1

hoànglonghải – “Hương Tràm Trà Tiên” Phụ lục 3: Tiểu Đoàn 66/ Biệt Động Quân/ Biên Phòng

(Kể Chuyện Đánh Giặc Ở Quê Hương Nguyễn Tấn Dũng)   Tiểu Đoàn 66/ Biệt Động Quân/ Biên Phòng             Trận Đánh khai tử Công Trường 1 Mũi Tên Thép Cộng Sản Bắc Việt tại Nhà máy Ximăng Kiên Lương/ Hà Tiên Tác giả:  Đinh Nam Triều.             […]

1

hoànglonghải – Cầu không vận Bá Linh (7) – Cuộc diễu hành Lễ Phục Sinh

(R.D September/ 1978)             Richard Collier  tuệchương dịch   7)- Cuộc diễu hành Lễ Phục Sinh             Sau nầy nhìn lại, Chỉ Huy Trưởng người Mỹ Frank Howley thấy rằng những chuyến bay đầu có tính cách quyết định.  Ngay lúc đó, với sự phối hợp với các […]

1

hoànglonghải – Cầu không vận Bá Linh (6) – Lạnh hơn Siberia

(R.D September/ 1978)             Richard Collier  tuệchương dịch             Rồi lần lượt những chiếc lá đầu tiên lìa khỏi cây ở trong vùng Grunnewall và không khí lạnh giá quanh hồ Havel nóng lên đôi chút vì khói của những đống lửa hồng người ta đốt vào mùa […]

1 (2)

hoànglonghải – Cầu không vận Bá Linh (5) – Báo Động

(R.D September/ 1978)             Richard Collier  tuệchương dịch             Tuy nhiên, tình hình tiếp tế vẫn còn hiểm nghèo. Dù lương thực tiếp tế đã đủ, nhưng vấn đề còn lại là than. Hết sức cần thêm máy bay nhưng Washington miễn cưởng chấp thuận yêu cầu của […]

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 312 other followers