Bài 5: Năm 1946 Hồ Chí Minh đi Pháp – Bạn thân NAQ – là Khánh Ký – Bỗng chết mà không gặp Hồ!

A. Nhận Xét: ” chỉ mấy ngày trước khi Bác Hồ lên đường sang PHÁP, ông đột ngột qua đời… “

Khánh Ký – Bạn NAQ, “Một người có công truyền nghề ảnh cho NAQ” đã chết trước thời điểm H sang Pháp mấy ngày!

Xót xa!

Vừa sang Pháp thì người bạn thân: “trước mấy hôm phái bộ ta đến Pháp thì ông mất.”. Tiểu sử người bạn thân của Ng được H tả “Ông Khánh Ký là một người chụp ảnh có tiếng, trước có quen Cụ Phan Chu Trinh và nhiều nhà cách mạng Việt Nam ở Pháp”. Ý định của người bạn thân: “Tháng trước, ông Khánh Ký có gửi thơ tỏ ý muốn về nước”. Người bạn “thân” là H nói: “và Cụ Chủ tịch cũng định giúp cho ông về.” “Ông Khánh Ký …quen Cụ Phan Chu Trinh và nhiều nhà cách mạng Việt Nam”

Vậy, H đâu có thân Khánh Ký! Chỉ có Nguyễn Ái Quốc thân mà thôi!

Và vì sao “trước mấy hôm phái bộ ta đến Pháp thì ông mất.”?

Tình cờ mà Khánh Ký chết? Có thể! Nhưng ở đây ta thấy rất nhiều cái Tình Cờ! mà “Tình cờ là một từ vô nghĩa; không gì có thể tồn tại mà không có nguyên nhân. (Chance is a word void of sense; nothing can exist without a cause.)

Chắc chắn là ai đó không muốn Khánh Ký giáp mặt Hồ!

  1. Khánh Ký là bạn thân, tranh luận Chính trị với Nguyễn Ái Quốc.
  2. Nguyễn Ái Quốc và Khánh Ký là bạn thân cùng quan tâm Chính Trị.

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/333/PreTabId/465/Default.aspx

Cập nhật lần cuối: 28/05/2010

Thời gian: 18 – 12 – 1919

Sự kiện: Nguyễn Ái Quốc gặp Khánh Ký cho biết việc tìm cho Phan Châu Trinh một chỗ làm thợ ảnh ở Pari.

Nội dung sự kiện:

 Nguyễn Ái Quốc gặp Khánh Ký cho biết đã gặp toà soạn báo L’Humanité và báo Le Populaire để tìm cho Phan Châu Trinh một chỗ làm thợ ảnh ở Pari.

Nguồn trích:

 – Báo cáo của mật thám Giăng. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Hồ Chí Minh-Biên niên tiểu sử, Nxb.Chính trị quốc gia, 2006, t.1, tr. 79

http://baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/334/PreTabId/465/Default.aspx

Thời gian: 19 – 12 – 1919

Sự kiện: Nguyễn Ái Quốc tranh luận với các ông Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường và Khánh Ký tại nhà số 6 phố Vila đê Gôbơlanh.

Nội dung sự kiện:

 Buổi sáng, Nguyễn Ái Quốc rời khỏi nhà lúc 10 giờ, đến thư viện Xanhtơ Giơnơvievơ.

11 giờ 50, rời thư viện đến hiệu ảnh Păngtêông (Panthéon) rồi đến hiệu sách Lasông ê Rơnu (Lachon et Renouf) mua một quyển sách, sau đó trở lại thư viện.

14 giờ 30, Nguyễn Ái Quốc đến Hạ nghị viện xin gặp Mácxen Casanh; 25 phút sau, rời địa chỉ trên và đi dạo.

16 giờ 30, Nguyễn Ái Quốc mất hút trong đám đông ở gần Cung điện Luvơrơ (Louvre).

17 giờ 35, Nguyễn Ái Quốc về đến nhà.

Buổi tối, Nguyễn Ái Quốc tranh luận với các ông Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường và Khánh Ký tại nhà số 6 phố Vila đê Gôbơlanh.

