1

hoànglonghải – Bèo giạt (24) – mưa đêm bidong, nhớ mưa dầm xứ huế!

“Đêm Huế mưa buồn như em không nói,                         Những cây mù u gục đầu, (Đỗ Tấn)             Bỗng một hôm mưa gió thổi tới đùng đùng. Gió lắc lư những ngọn dừa; lá đập vào mái tôn rầm rập. Gió kéo lướt thướt trên những ngọn cây […]

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 456 other followers