1

hoànglonghải – “Hương Tràm Trà Tiên” Phụ lục 4: Về một vùng đất tận cùng của đất nước

Kể Chuyện Đánh Giặc Ở Quê Hương Nguyễn Tấn Dũng Về một vùng đất tận cùng của đất nước              Đã kể thì kể cho hết những chuyện xảy ra ở vùng cuối của miền đất Hậu Giang nầy, để khi gấp sách lại, tôi hy vọng độc […]

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 321 other followers