Bài 1. Cộng Sản tiền bối: Nhân vật số 2, số 3, số 4 của Đảng cộng Sản Đông Dương thời Nguyễn Ái Quốc” Đến khi Hồ xuất hiện đều chết hết

“Trước khi trở thành chúa quỷ, đại diện cho những gì xấu xa nhất, Sa-tăng từng là tổng thiên thần do Chúa trời tạo ra, được Chúa yêu quý nhất. Thì Hồ không có cái phần đời ban đầu của quỷ Sa tăng mà chỉ có phần sau của quỷ đó là lúc: Bị ném xuống 18 tầng địa ngục và trở thành chúa quỷ. Từ đó, nó được gọi là Sa-tăng, có nghĩa là sự hủy diệt!”

Đối tượng nghiên cứu.

Những người nghiên cứu ở quyển này là những người Cộng sản kỳ cựu của NAQ, họ là những người: Ký các văn kiện của Đảng CS Đông Dương trước 1941 (thời điểm Hồ “về nước”), hoặc được các Tài liệu của Mật thám, cảnh sát Pháp nói là kỳ cựu Cộng sản, hoặc được các văn kiện của Đảng CS Đông Dương trước 1941 nhắc tới tên.

(Cùng đối tượng nghiên cứu với quyển này là quyển 4 và 1 số quyển khác)

Đối lập với họ là những người “Cộng sản” của Hồ,  họ là những kẻ ở quyển 7 (gồm cả quyển 6 và quyển 8 và 1 số quyển khác) – chúng xuất hiện bên Hồ từ 1940 về sau – chúng là những người không hề được các văn kiện của Đảng CS Đông Dương trước 1941 nhắc tới tên. Hoặc có mạo tên những người được các văn kiện của Đảng CS Đông Dương trước 1941 nhắc tới tên thì qua nghiên cứu Hồi ký hoặc các chuyện chúng kể thường phét và phi logic (Như Hoàng Quốc Việt nhận xằng là Hạ Bá Cang – Quyển 4).

Nói Hồ đã diệt hết Cộng sản kỳ cựu của NAQ nhiều người không dám tin – làm sao mà làm được chuyện đó? Nhưng nếu ta biết Đảng CS ĐD của NAQ đến 1940 chỉ có khoảng 1000 người (Quyển 2), Hồ đã giết họ ở quyển 4, các quyển ở phần Phần IV. D  (Đặc biệt là quyển 24, 27, 28) và 1 số quyển khác.

Và nay là quyển 9 – chúng ta cùng nghiên cứu: Kìa 9/9 Hạt giống đầu tiên, 62/62 người học Đại Học Phương Đông, 250/250 người Học Lớp Thanh Niên của NAQ, 200/200 người NAQ gửi học ở trường QS Hoàng Phố, 8/8 người thành lập chi bộ đảng CS Đầu tiên, 5/5 người dự hội nghị Thành lập đảng 1930, 4/4 vị Tổng bí thư…

Ôi xót xa.

Dấu hiệu Cộng Sản kỳ cựu bị lũ quỷ thủ tiêu:

 1. Được các văn kiện của Đảng CS Đông Dương trước 1941 nhắc tới tên. (Hoặc ký các văn bản đó…)
 2. Chết cả 2 vợ chồng, con cái cùng người thân.
 3. Thường chết mất mộ. (Vô lý ở đây là: Pháp có xử bắn thì cũng sẽ làm mộ chí tử tế)
 4. Tên khó thường bị nhầm (Vì bản thân và các bạn quen biết thì đã bị bọn quỷ giết hết rồi bọn quỷ mạo danh hoặc gọi không đúng, như: Tống Phúc Chiêu (Tống Phúc Chiểu), Hạ Bá Cang (Hà Bá Cang), Kha Vạng Cân (Kha Vạn Cân…)…

Chương 1. Hồ giết 9/9 Hạt giống đầu tiên của của Đảng cộng Sản Đông Dương thời Nguyễn Ái Quốc – cùng người thân và mồ mả gia đình họ bị phá!

(Tổng số 9 người Tâm Tâm xã thì: Có 3/9 người còn sống tới 1945, thì 2 trong 3 người đó đã bị Hồ nói mắc tội… Phản bội –  3 người đều chết bí hiểm thời 1945 cùng những người thân của họ. 5/9 người thì nói đã chết trước khi Hồ xuất hiện  – năm 1940, 1/9 người thì nói còn sống để viết “Hồi ký cách mạng” năm 1962 – Nhưng không đúng!)

Bài 1. Cộng Sản tiền bối: Nhân vật số 2, số 3, số 4 của Đảng cộng Sản Đông Dương thời Nguyễn Ái Quốc” Đến khi Hồ xuất hiện đều chết hết.

 1. Bằng chứng và phân tích.
 1. Về 9 người “nòng cốt ban đầu”.

Trên trang web của Đảng Cộng Sản Việt Nam xác nhận: “Đây là những hạt nhân nòng cốt ban đầu của cách mạng Việt Nam” (Văn bản 1 đính kèm)

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc). Người đã lập nhóm “Cộng sản đoàn” gồm có chín thanh niên ưu tú: Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu, Lê Quảng Đạt, Vương Thúc Oánh, Trương Văn Lĩnh, Lưu Quốc Long, Lý Quý, Lâm Đức Thụ( 8 người quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh). Trên cơ sở những hạt nhân nòng cốt đó, tháng 6/1925 tổ chức “Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội”(gọi tắt là Hội Thanh niên) được thành lập” (Văn bản 2 đính kèm)

 1. Về 3/9 người còn sống tới 1945.

2.1 Hồ Tùng Mậu – ký văn kiện Đảng.

Trước khi hợp nhất, Hồ Tùng Mậu đã ký thư “Thư của đồng chí Lương (Hồ Tùng Mậu) đại diện cho An Nam Cộng sản Đảng trả lời bức thư ngày 5-12 của Đông Dương Cộng sản Đảng ” (Văn bản 3) Điều này khẳng định rõ ràng Hồ Tùng Mậu là một nhân vật chủ chốt của An Nam Cộng sản Đảng trước khi hợp nhất 3 đảng Cộng Sản.

An Ninh Pháp khẳng định:

Hồ Tùng Mậu – Nhân vật thứ 3 của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Theo “Vụ Án Nguyễn Ái Quốc ở Hông Kông (1931-1933) Tư liệu và hình ảnh, Nxb Chính trị Quốc gia- Bảo tàng HCM, Hà nội 2004.

Thư của Lãnh Sự Pháp tại Hồng Kông Đờ la Prát gửi Bộ Trưởng Ngoại giao báo cáo ý kiến của Thống đốc Hồng Kông …. (Tài liệu tiếng Pháp lưu tại bảo tàng Hồ Chí Minh) (trang 101, ảnh kèm theo)

“…Nguyễn Ái Quốc là số một của đảng Cộng sản, còn Hồ Tùng Mậu là số ba, bằng mọi cách tôi đã kịp trục xuất ông ta cùng với hai người khác từ Mátcơva về thẳng Thượng Hải. đã thoả thuận với đồng nghiệp của tôi, ba người này đã bị bắt khi vừa đến cảng Thượng hải…”

2.2 Lâm Đức Thụ là “Tổng thư ký Việt Nam Thanh niên Cách mạng Hội” – Nhân vật số 2 của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Trong số những người sáng lập có Lam, sau này trở thành Tổng thư ký Việt Nam Thanh niên Cách mạng Hội và Hồ Tùng Mậu, về sau là Tổng thư ký An Nam Cộng sản Đảng.(Văn Bản 4)

2.3 Trương Vân Lĩnh Nhân vật thứ 4 của Đảng Cộng sản Đông Dương.

An Ninh Pháp khẳng định:

Theo cuốn “Vụ Án Nguyễn Ái Quốc ở Hông Kông (1931-1933) Tư liệu và hình ảnh, Nxb Chính trị Quốc gia- Bảo tàng HCM, Hà nội 2004.” Điện số 309 – SG ngày 22 -1 -1932 của Tổng Nha An Ninh Pháp về “Các tổ chức chống Pháp và tuyên truyền Cộng Sản ở Đông Dương”(Tài liệu tiếng Pháp lưu tại Ban nghiên cứu lịch sử đảng) (trang 173, ảnh số 2 kèm theo):

“…Những bức thư đó chứng tỏ sự lo lắng của NAQ về việc làm thế nào để giải thoát những người bạn chiến đấu của ông bị bỏ tù từ tháng 4 -1931 trong các nhà tù ở Quảng Châu, nhất là Trương Văn Lệnh, người bị kết án chín năm tù vì những hoạt động cộng sản. Người An Nam này được NAQ và cả chúng ta xem là người có khả năng nhất khi vắng Quốc, vắng Hồng Sơn và Hồ Tùng Mậu…”

 (Ghi chú cuối trang: Có thể Trương Văn Lệnh tên thật là Lĩnh)

 1. Hồ Chí Minh kể về họ. (Văn bản 5)

“…Đến Quảng Châu được ít lâu, Bác cùng các đồng chí Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu, Lê Tản Anh… tổ chức hội “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí” chuẩn bị nền tảng cho việc tổ chức Đảng Cộng sản sau này.” (Vừa đi đường vừa kể chuyện (T.Lan, Nxb Chính trị quốc gia – 2008), trang 15/57)

Trương Vân Lĩnh “Người có công cứu Hồ”?

Nhưng một đêm đã canh khuya, vào đầu tháng Năm năm 1927, đồng chí Lĩnh (người Việt Nam, tốt nghiệp tại Trường sỹ quan Hoàng Phố, làm việc ở Sở Công an) đến báo tin: “Chúng sắp bắt anh đấy! Tính thế nào, anh phải tính nhanh đi!”. “36 chước, chước “chuồn” là hơn”, Bác liền bí mật đi Hương Cảng…” (Vừa đi đường vừa kể chuyện (T.Lan, Nxb Chính trị quốc gia – 2008), trang 15/57)

Nhận xét: Hồ kể rất sơ sài!

 1. Họ sống ra sao sau khi Hồ đọc tuyên ngôn Độc Lập – 1945?

3 Người bạn lớn của NAQ! Hồ Tùng Mậu và Lâm Đức Thụ cùng Trương Vân Lĩnh “Đây là những hạt nhân nòng cốt ban đầu của cách mạng Việt Nam” mà như thế này sao?

Là 3 người bạn lớn của NAQ trong 9 hạt nhân đầu tiên của ĐCS VN ở nhóm Tâm Tâm Xã còn sống đến sau 1945 (6 người đã chết trước 1945), nhưng chỉ sau đó 6 năm Hồ Tùng Mậu và Lâm Đức Thụ cùng Trương Vân Lĩnh đã bị chết hết!

Tất nhiên là vì các lý do khác nhau, nhưng vì sao thế? Vì sao không trọng dụng Hồ Tùng Mậu? Vì sao hai bố con ông (con là Hồ Mỹ Xuyên) cùng chết chỉ trong vòng 3 năm (1948 – 1951).Vì sao Lâm Đức Thụ (tức Nguyễn Công Viễn) không dược xét sử khi bị cho là phản động? Rồi người em trai ruột Nguyễn Công Thu của ông – một kỳ cựu cộng sản lại như một người vô gia cư vậy? Vì sao Trương Vân Lĩnh đã bị chết từ tháng 11/1945? Trương Vân Lĩnh cũng bị nghi là phản động! Vì sao mấy người bạn tù của ông cũng chết chỉ sau đó ít năm?

Vì sao???

Tổng kết như thế này để ta thấy rõ một điều đau đớn đến tột cùng của những người tiền bối cộng sản từ thời Nguyễn Ái Quốc:

Đầu tiên họ có 9 người, là “Đây là những hạt nhân nòng cốt ban đầu của cách mạng Việt Nam”, thế rồi đến 1945, trước khi Hồ đọc tuyên ngôn Độc Lập thì đã chết 6 – còn 3.

Chỉ 6 năm sau khi Hồ đọc tuyên ngôn Độc Lập thì cả 3 đã kịp chết hết, trong 3 người đó 2 người bị cho là phản bội!

Mà những người đã bị Cộng Sản coi là phản bội thì sẽ như thế nào? “..Dân chúng dưới mọi chế độ cộng sản, từ thời Lenin, Stalin, đến Mao Trạch Đông dài đến Tập Cận Bình, đã từ lâu đồng nghĩa “phản động” với kinh hoàng. Phản động đồng nghĩa với “không biết bị bắt đi lúc nào, ngày hay đêm, và biệt tăm tích kể từ đó” …” (Văn bản 6).

 1. Văn bản nghiên cứu.

(Văn bản 1)

TƯ LIỆU VỀ ĐẢNG

Năm 1925

Ngày 25/12/2012. Cập nhật lúc 16h 7′

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT26121256334

THÁNG 2-1925

Nguyễn Ái Quốc kết nạp thanh niên ưu tú của Tâm tâm xã vào Thanh niên cộng sản đoàn

Khi đã trở thành chiến sĩ cộng sản nổi tiếng với những hoạt động xuất sắc trong phong trào cộng sán quốc tế, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) theo sự phân công của Quốc tế Cộng sản. Tại đây, Nguyễn Ái Quốc đã gặp gỡ những người yêu nước Việt Nam và các hội viên Tâm tâm xã.

Sau khi tìm hiểu tình hình thực tế, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn một số thanh niên tích cực trong Tâm tâm xã, tổ chức tuyên truyền giác ngộ họ, trên cơ sở đó lập ra nhóm Thanh niên cộng sản đoàn năm 1925. Nhóm Thanh niên cộng sản đoàn gồm chín thanh niên ưu tú là:

 1. Lê Hồng Sơn, Nam Đàn, Nghệ An.
 2. Lê Hồng Phong, Hưng Nguyên, Nghệ An.
 3. Hồ Tùng Mậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An.
 4. Lê Quảng Đạt, Nam Đàn, Nghệ An.
 5. Vương Thúc Oánh, Nam Đàn, Nghệ An.
 6. Lưu Quốc Long, Thanh Chương, Nghệ An.
 7. Trương Vân Lĩnh, Nghi Lộc, Nghệ An.
 8. Trần Phú, Đức Thọ, Hà Tĩnh.
 9. Lâm Đức Thụ, Kiến Xương, Thái Bình.

Trong số này Người đã kết nạp năm đảng viên cộng sản dự bị, trong đó có Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong. Đây là những hạt nhân nòng cốt ban đầu của cách mạng Việt Nam.

– Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, t.l, tr.42-43.

– Tiểu ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh uỷ Nghệ An: Nghệ An – những tấm gương cộng sản, Nxb. Nghệ An, 1998, t.1, tr.9-56.

(Văn bản 2)

Những điều kiện trực tiếp dẫn đến phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

http://btxvnt.org.vn/cms/?m=7&act=view&id=27

PHÒNG TRƯNG BÀY SỐ 2

…* Điều kiện thứ 3:

Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những đảng viên sáng lập Đảng cộng sản Pháp và là người cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc). Người đã lập nhóm “Cộng sản đoàn” gồm có chín thanh niên ưu tú: Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu, Lê Quảng Đạt, Vương Thúc Oánh, Trương Văn Lĩnh, Lưu Quốc Long, Lý Quý, Lâm Đức Thụ( 8 người quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh). Trên cơ sở những hạt nhân nòng cốt đó, tháng 6/1925 tổ chức “Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội”(gọi tắt là Hội Thanh niên) được thành lập. Hội có tôn chỉ, mục đích rõ ràng, có điều lệ chặt chẽ và phương thức hoạt động gần như một đảng. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc trực tiếp huấn luyện chính trị, đào tạo hội viên thành những cán bộ cốt cán đưa về nước xây dựng cơ sở cách mạng. Một số học viên xuất sắc được Người gửi đi đào tạo tại trường Đại học Phương Đông (Liên Xô) và trường Quân sự Hoàng Phố của Tôn Trung Sơn. Nhiều đồng chí quê ở Nghệ Tĩnh sau này đã giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng ta như; Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Phùng Chí Kiên, Nguyễn Thị Minh Khai…

(Văn bản 3)

(Vǎn kiện Đảng Toàn tập, Tập 1)

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30063&cn_id=150966

http://cn.cpv.org.vn/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30063&cn_id=150966

Các đồng chí 1

Ngày 19/6/2003. Cập nhật lúc 18h 1′

 1. Chúng tôi đã nhận được thư viết ngày 5-12. Chúng tôi đã chuyển thư đó cho các đồng chí Nam Kỳ để hỏi ý kiến, xong sẽ trả lời cho các đồng chí biết…Hồng Công, ngày 13 tháng 12 nǎm 1929
  LƯƠNG

(Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng. Tiếng Việt.)

1)Đây là Thư của đồng chí Lương (Hồ Tùng Mậu) đại diện cho An Nam Cộng sản Đảng trả lời bức thư ngày 5-12 của Đông Dương Cộng sản Đảng (B.T). 

(Văn bản 4)

Văn kiện Đảng Toàn tập, Tập 4 (1932-1934)

Tư liệu bổ sung về nguồn gốc các tổ chức cộng sản ở Đông Dương*

http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30063&cn_id=168761

Ngày 9/6/2003. Cập nhật lúc 20h 3′

…Như đã biết, Đảng Cộng sản Đông Dương hợp nhất đã hình thành từ ba tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng (ở Bắc Kỳ), An Nam Cộng sản Đảng (ở Nam Kỳ) và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (ở Trung Kỳ).

Đông Dương Cộng sản Đảng (cũ) và An Nam Cộng sản Đảng gồm những phần tử ưu tú của hai phái hoặc hai cánh trong Việt Nam Thanh niên Cách mạng Hội, trong khi Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gồm những phần tử ưu tú của Tân Việt Cách mạng Đảng. Do đó, để nắm chắc lịch sử của Đảng Cộng sản Đông Dương hiện nay, cần tìm hiểu hai tổ chức cách mạng: “Việt Nam Thanh niên Cách mạng Hội” và “Tân Việt Cách mạng Đảng”.

Nguồn gốc của Việt Nam thanh niên cách mạng hội và của Tân việt cách mạng Đảng

Việt Nam Thanh niên Cách mạng Hội được thành lập vào năm 1923 ở Tàu (tại tỉnh Quảng Đông, do thanh niên Việt Nam sang đó sống lưu vong lập ra, phần lớn họ là sinh viên học tiếng Tàu, chữ Hán). Trong số những người sáng lập có Lam, sau này trở thành Tổng thư ký Việt Nam Thanh niên Cách mạng Hội và Hồ Tùng Mậu, về sau là Tổng thư ký An Nam Cộng sản Đảng.

Tân Việt Cách mạng Đảng do năm đồng chí thành lập vào tháng 7-1924, trong đó một đồng chí là nhà cách mạng kỳ cựu (Lê Văn Huân, mất năm 1930 trong nhà tù) và bốn nhà giáo (trong đó có đồng chí Trần Phú, cựu sinh viên Trường đại học Cộng sản của nhân dân lao động Phương Đông, lấy tên là Lý Quý, Tổng thư ký Đảng Cộng sản hợp nhất hiện nay, mất trong nhà tù vào năm 1931).
Những tên gọi kế tiếp nhau của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Hội và Tân Việt cách mạng Đảng.

 1. Lúc đầu Việt Nam Thanh niên Cách mạng Hội được gọi là Tâm Tâm xã; nhưng sau đó, theo gợi ý của những người cộng sản Nga và Tàu, nó đã mang những tên gọi khác nhau cùng một lúc cụ thể là: a) Việt Nam Thanh niên đoàn – đối với các phần tử cộng sản, b) Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội (đối với các đảng viên cộng sản và ngoài đảng), c) Việt Nam Thanh niên Cách mạng Hội – trong quan hệ chính thức với Quốc dân Đảng Tàu và với những Đảng chính trị khác của Đông Dương. …

Giôdép Marát13)

(Lưu tại Kho lưu trữ Trung ương Đảng. Bản dịch từ tiếng Pháp.)

* Qua xác minh đây là hồi ký của đồng chí Hà Huy Tập, năm 1932 (B.T). 

(Văn bản 5)

Vừa đi đường vừa kể chuyện (T.Lan, Nxb Chính trị quốc gia – 2008)

Ngày 29/3/2010. Cập nhật lúc 14h 8′

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/4lanhtu/details.asp?topic=3&subtopic=91&leader_topic=9&id=BT3031050421

“…Đến Quảng Châu được ít lâu, Bác cùng các đồng chí Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu, Lê Tản Anh… tổ chức hội “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí” chuẩn bị nền tảng cho việc tổ chức Đảng Cộng sản sau này. Với sự giúp đỡ của các đồng chí Trung Quốc, hội bí mật đưa một số thanh niên trong nước đến Quảng Châu học ở lớp huấn luyện chính trị. Hội ra một tờ báo Thanh niên in bằng giấy sáp, bí mật gửi về trong nước để tuyên truyền…” (Trang 15/57)

“…Tiếp tục câu chuyện hôm qua, Bác nói: Tuy bọn Quốc dân đảng khủng bố tợn, Bác vẫn rán ở lại Quảng Châu một thời gian, vì Bác cần bí mật liên lạc với các đồng chí Trung Quốc và cần duy trì công việc của hội “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí”. Nhưng một đêm đã canh khuya, vào đầu tháng Năm năm 1927, đồng chí Lĩnh (người Việt Nam, tốt nghiệp tại Trường sỹ quan Hoàng Phố, làm việc ở Sở Công an) đến báo tin: “Chúng sắp bắt anh đấy! Tính thế nào, anh phải tính nhanh đi!”. “36 chước, chước “chuồn” là hơn”, Bác liền bí mật đi Hương Cảng…” (Trang 19/57)

(Văn bản 6)

Chưa bao giờ Phản Động đáng kính đến thế

25/12/2014

https://vn1975.info/b/http://www.viettan.org/Chua-bao-gio-Phan-%C4%90ong-dang-kinh.html

“Điều cần nhấn mạnh là yếu tố “chỉ so với các lãnh tụ đang nắm quyền” khi qui kết ai là phản động. Vì đã có rất nhiều trường hợp như lãnh tụ Trotsky, một trong những cha đẻ ra chế độ Liên Bang Xô Viết. Khi Lenin còn sống, mỗi lời của Trotsky đều là chân lý và mọi kẻ bất đồng với chân lý đó đều là lũ phản động. Nhưng chỉ mấy tháng sau khi Lenin chết và Stalin thắng thế trong cuộc chạy đua lên ngôi, cũng cùng là con người và tư tưởng Trotsky đó, thì nay bị lên án là tên “cực kỳ phản động”.”

            “”Phản động”, do đó, chỉ là vũ khí chính trị của lãnh tụ nào đang ngồi ở cực đỉnh. Các định nghĩa về “thành phần phản động” có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Đặc biệt trong thời Cách Mạng Văn Hóa của Mao Trạch Đông, có khi chỉ qua một đêm định nghĩa đã đổi khác, và vô số cán bộ hôm trước còn đứng giảng huấn người khác về cách mạng, hôm sau đã bị đội mũ giấy ghi chữ phản động hữu khuynh, phản động tả khuynh. “Phản động” do đó hoàn toàn không có giá trị khoa học hay luân lý, và hầu như luôn đi ngược lại đạo lý truyền thống của các dân tộc.”

            “Dân chúng dưới mọi chế độ cộng sản, từ thời Lenin, Stalin, đến Mao Trạch Đông dài đến Tập Cận Bình, đã từ lâu đồng nghĩa “phản động” với kinh hoàng. Phản động đồng nghĩa với “không biết bị bắt đi lúc nào, ngày hay đêm, và biệt tăm tích kể từ đó” dưới thời Lenin. Phản động đồng nghĩa với “không biết sẽ bị tra tấn đến cỡ nào và sẽ tự thú thêm cho mình bao nhiêu tội nữa trước khi bị bắn” dưới thời Stalin. Phản động đồng nghĩa với “chết đói cứng đờ giữa các trại tù tuyết trắng” dưới thời Kim Nhật Thành. Phản động đồng nghĩa với “té chết trong những hố phân lỏng tại các trại lao cải” dưới thời Mao Trạch Đông.”

            “Từ ngày đưa chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam và đặc biệt từ khi lên nắm quyền cai trị đất nước, các đời lãnh đạo đảng CSVN đều áp dụng triệt để công thức từ các nước đàn anh vừa để tận diệt tất cả những ai không đồng ý với các lãnh tụ đang nắm quyền, vừa để giữ số đông quần chúng trong tình trạng sợ hãi thường xuyên. Trong số các hung thần chuyên cột bảng “phản động” vào cổ hàng ngàn nạn nhân trong thế kỷ 20 phải kể đến Bộ Trưởng Công An đầu tiên Trần Quốc Hoàn, Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương Lê Đức Thọ, Trưởng Ban Tuyên Truyền Trung Ương Tố Hữu. Các đối tượng phản động cùng với cha mẹ, vợ con, cháu chắt và cả vòng bạn hữu của họ đều lập tức bị liệt vào loài đáng bị xa lánh, tù tội, đói khát, và vô học suốt đời.”…

1 2 3 4 5 6

Đã xem 19 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments