Bài 1. Đảng Cộng Sản Đông Dương có ít nhất 62 người học Đại học Cộng sản Phương Đông và khi Hồ xuất hiện thì họ đã chết hết 62/62!

 Chương 2. Hồ giết 62/62 người học Đại học Cộng sản Phương Đông.

Bài 1. Đảng Cộng Sản Đông Dương có ít nhất 62 người học Đại học Cộng sản Phương Đông và khi Hồ xuất hiện thì họ đã chết hết 62/62!

A.Bằng chứng và phân tích.

A1. Đại học Cộng sản Phương Đông 

Trường đại học Phương Đông (tên gọi tắt của Trường đại học cộng sản của những người lao động Phương Đông): thành lập tại Mátxcơva (Liên Xô trước đây) năm 1921 theo quyết định của Quốc tế Cộng sản, để đào tạo cán bộ cách mạng ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.” (Văn bản 1)

Nhận xét: Như vậy, những người học trường này rõ ràng là Cộng Sản Kỳ Cựu!

Trừ 1 số ít người nhụt trí mà rẽ ngang hay ốm đau mà về nhà, bệnh tật mà chết… Tuy nhiên số này sẽ không nhiều, bởi vì những người được cử đi chắc chắn đã hội đủ yếu tố kiên định và sức khỏe.

Vậy Đảng Cộng Sản Đông Dương có bao nhiêu người học ở đó?

A2. Cộng sản Việt Nam của NAQ học ở đó bao nhiêu người?

Danh sách đầy đủ về họ đâu? Không thấy! Tôi đề nghị CS VN hãy công khai danh sách này.

Hiện tôi mới có danh sách như sau:  Theo “Văn bản 2 ” có tên: “TƯ LIỆU VỀ ĐẢNG ” đăng trên wesite của Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày (Ngày 25/12/2012) thống kê được 46 người học Đại học Cộng sản Phương Đông (Số liệu này còn thiếu nhiều (ở văn bản này ở sau người thứ 46 đã ghi (…) cho thấy, họ thừa nhận thống kê đó vẫn chưa đủ, thực tế chỉ theo 2 văn bản sau đây đã thiếu 16 người học Đại học Cộng sản Phương Đông, Chi tiết như sau:

Theo “Văn bản 3”. ” có tên: “Biên bản số 32 phiên họp của Ban Bí thư Quốc tế Công hội Đỏ, ngày 6 tháng 5 năm 1931”(In trong văn kiện đảng toàn tập, tập 3) đã có 7/11 người không được thống kê ở văn bản số 1. “Văn bản số 4”. ” có tên: “Gửi Đông phương Bộ*”(In trong văn kiện đảng toàn tập, tập 4) đã có 13/27 người không được thống kê ở văn bản số 2 (trừ 4 người đã trùng ở văn bản số 3), như vậy là còn thiếu 9 người.

Vậy là chỉ qua 3 văn bản trên ta đã biết Việt Nam có ít nhất (46 + 7 + 9 = 62) người học ở Đại học Cộng sản Phương Đông. (Xem chi tiết thống kê bên dưới)

A3. Câu hỏi tiếp theo là họ sống chết ra sao? Hồ Chí Minh có dùng ai không?

Trong số 62 người đó thì đại bộ phận (58/62) là chết trẻ (Được nói với các lý do khác nhau) Hoặc là không thấy có thông tin gì, chỉ có 4/62 người là chết già gồm: “Bùi Lâm, Bùi Công Trừng, Nguyễn Khánh Toàn, Trần Văn Giàu” Họ có phải đúng là 4 trong số những người đã học ở Đại học Cộng sản Phương Đông không (Như ban biên tập đã chú thích) thì chúng ta cần xem xét thêm (Tức là Bùi Lâm có phải Ming Khang: Minh Kan (Minh Khánh), học Trường đại học Phương Đông, 1926-1928. Bùi Công Trừng có phải Giao: học Trường đại học Phương Đông, 1927-1930, Nguyễn Khánh Toàn có phải Mimin, Trần Văn Giàu có phải H.N: Hồ Nam,  học Trường đại học Phương Đông, 1930-1932. ?)

(Ta sẽ nghiên cứu về hộ ở bài 2 sau đây)

Và ta sẽ nghiên cứu trong số (58/62) người chết trẻ hoặc là không có thông tin gì thì họ có gì đặc biệt?

Hiện ta chỉ thấy nói đến 13/ 58 người, còn lại 45/ 58 người không hề có thông tin gì cả, họ sống chết ra sao không hề biết.

13/58 người, thì cái chết của họ như sau. (Xem bài 3 sau đây)

(Lưu ý: “3) Prigorni: Nguyễn Văn Trấn, học Trường đại học Phương Đông, 1927-1929. ” và Nguyễn Văn Trân học Trường đại học Phương Đông năm 1927 không phải Nguyễn Văn Trấn chợ đệm vì “Nguyễn Văn Trấn sinh ngày 21 tháng 3 năm 1914 tại Chợ Ðệm…” đến 1927 mới 13 tuổi. và Nguyễn Văn Trân học Trường đại học Phương Đông năm 1927 không phải “Nguyễn Văn Trân (sinh năm 1917) là một cựu chính khách Việt Nam.” đến 1927 mới 10 tuổi.)

Tóm lại: Trong 62 người – học Đại học Cộng sản Phương đông – mà ta có danh sách, thì phải nhận xét rằng họ là kỳ cựu cộng sản 100%!

Trong đó:

4/62 người chết già thì có nhiều dấu hiệu cho thấy những người chết già về sau không phải những người học Đại học Cộng sản Phương đông thật với những bí danh mà Văn kiện Đảng đã nêu. (Lưu ý là Ban Biên Tập đã chú thích – còn cái chú thích đó của ban biên tập có đúng không thì phải nghiên cứu.) (Xem bài 2)

14/62 người chết trẻ và rất bí ẩn. (Xem bài 3)

44/62 người không có thông tin gì cả.

Xót xa!

A4. chi tiết thống kê người Việt Nam học ở Đại học Cộng sản Phương Đông Moskva.

 1. Theo “Văn bản số 2 ” có 46 người gồm:

TƯ LIỆU VỀ ĐẢNG

– Năm 1925:

 1. Nguyễn Thế Rục,
 2. Nguyễn Thế Vinh,
 3. Iarô sinh viên, quê Bắc Kỳ.

(Ngày 11-12-1925 nhóm đầu tiên này bắt đầu vào học tại nhà trường.)

– Năm 1926:

 1. Bùi Lâm,
 2. Ngô Đức Trì,
 3. Bùi Công Trừng,
 4. Trần Phú.

– Năm 1927:

 1. Trần Văn Tâm,
 2. Đặng Đình Thọ,
 3. Nguyễn Huy Bốn,
 4. Nguyễn Văn Tâm,
 5. Nguyễn Văn Trân.

– Năm 1928:

 1. Bùi Ái,
 2. Nguyễn Văn Định,
 3. Trần Đình Long,
 4. Nguyễn Thế Thạch,
 5. Nguyễn Khánh Toàn,
 6. Lê Hồng Phong,
 7. Bùi Văn Bốn.

– Năm 1929:

 1. Nguyễn Văn Diện,
 2. Nguyễn Văn Đán,
 3. Nguyễn Văn Phải,
 4. Dương Bạch Mai,
 5. Hà Huy Tập,
 6. Trần Ngọc Danh,
 7. Nguyễn Chí Dân,
 8. Bùi Văn Thư,
 9. Trần Văn Kiết1.

Trong vòng 5 năm (1925-1929), số thanh niên Việt Nam do Uỷ ban thuộc địa thuộc Đảng Cộng sản Pháp gửi sang hoặc từ nước Pháp sang chiếm tới 74,5% (21/29). Trong bức thư của V.Raitơ (Cục Phương Đông của Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản) đề ngày 5-10-1927 đã xác định nỗ lực đó: “Các đồng chí Altman, Vlađimirov và Elizarốp đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Pháp cử sang học tại Trường Đại học phương Đông theo chỉ tiêu của Đảng Cộng sản Pháp cho các năm 1927-1928″. Sau đó, Nguyễn Văn Trân lại được Đảng Cộng sản Pháp cử sang tiếp.

“Từ năm 1930 trở đi còn có những sinh viên Việt Nam theo học tại Trường Đại học phương Đông là: Nguyễn Quốc Mạ, Nguyễn Văn Tự, Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Phong, Đặng Huy Hải, Nguyễn Văn Kính, Nguyễn Văn Dựt, Nguyễn Văn Tiến, Hoàng Tú Hưu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Căn, Ngô Văn Khích, Nguyễn Trí Thức, Nguyễn Hữu Dương, Trần Văn Minh, Trần Văn Bùi, Trần Ngọc Diêu, Phùng Chí Kiên…”

 1. Nguyễn Quốc Mạ,
 2. Nguyễn Văn Tự,
 3. Trần Văn Giàu,
 4. Nguyễn Văn Phong,
 5. Đặng Huy Hải,
 6. Nguyễn Văn Kính,
 7. Nguyễn Văn Dựt,
 8. Nguyễn Văn Tiến,
 9. Hoàng Tú Hưu,
 10. Nguyễn Thị Minh Khai,
 11. Nguyễn Hữu Căn,
 12. Ngô Văn Khích,
 13. Nguyễn Trí Thức,
 14. Nguyễn Hữu Dương,
 15. Trần Văn Minh,
 16. Trần Văn Bùi,
 17. Trần Ngọc Diêu,
 18. Phùng Chí Kiên…
 19. Theo “Văn bản 3. ” có thêm 7 người gồm: (Văn bản số 2 thống kê thiếu, (đã trừ người trùng ở văn bản 2, đánh dấu mực nâu))

1) Minh Đông Dương: Trần Văn Minh, sinh năm 1909 tại Trà Vinh. Năm 1932 học Trường Đại học Phương Đông, Mátxcơva (B.T).

2) Lítvinốp: Lê Hồng Phong (B.T).

3) Giắcxơn Đông Dương: Nguyễn Văn Tư, sinh năm 1906 tại Hà Nội. Từ 1930-!932 học Trường Đại học Phương Đông, Mátxcơva (B.T).

4) Giắc Đông Dương 5

5) Xiđôrốp Đông Dương: Trần Văn Mai, sinh năm 1906 tại Thái Bình. Năm 1930 học Trường Đại học Phương Đông, Mátxcơva (B.T).

6) Xinítxkin Đống Dương: Hà Huy Tập (B.T).

7) Bácxkin Đông Dương: Bùi Văn Minh, Bùi Văn Bốn, sinh năm 1902 tại Hải Phòng. Từ 1928-1931 học Trường Đại học Phương Đông, Mátxcơva (B.T).

8) Blinốp Đông Dương: Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1901. Từ 1929-1931 học Trường Đại học Phương Đông, Mátxcơva (B.T).

9) Côdơlốp Đông Dương: Tumuây, sinh năm 1902 tại Sài Gòn. Từ 1929-1932 học Trường Đại học Phương Đông, Mátxcơva (B.T).

10) Pépdơne Đông Dương: Trần Đình Long, sinh 1904 tại Nam Định. Từ 1928-1931 học Trường Đại học Phương Đông, Mátxcơva (B.T).

11) Gubin Đông Dương: Nguyễn Văn Phái, sinh năm 1907 tại Sài Gòn. Từ 1929-1931 học Trường Đại học Phương Đông, Mátxcơva (B.T).

 1. Theo “Văn bản 4. ” có 9 người gồm: (Đã trừ 18 người trùng ở văn bản số 2 và 3 “đánh dấu mực nâu ”)

1) Jacqués: Nguyễn Văn Tý, Bùi Văn Thới, học Trường Lao động Phương Đông 1930-1933.
2) Pebnerơ: Trần Đình Long, học Trường đại học Phương Đông, 1928-1931.
3) Prigorni: Nguyễn Văn Trấn, học Trường đại học Phương Đông, 1927-1929.
4) Giao: Bùi Công Trừng, học Trường đại học Phương Đông, 1927-1930.
5) Ming Khang: Minh Kan (Minh Khánh), Bùi Lâm, học Trường đại học Phương Đông, 1926-1928.

6) Elidarốp: Trần Văn Xiên, Ngô Văn Tám, học Trường đại học Phương Đông, 1927-1928.
7) Bourov: Dương Bạch Mai, học Trường đại học Phương Đông, 1929-1930.
8) Liamin: Nguyễn Thế Thạch, học Trường đại học Phương Đông, 1928-1930.
9) Blokov: Trần Ngọc Danh (em Trần Phú), học Trường đại học Phương Đông, 1929-1930.

10) Vladimirov: Nguyễn Huy Bốn, học Trường đại học Phương Đông, 1927-1930. 
11) B khoff: Nguyễn Văn Diêu, học Trường đại học Phương Đông, 1929-1930.
12) Léman: Ngô Đức Trì, học Trường đại học Phương Đông, 1926-1929.

13) Alteman: Trần Văn Tâm, học Trường đại học Phương Đông, 1927-1930.

14) Barrau: Trần Văn Đức, học Trường đại học Phương Đông, 1932-1934.
15) Gubine: Nguyễn Văn Phái, học Trường đại học Phương Đông, 1929-1931.

16) Kozlov: Tu Mu Ây (?),học Trường đại học Phương Đông, 1929-1932.

17) Bouline: Nguyễn Văn Dân, Giản, Tèo, học Trường đại học Phương Đông, 1929-1931.
18) Nam: Trần Văn Minh, học Trường đại học Phương Đông, 1932.

19) H.N: Hồ Nam, Trần Văn Giàu, học Trường đại học Phương Đông, 1930-1932.

20) Min: Phi Vân, Nguyễn Hữu Can, Nguyễn Vĩnh Xuyên, học trường Lao động Phương Đông từ năm 1930 (B.T.)

21) (…) Trong tài liệu bị mờ không rõ (B.T).
22) Lítvinốp: Lê Hồng Phong, xem chỉ dẫn tên người vần PH (B.T).

23) Tổng Thư ký: Tổng Bí thư.

24) Xinhitrơkin: Hà Huy Tập, xem chỉ dẫn tên người vần T (B.T).

25) Honam: Hồ Nam, Trần Văn Giàu (B.T).

26) Piatinixki: Bí thư Ban chấp uỷ Quốc tế Cộng sản (B.T).
27) Svan: Nguyễn Văn Dựt, h

 1. Văn bản nghiên cứu:

(Văn bản 1)

Tập 2

Ngày 18/11/2009.

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT19110936428

Chú thích và bản chỉ dẫn tên người

Ngày 18/11/2009. Cập nhật lúc 10h 6′

 CHÚ THÍCH

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT19110936106

…3. Trường đại học Phương Đông (tên gọi tắt của Trường đại học cộng sản của những người lao động Phương Đông): thành lập tại Mátxcơva (Liên Xô trước đây) năm 1921 theo quyết định của Quốc tế Cộng sản, để đào tạo cán bộ cách mạng ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.

Tại đây, các học viên được trang bị những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, phương pháp tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh cách mạng. Trong thời gian học tập, các học viên phải nắm vững các môn quan trọng như chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, kinh tế chính trị, lịch sử phong trào công nhân quốc tế, lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc, v.v..

Trong gần 20 năm tồn tại, Trường đại học Phương Đông đã đào tạo cho các nước phương Đông hàng ngàn cán bộ, trong đó có những người về sau trở thành cán bộ lãnh đạo có uy tín của các Đảng Cộng sản ở các nước.

Quan tâm sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc và vấn đề đào tạo cán bộ cách mạng cho các nước thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc đã viết rất nhiều bài báo cổ vũ, giới thiệu Trường đại học Phương Đông. Từ năm 1925, sau khi về hoạt động ở Quảng Châu (Trung Quốc), cùng với việc mở các lớp huấn luyện cán bộ cách mạng, Người đã lựa chọn và cử nhiều cán bộ Việt Nam và một số nước ở châu Á, sang học tập tại Trường đại học Phương Đông. Người luôn luôn quan tâm theo dõi việc học tập và sự tiến bộ của các đồng chí này.

Trong số những cán bộ Việt Nam được đào tạo tại Trường đại học Phương Đông có nhiều đồng chí sau này đã trở thành những lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta như các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong… Tr. 10.

(Văn bản 2)

TƯ LIỆU VỀ ĐẢNG

Năm 1925

Ngày 25/12/2012. Cập nhật lúc 16h 7′

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT26121256334

TỪ THÁNG 6

Lớp thanh niên Việt Nam đầu tiên được theo học tại Trường Đại học phương Đông

Trên diễn đàn Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản (6-1924) tại Mátxcơva, Nguyễn Ái Quốc thiết tha đề nghị đảng cộng sản ở các chính quốc tích cực gửi các đồng chí ở các thuộc địa sang học Trường Đại học cộng sản của những người phương Đông. Bản thân Người, sau Đại hội và trước khi sang Trung Quốc đã tham dự một lớp ngắn hạn tại nhà trường.

Đáp ứng sớm và đầy đủ nhất đối với lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc là Đảng Cộng sản Pháp. Dưới đây là danh sách các lớp thanh niên Việt Nam được gửi sang đào tạo tại Trường Đại học phương Đông từ năm 1925 đến năm 1929 (tên in nghiêng là do Đảng Cộng sản Pháp gửi sang).

– Tháng 6-1925: Nguyễn Thế Rục, Nguyễn Thế Vinh, Iarô sinh viên, quê Bắc Kỳ. Ngày 11-12-1925 nhóm đầu tiên này bắt đầu vào học tại nhà trường.

– Năm 1926: Bùi Lâm, Ngô Đức Trì, Bùi Công Trừng, Trần Phú.

– Năm 1927: Trần Văn Tâm, Đặng Đình Thọ, Nguyễn Huy Bốn, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Trân.

– Năm 1928: Bùi Ái, Nguyễn Văn Định, Trần Đình Long, Nguyễn Thế Thạch, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Hồng Phong, Bùi Văn Bốn.

– Năm 1929: Nguyễn Văn Diện, Nguyễn Văn Đán, Nguyễn Văn Phải, Dương Bạch Mai, Hà Huy Tập, Trần Ngọc Danh, Nguyễn Chí Dân, Bùi Văn Thư, Trần Văn Kiết1.

Trong vòng 5 năm (1925-1929), số thanh niên Việt Nam do Uỷ ban thuộc địa thuộc Đảng Cộng sản Pháp gửi sang hoặc từ nước Pháp sang chiếm tới 74,5% (21/29). Trong bức thư của V.Raitơ (Cục Phương Đông của Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản) đề ngày 5-10-1927 đã xác định nỗ lực đó: “Các đồng chí Altman, Vlađimirov và Elizarốp đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Pháp cử sang học tại Trường Đại học phương Đông theo chỉ tiêu của Đảng Cộng sản Pháp cho các năm 1927-1928″. Sau đó, Nguyễn Văn Trân lại được Đảng Cộng sản Pháp cử sang tiếp.

Chương trình học tập tại Trường Đại học phương Đông gồm các môn Lịch sử hiện đại và Lịch sử Quốc tế Cộng sản; Chủ nghĩa Lênin; Những vấn đề của đất nước và công tác quần chúng đảng viên; Thời sự trước mắt; Tiếng Pháp. Các học viên còn được học về quân sự.

Đa số những thanh niên được cử sang học ở Trường Đại học phương Đông đều không phải là sinh viên mà đại diện cho giai cấp vô sản, tiểu tư sản. Họ xuất thân từ những người giúp việc, làm công, viên chức nhỏ, nông dân.

Theo số liệu không chính thức thì trong các năm đó, xuất thân từ thành phần công nông chiếm 52%, các thành phần khác 25%, đảng viên cộng sản và đoàn viên thanh niên cộng sản 85% và số bị sàng lọc chiếm 4%.

– A.A.Xôcôlốp: Quốc tế Cộng sản và Việt Nam, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr.56-65, 227-283.

– Việt Hồng: Về những người Việt Nam học tại trường Đại học những người lao động phương Đông Mátxcva. Tạp chí Lịch sử Đảng, số 2, 1994, tr.55-56.

… Từ năm 1930 trở đi còn có những sinh viên Việt Nam theo học tại Trường Đại học phương Đông là: Nguyễn Quốc Mạ, Nguyễn Văn Tự, Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Phong, Đặng Huy Hải, Nguyễn Văn Kính, Nguyễn Văn Dựt, Nguyễn Văn Tiến, Hoàng Tú Hưu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Căn, Ngô Văn Khích, Nguyễn Trí Thức, Nguyễn Hữu Dương, Trần Văn Minh, Trần Văn Bùi, Trần Ngọc Diêu, Phùng Chí Kiên…

(Văn bản 3)

Biên bản số 32 phiên họp của Ban Bí thư Quốc tế Công hội Đỏ, ngày 6 tháng 5 năm 1931

Văn kiện đảng toàn tập
Tập 3 (1931)

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/?topic=191&subtopic=7&leader_topic=81&nextnews=6/11/2003%206:03:11%20PM

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=7&leader_topic=81&id=BT1160363161

…3) Minh Đông Dương: Trần Văn Minh, sinh năm 1909 tại Trà Vinh. Năm 1932 học Trường Đại học Phương Đông, Mátxcơva (B.T).

4) Lítvinốp: Lê Hồng Phong (B.T).

5) Giắcxơn Đông Dương: Nguyễn Văn Tư, sinh năm 1906 tại Hà Nội. Từ 1930-!932 học Trường Đại học Phương Đông, Mátxcơva (B.T).

 1. Giắc Đông Dương 5

7) Xiđôrốp Đông Dương: Trần Văn Mai, sinh năm 1906 tại Thái Bình. Năm 1930 học Trường Đại học Phương Đông, Mátxcơva (B.T).

8) Xinítxkin Đống Dương: Hà Huy Tập (B.T).

9) Bácxkin Đông Dương: Bùi Văn Minh, Bùi Văn Bốn, sinh năm 1902 tại Hải Phòng. Từ 1928-1931 học Trường Đại học Phương Đông, Mátxcơva (B.T).

10) Blinốp Đông Dương: Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1901. Từ 1929-1931 học Trường Đại học Phương Đông, Mátxcơva (B.T).

11) Côdơlốp Đông Dương: Tumuây, sinh năm 1902 tại Sài Gòn. Từ 1929-1932 học Trường Đại học Phương Đông, Mátxcơva (B.T).

12) Pépdơne Đông Dương: Trần Đình Long, sinh 1904 tại Nam Định. Từ 1928-1931 học Trường Đại học Phương Đông, Mátxcơva (B.T).

13) Gubin Đông Dương: Nguyễn Văn Phái, sinh năm 1907 tại Sài Gòn. Từ 1929-1931 học Trường Đại học Phương Đông, Mátxcơva (B.T).

(Văn bản 4)

Gửi Đông phương Bộ*

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=7&leader_topic=&id=BT1860340886

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=7&leader_topic=81&id=BT1860340886

Ngày 10/6/2003.

Văn kiện Đảng Toàn tập, Tập 4 (1932-1934)

Tuyệt mật

Hoàn toàn nội bộ

…Ngày 20-12-1934

Ban chỉ huy ở ngoài

(Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng. Bản dịch từ tiếng Pháp.)

* Thư của Ban Chỉ huy ở ngoài gửi Đông Phương bộ Quốc tế Cộng sản (B.T).
1) Jacqués: Nguyễn Văn Tý, Bùi Văn Thới, học Trường Lao động Phương Đông 1930-1933.
2) Pebnerơ: Trần Đình Long, học Trường đại học Phương Đông, 1928-1931.
3) Prigorni: Nguyễn Văn Trấn, học Trường đại học Phương Đông, 1927-1929.
4) Giao: Bùi Công Trừng, học Trường đại học Phương Đông, 1927-1930.
5) Ming Khang: Minh Kan (Minh Khánh), Bùi Lâm, học Trường đại học Phương Đông, 1926-1928.
6) Elidarốp: Trần Văn Xiên, Ngô Văn Tám, học Trường đại học Phương Đông, 1927-1928.
7) Bourov: Dương Bạch Mai, học Trường đại học Phương Đông, 1929-1930.
8) Liamin: Nguyễn Thế Thạch, học Trường đại học Phương Đông, 1928-1930.
9) Blokov: Trần Ngọc Danh (em Trần Phú), học Trường đại học Phương Đông, 1929-1930.
10) Vladimirov: Nguyễn Huy Bốn, học Trường đại học Phương Đông, 1927-1930.
11) B khoff: Nguyễn Văn Diêu, học Trường đại học Phương Đông, 1929-1930.
12) Léman: Ngô Đức Trì, học Trường đại học Phương Đông, 1926-1929.
13) Alteman: Trần Văn Tâm, học Trường đại học Phương Đông, 1927-1930.
14) Barrau: Trần Văn Đức, học Trường đại học Phương Đông, 1932-1934.
15) Gubine: Nguyễn Văn Phái, học Trường đại học Phương Đông, 1929-1931.
16) Kozlov: Tu Mu Ây (?),học Trường đại học Phương Đông, 1929-1932.
17) Bouline: Nguyễn Văn Dân, Giản, Tèo, học Trường đại học Phương Đông, 1929-1931.
18) Nam: Trần Văn Minh, học Trường đại học Phương Đông, 1932.
19) H.N: Hồ Nam, Trần Văn Giàu, học Trường đại học Phương Đông, 1930-1932.
20) Min: Phi Vân, Nguyễn Hữu Can, Nguyễn Vĩnh Xuyên, học trường Lao động Phương Đông từ năm 1930 (B.T.)
21) (…) Trong tài liệu bị mờ không rõ (B.T).
22) Lítvinốp: Lê Hồng Phong, xem chỉ dẫn tên người vần PH (B.T).
23) Tổng Thư ký: Tổng Bí thư.
24) Xinhitrơkin: Hà Huy Tập, xem chỉ dẫn tên người vần T (B.T).
25) Honam: Hồ Nam, Trần Văn Giàu (B.T).
26) Piatinixki: Bí thư Ban chấp uỷ Quốc tế Cộng sản (B.T).
27) Svan: Nguyễn Văn Dựt, h

(Văn bản 5)

Trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Lao_%C4%91%E1%BB%99ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Ph%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%C3%B4ng

Trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông  (tiếng NgaКоммунистический университет трудящихся Востока, viết tắt trong tiếng Nga là КУТВ) được Quốc tế Cộng sản thành lập tại Moskva ngày 21 tháng 4 năm 1921 làm một cơ sở đào tạo các cán bộ cộng sản cho các nước thuộc địa và một số nước phương Đông. Trường chính thức mở cửa ngày 21 tháng 10 năm 1921. Sứ mệnh của trường giống như Trường Quốc tế Lenin (đào tạo học viên người châu Âu vàchâu Mỹ). Thời kỳ đầu, hiệu trưởng là Karl Radek. Chương trình học gồm các vấn đề lý luận và thực tiễn, bao gồm lý luận Mác-xít, xây dựng đảng và tuyên truyền, luật và hành chính, lý luận và chiến thuật cách mạng, các vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội, tổ chức công đoàn, v.v…

Trường có các phân hiệu ở Baku (Azerbaijan), Irkutsk, và Tashkent (Uzbekistan). Trường xuất bản ấn phẩm Phương Đông Cách mạng (Революционный Восток).

Năm 1925, bộ phận chuyên đào tạo cán bộ cộng sản Trung Quốc tách riêng ra và thành lập trường Đại học Lao động Cộng sản Trung Quốc mang tên Tôn Dật Tiên. Cuối thập niên 1930, trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông bị giải thể.

1. DS hoc DHPD 1 2. DS hoc DHPD 2 3. DS hoc DHPD 3 4. DS hoc DHPD 4

Đã xem 8 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments