Bài 12. Cái chết đáng ngờ của Bop Shaplen

Chương 5. Thắc mắc về Ẩn – Một nhà báo Mỹ đã bị đầu độc mà chết.

Bài 12. Cái chết đáng ngờ của Bop Shaplen.

  1. Bằng chứng và phân tích.
  2. Nguyên nhân cái chết không được xác định ngay lập tức.

 “Mr. Shaplen’s family said the cause of death was not immediately determined. He fell ill on a recent trip to Southeast Asia and entered Sloan-Kettering three wes ago for treatment of thyroid cancer. He had undergone treatment for another cancer several years ago.” (Văn bản 1.)

            Tạm dịch:

            “Gia đình ông Shaplen cho biết nguyên nhân cái chết không được xác định ngay lập tức. Ông ngã bệnh trên một chuyến đi gần đây tới Đông Nam Á và vào Sloan-Kettering ba tuần trước để điều trị ung thư tuyến giáp. Ông đã trải qua điều trị ung thư cách đây vài năm. ”

            Nghi Vấn:

1.1 “the cause of death was not immediately determined. ”

            “nguyên nhân cái chết không được xác định ngay lập tức.”

            1.2 “He fell ill on a recent trip to Southeast Asia and entered Sloan-Kettering three wes ago for treatment of thyroid cancer.”

            “Ông ngã bệnh trên một chuyến đi gần đây tới Đông Nam Á và vào Sloan-Kettering ba tuần trước để điều trị ung thư tuyến giáp. ”

            1.3 “He had undergone treatment for another cancer several years ago.”

            “Ông đã trải qua điều trị ung thư cách đây vài năm.”

  1. Một tháng trước vẫn khỏe.

 “and the last trip of his life was to Viem only a month ago.” (Văn bản 1.)

Tạm dịch: “và chuyến đi cuối cùng của cuộc đời ông đến Việt Nam chỉ cách đây một tháng.

  1. Bob Shaplen đang khỏe bỗng… chết!

Robert Shaplen chết ở tuổi 71 – không phải là còn trẻ, trong khi ông đang mắc một chứng bệnh ung thư nữa nên điều đó là hợp lý!

Và rõ ràng là hợp lý nên tất cả các cơ quan hùng mạnh nhất thế giới của Mỹ như CIA, FBI… rồi hàng ngàn nhà báo tài ba của New York Times, rồi gia đình danh giá của Robert Shaplen cũng đều không có mảy may nghi ngờ nào!

Mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng nếu:

  1. Ta không có logic của câu chuyện Phạm Xuân Ẩn.
  2. Một cái chết bất thường: Robert Shaplen chết ở tuổi 71 – ngày nay thì chết ở tuổi 71, cũng chưa phải là già! Nhất là trong điều kiện của nước Mỹ.
  3. Robert Shaplen – một nhà báo mới tháng trước đã sang VN để tìm hiểu và viết bài thì rõ ràng là đang khỏe!

Ta đã biết rằng: Điệp viên Phạm Xuân Ẩn là không phải CS, càng chẳng phải Tình báo, ấy vậy mà người ta đã dựng chuyện lên – không đơn giản chỉ là nói phét – mà họ dựng với một mưu đồ, che dấu một bí mật to lớn lớn hơn nhiều, họ dựng lên và đã đánh lừa được Nhà sử học – Giáo sư Larry Berman, người Mỹ, đã ca ngợi tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn là điệp viên giỏi nhất….Việc gian dối này,tôi có thể tranh luận rõ ràng cùng GS Larry Berman, người Mỹ.

Việc gian dối này, tôi đã chứng minh rõ ràng như trên. (Có thể chứng minh rõ ràng hơn bằng cách thử ADN – Tuy nhiên, tôi chỉ chỉ ra cần thử ai với ai, chứ tôi không tự làm được! Nếu người Mỹ muốn thì sẽ rất dễ ràng!)

Nhà báo Bop Shalen, đã gặp riêng Ẩn – Sau khi nài nỉ cán bộ An Ninh của Cộng sản có nhiệm vụ theo dõi Ẩn, họ buộc phải cho phép, nhưng tất nhiên họ vẫn có cách theo rõi và ghi âm cuộc nói chuyện, Ẩn đã nói điều bí mật đó với Bop Shalen, nên người ta đã phải giết Bop.

Và kết quả là Bop chết không rõ nguyên nhân, và sau đó kết luận là Ung Thư tuyến Giáp, nhưng Ung thư tuyến giáp thường không xuất hiện ở người cao tuổi, không xuất hiện ở đàn ông, và thường là dễ chữa, và không dẫn đến chết đột ngột!

Ung Thư tuyến Giáp dễ phát hiện sớm và Bop Shalen là một nhà báo kỳ cựu của The New Yorker magazine nên chắc chắn ông đã được một chế độ khám bệnh kỹ càng và thường xuyên. Hơn nữa Bop đã bị một bệnh ung thư thì lại càng có điều kiện khám bệnh kỹ càng và thường xuyên hơn.(Việc này bài sau sẽ phân tích kỹ hơn.)

Thế mới thật là: Bop kia đã mắc bệnh gì?

                        Sao Ngài đang khỏe – lăn đùng chết ngay?

Thắc mắc: Trước khi chết 1 tháng Bop đã sang Việt Nam làm việc gì? Gặp ai? Có thắc mắc gì? Xin xem bài 2 sẽ rõ.

  1. Văn bản nghiên cứu:

(Văn bản 1.)

Robert Shaplen, 71, Writer for New Yorker, Dies

By ROBERT D. McFADDEN
Published: May 16, 1988

http://www.nytimes.com/1988/05/16/obituaries/robert-shaplen-71-writer-for-new-yorker-dies.html

Robert Shaplen, a correspondent and staff writer for The New Yorker magazine whose authoritative articles and books on Asia over many years made him one of the dea of American journalism, died yesterday at the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in Manhattan. He was 71 years old and lived in Princeton, N.J.

Mr. Shaplen’s family said the cause of death was not immediately determined. He fell ill on a recent trip to Southeast Asia and entered Sloan-Kettering three wes ago for treatment of thyroid cancer. He had undergone treatment for another cancer several years ago.

A tall, energetic man with bushy eyebrows and prominent features, Mr. Shaplen was an indefatigable correspondent, traveling widely to interview government leaders, economists and ordinary people for reflective and analytical articles that captured the complexity of Asia’s politics and the diversity of its peoples.

In a journalistic career that spanned five decades, Mr. Shaplen was a reporter for The New York Herald Tribune and an Asia correspondent for Newswe, Fortune and Collier’s magazines. For the last 36 years, he had been on the staff of The New Yorker, and was the magazine’s Far East correspondent from 1962 to 1978.

He was the author of 10 books, including one novel and a volume of short stories, most of them about Asia. An Eye for Detail

From the battlefields of World War II, Korea and Viem to the jungles of Cambodia and Laos and the teeming byways of Hong Kong and Singapore, Mr. Shaplen covered a troubled and turbulent region of the world with what his colleagues called iight, an eye for detail and a sweep that spoke of his many years of experience.

Early in his career, he was a front-line correspondent. He plunged ashore with the Marines on Leyte in the Philippines in 1944 amid withering machine-gun and mortar fire. He flew over Naga hours after it was devastated by the atomic bomb in August 1945 and wrote of ”looking over a volcano in the process of eruption.”

He was with Mao Zedong in the mountai of Yanan in 1946; reported on the rise and fall of Indonesia’s President Sukarno in the 1960’s; wrote strategic and battlefield pieces from Korea and Viem and, in 1973, provided a gripping firsthand account of the fall of Saigon as panic swept over the city of abandoned refugees.

In Viem, Mr. Shaplen’s reporting was less critical of the American involvement than that of some of his colleagues during much of the war, though he, too, eventually became a harsh critic of the United States’ participation. Account of Viem Journey

and the last trip of his life was to Viem only a month ago.

Young reporters who went to Asia found a call on Bob Shaplen almost as mandatory as clearing customs. From the lofty veranda of the Repulse Hotel in Hong Kong, with the lights of yachts and junks twinkling on the harbor below, one reporter recalled that ”the inteity of his absorption with Asia came through in every sentence.”

Editors and reviewers who assayed his work said Mr. Shaplen caught the texture, the exotic sights and the sounds of Asia, and in his later years, they said, he added wider dimeio of historical scope and the perspective of his long experience.

The natio of Asia and Southeast Asia were, in Mr. Shaplen’s view, anything but the dominoes once posited by American policy makers, and much of his writing was intended to show that their politics were diverse, that their unique racial, religious, colonial and historical experiences were at least as varied as the natio of Europe. Born in Philadelphia

Robert Modell Shaplen was born in Philadelphia on March 22, 1917, the son of Joseph and Sonia Modell Shaplen. He received a bachelor’s degree from the University of Wiscoin in 1937 and a master’s degree in journalism from Columbia University in 1938.

His father was a reporter for The New York Times from 1929 to 1946, and on his first job with The Herald Tribune, from 1937 to 1943, he sometimes found himself covering the same story as his father.

From 1943 to 1945, Mr. Shaplen was the Pacific war correspondent of Newswe, and after the war he was the magazine’s Far East bureau chief for two years.

He was a Nieman Fellow at Harvard in 1947-48, worked for Fortune until 1950 and was an Asia correspondent for Collier’s and 15 newspapers until 1952, when he joined The New Yorker. ‘A Fierce Attachment’

Robert Gottlieb, the editor of The New Yorker, said yesterday that Mr. Shaplen had recently returned from a tour of Viem, Korea and Hong Kong and was preparing several articles. Mr. Shaplen went to China last year for the first time in many years and his article on that journey is scheduled for publication this summer in The New Yorker.

”He was a major figure at The New Yorker for three and a half decades,” Mr. Gottlieb said. ”He had a fierce attachment to the magazine and the magazine had a fierce attachment to him.”

”I think he did as much as any journalist of our generation to keep the public informed on Southeast Asia,” said E. J. Kahn Jr., another New Yorker writer.

Mr. Shaplen’s books included ”A Corner of the World” (1949), ”Kreuger: Genius and Swindler” (1960), ”The Lost Revolution” (1965), ”Time Out of Hand: Revolution and Reaction in Southeast Asia” (1969), ”The Road from War” (1971) and ”A Turning Wheel” (1979). He also wrote a novel, ”A Forest of Tigers” (1956).

He is survived by his wife, the former Jayjia Hsia; two so, Peter, of San Francisco, and Jason, of Princeton, and a daughter, Kate, of Minneapolis.

The family said that the funeral would be private and that a memorial service would be held later.

photo of Robert Shaplen

(Tạm dịch)

Robert Shaplen, 71, Nhà báo của New York Times, qua đời

By ROBERT D. McFadden
Được đăng: 16 tháng 5 1988

Robert Shaplen, phóng viên và nhân viên nhà văn cho tạp chí The New Yorker có thẩm quyền các bài báo và cuốn sách về châu Á trong nhiều năm qua làm cho anh ta một trong những chủ nhiệm của Mỹ, đã qua đời ngày hôm qua tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan-Kettering ở Manhattan. Ông đã 71 tuổi và sống ở Princeton, NJ

Gia đình ông Shaplen cho biết nguyên nhân cái chết không được xác định ngay lập tức. Ông ngã bệnh trên một chuyến đi gần đây tới Đông Nam Á và vào Sloan-Kettering ba tuần trước để điều trị ung thư tuyến giáp. Ông đã trải qua điều trị ung thư cách đây vài năm.

Một cao, người đàn ông mạnh mẽ với lông mày rậm và các tính năng nổi bật, ông Shaplen là một phóng viên không biết mệt mỏi, đi du lịch rộng rãi để các nhà lãnh đạo chính phủ, các nh tế và người dân bình thường cho các bài viết phản ánh và phân tích rằng bắt sự phức tạp của chính trị của châu Á và sự đa dạng của các dân tộc của mình.

Trong sự nghiệp đã kéo dài năm thập kỷ, ông Shaplen là một phóng viên cho tờ New York Herald Tribune và một phóng viên châu Á cho tờ Newswe, Fortune và tạp chí Collier. Trong 36 năm qua, ông đã được vào các nhân viên của tờ The New Yorker, và Viễn Đông phóng viên của tạp chí 1962-1978.

Ông là tác giả của 10 cuốn sách, trong đó có một cuốn tiểu thuyết và một khối lượng truyện ngắn, hầu hết trong số họ về châu Á. Một mắt cho chi tiết

Từ chiến trường của Thế chiến II, Hàn Quốc và Việt Nam vào khu rừng ở Campuchia và Lào và các nẻo đuờng đầy ắp của Hồng Kông và Singapore, ông Shaplen bao phủ một khu vực khó khăn và xáo trộn của thế giới với những gì các đồng nghiệp của ông gọi là cái nhìn sâu sắc, một mắt chi tiết và một quá trình quét mà nói chuyện của nhiều năm kinh nghiệm của mình.

Sớm trong sự nghiệp của mình, ông là một phóng viên tiền tuyến. Ông lao vào bờ với Thủy quân lục chiến trên Leyte ở Philippines vào năm 1944 trong bối cảnh héo súng máy và súng cối. Ông đã bay trên Naga giờ sau khi nó đã bị tàn phá bởi bom nguyên tử vào tháng Tám năm 1945 và đã viết về ” nhìn qua một ngọn núi lửa trong quá trình phun trào. ‘”

Ông Mao Trạch Đông ở vùng núi của Yanan vào năm 1946; báo cáo về những thăng trầm của Tổng thống Sukarno của Indonesia trong năm 1960; đã viết tác phẩm chiến lược và chiến từ Hàn Quốc và Việt Nam, và trong năm 1973, cung cấp một tài khoản trực tiếp hấp dẫn của sự sụp đổ của Sài Gòn hoảng loạn quét qua thành phố của những người tị nạn bị bỏ rơi.

Tại Việt Nam, báo cáo của ông Shaplen là ít quan trọng của sự tham gia của Mỹ hơn so với một số đồng nghiệp của ông trong nhiều cuộc chiến tranh, mặc dù ông cũng vậy, cuối cùng trở thành một nhà phê bình khắc nghiệt của sự tham gia của Hoa Kỳ. Tài khoản của Việt Nam Hành trình

và chuyến đi cuối cùng của cuộc đời ông đến Việt Nam chỉ cách đây một tháng.

Các phóng viên trẻ, những người đã đến châu Á tìm thấy một cuộc gọi vào Bob Shaplen gần như là bắt buộc khi thanh toán bù trừ hải quan. Từ hiên cao cả của các h sạn Repulse tại Hồng Kông, với ánh đèn của chiếc du thuyền và thuyền lấp lánh trên bến cảng dưới đây, một phóng viên nhắc lại rằng ” cường độ hấp thu của mình với châu Á đã thông qua trong từng câu. ‘”

Biên tập viên và nhận xét người khảo nghiệm tác phẩm của ông cho biết ông Shaplen bắt các kết cấu, các điểm tham quan kỳ lạ và những âm thanh của châu Á, và trong những năm sau này của ông, họ nói, ông nói thêm kích thước rộng hơn phạm vi lịch sử và quan điểm của kinh nghiệm lâu năm của mình.

Các quốc gia châu Á và Đông Nam Á là, theo quan điểm của ông Shaplen, bất cứ điều gì nhưng domino một lần thừa nhận bởi các nhà hoạch định chính sách của Mỹ, và phần lớn các tác phẩm của ông đã được dự định để cho thấy rằng chính trị của họ rất đa dạng, độc đáo của họ là phân biệt chủng tộc, tôn giáo, thuộc địa và kinh nghiệm lịch sử đã được ít nhất là nhau như các quốc gia châu Âu. Sinh ra ở Philadelphia

Robert Shaplen Modell được sinh ra tại Philadelphia vào ngày 22 tháng 3 năm 1917, con trai của Joseph và Sonia Modell Shaplen. Ông đã nhận được bằng cử nhân của trường Đại học Wiscoin vào năm 1937 và bằng thạc sĩ trong ngành từ Đại học Columbia năm 1938.

Cha ông là một phóng viên của The New York Times 1929-1946, và công việc đầu tiên của ông với The Herald Tribune, 1937-1943, ông đôi khi thấy mình bao gồm những câu chuyện tương tự như cha mình.

Từ năm 1943 đến năm 1945, ông Shaplen là phóng viên chiến trường Thái Bình Dương của tạp chí Newswe, và sau chiến tranh, ông là trưởng văn phòng Viễn Đông của tạp chí trong hai năm.

Ông là một viên Nieman tại Harvard 1947-1948, làm việc cho tạp chí Fortune cho đến năm 1950 và là một phóng viên châu Á của Collier và 15 tờ báo cho đến năm 1952, khi ông tham gia The New Yorker. ‘Một lời Fierce “

Robert Gottlieb, biên tập viên của tờ The New Yorker, cho biết hôm qua rằng ông Shaplen vừa mới trở về từ một tour du lịch của Việt Nam, Hàn Quốc và Hồng Kông và đang chuẩn bị một số bài viết. Ông Shaplen đến Trung Quốc năm ngoái lần đầu tiên trong nhiều năm và bài viết của ông về cuộc hành trình dự kiến ​​sẽ được công bố vào mùa hè này trên tờ The New Yorker.

‘Ông là một nhân vật quan trọng tại The New Yorker cho ba và một nửa thập kỷ qua,’ ‘Ông Gottlieb nói. ‘”Anh ấy đã có một tập tin đính kèm khốc liệt để các tạp chí và các tạp chí đã có một tập tin đính kèm khốc liệt với anh ta.'”

“” Tôi nghĩ anh ấy đã làm nhiều như bất kỳ nhà báo của thế hệ của chúng tôi để làm cho công chúng thông tin về Đông Nam Á, ” EJ Kahn Jr, một nhà văn New York cho biết.

Cuốn sách của ông bao gồm Shaplen ” Một góc của thế giới “(1949), ” Kreuger: Genius và kẻ lừa đảo ‘” (1960),’ ‘The Lost Revolution “(1965),’ ‘Thời gian thực của tay: Cách mạng và phản ứng ở Đông Nam Á “(1969), ” Con đường từ chiến tranh ‘” (1971) và “A Wheel kính quay’ ‘(1979). Ông cũng viết một cuốn tiểu thuyết, “” Một rừng của con hổ “(1956).

Ông sống cùng vợ ông, cựu Jayjia Hsia; hai con trai, Peter, San Francisco, và Jason, Princeton, và một con gái, Kate, Minneapolis.

Gia đình cho biết, tang lễ sẽ được tư nhân và một lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức sau đó.

Đã xem 8 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments