Xuân dạ yến đào lý viên tự

Hà Thượng Nhân, Lý Bạch 李白

春夜宴桃李園序

夫,天地者,萬物之逆旅;光陰者,百代之過客。而浮生若夢,爲歡幾何?古人秉燭夜遊,良有以也。況陽春召我以煙景,大塊假我以文章。會桃李之芳園,序天倫之樂事。群季俊秀,皆爲惠連。吾人詠歌,獨慚康樂。幽賞未已,高談轉清。開瓊筵以坐華,飛羽觴而醉月。不有佳作,何伸雅懷?如詩不成,罰依金谷酒數。

Xuân dạ yến đào lý viên tự

Phù, thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ; quang âm giả, bách đại chi quá h. Nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan ki hà? Cổ nhân bỉnh chúc dạ du, lương hữu dĩ dã. Huống dương xuân triệu ngã dĩ yên cảnh, đại khối giả ngã dĩ văn chương. Hội đào lý chi phương viên, tự thiên luân chi lạc sự. Quần quý , giai vi Huệ Liên; ngô nhân vịnh ca, độc tàm Khang Lạc. U thưởng vị dĩ, cao đàm chuyển thanh. Khai quỳnh diên dĩ toạ hoa, phi vũ thương nhi tuý nguyệt. Bất hữu giai tác, hà thân nhã hoài? Như thi bất thành, phạt y Kim Cốc tửu sổ.

dịch
Xuân Dạ Yến Ðào Lý Viên Tự
Lý Bạch

Vòng trời đất chẳng qua quán trọ
Còn thời gian, h của trăm đời
Phù sinh giấc mộng hỡi ơi !
Ði tìm hoan lạc hỏi người bao lâu ?
Nghĩ người trước chơi đêm cầm đuốc
Ta ngày nay hiểu được nguyên nhân !
Huống chi gặp tiết đương Xuân
Lại thêm cảnh khói ân cần gọi ta,
Trời đất cấp tài hoa làm lãi
Lấy văn chương mà đãi đằng mình
Vườn thơm đào lý yến canh
Tiệc vui chẳng mở sao đành Trích Tiên !
Quây quần như Huệ – Liên họ Tạ
Vẻ khôi ngô thiên hạ ai bằng ?
Vịnh ca tiếng đã gọi rằng
Họa là có thẹn với Khang lạc hầu !
Thú u nhã biết đâu cùng tận ?
Lời cao đàm chuyển hẳn thành thanh
Tiệc hoa ngồi lẫn trong cành
Với trăng, tay cất chén quỳnh say sưa
Không giai tác đẩy đưa nhã thú
Giải làm sao nỗi nhớ niềm mong ?
Bằng thơ nếu viết chẳng xong
Rượu vườn, Kim cốc thạch Sùng, uống đi !


sg, ngày 26 tháng 6 năm 1985

Đã xem 6435 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments