Bài 1. Bạn Nguyễn Ái Quốc ở Pháp hầu hết là bị mất tích

Phần III. Diệt Khẩu.

Quyển 5. Hồ Chí Minh – Ác quỷ giết “người thân” (Giết cả họ Nguyễn Sinh của Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch QH VN) để về “Thăm quê”.

Lời Dẫn: Người thân thích họ hàng – (Những người cùng thời NAQ), Bạn thân với Nguyễn Ái Quốc – Hoặc là biết rõ mặt Nguyễn Ái Quốc thì … Hồ giết để giả dạng NAQ!

Chương 1. Bạn Nguyễn Ái Quốc hầu hết là bị mất tích.

Bài 1.   Bạn Nguyễn Ái Quốc ở Pháp hầu hết là bị mất tích.

 1. Nhận Xét: Những người sau (!5 người) là bạn Nguyễn Ái Quốc đã được cảnh sát Pháp theo dõi.

Họ là tiền bối sao không thấy họ tham dự trong chính phủ của Hồ Chí Minh?

Họ là tiền bối sao Hồ không nhắc tới họ! Họ là ai? Sao không thấy H nhắc tới một ai hết?

Phan Văn Trường và Nguyễn Thế Truyền – NAQ rất thân! Vậy mà Hồ chẳng thấy nhắc đến dù là 1 câu!

Nguyễn Thế Truyền còn viết lời tựa cho cuốn Bản án chế độ thực dân pháp của Nguyễn Ái Quốc xuất bản vào năm 1925 cho thấy họ rất thân nhau vậy mà Hồ có bao giờ nhắc tới Nguyễn Thế Truyền không?

 1. Quốc
 2. LE VAN XAO
 3. tiến sĩ Trin
 4. Hon, nhân viên chiếu Bóng
 5. Nghị sĩ Béctông
 6. ông Babuy
 7. Nguyễn Thế Truyền
 8. Uylidơ Lơrítsơ
 9. Trần Tiến Nam và bốn người An Nam mới đến
 10. Macxen Casanh
 11. Môngmútxô
 12. Ái
 13. Phan Văn Trường
 14. Võ Văn Toàn
 15. Nguyễn Cao Lục
 1. Nguồn ngiên cứu:
 1. Theo cuốn: “Vụ Án Nguyễn Ái Quốc ở Hông Kông (1931-1933)”

: Báo cáo của Sở Cảnh Sát Pari, ngày 12 -12-1919 (trang 21) ( tiếng Pháp lưu tại Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương đảng.)

:  “…Ngày 9 tháng này, Nguyễn Ái Quốc đã 2 lần đến thư viện Xanh Giơnovievơ… và đến số 44 phố La Cờlê, nhà một người tên là Quốc nhưng không có nhà.

Hôm trước, Nguyễn Ái Quốc đã nhận được một bức thư của Phan Châu Trinh ở Pông… Ngày 10, ông ta nhận bức thư từ Mayangxo…Lúc 18 giờ người có tên là LE VAN XAO đi cùng Nguyễn Ái Quốc  đến nhà tiến sĩ Trin…sau đó đến nhà một người có tên Quốc …

Ngày 11, Nguyễn Ái Quốc đến nhà ông Quốc …ở đó ông ta tìm Hon, nhân viên chiếu Bóng…

 • Công văn mật số 367 S.R Pari, ngày 21 -3 -1922 của Tổng Thanh tra những người Đông Dương ở Pháp, (trang 24) ( tiếng Pháp lưu tại bảo tàng Hồ Chí Minh)

“Cách đây khoảng 8 ngày, Uỷ ban nghiên cứu về Thuộc địa của Đảng Cộng Sản đã có cuộc họp tại nhà của Nghị sĩ Béctông, số 75, đại lộ Xanh Misen…Dự họp có các thành viên của uỷ ban (trong đó có người An Nam – Nguyễn Ái Quốc) và ông Babuy…” (trang 24)

 • Hồ sơ số 1.102 – S.G Ngày 2-6-1923 của Cục Tình Báo trung ương (SCR) và Tổng Nha An Ninh (S.G). Công Văn Mật số 479 – S.R (trang 26) ) ( tiếng Pháp lưu tại Ban nghiên cứu lịch sử đảng Trung ương)

“…Nguyễn Ái Quốc đã đến thăm Nguyễn Thế Truyền số 6 Vila đề Gôbơlanh, ngày 20, 21 và 22 tháng 12…Ngày 27 tháng 12, ông nhận được thư của một người bạn Uylidơ Lơrítsơ…Ngày 29- 12 ông nhận đươc tờ báo cộng sản…Ngày 30 -12, ông dự phiên họp của chi bộ 17 thuộc Đảng bộ cộng sản vùng Xen…

Ngày 31-12, Nguyễn Ái Quốc ăn trưa ở nhà Nguyễn Thế Truyền với Trần Tiến Nam và bốn người An Nam mới đến Vila…

Ngày 3- 1, ông nhận thư của bí thư chi bộ 17, Đảng bộ vùng Xen… tại cuộc họp có Macxen Casanh và Môngmútxô phát biểu…

Ngày 5- 1 ông nhận thư của Uylidơ Lơrítsơ…sau đó ông đến nhà Nguyễn Thế Truyền

Ngày 7 -1 Quốc và người đồng hương Ái đến dự lễ phát phần thưởng…

Ngày 8-1, Quốc đã đến nhà Phan Văn Trường và ở đó từ 16 giờ tới 17 giờ…

Ngày 10-1, Quốc đã đến nhà Phan Văn Trường và ở đó từ 17 giờ tới 19 giờ…

Ngày 11-1 Quốc đến ăn trưa tại Vila đề Gôbơlanh với Phan Văn Trường và Nguyễn Thế Truyền sau đó cả 3 đi dự đám cưới của Võ Văn Toàn…

Ngày 13-1 Quốc đến Vila đề Gôbơlanh để gặp Nguyễn Cao Lục, Phan Văn Trường và Nguyễn Thế Truyền ngày hôm sau ông trở lại đây ăn trưa với Phan Văn Trường và Nguyễn Thế Truyền…(trang 26)

 • Công văn ngày 8-10-1923 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp gửi Bộ Trưởng bộ thuộc địa Pháp (trang 29)

( tiếng Pháp lưu tại Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương đảng.)

Ghi chú ở dưới: này cho thấy ngày 13 -6 -1923 từ căn hộ số 6 Vila đề Gôbơlanh, Nguyễn Ái Quốc đã đi “Xavoa”. Căn hộ này không phải là nơi ở của Nguyễn Ái Quốc, mà là nơi ở của Nguyễn Thế Truyền.

 1. Nguyễn Thế Truyền viết lời tựa cho cuốn Bản án chế độ thực dân pháp của Nguyễn Ái Quốc

“Bản án chế độ thực dân Pháp”

http://www.bqllang.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=789:b-n-an-ch-d-th-c-dan-phap&catid=105&Itemid=770&showall=1&limitstart=&lang=vi

CHƯƠNG I: THUẾ MÁU(1)

Chú thích

(1)Bản in năm 1925 có lời giới thiệu của Nguyễn Thế Truyền 

(Hồ Chí Minh toàn tập – tập 2)

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/4lanhtu/details.asp?topic=3&subtopic=91&leader_topic=9&id=BT197071238

BảN áN CHế Độ THựC DÂN PHáP

Viết bằng tiếng Pháp,

xuất bản lần đầu tiên tại

Pari (Pháp) năm 1925,

xuất bản lần đầu tiên

ở Việt Nam năm 1946.

Dịch theo cuốn sách

xuất bản lần đầu tiên và đã

đối chiếu với cuốn xuất bản

năm 1946 ở Việt Nam.

Ký tên: NGUYễN áI QUốC.

CHƯƠNG I1)

THUế MáU

I- CHIếN TRANH Và “NGƯờI BảN Xứ”

Trước năm 1914, họ chỉ là những tên da đen bẩn thỉu, những tên “Annamít” bẩn thỉu, giỏi lắm thì cũng chỉ biết kéo xe tay và ăn đòn của các quan cai trị nhà ta. ấy thế mà cuộc chiến tranh vui tươi vừa bùng nổ, thì lập tức họ biến thành những đứa “con yêu”, những người “bạn hiền” của các quan cai trị phụ mẫu nhân hậu, thậm chí của cả các quan toàn quyền lớn, toàn quyền bé nữa2)….

 1. Phan Văn Trường – NAQ rất thõn!

TRả LờI CủA PHóNG VIÊN

BáO YI CHÊ PAO

Cuộc trao đổi giữa N.A.Q, Phan Văn Trường, 1 đại biểu Triều Tiên là Kim Tchong Wen và 1 phóng viên Mỹ tại nhà phóng viên:

: Ông đến Pháp với mục đích gì?

Đáp: Để đòi những quyền tự do mà chúng tôi phải được hưởng.

: Chương trình của ông là gì?

Đáp: Luôn luôn tiến lên phía trước, tuỳ theo sức mạnh của chúng tôi.

Hỏi về những công việc của đảng ở Đông Dương và những cuộc khởi nghĩa nổ ra từ đầu chiến tranh, Nguyễn ái Quốc đáp:

“Mục đích của chính quyền Pháp hoàn toàn với mục đích của người Nhật ở Triều Tiên. Người Nhật muốn Nhật Bản hoá hoàn toàn người Triều Tiên. Còn nước Pháp, thì ngược lại…

Hỏi về những hoạt động từ khi đến Pháp, Nguyễn ái Quốc trả lời:

“Ngoài việc vận động các thành viên Nghị viện, tôi đã tìm cách nhen nhóm thiện cảm mỗi nơi một chút, trong đó Đảng Xã hội đã tỏ ra ít thoả mãn với các biện pháp của chính phủ và đã sẵn lòng ủng hộ chúng tôi. ở Pháp, đó là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Về hoạt động của chúng tôi ở các nước , chính ở nước ông (Mỹ) chúng tôi có nhiều thành công hơn. Còn ở chỗ , ở đâu chúng tôi cũng chỉ gặp khó khăn”.

Nguyễn ái Quốc tiếp tục trình bày thật cảm động về tình hình kinh tế, tình trạng , đời sống khổ sở của người An Nam ở Đông Dương. Ông Phan cũng kể rất tỉ mỉ về cuộc đời gian nan của ông trước mặt Kim Tchong Wen và mọi người trong hãng thông tấn của ông.

Báo Yi Chê Pao xuất bản ở Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 20-9-1919.

In trong sách: Thu Trang: Ho Chi Minh

à Paris, Pari, 1993, tr. 69-70.   Dịch theo bài in trong sách Ho Chi Minh à Paris

Đã xem 26 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments