Núi  Mây Tào

Lê Đắc Lực – Tàn Cơn Binh Lửa (16) – Mật Khu Mây Tào

“ Cuối dãy Trường Sơn ” Dấu binh lửa nước non như cũ, Kẻ hành nhân qua đó chạnh lòng thương.  Phận trai già ruổi chiến trường. Chàng Siêu mái tóc điểm sương mới về.”   “Chinh Phụ Ngâm Khúc ”                                                                   ( Đoàn Thị  Điểm )   […]

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 436 other followers