Nguồn trích:

 – Báo cáo của mật thám Giăng. Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Hồ Chí Minh-Biên niên tiểu sử, Nxb.Chính trị quốc gia, 2006, t.1, tr. 80

  1. NAQ và Khánh Ký cùng nghế thợ ảnh!

“…Danh thiếp của NAQ, Thợ ảnh, số 9 ngõ Coongpoanh, quận 17, pari” (trang 20 – Những tên gọi, bí danh, bút danh của chủ tịch HCM, Nxb Chính Trị Quốc gia, Bảo tàng HCM, 2007) (Ảnh đính kèm)

  1. Hồ Chí Minh đi Pháp – Khánh Ký đang khỏe bỗng… Chết!
  1. Theo cuốn: “Hồ Chủ Tịch Vị Thượng Khách của nước Pháp 1946, Nxb Thanh Niên, Trần Đương, 2008”

“… ngày 25 tháng 6, đúng 6 giờ, Bác đi thăm mộ ông Khánh Ký… Một người có công truyền nghề ảnh cho Bác. Mới tháng trước, ông Khánh Ký gửi thư lên Bác tỏ ý muốn về nước. Nhận được thư, Bác có ý định giúp cho ông về, nhưng không may, chỉ mấy ngày trước khi Bác Hồ lên đường sang PHÁP, ông đột ngột qua đời… ” (trang 69)

  1. NHậT Ký HàNH TRìNH

CủA Hồ CHủ TịCH

BốN THáNG SANG PHáP

Đ.H.viết

(Hồ Chí Minh toàn tập – tập 4) http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/4lanhtu/details.asp?topic=3&subtopic=91&leader_topic=9&id=BT197071121

…Ngày 25 tháng 6

6 giờ sáng, Cụ Chủ tịch và anh em tuỳ tùng đi thăm mộ ông Khánh Ký.

Ông Khánh Ký là một người chụp ảnh có tiếng, trước có quen Cụ Phan Chu Trinh và nhiều nhà cách mạng Việt Nam ở Pháp. Tháng trước, ông Khánh Ký có gửi thơ tỏ ý muốn về nước và Cụ Chủ tịch cũng định giúp cho ông về. Chẳng may, trước mấy hôm phái bộ ta đến Pháp thì ông mất….

Trích Nhật ký hành trình của Hồ Chủ tịch –

bốn tháng sang Pháp do Đ.H. viết. Bản đánh

máy lưu tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

III. Khi Hồ Chí Minh có lịch đi Pháp thì Khánh Ký bị chết.

NHữNG THOả THUậN GIữA CHủ TịCH Hồ CHí MINH VớI ĐÔ ĐốC ĐáCGIĂNGLIơ

TạI CUộC hội kiến trên vịnh hạ long ngày 24 tháng 3 năm 1946

1) Vào độ trung tuần tháng 4, một đoàn phái bộ đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ đi Pháp để tỏ tình thân thiện giữa Quốc hội và nhân dân Việt Nam đối với Quốc hội và nhân dân Pháp.

2) Cũng trong thời gian đó, sẽ có một phái bộ chừng độ 10 người từ Pháp qua Việt Nam để cùng đại biểu Việt Nam sửa soạn các tài liệu cần thiết.

3) Đến hạ tuần tháng 5, phái bộ ta sẽ qua Pháp để mở cuộc đàm phán chính thức.

Báo Cứu quốc, số 204, ngày 2-4-1946. (Hồ Chí Minh toàn tập – tập 4)

LB : Phải chăng trong thời gian đó, H đã cho quân đi khử Khánh Ký!

Nhật ký hành trình của Hồ Chủ tịch – Bốn tháng sang Pháp 
Hồ Chí Minh toàn tập
Tập 4 (1945 -1946)

01/06/2003

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30008&cn_id=183645

…Ngày hôm nay rất nhiều kiều bào suốt ngày đến thǎm Cụ. Các nơi gửi thơ, đánh điện tín về cũng nhiều.

VII

Cụ chủ tịch tiếp các nhà báo, các nhà nhiếp ảnh và các nhà chiếu bóng –
những vị trọng yếu trong 3 chính đảng lớn nhất ở Pháp đến thǎm Hồ Chủ Tịch.

Ngày 25 tháng 6

6 giờ sáng, Cụ Chủ tịch và anh em tuỳ tùng đi thǎm mộ ông Khánh Ký.

Ông Khánh Ký là một người chụp ảnh có tiếng, trước có quen Cụ Phan Chu Trinh và nhiều nhà cách mạng Việt Nam ở Pháp. Tháng trước, ông Khánh Ký có gửi thơ tỏ ý muốn về nước và Cụ Chủ tịch cũng định giúp cho ông về. Chẳng may, trước mấy hôm phái bộ ta đến Pháp thì ông mất. …

Trích Nhật ký hành trình của Hồ Chủ tịch –
bốn tháng sang Pháp
 do Đ.H. viết. Bản đánh
máy lưu tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

2 3 4

Đã xem 11 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments