Pièrre Darcourt – LINH MỤC THANH: ĐỘI QUÂN THANH LỌC

1Ghi chú:

Tôi, Hoàng Long Hải có vài ghi chú trước khi mời độc giả đọc Chương 7 trong cuốn “Việt Nam, Quê Mẹ Oan Khiên”, tác giả là một ký giả Pháp, tên là , người dịch là cựu Đại Tá :

1)-Những chữ viết đứng là trích từ bản dịch của dịch giả.

2)-Những chữ in đậm, nghiêng, hay đứng có gạch ở dưới là do tôi thêm vào để xin độc giả lưu ý tới.

3)-Những chữ viết nghiêng và ở trong ngoặc ( …) là ý kiến, nhận xét của cá nhân tôi khi đọc chương nầy.

Có gì sơ xuất, xin độc giả bỏ qua cho.

CHƯƠNG BẢY

LINH MỤC THANH:

ĐỘI QUÂN THANH LỌC

Ngày Thứ Tư, 9 tháng Tư
– “Thiệu phải ra đi. Nếu ông từ chối không chịu ra đi thì ông sẽ bị quân đội đảo chánh, hay sẽ bị một sĩ quan giết chết để trả thù cho tất cả những người đã chết vì ông ta
. Một người phi công trẻ đã thử giết ông ta rồi, nhưng anh ta thất bại. Nhưng mà còn có những người nữa. Thiệu là một tướng lãnh không có khả năng và là môt chánh trị gia tham nhũng. Ông không lãnh đạo một Chánh Phủ mà cầm đầu một “băng đảng” Tất cả mọi người đều ghét và khinh bỉ ông ta.”

(tg: LM Thanh chủ trương phải cương quyết lật đổ TT Thiệu.

(Ông hy vọng Quân Đội sẽ đảo chánh. Nhưng cái Quân đội LM Thanh nói là ai? Là Tướng Kỳ. Tướng Kỳ đâu phải là toàn thể QĐVNXH. Tướng Kỳ chỉ là một người mất ăn – không được cái chức TT, nên nóng mặt. Chờ có dịp là sẽ giành ăn chớ đảo chánh cái gì? Chính nghĩa cái gì?

LM Thanh lại bảo rằng, lật đổ TT Thiệu để trả thù cho những người bị ông ta giết! Những người bị giết đó là ai, nếu không phải là TT Diệm, ông Cố vấn Ngô Đình Nhu hay “lãnh chúa miền Trung” Ngô Đình Cẩn?

(-Cần nói rõ thêm. Người ra lệnh giết Diệm-Nhu trên TVX M-113 không phải là TT Thiệu. Trước giờ chưa ai – hay chưa có sách báo nào nói như thế. Trong cuộc đảo chánh ngáy 1-11-1963, TT Thiệu, lúc đó là Đại tá, Tư lệnh Sư Đoàn 5, tham gia cuộc đảo chánh. Lực lượng chính của cuộc đảo chánh là TQLC chứ không phải là SĐ 5.

(Thứ hai, chỉ huy trực tiếp cuộc đảo chánh là Tướng Tôn Thất Đính, Tư lệnh Quân Đoàn III và Quân khu Thủ Đô. Chóp bu của cuộc đảo chánh là Tướng Dương Văn Minh, Tướng Đôn, Tướng Trần Thiện Khiêm.

(Uy thế của Đại tá Thiệu trong cái gọi là “Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng” chưa là cái gì cả. Cho nên cái chết của anh em Diệm Nhu ngày 2 tháng 1 năm 1963, trách nhiệm trực tiếp không phải là Đại tá Thiệu.

(LM Thanh nhìn vấn đề như thế nào, có quá nặng định kiến và thù hận không mà bảo rằng “giết chết để trả thù cho tất cả những người đã chết vì ông ta”.

(Lãnh đạo đất nước ta trong thế kỷ qua có mấy ông:

-Bảo Đại (khi làm vua cũng như khi làm Quốc trưởng),

-Hồ Chí Minh,

- (và Nhu)

- Thiệu.

(Ai là người bàn tay ít dính máu nhất?

-Tàn ác nhất là Hồ Chí Minh, hàng vạn, nếu không muốn nói là hàng triệu người đã bỏ mạng vì Hồ Chí Minh.

-Thứ đến là ông Diệm (và Nhu).

Hai ông nầy từng giết bao nhiêu cán bộ đảng Cộng Sản, đảng Đại Việt, Việt Quốc, Cao Đài, Hòa Hảo, và cả những người từng ủng hộ ông lật đổ ông Bảo Đại đề nắm chính quyền như các ông Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Phan Châu, Trình Minh Thế, Hồ Hán Sơn…

-Ông Bảo Đại đã giết ai?

-Ông Thiệu đã giết ai? Xin nói rõ tên để lịch sử ghi lại!)

Người nói lên những lời buộc tội ngắn nầy không phải là môt quan tòa, cũng không phải là một dân biểu hay là một ông đại tá mà là một linh mục: Cha Trần hữu Thanh, thuộc dòng Chúa Cứu Thế, chủ tịch “Phong Trào Tranh Đấu Chống Tham Nhũng Để Cứu Nước Và Vãn Hồi Hòa Bình”.

(Chống tham nhũng, tức chống TT Thiệu là chính, còn như “Cứu nước và vãn hồi Hòa Bình, như nhận xét của ông , chỉ là cái đuôi, – tôi xin nói thêm, chỉ là “vuốt đuôi” dân chúng, chỉ là cái bình phong che đậy âm mưu của LM Thanh muốn lất đổ TT Thiệu mà thôi).

Năm nay ông 50 tuổi, dáng người gọn ghẽ, tóc đã bạc hoa râm, mặt vuông, có đôi mắt sáng ngời lanh lợi sau cặp kính tròn gọng sắt, cha Thanh mặc một áo dòng đen cũ, tiếp tôi trong một văn phòng nhỏ bên cạnh nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng. Ông ta mạnh dạn nói tiếp:

-“Thiệu là một người bất nhân. Ông ta đã làm hư quân đội, hành chánh và tòa án.

(Như đã nói ở trên, bàn tay TT Thiệu không giết ai, không dính máu, như tay Diệm Nhu và Hồ Chí Minh, nên gọi TT Thiệu là người “bất nhân” như LM Thanh là sai. Nói rằng TT Thiệu làm “hư Quân Đội” làng càng sai nữa. Nếu Quân Đội dưới thời TT Thiệu là hư thì làm sao có được những thắng lợi rực rỡ vinh quang hồi năm 1972, nói rõ ra là trong “Mùa Hè Đỏ Lửa”. Hư thì không thể có 5 ông Tướng cùng sĩ quan cấp tá, sĩ quan cấp úy, hạ sĩ quan, binh sĩ, đánh tới cùng và tự vẫn như hồi tháng Tư/ 1975. Tôi không bàn gì về Hành Chánh và Tòa Án.)

Các tướng lãnh thì phải bỏ tiền ra mua chức vụ chỉ huy của họ, các tỉnh trưởng, cảnh sát trưởng, các quan tòa cũng phải mua chức tước của họ rất đắt. Dĩ nhiên sau đó họ phải tìm cách thu hồi lại và như vậy là họ phải ăn hối lộ. BàThiệu là một người công giáo tốt, về lễ bái cũng như về từ thiện. Nhưng bà không thể nào cưỡng lại được lòng ham muốn “quà cáp”, những vòng cẩm thạch, những hột xoàn mà người ta dâng cho bà để mưu cầu có môt sự che chở của bà. Bà mua đất mua nhà cửa và gian lận thuế. Và chồng bà cứ để cho bà muốn làm gì thì làm. Chính vì muốn tranh đấu chống lại các sự thối tha đó của chế độ nầy mà tôi phải đứng ra chống ông Thiệu.

Tôi có được sự ủng hộ của hàng trăm người công giáo và nhiều nghị sĩ và dân biểu. Đức Cha Bình của Tòa Giám Mục Sài Gòn đã ủng hộ hành động của tôi. Các sĩ quan, các bác sĩ, luật sư đã viết thư cho tôi hay đã đến đây gặp tôi để ủng hộ tôi và khyến khích tôi tranh đấu …

(Dĩ nhiên, LM Thanh có hàng trăm người “Công” giáo và nhiều nghị sĩ và dân biểu ủng hộ ông. Nhưng tôi không nghĩ những người “công” giáo đó vô tư, không cuồng tín, “Cha biểu gì làm nấy, không cần suy nghĩ.

(Thời Đệ Nhị VNCH không thiếu những Nghị sĩ, Dân biểu, sĩ quan, bác sĩ, luật sư… hoạt đầu, lưu manh, trở cờ, theo đóm ăn tàn. Tiếc một điều là LM Thanh không nói rõ tên những người ấy để thiên hạ thấy đó là cái “mặt vàng” hay cái “mặt mo”. Trong chế độ “Chống Cộng Sản” của chúng ta không thiếu những thành phần mà một người bạn cũ của ông Ngô Đình Nhu nói vói ông ta: “Anh làm các mạng cái gì với những người từng làm tri huyện, tri phủ, tay sai cho Tây, ôm chưn Đế quốc Nhựt.” Những người ủng hộ LM Thanh có phải chính là những thành phần đó, hay hậu duệ những hành phần đó?

(Điều rõ nhất là “Đức Cha Bình của Toà Giám Mục Saigon đã ủng hộ hành đọng của tôi.”

(Đức Cha Bình là ai? Sau đây là lời phát biểu của ông Trần Trung Dung, một tín đồ Thiên Chúa Giáo, “Bộ trưởng Phụ tá Quốc Phòng” của TT , năm 1974 là Phó Chủ Tịch Thượng Viẹn VNCH:

“Cha có nói với anh là Đức Cha Bình đã đồng ý và khuyến khích Cha tiếp tục tranh đấu phải không? Tất cả hai người đều có thể nghiêng về trường hợp Cha Quản Lý của Giáo xứ mà phía sau lưng ông nầy có một số bù nhìn tay sai đang kiểm soát nửa tá ngân hàng tư, buôn hối đoái và cho vay cắt cổ , (28 % lời), giết chết đồng bạc trong thời gian không quá 4 năm.” Ông ta cũng đầu cơ về đất đai và tài trợ cho các dịch vụ địa ốc.

Tòa Tổng Giám Mục còn là sở hữu chủ của nhiều h sạn đặc biệt là h sạn Caravelle, nơi đó các phòng thường tiếp bọn gái nhẹ dạ còn nhiều hơn là những người đi hành hương ở Fatima.

– Hà Nội và MTGPMN khẳng định là Cha hành động theo sự xúi giục của người Mỹ. Những người thân ông Thiệu cũng có cùng một luận điệu đó và nói thêm rằng các linh mục ủng hộ

(Một mặt thì Đức Cha Bình ủng hộ, mặt thì “Hà Nội và MTGPMN khẳng định là Cha hành động theo sự xúi giục của người Mỹ.”

(Người đọc không khỏi suy nghĩ về hai việc “trùng hợp ngẫu nhiên” nầy. Không phải là “ngẫu nhiên” mà chính là “hợp đồng tác chiến” giữa Giáo Hội La Mã và Mỹ để “đánh địch”. Địch đây là VNCH.

(Đối với “Vấn đề VN”, và cả những vấn đề thế giới , giữa Giáo hội La Mã và Hoa Kỳ – sau khi Mỹ thay chưn Pháp ở MNVN, – ít khi, tôi nói là ít khi, không có sự “hợp tác” giữa hai bên. Nếu không có cuộc họp bí mật giữa Giáo Hoàng Jean Paul II với TT Mỹ Reagan ở Rome, thì không thể đánh bại Cộng Sản Ba Lan, được coi như là một “nhát dao đâm tới trái tim” và làm sụp đổ Thế giới Cộng Sản. Độc giả có thể xem Holy Alliance (Liên Minh Thần Thánh mà tôi đã dịch) – Không có sự liên minh giữa Mỹ và Tòa Thánh La Mã, – qua hồng y Spellman, Agagianian – liệu ông có thể về nước “chấp chánh”. Kissinger đã “liên minh” với Lê Đức Thọ để “bỏ của chạy người” thì khó mà không có viẹc liên minh giữa Mỹ – LaMã -HàNội để “bức tử VNCH”.

Trong việc “bức tử” đó, phải lật đổ TT Thiệu bằng “Phong trào chống tham nhũng” không phải là một nhát dao đâm sau lưng VNCH để cái âm mưu của Mỹ mau thành, Mỹ rút chưn lẹ ra khỏi miền Nam VN hay sao?

(Việc làm của LM Thanh, ông coi như đó là một sứ mạng:

“Tôi (Pièrre) nhìn Cha Thanh. Chẳng những Cha đã tỏ ta thành thật mà còn tin chắc rằng ông được trao cho một “sứ mạng”. ÔngThiệu đã trở thành một biểu tượng của người xấu mà ông phải hạ bệ bằng mọi giá để cứu đất nước và để ông ta phải chịu đền tội.

Cha như các cha Nghi và cha Thanh Lan đều là những người có khuynh hướng tiến bộ.

Cha Thanh nhảy lên:

– Tôi không có dính dáng một tý nào với người Mỹ, họ không bao giờ có một hành động nào để thử ép ông Thiệu phải ra đi, hay ngay như phải loại bỏ 3 tên đại bất lương luôn bao vây quanh ông ta. Tôi sẽ nói cho ông nghe chính xác hơn. Lưu manh nhất Việt Nam là tướng Quang, cố vấn của Tổng Thống về tất cả mọi vấn đề liên quan đến an ninh. Ông nầy đã thiết lập các hệ thống buôn bán ma túy, buôn lậu, và nhờ đó mới có được một gia tài kếch xù. Ông Thiệu lúc nào cũng từ chối không muốn sa thải ông Quang nầy, hoặc như ông thường làm một vài lần khi ông muốn dẹp một chướng ngại cho mình ông gởi người đó đi sang ngoại quốc làm đại sứ. Rất là giản dị, bởI vì ông Quang biết rõ những bộ xương được cất trong tủ nào, và khi nào vói không tới thì ông ta bắt đầu nói vớ nói vẩn… Còn 2 thành viên của đảng mafia mà ông cũng không bãi miễn được. Trước hết đó là Trung tướng Toàn cựu Tư Lệnh Quân Đoàn II, mà ai cũng biết là buôn lậu. Ông làm giàu bằng những cúp cây rừng và những sòng bạc, và còn bị cáo buộc tội hãm hiếp nữa. Việc nầy mặc dù có một chiến dịch dữ dội, mà vẫn không đi đến đâu hết. Ông Thiệu chỉ cho ông ta rời khỏi chức vụ một vài tháng thôi, rồi lại đưa ông ta về lãnh trách nhiệm Vùng III Chiến Thuật. Chính ông ta hiện đang lo việc phòng thủ Sài Gòn. Sau cùng là tướng Trang sĩ Tấn, Chỉ huy trưởng cảnh sát Đô Thành. Đây là một người ham tiền và tàn ác. Ông ta kiểm soát đĩ điếm và các sòng bạc lậu. Ngoài ra ông còn thành lập một đường dây xuất ngoại đưa con cái những người Tầu và những người giàu có sang Thái Lan để trốn quân dịch. Một trong những người đại diện của ông ta ở Ba Lê (Pháp) lo tiếp nhận những người phạm tội nầy sang tỵ nạn ở thủ đô nước Pháp và cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp pháp kề cả một giấy phép cư trú, như vậy là ông ta ăn được 2 lần tiền, bởi vì h hàng của ông ta phải trả tiền lúc đi và lúc đến. NgườI đại diện nầy là chủ một nhà hàng Việt Nam ở khu La Tinh (ba Lê), cũng có một hệ thống “gái gọi” dành cho các vị Tổng bộ trưởng khi đi công vụ ghé lại Ba Lê. Do đó xa tầm nhìn của những kẻ tò mò, tránh không làm hại đến thanh danh của họ đồng thời không có ai động đến họ được Và mặc cho tất cả những điều ô nhục đó, tướng Trang sĩ Tấn vẫn tiếp tục được sự che chở của Tổng Thống và bà Thiệu, đến độ họ đã đề nghị gả con gái cho Tấn nữa.”

Tôi nhìn Cha Thanh. Chẳng những Cha đã tỏ ta thành thật mà còn tin chắc rằng ông được trao cho một “sứ mạng”. Ông Thiệu đã trở thành một biểu tượng của người xấu mà ông phải hạ bệ bằng mọi giá để cứu đất nước và để ông ta phải chịu đền tội. Một khi sứ mạng cứu nước đã xong, thì ông sẽ nghĩ thế nào về giải pháp tương lai đây?

Tôi đặt thẳng câu hỏi với Cha:

“Giả dụ là ông Thiệu chịu ra đi hay bị đuổi đi, thì ai sẽ là người thay thế ông ta đây?

-Bất cứ ai cũng được! Tất cả những gì chúng tôi mong muốn, đó là một người liêm khiết và ngay thẳng, có quyết tâm phục vụ đất nước.

– Tại sao không phải là Cha?

Cha Thanh sững sờ, nhìn chòng chọc vào mặt tôi sau khi tôi vừa phát biểu một điều coi như bất lịch sự ghê gớm, và ông phát lên cười nắc nẻ.

– Dĩ nhiên là không phải tôi rồi. Tôi không phải là một chánh trị gia.

(Không phải là “một chính trị gia” thì LM Thanh nhảy ra làm chính trị – chủ trương lật đổ chế độ để làm gì? – Để cứu nước? Nước nào? Nước Chúa hay nước VN? Nếu là nước VN thì miền Nam không còn ai đủ uy tín hay xứng đang hơn LM Thanh để lãnh đạo công việc nầy hay sao?

(Thật ra, ông chủ quan hay nếu LM Thanh không làm thì không ai chịu làm cho Giáo Hội, nên ông phải làm. Nhận xét của ông Trần Trung Dung, một con chiên của Chúa, phê phán LM Thanh:

-“Cha Thanh là một “anh hùng rơm” (nguyên tác: Don Quichotte).

(LM Thanh là một tay mơ vè chính trị: Những cây chổi hả, khi cuỡi lên được nó rồi thì chúng sẽ đưa những người phù thủy tập sự đi rất xa.

(Phù thủy tập sự là nhận xét của ông Trần Trung Dưng về LM Thanh đấy)

Tôi dấn thân tranh đấu vì tôi yêu đất nước tôi, và để hợp với thiên chức của tôi, tôi chỉ tố cáo những việc làm không phải và những tật xấu của một chế độ mất giá trị. Nhưng tôi không có ý định cũng như tham vọng nào để giữ vai trò của một nguyên thủ quốc gia.

– Vậy thì ai đây?

– Chúa sẽ giúp chúng ta tìm người cần phải có.
– Nhưng nếu cộng sản không thừa nhận người đó thì sao?

(LM Thanh bảo rằng Chúa sẽ chọn người cần phải có để lãnh đạo miền Nam VN. Người đó là ai? Như ông là người Chúa đã chọn cho dân tộc VN hồi năm 1954 đó chăng? Ông nầy có giúp ích gì cho dân chúng VN?

(Nói như thế thì Chúa nên chọn TT Thiệu hơn TT Diệm! Vì sao? Cứ so sánh hai chế độ Đệ Nhất và Đệ Nhị VNCH thì thấy ngay:

(- Về đối lập. TT Diệm tiêu diệt hết những ai đối lập nên dưới chế độ TT Diệm chỉ có những người mặc “quốc phục” vạt trước ngắn hơn vạt sau, có rất nhiều người “hoan hô” mà không có người“đá đảo”.

(Nói chi xa, ngay như chính LM Thanh, thành lập một phong trào chống TT Thiệu, thì việc đó, dưới thời TT Diệm không thể có được. Nếu so sánh “Phong trào của LM Thanh” với “Phong trào chống Ngô Triều” thời TT Diệm, thì phong trào nào “máu đổ thịt rơi” nhiều hơn.

(Thời TT Diệm, đâu dâu cũng có biểu ngữ “Ngô Tổng Thống muôn năm”. Thời TT Thiệu, tìm đỏ mắt, không thấy câu biểu ngữ “Tổng Thống Thiệu muôn năm” chỉ thấy “TT Thiệu muốn nằm” (có dấu huyền) hơn là “TT Thiệu muôn năm”. Ông Thiệu làm TT chỉ có một mình. Thời TT Diệm có rất nhiều Tổng Thống: TT Ngô Đình Thục, TT Ngô Dình Nhu, TT Trần hị Lệ Xuân, TT Ngô Đình Cẩn, đến nỗi TT Diệm phải than với ông Võ Như Nguyện: “Tôi đã nói với họ – họ là đám khuyển mã của ché độ – chỉ có một tổng thống thôi).

– Cộng sản có thể chiếm đất nước nầy bằng vũ khí, họ đang chứng minh điều đó. Nhưng họ không thể áp đặt một chế độ không hợp với 20 triệu dân Miền Nam Việt Nam.

– Nhưng nếu họ cứ thử làm thì sao?

– Họ sẽ không thử đâu. Họ cũng thừa thông minh và thực tiễn để phải hiểu rằng chỉ có một cách duy nhất để tái lập hòa bình thật sự là phải thành lập một Chánh Phủ Đoàn Kết Quốc Gia , ở đó có đủ mọi xu hướng và phải có sự ủng hộ của toàn dân. Dù sao thì họ cũng đã từng và không bao giờ ngưng hứa như thế mà.

(Dù mất lòng, tôi cũng phải nói rằng đây là ý nghĩ ngu xuẩn. Một người từng là nạn nhân Cộng Sản – có ông linh mục nào không phải là nạn nhân Cộng Sản? – cũng là một người có kinh nghiệm chống Cộng, mà lại tin tưởng Việt Cộng đến như vậy hay sao? Vì cuồng tín nên cái “lệnh” từ La Mã làm cho LM Thanh mờ mắt hay sao? Sao mà lại có thể tin tưởng Cộng Sản sẽ không áp đặt một chế độ dân chúng không muốn? Có phải vì 20 triệu dân Miền Nam không hợp với chế độ Cộng Sản nên CS không thiết lập một chế độ Cộng Sản ở miền Nam? Có ai nghĩ như thế không hay chỉ có một mình LM Thanh? Người ta ăn phải “bã Cộng Sản” thì LM Thanh cũng ăn phải “bã LaMã” nên mới nói như thế!!!

(LM Thanh lại còn cho rằng Việt Cộng “yêu chuộng hòa bình” nên sẽ thành lập “một chính phủ Đoàn Kết Quốc Gia”. Quốc Gia của Việt Cộng là Quốc Gia nào vậy, mà lại là quốc gia “có đủ mọi xu hướng? LM Thanh tin rằng Việt Cộng không bào giờ “ngưng hứa như thế”. Có ai tin lời hứa của Cộng Sản không hay chì có một mình LM Thanh?)

Cha Thanh giữ yên lặng một lúc, sau đó hình như bất chợt ông công nhận được một chuyện khó có thể xảy ra, nên ông nói thêm một cách thật cương quyết:

– Ông biết không, ít nhất tôi cũng là một người chống cộng sản như tôi đã chống ông Thiệu.

(LM Thanh chống Cộng cũng như chống Ông Thiệu. Có ai tin rằng TT Thiệu với Việt Cộng cũng giống như nhau. Thế không phải chế độ ông Diệm mới là chế độ mô phỏng theo chế độ Cộng Sản hay sao: Cũng độc đảng, triệt tiêu đối lập, độc tài toàn trị, cũng “suy tôn lãnh tụ”, cũng độc tôn tôn giáo – Cộng Sản cũng là một tôn giáo –

“Nếu những người của Hà Nội quyết định cộng sản hóa Miền Nam, dựa trên quân đội của họ và các chánh trị viên của họ, thì họ sẽ thất bại. Dân chúng sẽ chống lại và sẽ có một cuộc nội chiến không có hồi kết thúc.

(Điều nầy có thể đúng, không phải ngay lúc mới chiếm xong miền Nam, nhưng cho tới bây giờ mọi sự không như LM Thanh đoán mò: CS chưa sụp đổ, và không có nội chiến như LM Thanh nghĩ)

Cũng trong ngày thứ tư 9 tháng 4 nầy, vào lúc 15 giờ, tôi đến thăm một người bạn của tôi Đó là ông Trần Trung Dung. Lúc nào ông cũng ăn mặc sang trọng, áo sơ mi lụa, quần thẳng nếp và mang giầy Ý đại lợi, đầu chải láng, người lúc nào cũng bình tỉnh chững chạc ăn nói từ tốn và rất lễ độ với mọi người, Ông là con của môt người chơi đồ cỗ ở Huế, là bạn học cũ của tướng Võ ngyên Giáp vào thập niên 30 ở trường trung học Albert Sarraut và sau đó ở đại học Luật tại Hà Nội. Ông đã từng là một tỉnh trưởng trẻ ở tỉnh Phú Thọ, đảng viên đảng Đại Việt, một đảng đối lập với cộng sản Việt Minh trong cuộc chiến dành độc lập, sống lưu vong bên Tầu, trở lại đời sống chánh trị sau khi cưới cháu của Tổng Thống và trở thành Tổng trưởng Quốc Phòng. Hiện ông là Phó Chủ Tịch Thượng Viện. Thuộc một gia đình có tiếng tăm lâu đời, lại hấp thụ cả hai nền văn hóa Tây Phương và Đông Phương, đã từng trải qua nhiều biến cố lịch sử, thường có nhiều giao dịch cả ở Việt Nam và ở ngoại quốc, những chuyến đi du lịch ở ngoài với những chức vụ mà ông đã và đang tiếp tục đảm nhiệm…. tất cả cho thấy ông là một người đối thoại lý tưởng. Không như các chánh trị gia của đất nước ông, sự hiểu biết của ông về những sự việc và những con người, gia tài mà ông đang có giúp ông sống độc lập đối với bổng lộc của chánh quyền… Tất cả đều bảo đảm một tính h quan và không thiên vị trong phán đoán của ông.

Tôi thuật cho ông nghe hết về buỗi viếng thăm của tôi với Cha Thanh và những toan tính đáng sợ của Cha đã nói với tôi. Ông cười và bình luận:

-“Cha Thanh là một “anh hùng rơm” (nguyên tác: Don Quichotte). Ông quá thật thà khi nghĩ rằng hễ nhảy ra nắm được cây chổi trong tay là có thể quét được hết. Những cây chổi hả, khi cuỡi lên được nó rồi thì chúng sẽ đưa những người phù thủy tập sự đi rất xa. Chúng ta đang sống ở Việt Nam, nơi mà chế độ được thành lập trên sở hữu tư nhân; có nghĩa là có một khái niệm về lợi tức và hình thành một phương tiện cho sự thăng tiến xã hội.

(LM Thanh không thấy được cái hay của chế độ Đệ Nhị VNCH như LS Trần Trung Dung. Có phải bởi vì LM Thanh chỉ là một LM, không có quyền lợi gì trong chế độ đó, và ông LS Trần Trung Dung thì được TT Thiệu chia chác nhiều quyền lợi cho?

Thật ra, như tg cuốn sách nầy nói:

“Thuộc một gia đình có tiếng tăm lâu đời, lại hấp thụ cả hai nền văn hóa Tây Phương và Đông Phương, đã từng trải qua nhiều biến cố lịch sử, thường có nhiều giao dịch cả ở Việt Nam và ở ngoại quốc, những chuyến đi du lịch ở ngoài với những chức vụ mà ông đã và đang tiếp tục đảm nhiệm…. tất cả cho thấy ông là một người đối thoại lý tưởng. Không như các chánh trị gia của đất nước ông, sự hiểu biết của ông về những sự việc và những con người, gia tài mà ông đang có giúp ông sống độc lập đối với bổng lộc của chánh quyền… Tất cả đều bảo đảm một tính h quan và không thiên vị trong phán đoán của ông.

(Đoạn văn nầy cho thấy LS Trần Trung Dung có nhiều điều khá hơn, nếu không muốn nói là giỏi hơn LM Thanh và điều quan trọng nhất, như tg nói: “một tính h quan không thiên vị”. Điều nầy hoàn toàn trái ngược với LM Thanh, ông như con ngựa “mang dàm La-Mã).

(Nói như thế thì chế độ Đệ Nhị CH là chế độ gì? Theo nhãn quan của LS Trần Trung Dung, thì đó là “có một khái niệm về lợi tức và hình thành một phương tiện cho sự thăng tiến xã hội.”

(TT Thiệu không phải là một thiên tài chính trị hay cách mạng, nhưng trong cung cách điều hành một xã hội như thế, một xã hội có thăng tiến thì dần dần đạt tới mục đích của nó ghi trong hiến pháp, tiếc một điều là trong chiến tranh, phá hoại thì nhiều, xây dựng thì ít.)

Mọi người đều ra sức để chứng minh rằng chúng ta hư hỏng vì tham nhũng, và đĩ điếm tràn ngập. Đối lập thì xác nhận rằng không có tự do phát biểu và các thể chế đi sai hết rồi. Tôi đã có đi nhiều ra ngoài. Tham nhũng thì đâu cũng có hết, ở Âu Châu, Nhật Bản và cả ở Hoa Kỳ nữa. Nó còn dữ hơn ở Việt Nam ta nữa kia, vì các nước đó giàu hơn Việt Nam gấp bội, và giản dị hơn nó được khéo che đậy hơn. Ở bên Pháp, bên Mỹ hay bên Nhật, thường chỉ trích những vụ tai tiếng, những vụ buôn vàng lậu hay ngoại tệ liên quan đến các ông cảnh sát, các viên chức cao cấp, các nhà đầu tư bất động sản hay cả những tổng bộ trưởng. Bên Hoa Kỳ các anh chàng găng tơ (gangster) thường chen vào chánh trị và các cuộc bầu cử. Đã xảy ra rồi một ông thị trưởng của thành phố New York chạy ra ngoại quốc mang theo cả ngân quỷ của thành phố. Con số ma túy bắt được lên đến hàng mấy tỷ mỹ kim. Đĩ điếm ít nhất cũng nhiều như bên Việt Nam chúng ta, những người giả trang đòi quyền cưới hỏi nhau, thậm chí còn có nhiều linh mục đồng ý thừa nhận hôn nhân của họ nữa. Bên Pháp trong một số rạp chiếu bóng trên đại lộ số 5 hay Champs-Élysées, muợn cớ là giải phóng tình dục, người ta cho chiếu những phim khiêu dâm mà trước kia chỉ được kín đáo chiếu trong nhà cho một số ít thân chủ tìm hứng cảm mà thôi. Tôi thường tự hỏi dựa trên nguyên tắc nào mà họ chỉ trích chúng ta một cách có hệ thống như vậy?

Ông Trần Trung Dung đặt hai bàn tay thật sát lên bàn viết của ông và nói tiếp, với một giọng đều đều;

-“Nước Việt Nam không có gì xấu hơn hay tốt hơn các nước mà họ tin là họ có thể đánh giá ta được.

Đối với ông Thiệu cũng vậy. Tôi biết ông ta rất nhiều, tôi đã nhiều lần đến với ông ta, và đã nói chuyện nhiều với ông ta. Chúng tôi đã có đụng chạm nhau và cuối cùng ngày 3 tháng 4 vừa qua, tôi đã bỏ phiếu thuận cho một nghị quyết của Thượng Viện đòi hỏi sự ra đi của ông ta.

-“Ông ta là một người thông minh, có khả năng và dám hành động. Lòng can đảm và ý chí quyết tâm kháng cự mà ông ta đã chứng minh trong thời kỳ cộng sản tấn công dữ dội vào năm 1972, chúng ta không thể nào quên được. Chỉ trong vòng một năm gần đây thôi, không lâu lắm, ông Thiệu có thay đổi. Trước kia, khi tôi đưa ra những câu hỏi về những vấn đề của đất nước, thì ông ta đã trả lời dài dài cho tôi, đầy dủ từng chi tiết một. Ông rất chú tâm đến những việc ông làm, cái nhìn sáng quắt của ông đã chứng tỏ niềm tin và lòng thành thật của ông. Nhưng rồi đùng một cái, cái nhìn của ông lu mờ hẳn đi, ông ta nghe tôi nói mà không buồn nói gì cho tôi hết, tránh không trả lời vào các câu hỏi của tôi, và cuối cùng là tránh không muốn gặp tôi nữa. Tôi đã cảm thấy được sự thay đổi đó từ đầu năm 1974. Tôi đã hiểu là ông Thiệu đã mất hết lòng tin. Hiển nhiên ông đã biết rõ là Hoa Kỳ đã buông bỏ chúng ta rồi.

Ông đã biết rõ là ông chỉ còn đánh một hiệp cuối cùng với bọn cộng sản, mà trong hiệp chót nầy ông bầu của ông đã để cho ông tự lo liệu lấy một mình trong lúc cộng sản đến đánh trên đầu ông bằng một đôi găng có dấu chiếc bàn ủi sắt bên trong… Và như vậy là ông đã bắt đầu chuẩn bị sự hồi hưu của mình, sửa soạn cho mình một chiếc nệm êm ấm rồi đó!

(Đây là điều mà bây giờ nhiều người “suy nghĩ lại” về TT Thiệu. Tình hình VNCH lúc đó thật nghiêm trọng, nguy kịch. Một mặt thì Cộng Sản vi phạm hiệp định Paris, gia tăng tấn công nhiều nơi, mặt thì Mỹ cắt viện trợ. Có người nghĩ rằng TT Thiệu không biết lấy đâu ra tiền để trả lương cho lính, nuôi ăn lính và súng đạn để đánh lại Cộng Sản. Nói như thế là có suy nghĩ và có lương tâm, còn như biểu tình đấu tranh đòi lật đổ TT Thiệu thì việc ấy chỉ có lợi cho việc xâm lăng, đánh bại miền Nam của Cọng Sản. Đó chính là điều LM Thanh đang làm, đang trông chờ sự sụp đổ của VNCH.)

(Nhìn chung, người ta không thiếu định kiến với TT Thiẹu, ganh ghét ông, những người muốn lật đổ ông không phải vì chế độ TT Thiệu tham nhũng mà vì họ là những thành phần phức tạp, tác giả nhận xét về thành phần “xôi thịt” nầy như sau:)

a)-Họ (Cộng Sản VN) có thể làm được chuyện đó, nhưng các chánh trị gia và các nhà ngoại giao không tin như vậy, vì họ cứ tưởng rằng cộng sản trước nhất đang đi tìm một chiến thắng chánh trị. Và sự loại trừ được Tổng Thống Thiệu, một kẻ thù không thể giải hòa được, là đã giúp họ đạt một chiến thắng vẻ vang rồi.

b)-thành lập tại Sai Gòn một toán gồm một số đại diện của lực lượng thứ ba

c)-sẽ thành lập Hội Đồng Hòa Giải Dân Tộc mà Hà Nội và Chánh Phủ Lâm Thời Miền Nam

d)- Một số thì thấy MTGPMN là một phong trào tranh đấu của người quốc gia hơn là cộng sản.

e)- khả năng giải quyết bình đẳng với cộng sản, nếu không thể thao túng họ được

f)-Cuối cùng kết thúc nhận xét của ông là:

Tất cả những người nầy đều là những thằng điên và vô ý thức. Họ phải đầu hàng cộng sản hay là đi tù mà thôi. Còn đối với Cha Thanh thì ông sẽ có dịp may nếu ông còn có quyền giữ được tràng hạt của ông ta để tụng trong khám tối…”

(Có thể coi như đây là bộ mặt chính của Phong Trào chống tham nhũng và những kẻ theo đuôi LM Thanh trong phong trào nầy)

Ông Trần trung Dung ngả người tới trước và nói với tôi:

-“Anh Pierre nầy, tôi còn một vài nhận xét nữa phải nói. Bắc Việt luôn luôn khoe với chúng tôi là một chế độ dân chủ trong sạch và cứng rắn, nơi đó sự lương thiện được nâng cao thành đức tánh. Tôi đã đọc báo của họ kỹ lắm và tôi thường ghi nhặt được rằng các giám đốc hợp tác xã hay bị bắt vì tội biển thủ gia súc; rằng các hãng xưởng bình dân của họ thường gian lận sổ sách, bán buôn bất hợp pháp vật liệu mới toanh được họ biến cải thành vật liệu “dư thừa phế thải” gồm có đầu máy xe lửa và hàng chục tấn dây điện; rằng các sinh viên thường buôn bán chợ đen vải sồ và thẻ tiếp tế lương thực; rằng hàng trăm tấn gạo bị lươn lẹo; rằng có nhiều tổ chức buôn lậu xe đạp, máy may, và đá lửa; rằng các anh lính mới thường hay đào ngũ; rằng các phụ nữ thường buông thả trong các hoạt động tội lỗi của nghề mãi dâm…. Nhưng có ai ở ngoại quốc biết đọc được tiếng Việt, hay bỏ thì giờ để phân tích tỉ mỉ nhạt nhẽo của Hà Nội bao giờ?

-“Anh Pierre biết ở Sai Gòn có bao nhiêu tờ báo không? -29 tờ : 19 tờ Việt ngữ, 7 tờ Hoa ngữ, 2 tờ Anh ngữ và 1 tờ Pháp ngữ. Họ thường viết bài chỉ trích Chánh Phủ. Có một số bị tịch thâu, bị kiểm duyệt, nhưng họ vẫn tiếp tục ra báo. Còn ở Hà Nội chỉ có 3 tờ báo: tờ nhật báo Nhân Dân, tờ Hà Nội Mới và tờ Quân Đội Nhân Dân. Cả 3 tờ báo nầy đều được viết, in ra cho Đảng phân phát và Chánh Phủ không bao giờ sợ bị một chỉ trích nào cả. Điều nầy ở Ba Lê ai cũng biết hết. Ông Jacques Decornoy đã xác nhận rõ trong báo Le Monde. Ông ta giải thích với một lương tâm nghề nghiệp đáng khen rằng: Dĩ nhiên là mọi dư luận có xu hướng trái ngược đều không thể được trình bày ở Hà Nội. Và ở Miền Bắc không thấy có một người nào dám nêu lên quan niệm về Tự Do của Phương Tây”.

Mục tiêu mà Cha Thanh tự nhắm vào là TT Thiệu.

Cha có nói với anh là Đức Cha Bình đã đồng ý và khuyến khích Cha tiếp tục tranh đấu phải không? Tất cả hai người đều có thể nghiêng về trường hợp Cha Quản Lý của Giáo xứ mà phía sau lưng ông nầy có một số bù nhìn tay sai đang kiểm soát nửa tá ngân hàng tư, buôn hối đoái và cho vay cắt cổ , (28 % lời), giết chết đồng bạc trong thời gian không quá 4 năm. Ông ta cũng đầu cơ về đất đai và tài trợ cho các dịch vụ địa ốc.

Tòa Tổng Giám Mục còn là sở hữu chủ của nhiều h sạn đặc biệt là h sạn Caravelle, nơi đó các phòng thường tiếp bọn gái nhẹ dạ còn nhiều hơn là những người đi hành hương ở Fatima. Cuối cùng nếu anh cho phép thì tôi sẽ kết luận như thế này: Nếu ông Thiệu quyết định ra đi, thì cái sơ đồ trong những tuần lễ hay những ngày sắp tới, đối với tôi hình như đã có vẽ sẵn trước rồi!

Giả thuyết thứ nhất:

Bọn cộng sản sẽ khai thác thắng lợi và cố gắng chiếm Sài Gòn. Họ có thể làm được chuyện đó, nhưng các chánh trị gia và các nhà ngoại giao không tin như vậy, vì họ cứ tưởng rằng cộng sản trước nhất đang đi tìm một chiến thắng chánh trị. Và sự loại trừ được Tổng Thống Thiệu, một kẻ thù không thể giải hòa được, là đã giúp họ đạt một chiến thắng vẻ vang rồi.

Từ đó ta mới có giả thuyết thứ hai:

Có khả năng đúng hơn và yên tâm hơn: giai đoạn thứ nhất là thành lập tại Sai Gòn một toán gồm một số đại diện của lực lượng thứ ba. Sau đó sẽ thành lập Hội Đồng Hòa Giải Dân Tộc mà Hà Nội và Chánh Phủ Lâm Thời Miền Nam (M TGPMN) đã kêu gọi thành lập mãi từ 2 năm nay mà vẫn không được. Những người thuộc lực lượng thứ ba cũng có thể tin cậy được. Có nhiều người khao khát trước hết là đem lại hòa bình. Một số thì thấy MTGPMN là một phong trào tranh đấu của người quốc gia hơn là cộng sản.

Một nhóm thứ ba thì chán nản vì sự tham nhũng của chế độ, nên bị CPLTCHMN lôi cuốn. Tất cả đều tin tưởng là có khả năng giải quyết bình đẳng với cộng sản, nếu không thể thao túng họ được. Tất cả những người nầy đều là những thằng điên và vô ý thức. Họ phải đầu hàng cộng sản hay là đi tù mà thôi. Còn đối với Cha Thanh thì ông sẽ có dịp may nếu ông còn có quyền giữ được tràng hạt của ông ta để tụng trong khám tối…”

Đã xem 78 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments