1

hoànglonghải – Cầu không vận Bá Linh (7) – Cuộc diễu hành Lễ Phục Sinh

(R.D September/ 1978)             Richard Collier  tuệchương dịch   7)- Cuộc diễu hành Lễ Phục Sinh             Sau nầy nhìn lại, Chỉ Huy Trưởng người Mỹ Frank Howley thấy rằng những chuyến bay đầu có tính cách quyết định.  Ngay lúc đó, với sự phối hợp với các […]

1

hoànglonghải – Cầu không vận Bá Linh (6) – Lạnh hơn Siberia

(R.D September/ 1978)             Richard Collier  tuệchương dịch             Rồi lần lượt những chiếc lá đầu tiên lìa khỏi cây ở trong vùng Grunnewall và không khí lạnh giá quanh hồ Havel nóng lên đôi chút vì khói của những đống lửa hồng người ta đốt vào mùa […]

1 (2)

hoànglonghải – Cầu không vận Bá Linh (5) – Báo Động

(R.D September/ 1978)             Richard Collier  tuệchương dịch             Tuy nhiên, tình hình tiếp tế vẫn còn hiểm nghèo. Dù lương thực tiếp tế đã đủ, nhưng vấn đề còn lại là than. Hết sức cần thêm máy bay nhưng Washington miễn cưởng chấp thuận yêu cầu của […]

1

hoànglonghải – Cầu không vận Bá Linh (4)- Hành quân Vittles nhỏ

(R.D September/ 1978)             Richard Collier  tuệchương dịch               Nhờ một sự may mắn lạ lùng nên có một người trãi qua những tuần lễ căng thẳng đó, thoát nguy trong đường tơ kẻ tóc, được dân chúng Bá-Linh dành cho nhiều cảm tình. Trung úy Halvorsen, […]

1

hoànglonghải – Cầu không vận Bá Linh (3) – Hành Quân Vittles

(R.D September/ 1978)             Richard Collier  tuệchương dịch               Thi hành lệnh của TT Truman, Tướng Le May tập trung tất các máy bay ở xa như Viênna, Nremen. Mọi phương tiện chuyên chở hàng không ở khu vực hành quân Châu Âu đều được giao nhiệm […]

Tổng Thống Harry Truman

hoànglonghải – Cầu không vận Bá Linh (2) Biểu dương sức mạnh

(R.D September/ 1978)             Richard Collier  tuệchương dịch   2)- Biểu dương sức mạnh             Quả thật Tướng Clay thực hiện một cuộc cứu trợ gần như điên khùng, khó khăn nhất chưa từng có trong lịch sử thế giới. Nhìn chung, Anh quốc có thể tập trung […]

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 307 other followers