Khóc Hoàng Mạnh Ðạt *

Hà Thượng Nhân

Bác Ðạt nhà nho đã mất rồi
Cuộc đời vô nghĩa thế thì thôi
Tám mươi tám tuổi chưa nhiều lắm
Băm bốn năm qua hỏi mấy hồi
Chữ nghĩa bây gì thiên hạ hiếm
Báo chương hồi ấy bạn bè coi
Tuổi trời sống lắm thêm nhiều chuyện
Rằng thọ rằng không cũng tự người

Rằng thọ rằng không cũng tự người
Nghĩ như Vương Bột chửa ba mươi
Trường thiên mấy chữ dù sinh sắc
Cộng dữ hai từ đáng mỉa mai
Gác cũ Ðằng Vương bao thực h
Ngàn năm bài tựa sống trên đời
Giờ dây người dẫu không còn nữa
Thọ yểu thì ra một trận cười

  • Ông Hoàng Mạnh Ðạt anh cả của nhà thơ rất thông thạo
    chữ Hán mất vào ngày 25 tháng 11 năm 2008 tại Quận Cam

, 11 28 2008
Thành thật chia buồn cùng thi sĩ

Đã xem 1210 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments