1

hoànglonghải – “Hương Tràm Trà Tiên” Bài 19: Bắt cóc đòi tiền chuộc

Bây giờ, bọn alQeda hay bọn cướp biển ở eo biển Malacca hay bọn cướp biển Somali có bắt cóc đòi tiền chuộc thì việc làm của chúng cũng chỉ là “đàn em” của Việt Cộng. Việt Cộng thuộc “bậc sư” trong việc nầy.             Điều buồn cười […]

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 259 other followers