Bài 1. Giáp kể láo về hoạt động Cộng Sản

Phần III. Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng kể chuyện láo và những chuyện lạ đời, đớn đau 2.

Chương 5. Võ Nguyên Giáp kể láo và những Nghịch lý – Đớn đau.

Bài 1. Giáp kể láo về hoạt động Cộng Sản.

  1. Giáp kể láo về hoạt động Cộng Sản.

“Từ cuối năm 1937 Chính phủ Pháp ngả dần sang hữu…Dự kiến trước tình hình, từ đầu năm 1939, Xứ uỷ Bắc Kỳ đã ra chỉ thị khẩn trương củng cố và phát triển cơ sở đảng và cơ sở cách mạng ở nông thôn, đề phòng khi bất trắc sẽ rút vào hoạt động bí mật. Cuối năm, cuốn Công tác bí mật được lưu hành trong các cấp uỷ đảng, hướng dẫn phương thức chuyển vùng và chuyển vào hoạt động bí mật. Riêng tại Hà Nội, tình thế không cho phép bộ ba Trường Chinh – Phạm Văn Đồng – Võ Nguyên Giáp hoạt động báo chí công khai như trước. …. Riêng Võ Nguyên Giáp vẫn ở lại nội thành, tiếp tục công việc công khai hợp pháp của mình là giảng dạy ở trường Thăng Long, … Cho đến khoảng tháng 4-1940, mới có liên lạc bí mật của ông Hoàng Văn Thụ – Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ đến báo lên gặp ở Chèm, ngoại thành Hà Nội.” (Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Nxb Chính trị Quốc gia – 2006, Chương I, trang 1/31)

            Nhận xét: Một Thầy giáo dạy sử, trước đó đã “bộ ba Trường Chinh – Phạm Văn Đồng – Võ Nguyên Giáp hoạt động báo chí công khai ” Sau khi Đảng “chuyển vào hoạt động bí mật”, thì Thầy Giáp vẫn ở lại Trường đó, vẫn dạy sử với tên cũ thì chắc chắn là bị lộ rồi!

            Tại sao bộ 3 đó không bị lộ nhỉ?

            Tại hồi ký của mình Võ Nguyên Giáp đã viết: “Anh Đồng từ ngày ở Côn Đảo về, vẫn yếu. Bọn mật thám đã theo dõi chúng tôi trong những hoạt động chính trị và làm báo công khai của Đảng tại Hà Nội vẫn giám sát chúng tôi trong mọi hành động.” (Xem bài 5 – chương này)

            Ô hay, “làm báo công khai ” mà bị “Bọn mật thám …vẫn giám sát chúng tôi trong mọi hành động.” thì khi rút vào bí mật lại vẫn “tiếp tục công việc công khai hợp pháp của mình là giảng dạy ở trường Thăng Long” thì sao không bị gông nhỉ?

  1. Giáp kể láo về quân Tưởng.

“Chuyến đi do các đồng chí Trung Quốc tổ chức, nhờ một chiếc xe chở thuốc từ Côn Minh đi Quý Dương, xe của Tưởng nhưng lái xe lại là một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngồi trong chiếc xe chở đầy thuốc, các ông chịu đựng cảnh chật chội, nóng hè ngột ngạt, bụi đường suốt ba ngày. Tới nơi, hai ông được bố trí ở cơ quan đại diện của Bát lộ quân, đợi xe đi Diên An.

…Không thể tiếp tục chờ quá lâu, sợ lộ trước mạng lưới đặc vụ của Tưởng ở Quý Dương, các đồng chí Trung Quốc quyết định thuê một chiếc xe riêng để đưa hai ông đi Diên An. Đúng vào lúc hai người chuẩn bị lên đường thì có tin ông Nguyễn nhắn hoãn đi Diên An” (Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (Nxb Chính trị Quốc gia – 2006), Chương I, trang 5/31)

Nhận xét: “từ Côn Minh đi Quý Dương” bằng “xe của Tưởng” nếu lộ thì đã lộ rồi, sao sau đó lại còn phải: “sợ lộ trước mạng lưới đặc vụ của Tưởng ở Quý Dương” nên đã “quyết định thuê một chiếc xe riêng”?

