bộ, bọn giặc vứt xác ra bìa rừng. Thấy cái xác bị bêu, nhiều người rất thương xót nên cứ mỗi người đi qua lại tìm cách hất đất đá lên, nên dần thành nấm mồ nổi (không ai dám chôn vì bọn lính lúc đó lùng sục, theo dõi rất gắt gao).

(Văn bản 8.)

Sắc lệnh số 89/SL về việc giảm âm xá, ân giảm nhân ngày ký niệm quốc kháng năm 1947 do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

http://thuvienphapluat.vn/archive/Sac-lenh/Sac-lenh-89-SL-giam-am-xa-an-giam-ky-niem-quoc-khang-1947-vb36248t18.aspx

SẮC LỆNH

SỐ 89/SL CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VỀ VIỆC GIẢM ÂM XÁ, ÂN GIẢM NHÂN NGÀY KÝ NIỆM QUỐC KHÁNG NĂM 1947

…26/09/1947

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

            Lưu ý: Ngày trước và ngày sau, số 88 và số 90 như sau:

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 88-SL NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1947

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=417

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nhà nào có ba con trở lên tòng quân sẽ được thưởng như sau này:…

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 90/SL NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 1947

http://thuvienphapluat.vn/archive/Sac-lenh/Sac-lenh-90-SL-an-dinhlien-he-Bo-quoc-phong-Bo-tong-chi-huy-vb36249t18.aspx

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Sự liên hệ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng chỉ huy ấn định như sau:…

SẮC LỆNH
1

Đã xem 8 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments