1

hoànglonghải – “Hương Tràm Trà Tiên” Phụ lục 3: Tiểu Đoàn 66/ Biệt Động Quân/ Biên Phòng

(Kể Chuyện Đánh Giặc Ở Quê Hương Nguyễn Tấn Dũng)   Tiểu Đoàn 66/ Biệt Động Quân/ Biên Phòng             Trận Đánh khai tử Công Trường 1 Mũi Tên Thép Cộng Sản Bắc Việt tại Nhà máy Ximăng Kiên Lương/ Hà Tiên Tác giả:  Đinh Nam Triều.             […]

1

hoànglonghải – Cầu không vận Bá Linh (7) – Cuộc diễu hành Lễ Phục Sinh

(R.D September/ 1978)             Richard Collier  tuệchương dịch   7)- Cuộc diễu hành Lễ Phục Sinh             Sau nầy nhìn lại, Chỉ Huy Trưởng người Mỹ Frank Howley thấy rằng những chuyến bay đầu có tính cách quyết định.  Ngay lúc đó, với sự phối hợp với các […]

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 314 other followers