1

hoànglonghải – Bèo giạt (15) – thằng“Đế Quốc”

“Quê mẹ không dung, Que cha không đợi”             Thằng “Ê-Rích” lo việc nước nôi thật chăm chỉ, đàng hoàng. Không ai chê nó vào đâu được.             Sáng sáng, từ thứ Hai đến thứ Sáu, – ngoại trừ những ngày nghỉ lễ bất thường,- bữa nào nó […]

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 465 other followers