1

1

Ca sĩ Huỳnh Thật (Giải nhất “Song ca cùng thần tượng”).