VƯƠN VAI PHÙ ĐỔNG

Sáng tác: Ngọc Thiên Hoa
Trình bày: Mạnh Hùng.
Hòa âm: NS Ngọc Anh

Sáng tác: Ngọc Thiên Hoa
Trình bày: Triệu Lộc
Thực hiện: NS Bảo Huy Studio.

2

3
4
5
6
7
8

Đã xem 5413 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.