1

Lê Đắc Lực – Tàn Cơn Binh Lửa (18) – Tàn cơn Binh Lửa

“Buông tay súng, mà máu trào thành lệ,       Lệ tuôn trào, lệ biển cả mênh mông..”                                                                                                                       LINH DU.LÊ LỘ ĐỨC                                                                                                                                                       *  Khối Chiến tranh Chính Trị. Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù có nhiều khả năng tác chiến, đa hiệu, thường áp dụng ba […]

Núi  Mây Tào

Lê Đắc Lực – Tàn Cơn Binh Lửa (16) – Mật Khu Mây Tào

“ Cuối dãy Trường Sơn ” Dấu binh lửa nước non như cũ, Kẻ hành nhân qua đó chạnh lòng thương.  Phận trai già ruổi chiến trường. Chàng Siêu mái tóc điểm sương mới về.”   “Chinh Phụ Ngâm Khúc ”                                                                   ( Đoàn Thị  Điểm )   […]

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 439 other followers