1

Lê Đắc Lực – Tàn Cơn Binh Lửa (13) – Xóm Đạo Tha La

“ Trảng Bàng – Tây Ninh ”                                             ..“ Tha La vắng vì Tha La đã biết,  Thương giống nòi, đau đất nước lầm than..”                                                                     ( Vũ Anh Khanh ) Từ khi còn trẻ, tôi bị ám ảnh không ít về bài thơ “Hận Tha […]

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 421 other followers