Lần trước đi bằng “xe của Tưởng” thì không sợ lộ sao?

  1. Giáp kể láo về Trường Trinh.

“…Hơn 20 năm sau, ông nhớ lại: “Thấm thoắt đã một năm trời xa Tổ quốc. Đặt chân lên dải đất quê hương, lòng chẳng khỏi bồi hồi. Mỗi bước đi thấy trong người ấm áp hơn lên. Chỉ vừa mới đi thêm mấy bước chân mà trước đó thì thấy như còn ở rất xa, lúc này lại thấy như đã ở gần nhà”… Cụ như có ý chờ đợi để báo cho Võ Nguyên Giáp một tin vui, rất quan trọng, đó là Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám vừa họp trung tuần tháng 5. Ông Cụ nói tóm tắt mấy nội dung lớn trong Nghị quyết Hội nghị… Võ Nguyên Giáp rất mừng khi nghe nói ông Trường Chinh cũng từ miền xuôi lên dự Hội nghị Trung ương và được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Ông Giáp thầm tiếc không được gặp ông Trường Chinh để hỏi thăm tình hình Hà Nội và tin tức gia đình một năm qua…” (Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Nxb Chính trị Quốc gia – 2006, Chương I, trang 12/31)

Nhận xét: Xem lại chương 5 sẽ thấy “Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám vừa họp trung tuần tháng 5.” là láo lếu.

  1. Giáp kể láo về chuyện “Bác Hồ” phong tướng cho Phùng Chí kiên.

Xem thêm chương 4, bài Đớn Đau 3 sẽ thấy “Phùng Chí Kiên được truy phong hàm tướng nhưng không ghi rõ bậc bằng Sắc lệnh số 89/SL, do Bác Hồ ký ngày 23/9/1947. Điều này được Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định nhiều lần trong các bức thư gửi cơ quan chức năng về trường hợp đồng chí Phùng Chí Kiên.” Là láo lếu.

  1. Giáp kể láo về chuyện 15 năm hoạt động Cộng Sản vẫn là “quần chúng”.

Xem thêm chương 3 sẽ thấy: “Chuyện lạ 3. Võ Nguyên Giáp vừa hoạt động Cộng Sản vừa học trường Luật Đông Dương – hoạt động Cộng sản 12 năm mà chưa được kết nạp đảng.

  1. Giáp kể phét về Hồ bị bắt và về thư của “Cụ Hồ” gửi về viết trên “một tờ Quảng Tây nhật báo

“…hai ông Võ Nguyên Giáp và Lê Thiết Hùng chuẩn bị rời Ngân Sơn đi tiếp xuống kiểm tra tình hình các đội trên hướng Nà Phạc – Ngân Sơn thì có thư “hoả tốc” của ông Đồng triệu tập ông Giáp về ngay cơ quan có việc gấp. Tới nhà, Võ Nguyên Giáp được báo một tin sét đánh: Cụ Hồ sang công tác ở Hoa Nam bị bọn Quốc dân đảng Trung Hoa bắt giam và đã mất trong ngục. Các ông đã viết thư báo cáo về Trung ương, bàn việc làm lễ truy điệu và định cử người sang Trung quốc để xác minh sự việc cho rõ ràng. Dù đau đớn vô hạn, nhưng Võ Nguyên Giáp vẫn nghi vấn, không tin là ông Cụ đã mất. Ông hỏi lại Lê Quảng Ba – người đi cùng Cụ Hồ sang Hoa Nam….

…ông Cụ bị tuần cảnh bắt cùng với Dương Đào, rồi cả hai người bị giải đến huyện lỵ Tĩnh Tây. Chị gái của Từ Vĩ Tam, trên đường đi từ Ba Mông đến Đỗ An, tình cờ gặp ông Cụ và Dương Đào bị giải đi dọc đường, liền quay về báo tin. Ngay hôm sau, Vương Tích Cơ lên huyện lỵ để nghe ngóng tin tức. Ngày 30, Vương tìm đến nhà giam, ông Cụ viết một bức thư để Vương mang về báo tin cho Lê Quảng Ba. Ngay sau đó, Lê Quảng Ba về nước để báo cáo.

Ông Giáp nhận thấy chưa có đầy đủ cơ sở để tin rằng ông Cụ đã mất…”

“Vừa thấy ông Giáp, các ông Phạm Văn Đồng và Vũ Anh báo một tin vui đặc biệt. Từ Liễu Châu (Trung Quốc), Cụ Hồ gửi về cho các ông một tờ Quảng Tây nhật báo mới xuất bản trong tháng 9-1943. Trên mép trắng của tờ báo, có một bài thơ tứ tuyệt bằng chữ Hán kèm theo mấy dòng cũng bằng chữ Hán, nhắn: “Chúc chư huynh ở nhà mạnh khoẻ và cố gắng công tác. ở bên này bình yên”. Kèm theo tờ báo là một bức thư13. Một tin vô cùng quan trọng và cũng là một nguồn vui quá đột ngột sau hơn một năm vắng tin Cụ. Sau này Võ Nguyên Giáp viết: “Mọi người vui mừng khôn xiết… Tin Bác bình yên về với chúng tôi như những tia nắng rực rỡ xuất hiện ở chân trời, báo hiệu một ngày mai tươi sáng sắp đến”.”

…13. Sau này, qua Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử (Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993), được biết: Cụ Hồ gửi từ Liễu Châu, khoảng giữa tháng 9-1943. Bức thư và báo đến tay Phạm Văn Đồng và Vũ Anh khoảng tháng 10. Thư báo tin Cụ đã được tha, nhưng bọn Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch vẫn giữ làm cố vấn. Ở nhà cần có những cuộc vận động mạnh mẽ hơn nữa để chúng trả lại tự do cho Cụ. Cụ còn dặn một số công việc cụ thể cần làm ngay. (Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (Nxb Chính trị Quốc gia – 2006), chương 1, trang 19/31 và 22/31)

Nhận xét: Bản gốc những thư và tờ báo ấy đâu? Mất rồi à? Tại sao mất, mấy vật báo tin “Cụ Hồ” chết rồi lại còn sống mà lại để mất sao? Nếu có mất thì ít ra cũng phải còn 1 chứ? Mất tất à?

Mất được 4 thứ quan trọng sau sao?

  1. Cụ Hồ sang công tác ở Hoa Nam bị bọn Quốc dân đảng Trung Hoa bắt giam và đã mất trong ngục. Các ông đã viết thư báo cáo về Trung ương, bàn việc làm lễ truy điệu…
  2. Ngày 30, Vương tìm đến nhà giam, ông Cụ viết một bức thư để Vương mang về báo tin cho Lê Quảng Ba.
  3. Từ Liễu Châu (Trung Quốc), Cụ Hồ gửi về cho các ông một tờ Quảng Tây nhật báo mới xuất bản trong tháng 9-1943. Trên mép trắng của tờ báo, có một bài thơ tứ tuyệt bằng chữ Hán kèm theo mấy dòng cũng bằng chữ Hán, nhắn: “Chúc chư huynh ở nhà mạnh khoẻ và cố gắng công tác. ở bên này bình yên”. Kèm theo tờ báo là một bức thư13.
  4. Bức thư và báo đến tay Phạm Văn Đồng và Vũ Anh khoảng tháng 10. Thư báo tin Cụ đã được tha, nhưng bọn Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch vẫn giữ làm cố vấn. Ở nhà cần có những cuộc vận động mạnh mẽ hơn nữa để chúng trả lại tự do cho Cụ.

(Xem thêm quyển 36, bài Hồ đi Trung Quốc là giả.)

Thế mới thật là:

Bây giờ hỏi nhỏ Giáp đây

Sao hay kể láo chuyện này chuyện kia?

Thân làm chủ soái thế sao

Rõ ràng Giáp giả phải bày chuyện ra.

Thắc mắc: Giáp còn kể những chuyện láo gì khác nữa? Xin xem bài sau sẽ rõ.

Tài liệu nghiên cứu.

Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (Nxb Chính trị Quốc gia – 2006)

Ngày 3/2/2012. Cập nhật lúc 11h 23′

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT421240049

1

Đã xem 8 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments