1

hoànglonghải – Vết Nám (Bài 28) Một ngày Chủ Nhật, “Vui chơi, tắm giặt, nghe đài” (1)

-“Đ. mẹ! Mấy thằng chèo (2) nầy đểu thiệt.”             Đang ngồi lặt rau muống với anh Lã Trung Tâm, nghe anh chưởi một câu như thế, ba bốn người chúng tôi cười to.             Tôi nói: “Cóc mở miệng là trời sắp mưa! Mưa nầy to lắm.”

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 5 261 other followers